alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Psychologie a duševní nemoc

Autor(i): Michel Foucault

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

První publikovaná práce francouzského filozofa analyzuje téma vztahu psychologie a šílenství jako určitý moment ve vývoji naší civilizace. Přeložili Věra Dvořáková a Oldřich Vyhlídal.Viac...

Nájsť podobné
Hegel

Autor(i): Alison Leight Brown

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) je dnes všeobecne pokladaný za zavŕšiteľa vývoja klasického filozofického myslenia. Po jeho smrti sa už filozofi ani len nepokúsili uzavrieť celé poznanie sveta do jediného systému, založenému na viere v rozuViac...

Nájsť podobné
Láska jako cesta k Bohu

Autor(i): Ibn Síná

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Láska jako cesta k Bohu je netradičním výběrem z rozsáhlého díla Ibn Síny, jednoho z nejvýznamnějších středověkých muslimských filozofů. Přináší tři spisy, které stály vždy v pozadí myslitelových velkých filozofických kompendViac...

Nájsť podobné
Habermas

Autor(i): Leslie A. Howe

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

J. Habermas , jeden z najuniverzálnejších a najvplyvnejších filozofov dvadsiateho storočia. Svojím dielom ovplyvnil nielen súčasnú filozoifiu, ale aj sociálne vedy, politológiu, právo a ekonómiu.Viac...

Nájsť podobné
Logika liberalizmu

Autor(i): John Stuart Mill

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Dielo Johana Stuarta Milla patrí do klasického dedičstva politickej filozofie liberalizmu, v rámci ktorého sa považuje na najväčšieho mysliteľa od čias J. Locka. Jeho myšlienky pôsobili už za jeho života a zostávajú živé dodnes.Viac...

Nájsť podobné
Zákony

Autor(i): Platón

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Další svazek platónovských spisů. Dialog hledá ideální uspořádání obce, účastníci diskuse rozebírají hodnoty, normy a měřítka, které by měly být základem optimálního společenského zřízení.Viac...

Nájsť podobné
Sen a obraznost

Autor(i): Michel Foucault

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Raná práce předního francouzského filozofa, interpretace snu a imaginace v kontextu moderní antropologie a psychologie. Přeložil Jan Sokol.Viac...

Nájsť podobné
Herderova filosofie kultury

Autor(i): Martin Bojda

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Kniha přináší syntetické znázornění myslitelského odkazu Johanna Gottfrieda Herdera, jedné z největších a nejplodnějších osobností německé kultury, v kontextech duchovního světa německého osvícenství. Na široce podaném komparativním základě...Viac...

Nájsť podobné
Timaios, Kritias

Autor(i): Platón

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Nový český překlad F. Karfíka v zrcadlovém řecko-českém vydání, opatřený úvodní studií a poznámkami.Viac...

Nájsť podobné
O Nietzschovi

Autor(i): Ivan Dubský

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

V řadě osobností z dějin filosofie i literatury, jejichž výkladu se Ivan Dubský (nar. 1926) po celý život soustavně věnoval, zaujímá přední místo Friedrich Nietzsche. Promyšlenou autorskou kompozicí devatera textů, poprvé porůznu publikovaných v leteViac...

Nájsť podobné
Na ceste k "vlastnej izbe"

Autor(i): Etela Farkašová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Monografická práca od známej slovenskej filozofky a literátky Etely Farkašovej je dlho očakávaným začiatkom radu kníh, ktoré by mali priniesť poznatky schopné narušiť zaužívanú predstavu filozofického kánonu tak, ako sa doteraz predkladá študentom stViac...

Nájsť podobné
Machiavelli

Autor(i): Marina Marietti

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Niccolo Machiavelli (1469–1527) byl autorem nejen proslulého traktátu Vladař, který obsahuje politické úvahy odhalující a popisující mechanismy fungování moci, a na který navázala díla dalších teoretiků moci. Přestože je vnímán jako duchovní otec...Viac...

Nájsť podobné
O lásce a milosrdenství v Teologické sumě

Autor(i): Tomáš Akvinský

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

V roce zasvěceném Božímu milosrdenství bychom se měli také ptát po našem lidském milosrdenství, vždyť i my máme být milosrdní, jako je milosrdný náš nebeský Otec. Přestože se láska (a milosrdenství jako její účinek) často chápe jako protiklad rozumu.Viac...

Nájsť podobné
Sokrates

Autor(i): Paul Johnson

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Známý britský historik Paul Johnson svým nezaměnitelným způsobem, v němž se pojí odbornost s mistrovským vypravěčstvím, vtahuje čtenáře do barvité společnosti...Viac...

Nájsť podobné
Koncepcia subjektu a viery u S. Kierkegaarda a D. Bonhoeffera

Autor(i): Michal Valčo

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Autor prostredníctvom metódy analýzy, komparácie a syntézy skúma kľúčové myšlienkové koncepty, týkajúce sa viery a chápania ľudského subjektu u Kierkegaarda a Bonhoeffera, s cieľom...Viac...

Nájsť podobné
Agesilaus Santander

Autor(i): Walter Benjamin

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Výbor z díla významného představitele „frankfurtské školy“ pořízený a přeložený Jiřím Bryndou a opatřený jeho benjaminovskou studií obsahuje texty ze všech období Benjaminovy tvůrčí dráhy včetně fragmentů k vydání neurčených...Viac...

Nájsť podobné
O Platonovi

Autor(i): František Novotný

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Jedná se o jedinečnou tetralogii, která je dosud jediným komplexním dílem o Platonově životě a filozofii v českém jazyce. Autor nám zanechal nejen velmi čtivý text, ale i dílo, které poskytuje řadu odkazů do knih samotného Platona...Viac...

Nájsť podobné
Nepohodlní filozofové

Autor(i): Vladimír Liška

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Konfucius, Sokrates, Seneca, Avicenna, Hus, ale i Nietzsche nebo Marx a mnoho dalších myslitelů svými názory a idejemi předběhli dobu, v níž žili. Často se ocitali ve sporu s vládnoucí mocí nebo se stávali terčem nevzdělanců...Viac...

Nájsť podobné
Původ uměleckého díla

Autor(i): Martin Heidegger

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Umělecké dílo je zvláštní věc. Přichází na světlo světa díky umělci. Ten je však umělcem právě skrze dílo. Obojí, dílo i umělec má svůj původ v umění. Kde jinde...Viac...

Nájsť podobné
Co s Carlem Schmittem?

Autor(i): Jean-François Kervégan

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Od smrti Carla Schmitta v roce 1985 se rozeběhla vlna zájmu o jeho dílo: jeho texty vycházejí v nových edicích i překladech, vrší se komentáře a interpretace. Schmitt je – řečeno slovy, která ještě nedávno působila jako provokace – nejmladším klasikeViac...

Nájsť podobné
Myšlení vnějšku

Autor(i): Michel Foucault

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Výbor z Foucaultových článků a rozhovorů, který dokládá proměny jeho myšlení od 60. let až do jeho smrti. Zahrnuje tedy i rané statě věnované literatuře a těm spisovatelům, kteří inspirovali jeho generaci (Bataille, Blanchot), důkladnou recenzi dvou.Viac...

Nájsť podobné
Metafyzika pohlavnej lásky

Autor(i): Arthur Schopenhauer

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Milostná túžba, ktorú sa nespočetnými slovnými spojeniami ustavične pokúšajú vyjadriť básnici všetkých dôb, no svoj predmet nevyčerpávajú, ba nemôžu mu dostáť, táto túžba, ktorá s vlastnením nejakej určitej ženy spája predstavu nekonečnej blaženosti.Viac...

Nájsť podobné
Archeologie vědění

Autor(i): Michel Foucault

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

V knize se Foucault pokouší objasnit metodologická východiska svých tří předcházejících historických studií. Kriticky reviduje užívané postupy, snaží se přesně a důsledně definovat základní pojmy (diskurs, výpověď), vymezuje se vůči tradičním...Viac...

Nájsť podobné
Traktát o zrušení politických strán

Autor(i): Simone Weil

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Vo svojich poznámkach k všeobecnému zrušeniu politických strán francúzska filozofka skúma ich poslanie a legitimitu. Malo by im ísť o spoločné dobro, rozumom uchopiteľnú pravdu a spravodlivosť, ako zhrnutie množstva autonómnych...Viac...

Nájsť podobné
John Rawls a teorie mezinárodní spravedlnosti

Autor(i): Stanislav Myšička

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

V současnosti se bez hlubší reflexe problematiky mezinárodní spravedlnosti neobejdeme, neboť potřebujeme ve stále více provázaném světě jednotná a koherentní normativní...Viac...

Nájsť podobné
Lao-c´

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Kniha predstavuje Lao-c'eho ako duchovného vodcu čínskeho národa. Čitateľa zoznamuje s dôležitými okamihmi z mudrcovho života, s jeho učením o Bohu, "Vznešenom", a zákonoch pôsobiacich vo stvorení.Viac...

Nájsť podobné
Traktát o zrušení politických strán

Autor(i): Simone Weil

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Vo svojich poznámkach k všeobecnému zrušeniu politických strán francúzska filozofka skúma ich poslanie a legitimitu. Malo by im ísť o spoločné dobro, rozumom uchopiteľnú pravdu a spravodlivosť, ako zhrnutie množstva autonómnych rozhodnutí jednotlivcoViac...

Nájsť podobné
Thomas Reid

Autor(i): Petr Glombíček

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Kniha představuje krátký úvod do několika vybraných bodů Reidovy filosofie jako první pokus o samostatnou knihu o Reidovi v češtině. Po krátkém úvodu do života a díla...Viac...

Nájsť podobné
Filosofické poznámky

Autor(i): Ludwig Wittgenstein

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Filosofické poznámky, vydané poprvé z pozůstalosti roku 1964 péčí Wittgensteinova žáka a blízkého přítele Rushe Rheese, soustřeďují autorovy úvahy z doby...Viac...

Nájsť podobné
Cesta za skutočnosťou bez metafyziky

Autor(i): Teodor Münz

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Nietzsche ma zaujal už dávno, mal som proti nemu výhrady vždy, ale aj ma strhol, obidivoval som ho a obdivujem dodnes. Pokladám ho za veľducha, ktorý sa nerodí ani raz za sto rokov. Je viac než dôstojným nástupcom a pokračovateľom môjho niekdajšieho.Viac...

Nájsť podobné
Foucault, jeho myšlení, jeho osobnost

Autor(i): Paul Veyne

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Autor knihy, francouzský historik antiky, je znám českými vydáními svých knih, mezi nimiž titul Jak se píšou dějiny obsahoval část věnovanou právě Michelu Foucaultovi...Viac...

Nájsť podobné
Jazyk a poznanie

Autor(i): Bertrand Russell

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Kniha Jazyk a poznanie pozostáva z dvoch desiatok statí a prednášok, ktoré spadajú do Russellovho filozoficky najplodnejšieho obdobia, do rokov 1901- 1924.Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov