alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Aplikovaná psychológia pre ekonómov a manažérov

Autor(i): Marta Flešková, Viktória Dolinská

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia

Publikácia sa zaoberá vznikom a formovaním psychológie ako vedy, ...Viac...

Nájsť podobné
Kniha o manželstve

Autor(i): Nicky Lee, Sila Lee

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia

Kniha o manželstve obsahuje plno praktických rád, ľahko sa číta a je stvorená na to, aby budovala a dokonca zlepšovala manželstvá...Viac...

Nájsť podobné
Asertivita a rovnosť vo vašom živote a vzťahoch

Autor(i): Robert Alberti, Michael Emmons

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia

Slovenské vydanie deviateho plne aktualizovaného amerického vydania. Kniha je najuznávanejším manuálom asertivity. Doplnená o poznatky týkajúce sa sociálnej inteligencie, osobných väzieb, výskumu mozgu, narábania s kritikou, asertivity...Viac...

Nájsť podobné
Viem, čo si myslíš + Nemyslite na modrého slona (komplet)

Autor(i): Thorsten Havener

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia

Komplet dvoch titulov Thorstena Havenera o sile myšlienok a reči tela...Viac...

Nájsť podobné
Cvičenie a zdokonaľovanie pamäti

Autor(i): Anna Mižičková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia

Väčšina ľudí nevyužíva možnosti svojho mozgu v dostatočnej miere, ako keby si ani neboli vedomí skutočnosti, že sa mozog môže trénovať rovnako, ako každý iný sval...Viac...

Nájsť podobné
Nemyslite na modrého slona

Autor(i): Thorsten Havener, Michael Spitzbart

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia

„Nemyslite na modrého slona!“ A? Samozrejme, že napriek výzve ste na neho mysleli. Táto možnosť manipulácie sa využíva čiastočne nemilosrdne napríklad v reklame alebo v niektorých šikovne vedených rozhovoroch...Viac...

Nájsť podobné
Svet bez obmedzení

Autor(i): Joe Vitale

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia

Ste vystresovaní a prepracovaní? Tvrdo pracujete, ale profesionálny úspech sa stále nedostavil a váš život akoby strácal cieľ a smer? Možno to, čo vás brzdí, nie sú obmedzenia prichádzajúce z vonkajšieho okolia ale z vášho vnútra...Viac...

Nájsť podobné
Dvanásť brán na ceste k osobnému rastu

Autor(i): Dan Millman

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia

Autor nás vyzýva: Objavte svoju hodnotu. Prijmite svoje emócie. Zaktivizujte svoju vôľu. Naučte sa čeliť strachu. Dodajte svojmu telu energiu. Osvetlite temné zákutia svojej duše. Prebuďte svoje srdce. Dôverujte svojej intuícii...Viac...

Nájsť podobné
Nevšedné okamihy

Autor(i): Dan Millman

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia

Kniha nás vedie ako mapa na vrchol hory, k novému spôsobu života, a to prostredníctvom procesu hlbokého vhľadu, poznania a inšpirácie. Musíme sa však na seba pozrieť bez ilúzií. Aké okamžiky sú vlastne tie nevšedné? Život je série okamžikov.Viac...

Nájsť podobné
Miláčik, netráp ma...

Autor(i): Denis Sonet

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia

Denis Sonet, kňaz venujúci sa poradenstvu a sprevádzaniu manželských párov vo svojej knihe zrozumiteľne a bez príkras rozoberá všetky oblasti manželského života a ponúka čitateľom odpovede na ich otázky...Viac...

Nájsť podobné
Čo videl pes a iné dobrodružstvá

Autor(i): Malcolm Gladwell

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia

Prečo sa niektorí ľudia zaseknú a iní spanikária? Prečo máme veľa druhov horčice, ale kečup zostal rovnaký? Čo nás učia futbaloví hráči o zamestnávaní učiteľov? Ako nám farba na vlasy rozpovie históriu dvadsiateho storočia? ...Viac...

Nájsť podobné
Psychológia mravnosti v teoretických a empirických analýzach

Autor(i): Ján Grác

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia

Keď svedomie zaváži. Problém svedomia v existenciálnej analýze...Viac...

Nájsť podobné
Naratívny prístup a možnosti jeho uplatnenia v psychologickom poradenstve

Autor(i): Tatiana Taročková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia

Publikácia sa zoberá využívaním naratívneho prístupu v psychologickom poradenstve, ponúka teoretický základ danej problematiky...Viac...

Nájsť podobné
Nezamestnanosť v psychologických súvislostiach

Autor(i): Milica Schraggeová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia

Kniha si kladie za ciel vyplniť deficit psychologického záujmu o problematiku nezamestnanosti a oboznámiť čitateľa s existujúcimi teoretickými koncepciami a výskumnými snaženiami...Viac...

Nájsť podobné
Profesionálne ošetrovateľstvo a jeho regulácia

Autor(i): Alžbeta Hanzlíková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia

Táto monografia je venovaná ošetrovateľstvu ako jednému z regulovaných povolaní v zdravotníctve. Poskytuje niektoré informácie z ošetrovateľskej teórie a praxe. Najviac sa však zameriava na reguláciu ošetrovateľského povolania...Viac...

Nájsť podobné
Hľadanie zmyslu života

Autor(i): Viktor E. Frankl

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia

Len málo kníh zanechá v čitateľovi taký silný dojem ako kniha Hľadanie zmyslu života. Autor, svetoznámy neurológ a psychiater Viktor E. Frankl, ju napísal po prepustení z koncentračného tábora a hoci sa mu zážitky z neho stali hlavným podkladom...Viac...

Nájsť podobné
EPIAF - epidemiológia alkoholizmu a fajčenia na Slovensku

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia

Viac...

Nájsť podobné
Človek a osud

Autor(i): Lipót Szondi

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia

Kniha obsahuje tri Szondiho štúdie - Človek a osud, Jazyky nevedomia: symptóm, symbol a voľba a Cesta poľudštenia - a je vôbec prvým prekladom Szondiho diela do slovenského jazyka...Viac...

Nájsť podobné
100% úspech

Autor(i): Ed Ludbrook

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia

Vzorec úspechu je jednoduchý: musíte byť v správnom odvetví, v správnom čase a so správnym podnikaním. Vďaka tejto knihe sa dozviete, ako si všimnúť odvetvie, ktoré bude rásť, zistíte najdôležitejšie fakty o sieťovom marketingu, ...Viac...

Nájsť podobné
Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství

Autor(i): Martin Skutil a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Publikace se zaměřuje na výzkum v pedagogice a psychologii s ohledem na učitelskou profesi. Je svou povahou didaktická. Záměrem autorů je ukázat a zpřístupnit budoucím i stávajícím učitelům možnosti a limity kvalitativních a kvantitativních ...Viac...

Nájsť podobné
Dichotická stimulácia v kontexte neuropsychologického výskumu

Autor(i): Marián Špajdel

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Mgr. Marián Špajdel, PhD. vyštudoval odbor psychológia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Okrem pedagogickej práce na Katedre psychológie FF TU v súčasnosti pôsobí i v Laboratóriu kognitívnej neurovedy v Ústave normálnej ...Viac...

Nájsť podobné
Jak pracuje váš mozek

Autor(i): David Rock

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Kniha se zabývá otázkami: - Proč vám připadá, že máte přetížený mozek a jak plně využít svých mentálních zdrojů; ...Viac...

Nájsť podobné
Psychoonkologie v praxi

Autor(i): Gabriele Angenendt a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Diagnóza rakoviny představuje pro postižené kromě jiného i značnou psychickou zátěž. Termín psychoonkologie znamená profesionální péči o tyto průvodní psychické obtíže onkologicky nemocných...Viac...

Nájsť podobné
Mentální anorexie

Autor(i): František D. Krch

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Mentální anorexie, nechutenství, nevhodné jídelní návyky, nadměrný strach z tloušťky, přejídání a nespokojenost se svým tělem, to jsou témata publikace odborníka, který se již mnoho let zabývá výzkumem a léčbou poruch příjmu potravy...Viac...

Nájsť podobné
Léčebná péče o duši

Autor(i): Thomas Moore

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Málokterá zkušenost dokáže pohnout našimi emocemi a uvrhnout nás do krize tak jako zkušenost nemoci, která se týká ve stejné míře těla i duše. Kniha je autorovou vizí o zlepšení lékařské péče o duši...Viac...

Nájsť podobné
Psychologie osobnosti

Autor(i): Marek Blatný a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Monografie shrnuje nejnovější poznatky o hlavních tématech psychologie osobnosti – temperamentu, rysech, inteligenci, sebepojetí, motivaci a vývoji osobnosti. Důraz je kladen na vývoj v oboru za posledních pětadvacet let...Viac...

Nájsť podobné
Červená kniha

Autor(i): Carl Gustav Jung

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Švýcarský psychoanalytik Carl Gustav Jung (1875–1961) patří k osobnostem, na kterých se už celá desetiletí s větším či menším nepochopením pasou celé hordy životopisců. O to větší událostí je vydání jeho zásadního a dosud nepublikovaného díla,...Viac...

Nájsť podobné
Psychologie osobnosti

Autor(i): Marie Vágnerová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Psychologie osobnosti usiluje o poznání a pochopení člověka, jeho psychiky, stejně tak i o sebepoznání a sebeporozumění. Činí tak různým způsobem a s použitím různých metod...Viac...

Nájsť podobné
Grafológia pre každého

Autor(i): František Stritz

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Táto kniha môže odštartovať Vašu celoživotnú závislosť na lúštení rukopisov: pohľadnicu od známych už nebudete brať len ako milý pozdrav, ale aj ako príležitosť „pozrieť sa im trochu viac na zúbky“; ...Viac...

Nájsť podobné
Neurologicko-psychiatrické záchvatové stavy

Autor(i): Peter Kukumberg a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Existuje zopár ochorení ľudí, ktorých príznaky sú prejavom súčasne prebiehajúcej poruchy súhry prganizácie a chodu funkcií tela a duše. Ich klinická...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov