alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Filozofický rozmer „ľudstva“ v myslení Augusta Comta

Autor(i): Tomáš Pružinec

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Autor poskytuje nový pohľad na pozitivizmus Augusta Comta. Sústredil sa na problém Comtovho náboženského pozitivizmu, úročenie jeho základných stanovísk a dôsledkov...Viac...

Nájsť podobné
Geberova alchymie

Autor(i): Ernst Darmstaedter

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Alchymické nauky byly původně důkladně promyšlené a pramenily z filosofického přemítání nad materií. To platí i o této knize, jež přináší „Geberova“ díla, která byla dříve neprávem považována za překlady arabských spisů...Viac...

Nájsť podobné
Otázky o ctnostech I

Autor(i): Tomáš Akvinský

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Jednou z nejpropracovanějších oblastí filosofie a teologie Tomáše Akvinského je bezpochyby etika. Po Aristotelově vzoru Tomáš rozvíjí "vědu o dobrém životě" na základě ctností. Etika pro něj tedy neznamená pouze probírání zákonů nebo teorií...Viac...

Nájsť podobné
Dějiny sexuality II./III.

Autor(i): Michel Foucault

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Druhý a třetí svazek nedokončeného vrcholného díla francouzského filosofa a historika. Dějiny sexuality nepředstavují snahu o rekonstrukci dějin sexuálního chování, nýbrž analýzu sexuality jako jedinečné formy zkušenosti,...Viac...

Nájsť podobné
Dějiny sexuality I.

Autor(i): Michel Foucault

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

První část vrcholného díla francouzského filosofa a historika, které představuje analýzu sexuality jako jedinečné formy zkušenosti, která se stává předmětem vědění, vznikajícího na průsečíku medicíny, politiky, ekonomie a filosofie...Viac...

Nájsť podobné
Platónův dialog Hippias větší

Autor(i): Aleš Havlíček

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Kolektivní monografie k Platónovu dialogu Hippias Větší se zaměřuje především na problém krásy a idejí...Viac...

Nájsť podobné
Kierkegaard and The Religious Crisis of the Nineteenth Century in Europe

Autor(i): Roman Králik a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

In the wake of the Enlightenment, Europe in the nineteenth century was left in a deep religious crisis, which called into question most of the traditional Christian dogmas and beliefs. This volume begins...Viac...

Nájsť podobné
Kierkegaard as a philosopfer of love / Kierkegaard ako filozof lásky

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Tretie pokračovanie série titulov Acta Kiekregaardiana - Supplement obsahujúce devätnásť štúdií a tiež aj aj preklad prvej časti Kierkegaardovho spisu „Môže sa človek nechať zabiť pre pravdu?“...Viac...

Nájsť podobné
Proměna

Autor(i): Wayne W. Dyer

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Prvním titulem vydavatelství iBalance je kniha W.Dyera nesoucí symbolický název Proměna. Autor v ní přehledným a jednoduchým způsobem zpřístupňuje duchovní pravdy člověku moderní doby a napomáhá nám tak žít život z duchovní perspektivy...Viac...

Nájsť podobné
Metafyzika

Autor(i): Aristotelés

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Vychází po 54 letech v upraveném překladu Antonína Kříže.Viac...

Nájsť podobné
Tak pravil Konfucius

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Poklady výroků vyslovených velkým čínským filozofem, doplněné ilustracemi. Konfucius nevytvořil žádný systém logiky, etiky či metafyziky. Jeho nauka je souborem zásad a principů lidského chování a žití...Viac...

Nájsť podobné
Florentské dejiny

Autor(i): Niccollò Machiavelli

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Keď bol v rokoch 1512 a 1513 po návrate Mediciovcov do Florencie zbavený úradu florentského kancelára, obvinený zo sprisahania proti kardinálovi Giulianovi Medicimu, väznený a mučený, utiahol sa Niccolò Machiavelli do vidieckeho sídla...Viac...

Nájsť podobné
O nebi, O vzniku a zániku

Autor(i): Aristoteles

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Starovekí filozofi sa vo svojich bádaniach často zaoberali problematikou súvisiacou so skúmaním sveta, s existenciou Zeme a iných vesmírnych telies, rozmýšľali, ako vznikol svet, čo bolo a je príčinou pôvodu a fungovania vesmíru...Viac...

Nájsť podobné
Tao-te-ťing

Autor(i): Lao-c'

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Jedno ze základních děl čínské filozofie z pera zakladatele taoismu.Viac...

Nájsť podobné
Násilí a metafyzika

Autor(i): Jacques Derrida

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Čtyři studie francouzského filozofa. Dvě z nich jsou věnovány rozboru díla dvou autorů, s nimiž se mohl český čtenář seznámit v překladech: E. Lévinase a M. Foucaulta, další dvě jsou věnované Husserlovi a J. Roussettovi.Viac...

Nájsť podobné
Kritika čistého rozumu

Autor(i): Immanuel Kant

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Kantovo základní filosofické dílo v novém českém překladu J. Loužila.Viac...

Nájsť podobné
Vladař

Autor(i): Niccolò Machiavelli

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Jednoznačně formulované rady, jak má postupovat panovník, chce-li být úspěšný a dobře vládnout své zemi. Jakým způsobem se dá vláda získat?...Viac...

Nájsť podobné
Vladař

Autor(i): Niccolò Machiavelli

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Vladař je nejvýznamnějším Machiavelliho dílem, které napsal již v roce 1513, ale vyšlo až po jeho smrti, roku 1532. Věnováno bylo rodu Medicejských (konkrétně „vznešenému Lorenzovi Medicejskému“). Autorovi šlo především o sjednocení Itálie...Viac...

Nájsť podobné
Radostná věda

Autor(i): Friedrich Nietzsche

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Hutný soubor aforismů, který původně vznikal jako přípis k jednomu z předchozích děl, shrnuje v podstatě všechny Nietzschovy základní myšlenky v podobě poetické prózy.Viac...

Nájsť podobné
O dobru

Autor(i): Tomáš Akvinský

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Otázka dobra patří k základním tématům, kterými se středověcí učenci zabývali. Tomáš Akvinský zpracoval téma dobra ve dvou svých spisech: ve XXI. otázce souboru Quaestiones Disputatae De veritate a ve svém komentáři Boëthiova spisu De ebdomadibus...Viac...

Nájsť podobné
O lásce

Autor(i): Marsilio Ficino

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Nejznámější dílo florentského platonismu druhé poloviny 15. století. Spis je koncipován jako renesanční nápodoba Platónova dialogu Symposion a je soustavným výkladem Ficinovy vlastní interpretace platónského pojetí lásky...Viac...

Nájsť podobné
Lao-c'

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Tato kniha představuje Lao-c´eho jako duchovního vůdce čínského národa...Viac...

Nájsť podobné
Vybrané osobnosti českého filosofického myšlení

Autor(i): Stanislav Stark

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Dějiny filosofie sestávají z řady zvučných jmen, odvíjející se již od dob antiky. S rozmachem křesťanství a rozvojem církevní vzdělanosti pronikají filosofické myšlenky i do českého prostředí a zakořeňují v něm zprvu jako součást výuky...Viac...

Nájsť podobné
Archeologie vědění

Autor(i): Michel Foucault

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

V knize se Foucault pokouší objasnit metodologická východiska svých tří předcházejících historických studií.Viac...

Nájsť podobné
Lao-c'ovo Tao-te-ťing

Autor(i): Lao-c', Květoslav Minařík

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Mudrc je činný preto, že zistil, že získal telo prostredníctvom skutkov alebo činnosti. Telo získané týmto spôsobom človeka zaväzuje, aby bol činný. Pretože ak nie je činný, jeho existencia sa ocitne v demoličných tlakoch - prejaví...Viac...

Nájsť podobné
O důvodech víry

Autor(i): Tomáš Akvinský

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Dnešní pokusy o křesťansko-islámský dialog nejsou ničím novým a nebyly nové ani v době svatého T omáše Akvinského. Nový byl však způsob, jakým se nyní snažilo křesťanství s islámem vypořádat. Zatímco zpočátku byl islám považován za křesťanskou...Viac...

Nájsť podobné
Rozhovory a výroky - Lun ju

Autor(i): Konfucius

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Jedno z nejvýznamnějších děl čínské filosofie, v němž Mistr Kchung-fu-c' (552-479 př.Kr.), pokládaný čínskou tradicí za největšího mudrce všech dob, shrnuje principy konfuciánské filosofie.Viac...

Nájsť podobné
Maurice Merleau-Ponty

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Myšlení Maurice Merleau-Pontyho prošlo od jeho raných prací o vnímání složitým vývojem, vedoucím až k nezavršenému pokusu o vybudování ontologie smyslově vnímatelného. Předkládaný sborník, sestavený z větší části ze sekundárních textů...Viac...

Nájsť podobné
Euthyrfón, Obrana Sókrata, Kritón

Autor(i): Platón

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Devátý svazek ediční řady Platónovy spisy. Páté, opravené vydání.Viac...

Nájsť podobné
Michel Foucault

Autor(i): Hubert Dreyfus, Paul Rabinow

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Přestože studie H.L. Dreyfuse a P. Rabinowa je jednou z vůbec prvních knižních publikací věnovaných Michelu Foucaultovi, stále patří k těm nejdůkladnějším a nejoriginálějším knihám, které byly tomuto filosofovi kdy věnovány...Viac...

Nájsť podobné
Byzantinismus a Slovanstvo

Autor(i): Konstantin Leonťjev

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Kniha Byzantinismus a Slovanstvo je nejznámější prací K. Leonťjeva, který patří mezi nejpozoruhodnější, ale také nejkontroverznější ruské myslitele. Byl zatracován jako zrádce lidstva a ruský Nietzsche, a stejně tak vychvalován za pronikavost svých sViac...

Nájsť podobné
Sokrates

Autor(i): Paul Johnson

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Proslulý americký historik Paul Johnson přichází po loňském Ježíši s knihou o Sokratovi, jednom z největších myslitelů všech dob, který však nic nenapsal. Po celý svůj život až do posledního dechu Sokrates plně ztělesňoval svou filozofii...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov