alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Kritika soudnosti

Autor(i): Immanuel Kant

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Kantova Kritika soudnosti (1790) představuje základní spis moderní filosofie umění. Důraz je v ní kladen na svébytnost estetických soudů, jež i...i kritériu morálky, ani kritériu pravdivosti. Vedle obecných filosofických kategorií, které Kant noViac...

Nájsť podobné
Dopisy hledajícího probuzení

Autor(i): René Daumal

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Rozsáhlý výbor z korespondence básníka, filosofa a indologa René Daumala, kterou francouzský editor označil za jednu z nejkrásnějších ve 20. století, zahrnuje...Viac...

Nájsť podobné
Kierkegaard a obraz smrti vo svetle súčasnosti

Autor(i): Katarína Gabašová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Vzhľadom na charakter doby, ktorú práve prežívame, nemožno pokladať za prekvapujúci fakt, že v nej rezonujú – a zdá sa, že čoraz intenzívnejšie – témy, ktoré vnášal do...Viac...

Nájsť podobné
Metafyzika A

Autor(i): Aristoteles

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Metafyzika A je úvodní knihou souboru Aristotelových spisů věnovaných otázkám první filosofie. Aristotelés zde definuje filosofii jako vědu o prvních počátcích a příčinách. Na pozadí své vlastní nauky o příčinách podává přehled názorů svých předchůdcViac...

Nájsť podobné
Spinoza

Autor(i): Diane Steinberg

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

EDÍCIA OSOBNOSTI FILOZOFIE je súbor krátkych monografií, ktoré sprostredkúvajú základné myšlienky a kontext tvorby najvýznamnejších filozofov od čias antiky až po súčasnosť...Viac...

Nájsť podobné
Sofistés

Autor(i): Platón

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Významný logický dialog vymezuje pojem sofisty.Viac...

Nájsť podobné
Euthyfrón, Obrana Sókrata, Kritón

Autor(i): Platón

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Devátý svazek ediční řady Platónovy spisy. Páté, opravené vydání.Viac...

Nájsť podobné
O Boží moci I.

Autor(i): Tomáš Akvinský

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Quaestiones Disputatae De potentia představují mimořádné metafyzické dílo v rámci Tomášova myslitelského vývoje. Obsahují klíčové formulace, bez jejichž...Viac...

Nájsť podobné
Symposion

Autor(i): Platón

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Čtvrtý svazek ediční řady Platónovy spisy. Šesté, opravené vydání.Viac...

Nájsť podobné
Tomáš a Kajetán o analogii jmen

Autor(i): Petr Dvořák

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Sémantické učení o analogii jmen představuje klíč k pochopení a formulaci mnohem závažnějších filozofických a teologických nauk jak u Tomáše samotného, tak v tomistické tradici jeho následovníků, v níž sehrál rozhodující úlohu kardinál Kajetán...Viac...

Nájsť podobné
O historii

Autor(i): Plútarchos

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Plútarchos (po 45 - po 120) z řecké Chairóneie patří k nejznámějším jménům antické literatury. Proslavily ho především Životopisy slavných Řeků a Římanů...Viac...

Nájsť podobné
Jean Jacques Rousseau

Autor(i): Milan Sobotka

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Milan Sobotka, emeritní profesor novověké filosofie na Univerzitě Karlově v Praze, ve své knize o Jeanu-Jacquesu Rousseauovi vychází z předpokladu, že Rousseau...Viac...

Nájsť podobné
Derrida

Autor(i): Stephen Hahn

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Jacques Derrida (1930-2004) jeden z najvýznamnejších filozofov druhej polovice 20. storočia. Jeho teória dekonštrukcie ovplyvnila dve generácie filozofov, literárnych vedcov a politológov...Viac...

Nájsť podobné
Meditace o první filosofii

Autor(i): René Descartes

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Klasické dílo novověké filosofie vychází v novém překladu s paralelním latinským textem a poznámkami, obsahujícími mimo jiné hlavní odchylky francouzského autorizovaného překladu od původní latinské verze. Přeložili P. Glombíček a T. Marvan...Viac...

Nájsť podobné
Prótagoras

Autor(i): Platón

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

V úvodu tohoto dialogu se setkáváme s Hippokratem, který žádá Sókrata, aby se za něj přimluvil u Prótágora. Hippokratés se chce u tohoto slavného sofisty učit. Hippokratés totiž ví, že sofista umí udělat člověka dovedným řečníkem...Viac...

Nájsť podobné
Nietzsche a (ne)přátelé

Autor(i): Kolektiv autorů

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Friedrich Nietzsche je myslitel, který polarizuje a cíleně vyhledává konfrontaci. Volba jeho protivníků může povědět něco podstatného o něm samém a o cestách jeho myšlení. Na konkrétních příkladech jeho filosofického nepřátelství...Viac...

Nájsť podobné
Turingův test

Autor(i): Filip Tvrdý

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Co je to inteligence? Mohou stroje myslet? Dokáží lidé myslící stroje zkonstruovat? A nejsou lidé právě takovými myslícími stroji? Tyto a podobné otázky si filozofové kladou přinejmenším od počátku novověku, ale ucelenou podobu jim dal až Alan TuringViac...

Nájsť podobné
Karl Marx

Autor(i): Francis Wheen

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Sumarizujúci a pre čitateľa bývalej socialistickej krajiny nový pohľad na Marxa...Viac...

Nájsť podobné
Problém bytí u Aristotela

Autor(i): Aubenque

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Interpretace celku Aristotelovy teoretické filosofie, jak ji Pierre Aubenque podává v tomto svazku, stojí na aporetičnosti řečového bytí na jedné a dokonalého bytí na druhé straně. V řeči se bytí dává jako vůbec nejobecnější slovo, a pokud má tedy řeViac...

Nájsť podobné
Zdroj umeleckého diela

Autor(i): Martin Heidegger

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Rozsiahla esej Martina Heideggera „Zdroj umeleckého diela“ (Ursprung des Kunstwerkes) z roku 1936 patrí k textom, ktorých význam je priesečníkom...Viac...

Nájsť podobné
Hovory s Lévi-Straussem

Autor(i): Georges Charbonnier

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Mnoho již bylo napsáno o „krizi“ moderního umění, o rozchodu malíře s divákem, skladatele s posluchačem, básníka se čtenářem, obecněji vzato umělce...Viac...

Nájsť podobné
Otázky o ctnostech II

Autor(i): Tomáš Akvinský

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Diskutované otázky o ctnostech jsou jedním ze dvou spisů, které si daly za úkol zabývat se trojicí teologických ctností, ale zůstaly pouze u dvou z nich. Zatímco Kompendium teologie se člení na víru (dle článků víry Kréda) a naději (dle proseb OtčenáViac...

Nájsť podobné
Objevování existence s Husserlem a Heideggerem

Autor(i): Emmanuel Lévinas

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Kniha Objevování existence s Husserlem a Heideggerem(1967) obsahuje soubor textů, které Emmanuel Levinas – jedna z klíčových postav filosofie dvacátého století – věnoval myšlení zakladatelů fenomenologie...Viac...

Nájsť podobné
Čemu se naučíme od polnich lilií a nebeského ptactva

Autor(i): Soren Kierkegaard

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Vzdělavatelné řečí v rozličném duchu, publikovaném v roce 1847 obsahují tří části. Přeložená (druhá) část má název Čemu se naučíme od polních...Viac...

Nájsť podobné
Faidros

Autor(i): Platón

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Jeden z nejznámějších Platónových dialogů, který je věnován rétorice, kráse a lásce.Viac...

Nájsť podobné
Akvinský

Autor(i): John Inglis

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Tomáš Akvinský (1225 - 1274), dominikánsky kňaz, filozof a teológ. Žil a tvoril v čase, keď prvé kontakty s Aristotelovým dielom v latinských prekladoch začínajú otriasať základmi tradičnej európskej vzdelanosti...Viac...

Nájsť podobné
Filosofie v tragickém období Řeků

Autor(i): Friedrich Nietzsche

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Nietzsche se v této i předchozí knize věnované řecké kultuře svým způsobem vyznává ze svého obdivu k předsókratovským myslitelům, kteří podle něj...Viac...

Nájsť podobné
Kierkegaard a tí druhí

Autor(i): Roman Králik, Martin Štúr, Michal Valčo, Katarína Valčová, Tibor Máhrik, Martina Pavlíková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Publikácia Kierkegaard a tí druhí ponúka pohľad na vybraných autorov (Unamuno, Bonhoeffer, Barth, Auden), ktorí sa nechali inšpirovať Kierkegaardom, nie však...Viac...

Nájsť podobné
O Platonovi

Autor(i): František Novotný

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Tetralogie „O Platonovi“: jedná se o jedinečnou tetralogii, která je dosud jediným komplexním dílem o Platonově životě a filozofii v českém jazyce. Autor nám zanechal nejen velmi čtivý text, ale i dílo, které poskytuje řadu odkazů do knih samotného..Viac...

Nájsť podobné
Poetika

Autor(i): Aristotelés

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Poetika je prvním filosofickým dílem, v němž se básnické umění stalo předmětem teoretické reflexe. Aristotelés se v něm zabývá mj. problematikou tragédie a epiky, které...Viac...

Nájsť podobné
Päť mysliteľov

Autor(i): Roman Králik a kolektív

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Učebné texty s názvom “Päť mysliteľov” predstavujú základný študijný prameň pre študentov humanitných a spoločenských vied. Základnou myšlienkou...Viac...

Nájsť podobné
Filosofie Louise Althussera

Autor(i): Petr Kužel

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Kniha v ucelené podobě přibližuje myšlení francouzského filosofa Louise Althussera, jednoho z nejvýznamnějších marxistických teoretiků 20. století. Analyzuje vývoj...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov