alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Thomas More

Autor(i): Bohumil Svoboda

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Morova kniha stojí na počátku anglické literární tradice, podle níž se věci vážné a důležité říkají s vtipem a humorem, někdy břitce satiricky, někdy opět s úsměvným pohledem na projednávanou věc. V nové době jsou nejvýraznějšími zástupci této linie.Viac...

Nájsť podobné
O šťastnom živote II

Autor(i): Epikuros

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Epikurovo filozofické učenie bolo veľmi obľúbené už počas jeho života a filozof s ním mal úspech medzi vzdelanými vrstvami Grékov i Rimanov. Pre mnohých jeho žiakov, epikurovcov, sa stalo východiskom poznania...Viac...

Nájsť podobné
O šťastnom živote I

Autor(i): Epikuros

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Narodil sa na Same, študoval v Aténach u Theofrasta v Lykeiu spoločne s priateľom Menandrom, s ktorým slúžil i na vojne. Počas lamijskej vojny sa presťahoval s rodičmi do Kolofónu. Filozofiu začal vyučovať najskôr v Mytiléne,...Viac...

Nájsť podobné
O politické činnosti

Autor(i): Plútarchos

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Plútarchos, řecký filozof a životopisec, patří k nejplodnějším autorům antiky – odhaduje se, že napsal asi 250 spisů. Z nich se zachovala necelá polovina. Největší popularity dosáhly jeho obsáhlé Životopisy slavných Řeků a Římanů (Antická knihovna Viac...

Nájsť podobné
Věda, technika, zamyšlení

Autor(i): Martin Heidegger

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Preklad dvoch známych prednášok z roku 1953, ktoré reprezentujú Heideggerovo definitívne stanovisko k novovekej vede a modernej technike.Viac...

Nájsť podobné
Vysvětlování a rozumění

Autor(i): Georg Henrik von Wright

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Překlad jedné z nejvýznamnějších prací klíčové osobnosti filosofie 20. století chce českému čtenáři zprostředkovat systematicky cenný příspěvek k diskusi o metodologii vědeckého vysvětlování...Viac...

Nájsť podobné
Otázky o ctnostech III

Autor(i): Tomáš Akvinský

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Třetí část Disputovaných otázek o ctnostech (QD De virtutibis, q. 5), tentokrát o ctnostech kardinálních. Žádné obavy, druhá část (q. 2-4 o božských ctnostech) vám neunikla, bude následovat až nakonec.Viac...

Nájsť podobné
Pojednání o nápravě rozumu

Autor(i): Benedikt Spinoza

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Pojednání o nápravě rozumu a o cestě, kterou je veden přímo k pravému poznání věcíViac...

Nájsť podobné
Karl Marx

Autor(i): Rolf Hosfeld

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Hosfeldova biografie vyplňuje citelnou mezeru, která dosud na českém knižním trhu kupodivu v oblasti Marxových biografií panovala. Neklidný život trierského rodáka, který významě ovlivnil světové dějiny...Viac...

Nájsť podobné
Hypermoderní doba

Autor(i): Gilles Lipovetsky

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Sociální filozof a esejista Gilles Lipovetsky je známý jako pronikavý analytik naší současnosti a celé postmoderní epochy. Pojem postmodernita označuje vývoj demokratických společností, které se oprostily od velkých ideologií zaměřených do budoucnostViac...

Nájsť podobné
Zvodcov denník

Autor(i): Soren Kierkegaard

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Zvodcov denník zobrazuje rozmanité podoby estetického spôsobu života a hedonistického prístupu k nemu.Viac...

Nájsť podobné
Tao te ťing

Autor(i): Lao-c’

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Jedno z klíčových děl světové filosofie, které v budoucnu pravděpodobně přinese ještě mnoho nových podnětů. Excelentní a dnes už klasický překlad Berty Krebsové doplňují její filologické a filosofické komentáře...Viac...

Nájsť podobné
Aurelius Augustinus

Autor(i): Martin Vašek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Augustinova filozofia je predovšetkým kontempláciou Slova. Domninantnou a ústrednou sa pre neho stala problematika milosti a jej vzťah k slobodnej vôli. Zámerom práce je priblžiť jeho spôsob...Viac...

Nájsť podobné
Raymond Roussel

Autor(i): Michel Foucault

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Studie Raymond Roussel (1963) je jediná Foucaultova kniha věnovaná jedné konkrétní osobnosti. Nejde zde jen o důkladný rozbor díla jedné z nejzajímavějších a nejbizarnějších postav francouzské literatury...Viac...

Nájsť podobné
Erasmovo dílo v minulosti a současnosti evropského myšlení

Autor(i): Tomáš Nejeschleba, Jan Makovský a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Kniha vznikla u příležitosti výročí 400 let od prvního vydání Chvály bláznivosti Erasma Rotterdamského. V jednotlivých kapitolách se pokouší zachytit různé aspekty...Viac...

Nájsť podobné
Filozofický depozitář

Autor(i): Reiner Ruffing

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Autor nás v krátkých kapitolách seznamuje s nejvýznamnějšími světovými filozofy od starověku po současnost: s jejich životem, dílem a filozofickými myšlenkami. Na každé, pro daného myslitele typické filozofické tezi, vysvětluje,...Viac...

Nájsť podobné
Studie k filosofii Nelsona Goodmana

Autor(i): Ludmila Dostálová, Tomáš Marvan

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Nelson Goodman je výraznou postavou novější americké filosofie, známou v našem prostředí spíše v okruhu odborníků na analytickou estetiku. Šest studií shromážděných...Viac...

Nájsť podobné
Hledání české filosofie

Autor(i): Erazim Kohák, Jakub Trnka

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Kniha představuje v jednadvaceti statích některé důležité postavy moderního českého myšlení, přičemž hlavní důraz klade především na filosofy působící od poloviny...Viac...

Nájsť podobné
Lacan a Freud

Autor(i): Jiří Pechar

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Kniha podává výklad hlavních aspektů Lacanova pojetí psychoanalýzy i historii jeho konfliktu s Mezinárodní psychoanalytickou asociací. Každou část výkladu autor dokládá citacemi z Lacanových statí...Viac...

Nájsť podobné
Lao c' a proces vzniku Tao Te Ťingu 2

Autor(i): Marina Čarnogurská

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Druhý diel – pokračovanie – knihy Lao c’ a proces vzniku Tao Te ťingu od známej sinologičky Mariny Čarnogurskej, o jeho chanskej redakčnej, cenzorskej a ideologickej úprave...Viac...

Nájsť podobné
Analýza poznania

Autor(i): Bertrand Russel

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Výber z epistemologických prác významného anglického filozofa, logika a moralistického sociológa, jedného zo zakladateľov logického atomizmu.Viac...

Nájsť podobné
Tak pravil Zarathustra

Autor(i): Friedrich Nietzsche

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Titul "Tak pravil Zarathustra" pojednává o fiktivních cestách a učení perského proroka Zarathustry, skrz kterého Nietzsche čtenáři předkládá svou teorii o věčném návratu...Viac...

Nájsť podobné
Aktéři humanismu a rané renesance

Autor(i): Pavel Floss

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Další z dlouho očekávaných dílů původně plánované trilogie „Cesty evropského myšlení“ olomouckého znalce středověké a renesanční filosofie Pavla Flosse skýtá svěží pohled na...Viac...

Nájsť podobné
Tao te-ťing

Autor(i): Lao-c’

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Kniha Tao te-ťing představuje jednu ze základních knih světa a hlavní zdroj čínského malířství a poezie. V roce 1973 byly v hrobce Ma-wang-tuej odkryty na hedvábných svitcích nejstarší známé texty knihy, ale ke skutečné senzaci došlo před několika leViac...

Nájsť podobné
Parmenidova filozofie

Autor(i): Záviš Kalandra

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Parmenidova filosofie je prvním uceleným knižním textem levicového intelektuála Záviše Kalandry. Vznikl v polovině dvacátých let 20. století coby dizertační práce na Filozofické...Viac...

Nájsť podobné
Studie k dějinám a politice

Autor(i): Immanuel Kant

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Vedle obsáhlých spisů k teoretické a morální filosofii a k estetice je Kant autorem řady drobnějších studií, v nichž reaguje takříkajíc na dobovou objednávku...Viac...

Nájsť podobné
The Freud Scenario

Autor(i): Jean-Paul Sartre

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

In 1958, the US director John Huston asked Jean-Paul Sartre to write a scenario for a film about Sigmund Freud. Huston wanted Sartre to concentrate on the conflict-ridden period of Freud’s life when he abandoned hypnosis and invented psychoanalysis..Viac...

Nájsť podobné
Náboženství v hranicích pouhého rozumu

Autor(i): Immanuel Kant

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Českému čtenáři se poprvé dostává do rukou překlad významného spisu německého filosofa Immanuela Kanta (1724–1804) "Náboženství v hranicích pouhého rozumu" (1793)...Viac...

Nájsť podobné
Kniha filozofie

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Kniha filosofie je první ze série přehledových oborových publikací, určených pro nejširší veřejnost od úplných začátečníků až po pokročilé studenty a odborníky. Provází nás vývojem filosofie od počátků až do současné doby...Viac...

Nájsť podobné
Etika Níkomachova

Autor(i): Aristoteles

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Etika Níkomachova je klasickým dílem filosofické etiky. Poprvé systematicky probírá otázku ctnostného jednání, uměřenosti a nezdrženlivosti, spravedlnosti, úmyslnosti a dobrovolnosti, slasti a blaženosti. Kniha je proto základním pramenem pro filosofViac...

Nájsť podobné
Platónovy dialogy 1.- 5

Autor(i): F. Novotný

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Zobrané spisy Platóna v preklade Františka Novotného v piatich zväzkoch. Šiesty a siedmy zväzok je slovník mien a pojmov k českému prekladu.Viac...

Nájsť podobné
Esej o lidském chápání

Autor(i): J. Locke

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Klasické filosofické dílo z konce 17. století. Úvodem vyvrací Descartovu představu o vrozenosti idejí. Svým „ideismem“ zakládá mj. asociativní psychologii...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov