alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Emocionálny svet detí predškolského veku

Autor(i): Ľubomíra Pružinská

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia

Hlbší pohľad do emocionality tohto obdobia i jeho emocionálnych problémov a súbor hrových aktivít rozvíjajúcich konkrétne emocionálne spôsobilosti...Viac...

Nájsť podobné
Myšlienky počas ožarovacej terapie

Autor(i): Peter Žaloudek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia

Kniha je vzácnym a pozoruhodným dielom - a to tak svojím obsahom, svojím filozofickým posolstvom, ako aj svojou formou. Autor nám s pozoruhodnou presvedčivosťou predkladá plody svojej dlhoročnej služby chorým.Viac...

Nájsť podobné
Chvíle, ktoré stoja za to

Autor(i): Barbara De Angelis

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia

Ešte pred pár rokmi som bolesť a smútok omylom považovala za prejav vlastného duševného zlyhania. Verila som, že šťastie je odmenou za dobrý život a keďže som šťastná nebola, určite som niekde robila chybu...Viac...

Nájsť podobné
Depresia

Autor(i): Lívia Vavrušová a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia

Epidemiológia depresie pútala poozornosť už dávnejšie. Už v 70. a 80. rokoch minulého storočia sa publikovali zaujímavé štúdie z Európy, USA a iných častí sveta...Viac...

Nájsť podobné
Obranné mechanizmy z psychoanalytického, etologického a evolučno-biologického aspektu

Autor(i): Natália Kaščáková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia

Psychoanalýza, počnúc jej zakladateľom Sigmundom Freudom, odhalila určité vnútorné psychické stratégie riešenia konfliktov, ktoré sa označujú ako obranné mechanizmy...Viac...

Nájsť podobné
Načúvaj dieťaťu

Autor(i): Dorota Kopasová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia

Kniha slovenskej psychologičky o pozorovaní prejavov správania dieťaťa...Viac...

Nájsť podobné
Trpiaci človek

Autor(i): Viktor E. Frankl

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia

Kniha vznikla na základe univerzitných prednášok V. Frankla, venovaných problémom bytia trpiaceho človeka. Originálny podtitul "Versuch einer Pathodizee" sa dá interpretovať ako "Pokus o ospravedlnenie utrpenia"...Viac...

Nájsť podobné
Kapitoly o schizofrénii

Autor(i): Ján Pečeňák a kolektív

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia

Schizofrénia patrí medzi najzávažnejšie, ale ak sa to tak dá povedať, najviac provokujúce duševné poruchy. Každý deň sú publikované nové klinické a výskumné údaje o ochorení samom i základných mechanizmoch, ktoré by mohli byť v pozadí poruchy...Viac...

Nájsť podobné
Diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti

Autor(i): Viktor Lechta a kolektív

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia

Monografia zhrňujúca problematiku diagnostiky narušenej komunikačnej schopnosti. Tvorí ju všeobecná a špeciálna časť. Vo všeobecnej časti sa preberajú ciele a princípy diagnostiky narušenej komunikačnej schopnosti ako aj metódy a techniky vyšetrenia.Viac...

Nájsť podobné
Psychiatria

Autor(i): Mária Ondriášová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia

Učebnica vyšla v spolupráci s Fakultou zdravotníckych špecializačných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Je určená pre odbor ošetrovateľstvo...Viac...

Nájsť podobné
Vybrané možnosti primárnej prevencie negatívnych vplyvov na deti a mládež

Autor(i): Stanislav Kunák

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia

Autor knihy pracuje ako vedúci Centra výchovnej a psychologickej prevencie a má mnohoročné profesionálne skúsenosti vo vzdelávacej, výchovnej a kultúrno-výchovnej práci s mládežou...Viac...

Nájsť podobné
Kompetentná kombinácia farmakoterapie a psychoterapie

Autor(i): Michelle B. Riba, Richard Balon

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia

"Kombinovanie farmakoterapie a psychoterapie sa postupne stáva dominantnou technikou v ambulantnej psychiatrickej starostlivosti. Dr. Riba a Dr. Balon, dvaja vysoko skúsení psychiatrickí klinici a učitelia prehľadne diskutujú..."Viac...

Nájsť podobné
Transakčná analýza ako kreatívne spojenie hlbinnej a kognitívnej psychoterapie

Autor(i): Leonhard Schlegel

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia

Transakčná analýza v autorovom chápaní je eklekticko-integratívna metóda, ktorá kreatívne spája psychoanalytické a individuálne psychologické koncepty a priberá aj dnes stále uznávanejšiu kognitívnu psychológiu a kognitívne-behaviorálnu psychoterapiuViac...

Nájsť podobné
Neverte tomu!

Autor(i): Arnold A. Lazarus, Clifford N. Lazarus, Allen Fay

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia

"Prestaňte robiť tie isté hlúpe chyby! Dvaja psychológovia a psychiater si posvietili na štyridsať bežných chybných presvedčení, ktoré môžu viesť k depresii, úzkosti a pocitom viny..."Viac...

Nájsť podobné
Útok na pravdu

Autor(i): Jeffrey Moussaieff Masson

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia

Kniha pojednává o historii svádění a zneužívání dětí, o tom, jak bylo těžké tyto věci obhájit tváří v tvář nepřijímající veřejnosti i profesionální obci...Viac...

Nájsť podobné
Uvoľniť putá

Autor(i): Steven Hassan

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia

Kniha psychologického poradcu a popredného odborníka na sekty poskytuje návod ako pristupovať k obetiam psychickej manipulácie a ako im pomôcť vymaniť sa so zhubného vplyvu sekty...Viac...

Nájsť podobné
Choroby z nenávisti (Urieknutie, porobenie, prekliatie)

Autor(i): Teodor Rosinský

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia

Vynikajúca fundovaná kniha známeho psychiatra a priekopníka akupunktúry a psychotroniky na Slovensku, zakladateľa a dlhoročného predsedu Slovenskej psychotronickej spoločnosti, ktorú je možné označiť za najvýznamnejší literárny počin...Viac...

Nájsť podobné
Tvorivosť schopnosť ľudská

Autor(i): Juraj Popovňák

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia

Publikácia obsahuje výroky a heslá vynikajúcich i slávnych tvorcov vo vede, technike, kultúre a umení, v politike, organizácii a riadení, výroky vedcov, spisovateľov, výtvarníkov, hudobníkov a pracovníkov ďalších profesií. Ide o ľudí, ktorí prispeli Viac...

Nájsť podobné
Zármutok

Autor(i): Pablo Martínez, Ali Hull

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia

Praktická a múdra kniha o tom, ako prejsť takým ťažkým obdobím života, akým je strata blízkeho človeka. Ako dlho môj zármutok potrvá? Čo by som mal smútiacemu človeku povedať? Čo potrebuje a ako mu môžem pomôcť?...Viac...

Nájsť podobné
Svetadiely lásky

Autor(i): Anja Snellman

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia

Autorka tejto neobvyklej knižky je obratnou rozprávačkou "obyčajných" príbehov, ktorá však rada rúca najrôznejšie tabu a skutočným i neskutočným postavám dovoľuje, aby nám prehovárali rovnod do duše...Viac...

Nájsť podobné
Čo by mali muži (podľa žien) vedieť

Autor(i): Barbara De Angelis

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia

Tvrdá pravda znie: To, že muži ženy milujú, ešte neznamená, že ich aj poznajú. Žijú často v celkom inom svete ako ony a ženský svet sa im často vidí záhadný, nepochopiteľný a rozporuplný...Viac...

Nájsť podobné
Temperament a autonomní nervový systém

Autor(i): Felix Imriš

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia

Monografie se zabývá objektivizací vlivu autonomního nervového systému (ANS) na kardiovaskulární aparát, na kožní a biochemické změny, na farmakoterapii, dále vztahem ANS k psychickým chorobám, ale i různými způsoby fyziologického ovlivňování ANS.Viac...

Nájsť podobné
Žiadne stretnutie nie je náhodné

Autor(i): Kay Pollak

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia

Človek si často vytvára mylné predstavy o sebe aj druhých, čo negatívne vplýva na našu komunikáciu s okolím. Autor je presvedčený, že pri každom stretnutí s nejakým človekom sa môžeme niečo naučiť...Viac...

Nájsť podobné
Tajomné Ja

Autor(i): Michaela Buck

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia

Známa slovenská psychologička pôsobiaca v zahraničí Michaela Buck, nás v knihe Tajomné Ja sprevádza na ceste poznania samého seba. Spoznáme princípy ako si vytvoriť vo svojom živote harmóniu a ako porozumieť samým sebe...Viac...

Nájsť podobné
Ako to poviem mojej mame?

Autor(i): Zoltán E. Erdély

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia

Naše superego vzniká hlavne zvnútornením skúseností s interakciou s rodičom/rodičmi či náhradnými rodičmi a ďalšími autoritami. - Je tento náš "vnútorný rodič", ktorý nás sprevádza aj v ďalšom živote prevažne dobroprajný alebo hlavne kritizujúci...Viac...

Nájsť podobné
Psychiatrické interview s deťmi a mladistvými

Autor(i): Claudio Cepeda

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia

OBSAH: Predhovor; Úvod; Všeobecné princípy interview; Neverbálne techniky v interview s deťmi a mladistvými; Využitie "AMSIT" v dokumentovaní psychiatrického vyšetrenia dieťaťa a mladistvého;...Viac...

Nájsť podobné
Ako zlyháva terapeut

Autor(i): Bernard Schwartz, John V. Flowers

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia

Kniha Ako zlyháva terapeut je manuálom pre praktikujúcich psychoterapeutov a pre terapeutov, ktorí sú vo výcviku. Detailne rozoberá päťdesiat najrozšírenejších chýb, ktoré terapeuti robia a aj to ako sa im vyhnúť...Viac...

Nájsť podobné
Pedagogická psychológia

Autor(i): Štefan Vendel

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia

Táto kniha má pomôcť učiteľom lepšie porozumieť zákonitostiam učenia, vyučovania a niektorým problémom, ktorým čelia učiteľky aj žiaci v škole...Viac...

Nájsť podobné
Typické dievča?

Autor(i): Marianne Grabrucker

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia

Tento denník si počas prvých troch rokov života svojej dcéry písala mama, ktorej záležalo, aby jej dcéra dostala v živote pestrejšie možnosti, než len byť "dobrým a pekným dievčatkom"...Viac...

Nájsť podobné
Základy hlbinnej psychológie s osobitným zreteľom na neurózológiu a psychoterapiu IV

Autor(i): Leonhard Schlegel

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia

Kritický prehľad psychológie C. G. Junga so zohľadnením aspektov daseinsanalytického pohľadu M. Bossa, antropologickej psychoterapie V. V. Gebsattela, učenia o veľkej skúsenosti Grafa Dürkheima a doplnený prehľadom takzvaných meditatívnych metód...Viac...

Nájsť podobné
Nekonečný prameň vašej sily

Autor(i): Joseph Murphy

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia

Kľúčová kniha pozitívneho myslenia od autora bestselleru Moc nášho podvedomia. Autor poukazuje na to, že aj vo vás driemu zázračné duchovno-duševné sily, ktoré môžete v súlade so zákonmi kozmického ducha v sebe prebudiť...Viac...

Nájsť podobné
Chlapec, ktorý myslí v obrazoch a vyjadruje sa kresbou

Autor(i): Michaela Martinková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia

Výnimočná kniha - denník "profesionálnej matky" nadaného autistického chlapca, Michaely Martinkovej je prvým edičným počinom, zoznamujúcim slovenských čitateľov s problémom autistických detí...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov