alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Poradca 6-7 2017

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daň z príjmov s komentárom, Základ dane, Výdavky, Odpisy...Viac...

Nájsť podobné
Historiografia financií na území Slovenska

Autor(i): Peter Baláži, Kornélia Beličková, Zuzana Staríčková, Jozef Laciňák

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

V monografii autorský kolektív objasňuje ekonomické a čiastočne aj politické javy, ktoré boli predmetom analýzy a skúmania mnohých významných ekonómov 20. storočia a ich nasledovníkov...Viac...

Nájsť podobné
Penológia

Autor(i): Danka Knápková, Marcela Tittlová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Penológia ako jedna z vedných disciplín, objektom skúmania ktorej je trest, filozofické, etické, psychologické, pedagogické, medicínske aj technické súvislosti trestov a ochranných...Viac...

Nájsť podobné
Dane, účtovníctvo, odvody 1/2017

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Inventarizácia majetku a záväzkov, Prechod z JÚ na PÚ, Ročné vysporiadanie DPH, Opravné položky a rezervy, Likvidácia tovaru a majetku, Daň z motorových vozidiel, Mzdové náhrady a zvýhodnenia v roku 2017...Viac...

Nájsť podobné
Práce a Mzdy 1/2017

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Minimálna mzda od 1.1.2017 a jej dopad, Daň z motorových vozidiel, Výdavky na stravovanie SZČO, Novela zákona o sociálnom poistení, Nezdaniteľné časti základu dane za rok 2016...Viac...

Nájsť podobné
Praktikum trestného práva procesného

Autor(i): Lucia Kurilovská

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia autorky, ktorá má bohaté skúsenosti ako pedagogička na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky PF UK, ako aj skúsenosti z oblasti aplikácie...Viac...

Nájsť podobné
Obchodný zákonník

Autor(i): Oľga Ovečková a kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Vydavateľstvo Wolters Kluwer pripravuje prvý veľký komentár k Obchodnému zákonníku na slovenskom knižnom trhu s rozsiahlym a podrobným výkladom zohľadňujúcim...Viac...

Nájsť podobné
Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska v rokoch 1939 – 1941

Autor(i): Peter Mičko, Ľudovít Hallon a kolektív

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Práve monografia Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska v rokoch 1939 – 1941, zaoberajúca sa širším zhodnotením slovenského hospodárstva v rokoch 1938 – 1941 sa sčasti snaží o vyplnenie tohto prázdneho miesta v slovenskej historiografii. CieľomViac...

Nájsť podobné
Poradca 5/2017

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o e-Governmente - zákon s komentárom, Optimalizácia dane, Odpady, Úvery...Viac...

Nájsť podobné
Dane, účtovníctvo, odvody 12/2016

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňová optimalizácia odpočtom daňovej straty, Daňová strata - evidencia a zápočet, Odpisovanie nehnuteľnosti v roku 2016, Zmeny v DPH, Časové rozlíšenie nákladov a výnosov, Zmeny vo výpočte hrubej mzdy...Viac...

Nájsť podobné
39 rád ako budovať svetovú firmu s investorom

Autor(i): Monika Sobeková Majková, Ján Solík

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Máte podnikateľský nápad, o ktorom si myslíte, že môže zmeniť svet? Práve táto publikácia ľudskou rečou vysvetľuje, ako na Slovensku funguje financovanie začínajúcich a už aj naštartovaných firiem, najmä takých, ktoré majú spoločnú črtu...Viac...

Nájsť podobné
Pracovné právo

Autor(i): Helena Barancová, Robert Schronk

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Vysokoškolským študentom a širokej verejnosti známe osobnosti predkladajú v poradí už tretiu rozsahom päťstostranovú aktuálne prepracovanú vysokoškolskú učebnicu: Pracovné právo. Obsahom štruktúrovane precízne spracovaná kniha, je určená predovšetkýViac...

Nájsť podobné
Trestné právo hmotné I.

Autor(i): Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Predkladaná učebnica je reakciou na početné zmeny, ktoré priniesla legislatíva od nadobudnutia účinnosti Trestného zákona v roku 2006. Zmeny Trestného zákona sa významným...Viac...

Nájsť podobné
Daňové zákony 2017

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Komplet tlačenej publikácie, e-booku a celoročného aktualizačného servisu so slovenskou daňovou legislatívou. Nové vydanie tradičnej príručky pre profesionálnych používateľov – jednej z najrozšírenejších na trhu – v novom vyhotovení...Viac...

Nájsť podobné
Judikatúra vo veciach katastra nehnuteľností

Autor(i): Róbert Jakubáč

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Kataster nehnuteľností nepochybne predstavuje jeden z najobsažnejších informačných systémov verejnej správy a zároveň jeden z najvýznamnejších verejných...Viac...

Nájsť podobné
Dane a účtovníctvo 10/2016

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zmeny pripravované v zákone o dani z príjmov od 1. 1. 2017, Transferové oceňovanie - transakcie medzi blízkymi...Viac...

Nájsť podobné
Najstaršie právo na Slovensku?

Autor(i): Tomáš Gábriš

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Pokus o rekonštrukciu predcyrilometodského normatívneho systému. Ambíciou monografie je identifikácia najstaršej slovanskej právnej terminológie používanej na území Slovenska v období Veľkej Moravy a pokus o rekonštrukciu...Viac...

Nájsť podobné
Právna sebaobrana lekára 1 + Právna sebaobrana lekára 2 (kolekcia 2 titulov)

Autor(i): Eva Braxatorisová, Martin Hudák

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Kolekcia dvoch právnych poradcov pre lekárov...Viac...

Nájsť podobné
Základy práva pre ekónomov

Autor(i): Dušan Holub, Mária Veterníková, Marián Kropaj, Hana Magurová, Andrea Slezáková, Katarína Bartalská

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Právo nie je len pre právnikov. Na trhu práce v podstate nenájdeme pozície, ktoré by si nevyžadovali v menšej alebo väčšej miere znalosť a uplatňovanie práva. Preto je základná právna...Viac...

Nájsť podobné
Civilný sporový poriadok

Autor(i): Marek Števček, Svetlana Ficová, Jana Baricová, Soňa Mesiarkinová, Jana Bajánková, Marek Tomašovič a kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Prvý veľký komentár C. H. Beck k základnému procesnému kódexu, akým je Civilný sporový poriadok. Komentár je výnimočný nielen svojím rozsahom, podrobnosťou...Viac...

Nájsť podobné
Sociálna práca v praxi

Autor(i): Michal Oláh

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Kompendium Sociálna práca v praxi je ojedinelým počinom kolektívu významných odborníkov, ktorí svojimi teoretickými, praktickými a aplikačnými prínosmi pre rozvoj sociálnej práce budujú modernú vednú disciplínu v neľahkých podmienkach postmodernej...Viac...

Nájsť podobné
Poradca 4/2017

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Dobrovoľné služby - nový zákon s komentárom, Medzinárodné zdaňovanie, Súdne poplatky, Pohľadávky...Viac...

Nájsť podobné
Základy správneho práva

Autor(i): Janka Hašanová, Ladislav Dudor

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Znalosť problematiky správneho práva a verejnej správy tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí, ktoré si musí osvojiť každý jednotlivec, uvažujúci nad pôsobením v štruktúrach verejného sektora. Autori, vedomí si tejto skutočnosti, sa pokúsiliViac...

Nájsť podobné
Platiť v hotovosti zakázané

Autor(i): Ulrich Horstmann, Gerald Mann

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

V dôsledku zrušenia hotovostných platieb dôjde i k strate slobody a anonymity. Prídete aj o súkromnú finančnú poistku, ktorú ste si odložili pre prípad núdze. Starostlivosť o vás prevezmú takmer všemocné banky a poskytovatelia kartových služieb spoluViac...

Nájsť podobné
Zbrojný preukaz

Autor(i): Jozef Majoroš, Renáta Majorošová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Táto publikácia bola spracovaná, aktualizovaná a doplnená s cieľom vytvoriť ucelenú a aktuálnu príručku, ktorá pomôže žiadateľovi o zbrojný preukaz pri príprave na vykonanie skúšky pred komisiou policajného útvaru...Viac...

Nájsť podobné
Poradca 3/2017

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o inšpekcii práce - zákon s komentárom, Zásoby z účtovného a daňového hľadiska...Viac...

Nájsť podobné
Účtovníctvo podnikateľských subjektov II

Autor(i): Miloš Sklenka a kolektív

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Cieľom učebnice je v nadväznosti na základné znalosti z vybraných okruhov účtovníctva podnikateľov prehĺbiť poznatky, ktoré sú dôležité na pochopenie ucelenej problematiky účtovníctva ako...Viac...

Nájsť podobné
Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch

Autor(i): Marek Švec, Tatiana Valentová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Nestáva sa často, aby sa zložitá téma odbornej publikácie týkala širokého okruhu čitateľov a bola navyše spracovaná zrozumiteľným jazykom. Publikácia „Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch“ je nezvyčajnou výnimkou...Viac...

Nájsť podobné
Mimovládne neziskové organizácie

Autor(i): Mária Murray Svidroňová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia sa orientuje na mimovládne neziskové organizácie ako rovnocenného partnera verejného sektora v tvorbe a zavádzaní inovatívnych konceptov verejných služieb. Napriek viacerým reformám verejných služieb ostáva občan pri...Viac...

Nájsť podobné
Eseje o kríze

Autor(i): Roman Michelko

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Najnovšia kniha filozofa, politológa a publicistu Romana Michelka Eseje o kríze priamo nadväzuje na jeho predchádzajúcu, veľmi úspešnú knihu Eseje o globalizácii. Vo svojej analýze sa autor venuje celému komplexu príčin, ktoré viedli ku globálnej kríViac...

Nájsť podobné
Ekonómia

Autor(i): Ján Lisý a kolektív

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Autori sa v publikácii zaoberajú najdôležitejšími otázkami mikroekonómie, makroekonómie a medzinárodných ekonomických vzťahov. Ponúkajú vyváženú, nezaujatú prezentáciu...Viac...

Nájsť podobné
Ekonomické krízy a ekonomická veda

Autor(i): Daniel Dujava

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Autor dokázal len na pár riadkoch veľmi dobre vystihnúť podstatu nielen historických, ale aj moderných ekonomických prác, ktoré svoju pointu skrývajú pred laikmi za zložité...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov