alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY > Ekonomika, právo >
Kategorie (2):
Produkty v kategórii (593):
Platiť v hotovosti zakázané

Autor(i): Ulrich Horstmann, Gerald Mann

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

V dôsledku zrušenia hotovostných platieb dôjde i k strate slobody a anonymity. Prídete aj o súkromnú finančnú poistku, ktorú ste si odložili pre prípad núdze. Starostlivosť o vás prevezmú takmer všemocné banky a poskytovatelia kartových služieb spoluViac...

Nájsť podobné
Zbrojný preukaz

Autor(i): Jozef Majoroš, Renáta Majorošová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Táto publikácia bola spracovaná, aktualizovaná a doplnená s cieľom vytvoriť ucelenú a aktuálnu príručku, ktorá pomôže žiadateľovi o zbrojný preukaz pri príprave na vykonanie skúšky pred komisiou policajného útvaru...Viac...

Nájsť podobné
Poradca 3/2017

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o inšpekcii práce - zákon s komentárom, Zásoby z účtovného a daňového hľadiska...Viac...

Nájsť podobné
Účtovníctvo podnikateľských subjektov II

Autor(i): Miloš Sklenka a kolektív

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Cieľom učebnice je v nadväznosti na základné znalosti z vybraných okruhov účtovníctva podnikateľov prehĺbiť poznatky, ktoré sú dôležité na pochopenie ucelenej problematiky účtovníctva ako...Viac...

Nájsť podobné
Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch

Autor(i): Marek Švec, Tatiana Valentová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Nestáva sa často, aby sa zložitá téma odbornej publikácie týkala širokého okruhu čitateľov a bola navyše spracovaná zrozumiteľným jazykom. Publikácia „Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch“ je nezvyčajnou výnimkou...Viac...

Nájsť podobné
Mimovládne neziskové organizácie

Autor(i): Mária Murray Svidroňová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia sa orientuje na mimovládne neziskové organizácie ako rovnocenného partnera verejného sektora v tvorbe a zavádzaní inovatívnych konceptov verejných služieb. Napriek viacerým reformám verejných služieb ostáva občan pri...Viac...

Nájsť podobné
Eseje o kríze

Autor(i): Roman Michelko

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Najnovšia kniha filozofa, politológa a publicistu Romana Michelka Eseje o kríze priamo nadväzuje na jeho predchádzajúcu, veľmi úspešnú knihu Eseje o globalizácii. Vo svojej analýze sa autor venuje celému komplexu príčin, ktoré viedli ku globálnej kríViac...

Nájsť podobné
Ekonómia

Autor(i): Ján Lisý a kolektív

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Autori sa v publikácii zaoberajú najdôležitejšími otázkami mikroekonómie, makroekonómie a medzinárodných ekonomických vzťahov. Ponúkajú vyváženú, nezaujatú prezentáciu...Viac...

Nájsť podobné
Ekonomické krízy a ekonomická veda

Autor(i): Daniel Dujava

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Autor dokázal len na pár riadkoch veľmi dobre vystihnúť podstatu nielen historických, ale aj moderných ekonomických prác, ktoré svoju pointu skrývajú pred laikmi za zložité...Viac...

Nájsť podobné
„Mrcha“ zlato

Autor(i): Matúš Pošvanc

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Uvažujete ako zhodnotiť svoje úspory? Chceli by ste rozprávkovo zbohatnúť? Rozmýšľate o kúpe zlata alebo ste si ho už kúpili? Pozor! Nie je všetko zlato, čo sa blyští... . Zlato môže byť aj „mrcha“. Verte Matúšovi Pošvancovi...Viac...

Nájsť podobné
Trestné právo hmotné. Všeobecná časť

Autor(i): Dušan Korgo

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia predstavuje prepracovanú a doplnenú učebnicu z oblasti trestného práva hmotného – všeobecnej časti, nadväzujúcu na učebnicu vydanú v roku 2012. Od tejto pôvodnej učebnice sa odlišuje tým, že sú v nej zapracované všetky...Viac...

Nájsť podobné
Trestné právo procesné

Autor(i): Ivan Šimovček

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia je 2. rozšíreným vydaním učebnice trestného práva procesného z roku 2011. V jej jednotlivých kapitolách sú rozpracované základné pojmy a inštitúty trestného práva procesného, ako sú zásady a subjekty trestného konania...Viac...

Nájsť podobné
Účtovníctvo

Autor(i): Anna Šlosárová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Prečítaním učebného textu Šlosárová, A. a kolektív: Účtovníctvo (Wolters Kluwer, 2016) získajú čitatelia teoretické poznatky, ktoré si overia, upevnia a rozšíria pomocou...Viac...

Nájsť podobné
Poradca 1-2/2017

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Obchodný zákonník - zákon s komentárom, Obchodné spoločnosti, Imanie, Podnikanie...Viac...

Nájsť podobné
Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti

Autor(i): Tatiana Mičudová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia „Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti – komentár“ prináša podrobné vysvetlenie jednotlivých ustanovení zákona č. 307/2014 Z. z., ktorý je všeobecne...Viac...

Nájsť podobné
Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií

Autor(i): Rudolf Šlosár, Anna Šlosárová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Trináste prepracované vydanie. Učebnica účtovníctva, ktorá vyvolala veľmi priaznivý ohlas u učiteľov tohto predmetu i študentov na stredných školách. Účtovníctvo sa v nej vysvetľuje primeraným, názorným spôsobom, s maximálnym vzdelViac...

Nájsť podobné
Návod k finančnej slobode

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Návod k finančnej slobode obsahuje praktické kroky a odporúčania na dosiahnutie finančnej nezávislosti. Pozostáva z troch častí. Prvá časť opisuje postup ako sa stať finančne slobodným. Druhú časť tvoria zaujímavosti z finančného...Viac...

Nájsť podobné
Dane 2006

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Kompletný sprievodca daňovými zákonmi pre rok 2006; prehľadné grafické znázornenie; príklady z praxe...Viac...

Nájsť podobné
Vrecková Ústava, ústavné zákony a ústavný súd

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Úplné znenie ústavy SR a ostatných ústavných zákonov vrátane výkladov Ústavného súdu SR k jednotlivým ustanoveniam Ústavy.Viac...

Nájsť podobné
Konanie o dedičstve (cezhraničné dedenie)

Autor(i): Jaroslav Krajčo

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Predkladaná publikácia si na rozdiel od všeobecných zvyklostí výkladu právnej úpravy kladie za cieľ poskytnúť nielen základné informácie potrebné pre procesný postup súdu – notárov, (teda ingerenciu štátu a jeho procesný postup) ale aj informácie...Viac...

Nájsť podobné
Než k nám príde euro

Autor(i): Ladislav Balko

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Autor publikácie v nej zhŕňa základné idey, východiská a očakávané dôsledky a popisuje proces prechodu k euru...Viac...

Nájsť podobné
Hospodárska politika Slovenského štátu

Autor(i): Peter Mičko

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Kapitoly z hospodárskych dejín Slovenska v rokoch 1938 - 1945...Viac...

Nájsť podobné
Súčasné tendencie ekonomickej globalizácie

Autor(i): Peter Staněk, Pavlína Ivanová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

"Monografia je venovaná vysoko aktuálnej problematike. Obsahom predstavuje pôvodný a v našich podmienkach originálny a invenčný text"prof. Ing. Vladimír Gonda, PhD."...Viac...

Nájsť podobné
Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2016

Autor(i): Anna Cenigová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Vážení čitatelia, dostáva sa Vám do rúk šestnáste vydanie praktickej príručky účtovníka „Podvojné účtovníctvo podnikateľov“, aktualizované a doplnené k 1.1.2016. Základ publikácie tvorí Opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002, číslo 23054/2002-92.Viac...

Nájsť podobné
Zákon o kolektívnom vyjednávaní

Autor(i): Jozef Toman, Marek Švec, Simona Schuszteková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Komentár k zákonu o kolektívnom vyjednávaní je prvým z novej edície Praktických komentárov vydavateľstva Wolters Kluwer, poňatý netradičným spôsobom, kde komentovaný predpis je podaný hutným a informačne bohatým obsahom, ktorý vyčerpávajúco pokrýva..Viac...

Nájsť podobné
Dane, účtovníctvo, odvody 7-8/2016

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daň z nehnuteľnosti - vyberanie dane, Zdanenie automobilu zamestnávateľa u zamestnanca, Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti - zdanenie, Technické zhodnotenie prenajatého majetku...Viac...

Nájsť podobné
Daňová kontrola

Autor(i): Emil Burák

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

V knihe nájdete mýty a fakty o daňovej kontrole, 60 príkladov a riešených najčastejších otázok, najčastejšie...Viac...

Nájsť podobné
Vreckové predpisy o strelných zbraniach a strelecký poriadok

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Príručka obsahuje všetky predpisy, ktoré poľovníci, športoví strelci a iní držitelia zbraní potrebujú ovládať pri nadobúdaní zbrojného preukazu i používaní strelných zbraní v poľovných revíroch, na strelniciach či pri výkone povolania.Viac...

Nájsť podobné
Aktualizácia III/2 2016

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení po zmene zákonom č. 125/2016 Z. z. s účinnosťou od 1.7.2016, Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení po zmene zák. č. 125/2016 Z. z...Viac...

Nájsť podobné
Správny súdny poriadok

Autor(i): Ida Hanzelová, Ivan Rumana, Ina Šingliarová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Od 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové zákony - Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahrádzajú desaťročia platný a často novelizovaný Občiansky súdny...Viac...

Nájsť podobné
Občianskoprávna úprava kúpnej zmluvy a zmluvy o dielo

Autor(i): Alena Hambáleková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia predstavuje zbierku rozhodnutí slovenských a českých súdov, ktoré sa venujú problematike občianskoprávnych vzťahov vznikajúcich na základe kúpnej zmluvy a zmluvy o dielo, ktoré predstavujú najfrekventovanejšie a z ekonomického hľadiska...Viac...

Nájsť podobné
Kapitál v 21. storočí

Autor(i): Thomas Piketty

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Rozsiahle dielo francúzskeho profesora ekonómie kritizuje prehlbujúcu sa majetkovú nerovnosť vo svete a vidí v nej jedno z najväčších nebezpečenstiev súčasného systému. Autor, ktorý sa venoval zhromažďovaniu údajov a ich...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 domov