alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Prehľad všeobecnej psychológie

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Všeobecná psychológia je študijným predmetom a vedeckou psychologickou disciplínou, ktorá sa stala neoddeliteľnou súčasťou pregraduálnej prípravy psychológov, učiteľov, sociálnych pracovníkov, ošetrovateľov, vychovávateľov a vzdelávania ďalších profeViac...

Nájsť podobné
Viem, čo si myslíš

Autor(i): Thorsten Havener

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

V tejto knihe Vám prezradí niektoré zo svojich techník a nechá Vás nahliadnuť do svojho umenia. S trochou tréningu dokážete aj Vy vidieť veci, ktoré ostávajú iným skryté a začnete vnímať svoje okolie inak...Viac...

Nájsť podobné
Základy sociálnej psychológie

Autor(i): Július Boroš

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Sociálna psychológia skúma masové psychologické a sociálne javy a procesy, ako aj, či najmä jednotlivca, jeho postavenie v interakcii rôznych sociálnych zoskupení...Viac...

Nájsť podobné
Etika pro evropské psychology

Autor(i): Goeff Lindsay a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Autory knihy Etika pro evropské psychology jsou čtyři význační evropští psychologové, členové Evropské federace psychologických asociací (EFPA) a její etické komise...Viac...

Nájsť podobné
Riziko a neistota

Autor(i): Vladimír Baláž

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Táto práca je určená pre hĺbavejších bádateľov v ekonómii, psychológii a kognitívnych vedách, ktorí sa chcú dozvedieť čo najviac o tom, ako si ľudia formujú názory na ekonomické javy a ako prijímajú rozhodnutia za podmienok rizika a neistoty...Viac...

Nájsť podobné
Úvod do metodologie psychologického výzkumu

Autor(i): Ján Ferjenčík

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Autor charakterizuje dnešní chápání psychologické vědy a vědecké metody, psychologických teorií a modelů, představuje projekty psychologického výzkumu, metody získávání empirických dat a jejich interpretace...Viac...

Nájsť podobné
Velký psychologický slovník

Autor(i): Pavel Hartl, Helena Hartlová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Výrazně rozšířené vydání Psychologického slovníku odráží v několika stovkách hesel stav současné psychologie, ale i psychoterapie a psychiatrie...Viac...

Nájsť podobné
Psychologie - Občanský a společenskovědní základ

Autor(i): Marie Vlková, Ladislava Doležalová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Učebnice psychologie komplexně pokrývá učivo předmětu psychologie na středních školách. Zabývá se psychickými procesy, psychologií poznání, psychologií osobnosti, vývojovou psychologií i sociální psychologií...Viac...

Nájsť podobné
Živočišné pudy

Autor(i): George A. Akerlof, Robert J. Shiller

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Ekonomické dění neurčují jen racionální lidské motivy, měřitelné proměnné či matematicky vyjádřitelné vztahy, v ekonomice působí též mocné psychologické síly, které John Maynard Keynes nazval animal spirits, ...Viac...

Nájsť podobné
Psychologie výslechu

Autor(i): Joža Spurný

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Jedním ze základních a současně nejfrekventovanějších úkonů, bez kterého se v policejní praxi neobejde vyšetřování prakticky žádného trestného činu, je výslech. Výslech lze chápat jako trestně procesní úkon, jako kriminalistickou metodu,...Viac...

Nájsť podobné
Pokroky kognitivní psychologie

Autor(i): Bohumír Chalupa

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Kognitivní psychologie se zabývá převážně experimentálním zkoumáním poznávacích procesů a jejich činitelů. V publikaci autor referuje o výzkumech zrakových pátracích činností, které mají mimořádný význam na příklad v dopravě...Viac...

Nájsť podobné
Bílá moc

Autor(i): Karolína Vaverková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

V autentické výpovědi popisuje autorka svoji cestu rájem i peklem drogové závislosti...Viac...

Nájsť podobné
Rodinné konstelace

Autor(i): Bert Hellinger

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Imperativy lásky dostaly v posledních letech charakter základního díla, které překračuje psychoterapii, a pro mnoho lidí se staly každodenní pomůckou. V této knize jde o imperativy, které jsou v lidských vztazích plných lásky předem dané...Viac...

Nájsť podobné
Raný psychický vývoj dítěte

Autor(i): Lenka Šulová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Kniha Lenky Šulové se věnuje ranému vývoji dítěte, s důrazem na raný kontakt a základní vztahy s rodiči. Autorka se postupně věnuje vývoji dítěte od prenatálního období do předškolního období, vývoji dětské řeči a dětské motoriky, ...Viac...

Nájsť podobné
Starnutie a staroba

Autor(i): M.B. Benjan

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

"Staroba –choroba!" "Proti veku nieto lieku!" Naozaj platia tieto príslovia (alebo, ak chcete, "ľudové sentencie")? Je v nich veľa pravdy, ale nemožno ich brať doslovne...Viac...

Nájsť podobné
Psychoanalytický slovník

Autor(i): J. Laplanche, J.-B. Pontalis

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Slovník obsahujúci základné pojmy zo psychoanylýzyViac...

Nájsť podobné
Život s Aspergerovým syndromem

Autor(i): Christine Preißmann

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Kniha se věnuje úvahám na téma psychoterapie osob s Aspergerovým syndromem (AS). Autorka, lékařka, u níž byl ve věku 27 let Aspergerův syndrom diagnostikován, čtivým a zajímavým způsobem popisuje průběh své psychoterapie, ...Viac...

Nájsť podobné
Psychosomatika

Autor(i): Gerhard Danzer

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

O psychosomatice se s nadsázkou hovořilo jako o medicíně budoucnosti, protože odkrývá souvislosti mezi tělem a psychikou člověka a poukazuje na psychické pozadí řady somatických onemocnění...Viac...

Nájsť podobné
Aspergerův syndrom

Autor(i): Ioan James

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Kniha se zabývá dvaceti významnými historickými osobnostmi, jež s velkou pravděpodobností trpěly mírnou formou autismu, konkrétně tzv. Aspergerovým syndromem...Viac...

Nájsť podobné
Psychoanalýza všednosti

Autor(i): Jan Stern

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Autorova pátá kniha esejů. Freudiánská pitva všednosti, v níž se analýze podrobí otevřená lednice, kopací míč, kaluž, sníh, nafukovací člun, vlas v jídle či samolepky v metru. Autor si pokládá zásadní otázky jako: Proč jsou gayové pohlední?...Viac...

Nájsť podobné
Zvyšovanie kvality vyučovacieho procesu

Autor(i): Roman Hrmo, Katarína Krpálková-Krelová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Publikácia sa zaoberá aktuálnou a spoločensky významnou problematikou kvality školy. Rozdelená je do dvoch komplexných celkov s ôsmimi kapitolami a obsiahlym literárnym prehľadom...Viac...

Nájsť podobné
Společnost, kultura a poruchy příjmu potravy

Autor(i): Michal Novák

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Exponenciální nárůst případů mentální anorexie a bulimie, forem poruch příjmu potravy, potvrzuje hypotézu o provázanosti nemocí s kulturně-společenským vývojem. Nikoli náhodou jsou poruchy příjmu potravy tolik rozšířené v dnešní západní kultuře, ...Viac...

Nájsť podobné
Assessment centrum: Psychologie ve výběru a rozvoji lidí

Autor(i): Martin Vaculík

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Ojedinělá publikace českého původu, která se zabývá známou metodou assessment centra v poněkud neznámých souvislostech...Viac...

Nájsť podobné
Se šikulou za dopravou

Autor(i): Jitka Fořtíková, Stanislava Kuruczová, Petra Vaňková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Máte ve školce šikovné dítě s rychlým pracovním tempem? Zajímá se o témata, na která nemáte dostatek času? Nepotřebuje opakování a snadno chápe úkoly? Přinášíme přehlednou a praktickou publikaci pro práci se šikovnými dětmi ve věku 3–7 let...Viac...

Nájsť podobné
Jak na šikanu

Autor(i): Pavel Říčan, Pavlína Janošová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Šikana je zrádná, jejím terčem se může stát i dítě tělesně a duševně vyspělé, s velmi dobrým rodinným zázemím, které však neumí nebo není ochotno "výt s vlky". Šikana má různé formy a správný postup se musí případ od případu lišit...Viac...

Nájsť podobné
Tvorivosť v každodennom živote a vo výskume

Autor(i): Marta Jurčová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Cieľom tejto publikácie je ukázať tvorivosť vo svetle empirických výskumov, cesty a cestičky vedeckého hľadania povahy tvorivosti. Publikácia je prehľadovým prierezom poznatkov o početných javoch, ktoré sú súčasťami psychológie tvorivosti, ...Viac...

Nájsť podobné
Psychológia - iná paradigma

Autor(i): Emil Komárik

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Autor ponúka inšpiratívny pohľad pre akademika, vedca i praktika. Publikácia je písaná pre všetkých, ktorí v rovine či už teoretickej alebo praktickej, psychológiu študujú a realizujú vo svojej práci s človekom...Viac...

Nájsť podobné
Psychologie osobnosti

Autor(i): Pavel Říčan

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Jaký jsem, kdo jsem, jak si mohu rozumět s druhými, jaký smysl má moje existence tady a teď?...Viac...

Nájsť podobné
EMDR - Terapia psychotraumatických stresových syndrómov

Autor(i): Arne Hofmann

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Kniha obsahuje podrobný popis psychodynamického pozadia traumatizácií, prehľad o oblasti porúch, ktoré sú traumatogénne, praktické postupy pri jednotlivých fázach,...Viac...

Nájsť podobné
Osoba a existence

Autor(i): Josef Vojvodík, Josef Hrdlička

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Antologie Osoba a existence přináší patnáct reprezentativních studií stoupenců fenomenologicko-antropologické psychiatrie: Ludwiga Binswangera, Euge`na Minkowského, Françoise Minkowské, Erwina Strause, Henriho Eye, Victora E. von Gebsattela, Reného HViac...

Nájsť podobné
Dozrievanie

Autor(i): Zita Kochaníková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Známa slovenská psychoterapeutka literárne spracovala výber príbehov z jej praxe, prinášajúcich životné poznanie jedincov, ktoré možno aj vám pomôže formulovať vaše nejasné pocity...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov