alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Specifické fobie

Autor(i): Ján Praško, Hana Prašková, Jana Prašková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Specifická (izolovaná) fobie je chorobný strach, který je vyvolán určitou situací, například blízkostí některých zvířat, létáním, návštěvou zubního lékaře, požíváním určitých jídel, pohledem z výšky...Viac...

Nájsť podobné
Manželská a rodinná trápení

Autor(i): Petr Šmolka, Jan Mach

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Na základě dlouholetých zkušeností z poradenské činnosti autoři nabízejí přehlednou a srozumitelnou publikaci, která se zabývá problematikou partnerských, manželských a rodinných vztahů a jejich krizí...Viac...

Nájsť podobné
Metoda Montessori a jak ji učit doma

Autor(i): Elizabeth G. Hainstock

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Kniha je zaměřená na efektivní domácí výuku matematiky a jazyka.Viac...

Nájsť podobné
Deprese a stres

Autor(i): Erik Herman, Pavel Doubek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Stresové situace vyvolávají celou škálu emočních reakcí – od veselé nálady, přes úzkost, sklíčenost až po depresi. Generalizovaná úzkostná porucha postihuje 5–9 % populace, přičemž její výskyt je 2× častější u žen než u mužů...Viac...

Nájsť podobné
Psychologie práce

Autor(i): John Arnold a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Publikace je určena: * personalistům a manažerům, kteří chtějí poznat a pochopit, z čeho vyplývá chování zaměstnanců na pracovišti a jak je mohou ovlivňovat;...Viac...

Nájsť podobné
Psychológia morálky

Autor(i): Petra Lajčiaková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Knihu ocení nielen odborná psychologická verejnosť a študenti, ale privítajú ju i odborníci z oblasti pedagogiky, etiky, sociológie a dalších príbuzných odborov...Viac...

Nájsť podobné
Lépe porozumět sobě i ostatním

Autor(i): Serge Ciccotti

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Jak lze ovlivnit výši spropitného? Proč si děti rády hrají se sirkami? Proč se říká, že ženy jsou náchylnější k pomlouvání než muži?Viac...

Nájsť podobné
Stimulácia sociomorálneho vývinu v materskej škole

Autor(i): Jitka Jackulíková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Publikácia poskytuje teoretické poznatky a program stimulácie sociomorálneho vývinu detí predškolského veku...Viac...

Nájsť podobné
Výchova a manipulace

Autor(i): Alina Wróbel

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Problematika manipulace náleží v současné době mezi aktuální témata, a to nejen ve výchově jako takové, ale i v širších společenských kontextech. Dokonce i na poli pedagogickém byla idea svobody a demokracie dovedena téměř do krajnosti...Viac...

Nájsť podobné
Depresia

Autor(i): Lívia Vavrušová a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Epidemiológia depresie pútala poozornosť už dávnejšie. Už v 70. a 80. rokoch minulého storočia sa publikovali zaujímavé štúdie z Európy, USA a iných častí sveta...Viac...

Nájsť podobné
Modely mysle

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Autori štrnástich textov zastúpených v knihe Modely mysle sú renomovaní slovenskí a českí odborníci, ktorí sa venujú filozofii mysle, kognitívnej vede i umelej inteligencii a sú združení okolo pravidelnej českej a slovenskej konferencie...Viac...

Nájsť podobné
Rozvoj morálního vědomí žáků

Autor(i): Pavel Vacek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Příručka objasňuje postupy, jak vést skupinové diskuse na témata s morálním obsahem, jak zadávat a vybírat vhodné etické problémy, jak v žácích motivovat potřebu zaujímat k nim postoje a srozumitelně je formulovat...Viac...

Nájsť podobné
Úplně nová mysl

Autor(i): Daniel H. Pink

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Úplně nová mysl seznamuje čtenáře s množstvím smělých počinů – od klubu smíchu v Bombaji přes designérskou školu v chudinské čtvrti až po návod, jak rozpoznat neupřímný úsměv – a nabízí nový, provokativní pohled na budoucnost...Viac...

Nájsť podobné
Trpiaci človek

Autor(i): Viktor E. Frankl

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Kniha vznikla na základe univerzitných prednášok V. Frankla, venovaných problémom bytia trpiaceho človeka. Originálny podtitul "Versuch einer Pathodizee" sa dá interpretovať ako "Pokus o ospravedlnenie utrpenia"...Viac...

Nájsť podobné
Kapitoly o schizofrénii

Autor(i): Ján Pečeňák a kolektív

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Schizofrénia patrí medzi najzávažnejšie, ale ak sa to tak dá povedať, najviac provokujúce duševné poruchy. Každý deň sú publikované nové klinické a výskumné údaje o ochorení samom i základných mechanizmoch, ktoré by mohli byť v pozadí poruchy...Viac...

Nájsť podobné
Psychiatria

Autor(i): Mária Ondriášová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Učebnica vyšla v spolupráci s Fakultou zdravotníckych špecializačných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Je určená pre odbor ošetrovateľstvo...Viac...

Nájsť podobné
Život za sklem

Autor(i): Wendy Lawson

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Svět člověka s poruchou autistického spektra je plný zmatku a nepochopení toho, co se kolem něj děje. Wendy Lawson nabízí pohled na život s Aspergerovým syndromem. Představuje běžné životní situace a vysvětluje, jak je vnímá a jak na ně reaguje...Viac...

Nájsť podobné
Sociální psychologie

Autor(i): Jozef Výrost, Ivan Slaměník

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Druhé, rozšířené vydání úspěšné publikace Sociální psychologie přináší informace o základech, vývoji i nejnovějších objevech v oboru. Autoři srozumitelnou a přehlednou formou vymezují předmět sociální psychologie...Viac...

Nájsť podobné
Fyziologie mysli

Autor(i): Marek Petrů

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Kognitivní věda se pomalu ale jistě stává dobře etablovanou samostatnou disciplínou. Je tvořena vysoce transdisciplinárním souborem teoretických, empirických i experimentálních oborů...Viac...

Nájsť podobné
Dialogičnost a sociální reprezentace

Autor(i): Ivana Marková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Publikace z oboru sociální psychologie, zabývající se problematikou vztahu sociálních jevů a lidské komunikace...Viac...

Nájsť podobné
Transakčná analýza ako kreatívne spojenie hlbinnej a kognitívnej psychoterapie

Autor(i): Leonhard Schlegel

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Transakčná analýza v autorovom chápaní je eklekticko-integratívna metóda, ktorá kreatívne spája psychoanalytické a individuálne psychologické koncepty a priberá aj dnes stále uznávanejšiu kognitívnu psychológiu a kognitívne-behaviorálnu psychoterapiuViac...

Nájsť podobné
Člověk jako osobnost

Autor(i): Přemysl Šil, Jana Karolová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Moderně pojatá učebnice psychologie pro první ročník středních škol je určena zvídavým žákům a učitelům, kteří se snaží vytvářet zajímavé a pestré hodiny...Viac...

Nájsť podobné
Základy psychologie

Autor(i): Radkin Honzák

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Člověk nežije jako izolovaný jedinec, ale existuje ve složité síti mezilidských vztahů, které si buduje již od narození. Do mezilidských vztahů významně citově investujeme a hledáme v nich bezpečí, jistotu, ocenění a podněty pro svůj život....Viac...

Nájsť podobné
Psychologie dnes a zítra

Autor(i): Bohumír Chalupa

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Psychologie se stává součástí všeobecného vzdělání a má četné praktické výstupy a aplikace v mnoha oblastech a oborech společnosti. Autor se pokusil zmapovat některé nejdůležitější úseky psychologie a orientovat čtenáře v otázkách přeměn...Viac...

Nájsť podobné
Geriatrie pro praxi

Autor(i): Eva Topinková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Cílem této publikace je především napomoci lékařům »negeriatrům« orientovat se rychle v základních otázkách geriatrie, diagnostikovat a léčit časté klinické problémy ve stáří.Viac...

Nájsť podobné
Stres a zdraví

Autor(i): Vinay Joshi

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Kniha přináší komplexní pohled na stres a vysvětluje, jak stres ovlivňuje zdraví člověka. Autor popisuje mechanismy stresové reakce, které probíhají na úrovni nervového systému i endokrinní soustavy...Viac...

Nájsť podobné
Duch a duše

Autor(i): Victor L. Schermer

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Tato pozoruhodná kniha je určena pro čtenáře z řad odborných i laických zájemců o psychologii, psychoanalýzu, alternativní terapie a duchovno.Viac...

Nájsť podobné
Temperament a autonomní nervový systém

Autor(i): Felix Imriš

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Monografie se zabývá objektivizací vlivu autonomního nervového systému (ANS) na kardiovaskulární aparát, na kožní a biochemické změny, na farmakoterapii, dále vztahem ANS k psychickým chorobám, ale i různými způsoby fyziologického ovlivňování ANS.Viac...

Nájsť podobné
Zdravotnická psychologie

Autor(i): Eva Zacharová, Miroslava Hermanová, Jaroslava Šrámková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Základní učebnice pro předmět zdravotnická psychologie na všech stupních studia ošetřovatelství je koncipována jako teoreticko – praktický celek. V teoretické části seznamuje čtenáře s problematikou psychologie nemocných...Viac...

Nájsť podobné
Ako zlyháva terapeut

Autor(i): Bernard Schwartz, John V. Flowers

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Kniha Ako zlyháva terapeut je manuálom pre praktikujúcich psychoterapeutov a pre terapeutov, ktorí sú vo výcviku. Detailne rozoberá päťdesiat najrozšírenejších chýb, ktoré terapeuti robia a aj to ako sa im vyhnúť...Viac...

Nájsť podobné
Pedagogická psychológia

Autor(i): Štefan Vendel

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Táto kniha má pomôcť učiteľom lepšie porozumieť zákonitostiam učenia, vyučovania a niektorým problémom, ktorým čelia učiteľky aj žiaci v škole...Viac...

Nájsť podobné
Učebnice obecné psychologie

Autor(i): Alena Plháková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Kniha docentky Plhákové je výbornou, moderně pojatou učebnicí obecné psychologie, a je určena především studentům vysokých škol (obor psychologie), dále studentům a humanitních oborů (i středoškol­ských), uspokojí i praktické psychology a laiky...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov