alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Marshall McLuhan a virtualita

Autor(i): Christopher Horrocks

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

V šedesátých letech dosáhl Marshall McLuhan postavení nejdůležitějšího myslitele po Newtonovi, Darwinovi a Einsteinovi. Když však v roce 1980 zemřel, jevily se jeho výzkumy médií často jako bezvýznamné a naivní. V posledních letech...Viac...

Nájsť podobné
Má literární činnost

Autor(i): Soren Kierkegaard

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Tento svazek přináší pět Kierkegaardových textů, jejichž společným tématem je jeho vlastní spisovatelská činnost: Dobový trend v dánské literatuře pojednává o Kierkegaardových...Viac...

Nájsť podobné
Hérakleitos ve světle mythické moudrosti

Autor(i): Jan Provazník

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Hérakleitos prý věnoval svou jedinou knihu slovutnému chrámu v Efesu. Nyní předkládáme tuto knížku dnešnímu čtenáři se zájmem o myšlení mudrce, jenž silou své inspirace oslovuje...Viac...

Nájsť podobné
O Platonovi

Autor(i): František Novotný

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Tetralogie „O Platonovi“: jedná se o jedinečnou tetralogii, která je dosud jediným komplexním dílem o Platonově životě a filozofii v českém jazyce. Autor nám zanechal nejen velmi čtivý text, ale i dílo, které poskytuje řadu odkazů...Viac...

Nájsť podobné
O Platonovi

Autor(i): František Novotný

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Tetralogie „O Platonovi“: jedná se o jedinečnou tetralogii, která je dosud jediným komplexním dílem o Platonově životě a filozofii v českém jazyce. Autor nám zanechal nejen velmi čtivý text, ale i dílo, které poskytuje řadu odkazů...Viac...

Nájsť podobné
Berkeleyho filosofie ducha

Autor(i): James Hill

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

George Berkeley je znám především svým idealismem a popřením možnosti hmotné substance. Neméně významné je však jeho chápání mysli člověka jako bytostně aktivního jsoucna a jeho teorie sebeuvědomění. James Hill předkládá čtenářům originální pohled...Viac...

Nájsť podobné
Proust a znaky

Autor(i): Gilles Deleuze

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Kniha Proust a znaky dobře ilustruje Deleuzovu definici filosofie jako tvoření pojmů. Deleuze v ní vytváří pojmy filosofické a současně proustovské. Pracuje s nimi v systému, který je blízký Proustovu Hledání, objevně popisuje...Viac...

Nájsť podobné
Nietzsche a filosofie

Autor(i): Gilles Deleuze

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Nietzsche a filosofie je klíčovou monografií Deleuzova raného období. Nejedná se zde jen o velmi fundovanou a systematickou interpretaci Nietzscheho textů, ale rovněž o svébytný výklad, díky němuž se Nietzsche zařazuje do jakýchsi DeleuzoViac...

Nájsť podobné
Životopisy slávnych filozofov VI-X

Autor(i): Diogenes Laertios

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

O osobe Diogena Laertia sa zachovalo iba veľmi málo údajov, no napriek tomu jeho dielo pretrvalo až do dnešných čias. Laertios svoje Životopisy zostavil podľa presného plánu. Filozofov rozdelil do vetiev a skupín podľa príslušnosti k filozofickým...Viac...

Nájsť podobné
Životopisy slávnych filozofov I-V

Autor(i): Diogenes Laertios

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Životopisy významných osobností sa už v staroveku stali obľúbenou matériou spisovateľov. Prostredníctvom nich mohli autori predkladať čitateľom množstvo zaujímavých informácií zo všetkých oblastí spoločenského života a dopĺňať ich vlastnými názormi..Viac...

Nájsť podobné
Postmodernismus

Autor(i): Fredric Jameson

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Světově proslulý americký filosof a teoretik kultury Fredric Jameson, jehož celoživotním tématem jsou vzájemné vazby mezi kulturou, společností a ekonomikou, nám ve své dnes již klasické knize Postmodernismus neboli kulturní logika pozdního...Viac...

Nájsť podobné
Synové Daidalovi, chráněnci vzduchu

Autor(i): Břetislav Horyna

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Studie je věnována analýze pojmu génia ve filosofii dějin J. G. Herdera. Ztotožnění génia a básníka (filosofa) předcházela recepce antické tradice a modelu umělecké tvorby jako „nápodoby“. Koncem 18. století vykrystalizovala v němecViac...

Nájsť podobné
Smysl filosofického tázání

Autor(i): Maurice Merleau-Ponty

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Svazek obsahuje dva texty, které se historicky, obsahově i stylisticky úzce váží k autorově posmrtně vydanému rukopisu Viditelné a neviditelné. Jedná o důležitá a jediná...Viac...

Nájsť podobné
Rozprava o metodě

Autor(i): René Descartes

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Rozprava o metodě byla vydána roku 1637 v Leidenu jako předmluva ke třem spisům, v nichž Descartes vykládá své matematické a přírodně filosofické názory (Dioptrika, Meteory a Geometrie). Autor v ní seznamuje čtenáře s motivy své práceViac...

Nájsť podobné
Súmrak modiel

Autor(i): Friedrich Nietzsche

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

„Vo svete je viac modiel ako skutočností: pre tie je určený môj „uhrančivý pohľad“ na tento svet, aj moje „uhrančivé ucho“ ... Tu raz klásť otázky kladivom, a, možno, ako odpoveď počuť ten slávny dutý tón, čo vychádza...Viac...

Nájsť podobné
Antikrist

Autor(i): Friedrich Nietzsche

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Klasické dielo filozofickej literatúry. Kritika náboženstva, založená na princípoch nemeckej „filozofie života“. Kritika nie je ani tak cieľom racionálnej argumentácie alebo nebodaj vyvracania náboženstva, ale predmet psychologickej...Viac...

Nájsť podobné
Ecce homo

Autor(i): Friedrich Nietzsche

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Klasické dielo filozofickej literatúry F. Nietzscheho, ktoré nie je súčasťou tzv. „akademickej filozofie.“ Ovplyvnilo filozofiu života a jeho reminiscencie možno nájsť aj v neskorších filozofických a socio-kultúrnych modeloch...Viac...

Nájsť podobné
Tak vravel Zarathustra

Autor(i): Friedrich Nietzsche

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Nietzcheho dielo Tak vravel Zarathustra vychádza v slovenskom jazyku prvý raz. Obsahuje kritiky morálky založenej na kritike človeka ako indivídua s deformovanými vlastnosťami, ktoré z neho robia baránka namiesto dravého vtáka...Viac...

Nájsť podobné
Ve jménu života a naděje

Autor(i): Miluše Kubíčková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Životopis a poselství Rudolfa Steinera z pera nadšené propagátorky anthroposofie má ve vínku šíření povědomí o jeho díle "správným" způsobem.Viac...

Nájsť podobné
Kritika morálky

Autor(i): Friedrich Nietzsche

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Kritika morálky je súčasťou Nietzscheho nedokončeného a až posmrtne publikovaného diela Vôla k moci, ktoré zo zachovaných poznámok z rokov 1883 až 1888 zostavili a vydali Elisabeth Förster Nietzsche a Peter Gast. Tento Nietzscheho "pokus rozmýšlať o.Viac...

Nájsť podobné
Machiavelli

Autor(i): Michael White

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Všeobecně uznávaný životopisec Michael White nás v této seriózním výzkumem podložené knize seznamuje s Machiavelliho životem a vysvětluje, jak byly jeho myšlenky po dobu pěti set let nesprávně chápány a zneužívány...Viac...

Nájsť podobné
Vybrané spisy o etice, společnosti a politice I

Autor(i): John Stuart Mill

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

První díl rozsáhlého výboru z Millova díla představuje Milla především v kritické návaznosti na zakladatele utilitarismu Jeremyho Benthama: svazek obsahuje Millovu klasickou stať „Utilitarismus" a jeho rozsáhlé intelektuální portréty...Viac...

Nájsť podobné
Viditelné a neviditelné

Autor(i): Maurice Merleau-Ponty

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Kniha jednoho z nejoriginálnějších filozofů 20. století a významného představitele současné ontologie a fenomenologie. Druhé, opravené...Viac...

Nájsť podobné
Aristotelés

Autor(i): Jonnathan Lear

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Filosofický úvod do Aristotelova myšlení. Jeho autor si volí stejné východisko jako sám Aristotelés, který v první větě své Metafyziky tvrdí, že všechny lidské bytosti touží svojí...Viac...

Nájsť podobné
Sokrates

Autor(i): Hope May

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Sokrates (470 – 399 pred n. l.) patrí k najlegendárnejším a zároveň najenigmatickejším postavám západnej filozofie. Pokiaľ vieme na základe svedectiev jeho súčasníkov, sám nič nenapísal, ale preslávil sa rozhovormi, ktoré viedol so svojimi spoluobčanViac...

Nájsť podobné
Platón

Autor(i): John E. Peterman

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Písať o Platónovi, ktorého ľudia čítajú a vykladajú už viac než dve tisícročia, nie je jednoduché. John E. Peterman zvládol túto výzvu bravúrne...Viac...

Nájsť podobné
Existencia v kríze

Autor(i): Dalimír Hajko, Michal Valčo

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Kniha je zaujímavým a produktívnym pokusom konfrontovať hľadanie odpovedí na problematiku existenciálnych kríz na jednej strane u ateisticky orientovaných existencialistických...Viac...

Nájsť podobné
Spinoza. Praktická filosofie

Autor(i): Gilles Deleuze

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Rozborem Spinozových základních myšlenek Deleuze ukazuje, že filosofie není abstrakcí odtrženou od každodenního světa, ale že je sama o sobě vždy už praxí a způsobem života. V případě Spinozovy Etiky si filosofie klade především tyViac...

Nájsť podobné
Životná múdrosť 2

Autor(i): Arthur Schopenhauer

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

"Životná múdrosť" je súčasťou filozofického diela Parerga a paralipomena(1851), ktoré prinieslo autorovi uznanie. Originálna ručná umelecká knihárska práca...Viac...

Nájsť podobné
Životná múdrosť 1

Autor(i): Arthur Schopenhauer

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

"Životná múdrosť" je súčasťou filozofického diela Parerga a paralipomena (1851), ktoré prinieslo autorovi uznanie. Originálna ručná umelecká knihárska práca...Viac...

Nájsť podobné
Dohlížet a trestat

Autor(i): Michel Foucault

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Vrcholné dílo francouzského filozofa odkrývá mechanismy všudypřítomné moci a ovládání v moderní společnosti, jejich zrod a genezi v průběhu tří staletí. Přeložil Čestmír Pelikán.Viac...

Nájsť podobné
Tuskulské rozhovory

Autor(i): Marcus Tullius Cicero

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Politik a svetoznámy rečník pútavo a zrozumiteľne vykladá základy filozofie. Väčšmi než o taje všehomíra sa zaujíma o vnútro ľudskej duše, skúma strach, nesmrteľnosť, lásku i vášeň, hľadá a nachádza ideál v emočnej vyrovnanostViac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov