alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Foucault

Autor(i): Alison Brown

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Kniha ukazuje, čím toto autor oslovuje našu prítomnosť a ako nám pomáha pri formulovaní odpovedí na otázky, ktoré sa pokúšajú vyjadriť charakter našej doby v celej jej znepokojivej otvorenosti.Viac...

Nájsť podobné
Kant

Autor(i): Garrett Thomson

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Táto kniha bola napísaná pre kurzy dejín novovekej filozofie a pre kurzy špeciálne zamerané na Kantovo myslenie. Je písaná tak aby bola prístupná aj pre laikov, ktorí sa zaujímajú o Kanta.Viac...

Nájsť podobné
Descartes

Autor(i): Garrett Thomson

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Táto kniha prináša stručný, precízny a zrozumiteľný prehľad najdôležitejších Descartových myšlienok...Viac...

Nájsť podobné
Kdo by nechtěl mezi mejdany zmoudřet?!

Autor(i): Rudolf Polách

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

...aneb do života s Platónem.Bohatost prožitků a citů mladým tiše závidí ti už dospělí. Jenže. Nedá se nic dělat, ale bez myšlenkových a fyzických střetů se sobě rovnými i nerovnými to ostatně nikdy nešlo, ani nepůjde...Viac...

Nájsť podobné
Filébos

Autor(i): Platón

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Sedmý svazek ediční řady Platónovy spisy.Viac...

Nájsť podobné
Chomsky

Autor(i): Morton Winston

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

NOAM CHOMSKY (1928), jazykovedec, filozof, kultúrny kritik a politický aktivista. Napísal viac ako sedemdesiat kníh a vyše tisíc článkov...Viac...

Nájsť podobné
Hobbes

Autor(i): Marshall Missner

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

THOMAS HOBBES (1588 – 1679), anglický filozof, ktorého dielo výrazne ovplyvnilo celú európsku morálnu a politickú filozofiu...Viac...

Nájsť podobné
Dennett

Autor(i): John Symons

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Počnúc Platónom si filozofi kladú otázku, ako je možné poznanie. Ako poznávame vonkajší svet objektov a udalostí? Ako poznávame vnútorný svet myšlienok, presvedčení, pocitov a nálad a ako tieto dva svety spolu súvisia?...Viac...

Nájsť podobné
Bytí a čas

Autor(i): Martin Heidegger

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Ve svém stěžejním díle si autor položil tradiční otázku po bytí zásadně novým způsobem. To jej přivedlo k přehodnocení dosavadní filosofické tradice. Výklad lidského bytí ve světě, k němuž v tomto díle dospěl, představuje přelom, jímž se filosofii.Viac...

Nájsť podobné
Zrození tragedie

Autor(i): Friedrich Nietzsche

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Významný myslitel druhé poloviny 19. století Friedrich Nietzsche byl ve svých 24 letech – tehdy se stal profesorem řeckého jazyka a literatury na univerzitě v Basileji — považován za mimořádně nadaného filologa. Jeho filosofické myšlení zásadně...Viac...

Nájsť podobné
Tak pravil Zarathustra

Autor(i): Friedrich Nietzsche

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

První úplné vydání Nietzschovy knihy Tak pravil Zarathustra se objevilo na trhu r. 1892. Jeho vydavatelem byl Nietzschův žák a pomocník Peter Gast...Viac...

Nájsť podobné
Tak pravil Zarathustra

Autor(i): Friedrich Nietzsche

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Nietzscheho hlavní básnicko-filosofické dílo, ve kterém jsou formou aforismů, legend a mýtů formulovány základní teze jeho filosofie. Nietzsche zde rozpoutává celý ohňostroj svého rétorického a poetického umění...Viac...

Nájsť podobné
Locke

Autor(i): Garrett Thomson

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

JOHNA LOCKA (1632 – 1704) možno označiť za duchovného otca novovekého empiricizmu...Viac...

Nájsť podobné
Svět jako vůle a představa

Autor(i): Arthur Schopenhauer

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

První kompletní české vydání hlavního Shopenhauerova díla ve dvou svazcích.Viac...

Nájsť podobné
O separovaných substancích

Autor(i): Tomáš Akvinský

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Tomášovým úmyslem je pojednat o andělech (separovaných substancích), a traktát je rozdělen do dvou hlavních částí. V první části se Tomáš pokouší shrnout a kriticky posoudit to, co o separovaných substancích soudili různí filosofové od samého...Viac...

Nájsť podobné
Komentář k Etice Nikomachově

Autor(i): Tomáš Akvinský

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Pro Aristotelovu etiku je klíčové téma ctnosti. Probírá se porůznu v celé Etice Nikomachově, nicméně její 2. kniha představuje východisko, kde je morální ctnost definována a uvedena do kontextu lidského života a jednání. Ctnostné jednání je pro...Viac...

Nájsť podobné
Tak pravil Zarathustra

Autor(i): Friedrich Nietzsche

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Tak pravil Zarathustra aneb Kniha pro všechny a pro nikoho je opus magnum slavného německého myslitele Fridericha Nietzscheho. Podle mnoha odborníků patří mezi nejvýznamnější filozofická díla. Nikoho, kdo si poetický příběh perského proroka přečetl..Viac...

Nájsť podobné
Metafyzika

Autor(i): Aristoteles

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Jeden ze základních textů řecké filosofie. Co je vlastně skutečné? Jednotlivé nebo obecné? Platón tvrdil, že skutečnost přísluší pouze obecným idejím a jednotlivosti jsou jen nedokonalé z nich odvozené napodobeniny. Podle Aristotela, který s PlatónViac...

Nájsť podobné
Ranní červánky

Autor(i): Friedrich Nietzsche

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Soubor úvah, postřehů a aforismů, promyšleně seskupených do pěti knih, které nemají vlastní názvy, jsou však komponovány kolem tematických těžišť...Viac...

Nájsť podobné
Fyzika

Autor(i): Aristoteles

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Spis přináší Aristotelovo učení o principech neboli počátcích výkladu přírody a podrobný rozbor pojmů náhody, nutnosti, samovolnosti a příčiny. Systematický rozbor procesu-pohybu, vztah omezeného a neomezeného, analýzy prostoru (místa) a času náležViac...

Nájsť podobné
Eco

Autor(i): Gary P. Radford

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

EDÍCIA OSOBNOSTI FILOZOFIE je súbor krátkych monografií, ktoré sprostredkúvajú základné myšlienky a kontext tvorby najvýznamnejších filozofov od čias antiky až po súčasnosť...Viac...

Nájsť podobné
Vôľa k moci ako poznanie

Autor(i): Friedrich Nietzsche

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Nietzscheho sestra Elisabeth Forster-Nietzsche píše v úvode k jeho posmrtne vydanej práci Vôľa k moci ( Der Wille zur Macht), že hoci Nietzsche pokladal za svoje hlavné, ale básnické dielo prácu Tak hovoril Zarathustra, chcel mať aj prozaické hlavnViac...

Nájsť podobné
Co znamená myslet?

Autor(i): Martin Heidegger

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

První část přednáškového cyklu z let 1951/52. Heidegger zde podrobně probírá co je moderní věda a jaké je její postavení v rámci aristotelské charakteristiky člověka jako rozumného živočicha. Zjišťuje, že „věda nemyslí“ a vykládá, co pro něho znamenáViac...

Nájsť podobné
Ústava

Autor(i): Platón

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Významný antický filozof rozvíjí vlastní koncepci státu, jeho ochrany, občanství a správy obce. Ideální státní uspořádání se opírá o společenství majetku a žen a rozumnou chudobu, která nepřeje přepychu. V tomto státě bude vládnout vnitřní harmonie..Viac...

Nájsť podobné
Tragika u Unamuna

Autor(i): Martin Štúr

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Táto monografia je určená všetkým, ktorí sa zaujímajú o vzťah jazyka, literatúry a života, a rovnako aj tým, čo sa zaujímajú o Unamuna ako filozofa, literáta...Viac...

Nájsť podobné
Zkušenost smrti

Autor(i): Paul Ludwig Landsberg

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Německý filosof P. L. Landsberg (1901 – 1944), žák a pokračovatel Maxe Schelera a profesor na univerzitě v Bonnu, byl jedním z prvních, kdo rozpoznal zrůdnost nacismu a začal proti němu také bojovat. Celým životem vydával svědectví...Viac...

Nájsť podobné
Morálna a politická teória Thomasa Hobbesa

Autor(i): Ciprian Turčan

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Ambíciou predpokladanej monografie je analyzovať a interpretovať morálnu a politickú filozofiu Thomasa Hobbesa s cieľom uchopiť a vyjadriť jej logickú a obsahovú...Viac...

Nájsť podobné
Raný Husserl a filosofie jazyka

Autor(i): Petr Urban

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Předkládaná kniha nabízí poněkud netradiční pohled na filosofii Edmunda Husserla. Jejím cílem je ukázat, jak se Husserlova fenomenologie rodí a rozvíjí v překvapivě úzké vazbě na tázání po povaze a podstatě znaku, jazykového výrazu a významu...Viac...

Nájsť podobné
Aisthesis

Autor(i): Miloš Ševčík

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Kniha je věnována estetickému myšlení několika významných francouzských filozofů druhé poloviny 20. století. Ukazuje, že i přes značně rozdílná východiska nacházíme v jejich koncepcích řadu konvergujících rysů, zejména pojetí estetické události...Viac...

Nájsť podobné
Šifry transcendencie

Autor(i): Karl Jaspers

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Tato knižka obsahuje texty posledných Jaspersových prednášok z letného semestra v roku 1961. Viac...

Nájsť podobné
Kierkegaard and existential turn/Kierkegaard a existenciálny obrat

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Som veľmi rád, že môžem predstaviť v poradí štvrtý zborník slovenského a českého Dodatku z edície Acta Kierkegaardiana. Zborník dostal názov Kierkegaard...Viac...

Nájsť podobné
Kierkegaardův Abrahám

Autor(i): Roman Králik

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Monografie je důkladným rozborem nejen Kierkegaardovy práce Bázeň a chvění, ale i relativně široké diskuse, která se v celosvětovém měřítku vede k tomu, co je v této...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov