alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Grafologie v pedagogické praxi

Autor(i): Ivan Bertl

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Kniha je určena každému, kdo se setkává s písemným projevem svých žáků, klientů či partnerů a má zájem blíže pochopit jejich osobnost. Mohou s ní pracovat nejen učitelé, ale i vychovatelé, andragogové, personalisté, kariérní či profesní poradci...Viac...

Nájsť podobné
Deprese a výkon

Autor(i): Marek Preiss

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Psychiatrická hospitalizace se zaměřuje na akutní projevy nemoci, ale i pohospitalizační období je pro pacienty často nejednoduché, reziduální symptomy znesnadňují kvalitní a úplnou úzdravu...Viac...

Nájsť podobné
Psychologická encyklopedie

Autor(i): Bohumila Baštecká a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Publikace sestavená týmem našich předních odborníků představuje v ucelených statích současný stav bádání v oblasti aplikované psychologie a některých souvisejících disciplín. Obsah je strukturován do tematických bloků s jednotlivými hesly...Viac...

Nájsť podobné
ADHD. Porucha pozornosti s hyperaktivitou

Autor(i): Michal Goetz, Petra Uhlíková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

ADHD je anglická zkratka názvu attention deficit hyperactivity disorder neboli porucha s deficitem pozornosti a hyperaktivitou. Označuje onemocnění způsobující obtížné soustředění, nepřiměřeně zvýšenou aktivitu a impulzivitu dítěte...Viac...

Nájsť podobné
Školní poradenská psychologie pro pedagogy

Autor(i): Marie Vágnerová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Publikace je určena především učitelům, výchovním poradcům, ale i pracovníkům pedagogicko-psychologických poraden a jiných institucí, které se zabývají problematikou školní poradenské psychologie...Viac...

Nájsť podobné
Protiprenos

Autor(i): Glenn O. Gabbard

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Z obsahu: - Prehľad o protiprenose: Teória a technika; - Protiprenos pri liečbe suicidálnych borderline pacientov; - Protiprenos vo všeobecnej psychiatrii; - Protiprenos pri liečbe antisociálnych pacientov; - Protiprenos a asistované suicídium; ...Viac...

Nájsť podobné
Vrah v nás

Autor(i): David M. Buss

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Mnohí z nás vidia vo vrahoch chorobných anomálov alebo tvrdých kriminálnikov. Renomovaný evolučný psychológ David M. Buss má ale pre nás znepokojujúce správy: väčšinu vrážd páchajú úplne normálni ľudia...Viac...

Nájsť podobné
Psychologie pro právníky

Autor(i): Václav Holeček, Jana Miňhová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

V jednotlivých kapitolách se můžete setkat s řadou aplikací orientovaných do oblasti právnické, pedagogické či sociálně poradenské. Knihu tak uvítají nejen všichni studenti, kteří chtějí úspěšně obstát u zkoušek z psychologie na vysokých školách,...Viac...

Nájsť podobné
Typologie osobnosti pro manažery

Autor(i): Michal Čakrt

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Jsou lidé, kteří nacházejí v práci smysl života a věnují se jí s plným nasazením, jiní se v práci trápí, nemohou se dočkat konce pracovní doby a jsou lidé bez práce, kteří by dělali cokoli. Pro většinu lidí je spokojenost s jejich zaměstnáním, s tím,Viac...

Nájsť podobné
Psychologie prožitku a dobrodružství

Autor(i): Jiří Kirchner a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Prožitek, zážitek, dobrodružství… a také adrenalin. Všechny tyto pojmy si již našly místo ve slovní zásobě každého z nás. A často nejen ve slovní zásobě – už jste zkusili lezení, bungee jumping, seskok padákem nebo jste navštívili lanové centrum?...Viac...

Nájsť podobné
Pohlaví, příroda a výchova

Autor(i): Richard A. Lippa

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Nejnovější vědecké poznatky o tom, co mají muži a ženy společného a v čem se liší - ať už jde o osobnost, sociální vztahy, sexualitu nebo schopnosti učení. Kniha zkoumá vliv vrozených dispozic a výchovy na odlišnosti obou pohlaví z pohledu genetiky, Viac...

Nájsť podobné
Závislosť od alkoholu

Autor(i): Johannes Lindenmeyer

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Autor sa najprv zaoberá závislosťou od alkoholu z klinického hľadiska, potom teóriami a modelmi poruchy, diagnostikou a indikáciou, samotnou liečbou, zaobchádzaním s recidívami, prácou s príbuznými, kombináciou terapeutických prístupov, efektivitou..Viac...

Nájsť podobné
Párová a rodinná terapia

Autor(i): Eva C. Ritvo, Ira D. Glick

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Obsah: – Vývoj a definície; – Fungujúca rodina; – Dysfunkčné rodiny; – Hodnotenie rodiny; – Konceptualizácia chápania problémových oblastí rodiny;...Viac...

Nájsť podobné
Rodinná terapie

Autor(i): Šárka Gjuričová, Jiří Kubička

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Doplněné a přepracované vydání úspěšné knihy propojuje výklad teorie s praktickými ukázkami rodinných příběhů a terapeutických problémů. Cílem je vysvětlit aplikaci teorie v konkrétních situacích...Viac...

Nájsť podobné
Nadání a nadaní

Autor(i): Lenka Hříbková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Problematika nadání je po řadu let zkoumána nejen v psychologii a pedagogice, ale zajímají se o ni i další obory. V současné době se stalo téma nadání velmi aktuální a v souvislosti se změnami ve školství mu věnuje stále větší pozornost...Viac...

Nájsť podobné
Vývoj resilience v dětství a dospělosti

Autor(i): Iva Šolcová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Popsat vyčerpávajícím způsobem tak rozsáhlou a komplikovanou tematiku, jakou vývoj resilience bezesporu je, je velice obtížné. PhDr. Iva Šolcová, PhD., se o to s úspěchem pokusila a ve svém textu poukazuje na nejdůležitější otázky...Viac...

Nájsť podobné
Mentální trénink

Autor(i): Kurt Tepperwein

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Autor svůj mentální trénink vyvinul původně pro sportovce a manažery. Ti jej nadšeně přijali a stal se úspěšnou metodou, s jejíž pomocí můžete i vy uskutečnit své profesní a soukromé tužby a cíle...Viac...

Nájsť podobné
Psychózy

Autor(i): Ondřej Pěč, Václava Probstová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Publikace uspořádaná a iniciovaná editory Ondřejem Pěčem a Václavou Probstovou, kteří jsou i autory některých kapitol, poskytuje přehled o názorech skupiny odborníků z České a Slovenské republiky a Holandska na teorii a praxi psychoterapie, ...Viac...

Nájsť podobné
Psychosociální intervence

Autor(i): Simona Hoskovcová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

"Tato skripta vznikla pro potřeby výuky předmětu psychosociální intervence. Jde o oblast nesmírne pestrou a širokou, ve které se psycholog může uplatnit díky přímému i nepřímému působení na cílovou skupinu"...Viac...

Nájsť podobné
Na čem si stojím...

Autor(i): Oliver Sacks

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Hlavním podnětem k sepsání této knihy bylo pro autora jeho obyčejné zranění se zvláštními následky, které utrpěl při nehodě v horách. Oliver Sacks se tak ocitl v postavení pacienta, jehož rutinní chirurgická léčba se zkomplikovala...Viac...

Nájsť podobné
Rodinné konstelace - objevná síla

Autor(i): Bert Hellinger, Gabriele ten Hövel

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Systemická psychoterapie slouží k odkrývání skrytých dynamik, které spojují jednotlivce s vlastní rodinou. Jejich odhalení nabízí příležitost k lepšímu poznání reality vlastního života i reality života ostatních rodinných příslušníků...Viac...

Nájsť podobné
Úvod do teorie a metodologie měření chování

Autor(i): Paul Martin, Patrick Bateson

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Publikace stručně a uceleně pojednává o zásadách a metodách kvantitativního výzkumu chování s důrazem na techniky pozorování, záznamu a analýzy. Příslušné kapitoly jsou věnovány plánování experimentu, interpretaci a prezentaci dat...Viac...

Nájsť podobné
Animus a Anima v pohádkách

Autor(i): Marie-Louise von Franz

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Jung kdysi řekl, že pokud chce někdo důsledně interpretovat pohádku, bere na sebe úkol natolik náročný, že po jeho splnění musí nastoupit na přinejmenším týdenní dovolenou...Viac...

Nájsť podobné
Psychologie komunikace

Autor(i): Zbyněk Vybíral

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Komunikace znamená nejen výměnu informací a kódů, ale vzájemnou interakci subjektů, která má složité zákonitosti a pravidla, a v případě mezilidské komunikace i velmi jemnou psychologii. Analýza mezilidské i vnitřní, skryté komunikace, ...Viac...

Nájsť podobné
Problémové chování u lidí s mentální retardací a autismem

Autor(i): Eric Emerson

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Těžká mentální retardace často vede k problémovému chování, které může zahrnovat agresivitu, sebepoškozování, sklony k destruktivnosti, hyperaktivitu, nevhodné sexuální nebo společenské chování a neobvyklé návyky...Viac...

Nájsť podobné
Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících

Autor(i): Marie Vágnerová, Jarmila Klégrová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Publikace sleduje v dosud nejkomplexnější podobě problematiku psychologické diagnostiky dětí ve školním věku. Autorky nejprve zkoumají oblast kognitivních funkcí u standardní části dětské populace a v případě diagnostiky mentálně postižených dětí, ..Viac...

Nájsť podobné
Rozvíjajúci program emocionálnej inteligencie

Autor(i): Anna Fabíková, Monika Miňová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Publikácia nám poskytuje teoretické ponorenie sa do emocionálnej oblasti a uvádza projekty na rozvoj socio-emocionálnych kompetencií dieťaťa predškolského veku...Viac...

Nájsť podobné
Psychologie a komunikace pro zdravotnické asistenty

Autor(i): Jarmila Kelnarová, Eva Matějková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Na trhu jediná učebnice pro obor zdravotnický asistent. Obsahuje problematiku verbální a neverbální komunikace a psychologie zaměřené na zdravotnickou a sociální oblast a její využití v profesi zdravotnického asistenta...Viac...

Nájsť podobné
Konzultačná/Liaison psychiatria

Autor(i): Michael Blumenfield, Maria L.A. Tiamson

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Kniha, pretkaná klinickými ilustráciami, algoritmami a tabuľkami, sprevádza čitateľa hodnotením a manažovaním kognitívnych porúch, psychologických symptómov a abúzom substancií v prostredí somaticko-chirurgických oddelení...Viac...

Nájsť podobné
Psychologie a sociologie ekonomického chování

Autor(i): Zuzana Hubinková a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Publikace, kterou máte právě před sebou, představuje odlišný úhel pohledu na relativně známá témata ekonomie, za nimiž stojí řada podnětných psychologických, sociologických i filozofických otázek...Viac...

Nájsť podobné
Vůle a sebekontrola

Autor(i): Milan Brichcín

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Teorie, metody, experimenty...Viac...

Nájsť podobné
Základy zdravotnické psychologie

Autor(i): Laura Janáčková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Jde o učebnici určenou vzdělaným laikům, studentům a pracovníkům pomáhajících profesí (zdravotní sestry, psychologové, lékaři, sociální pracovníci atd.)...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov