alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Antikrist

Autor(i): Friedrich Nietzsche

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Klasické dielo filozofickej literatúry. Kritika náboženstva, založená na princípoch nemeckej "filozofie života". Kritika nie je ani tak cieľom racionálnej argumentácie alebo nebodaj vyvracania náboženstva, ale predmet psychologickej analýzy...Viac...

Nájsť podobné
Plato´s Parmenides

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

This volume contains the contributions presented at the international symposium on Plato´s Parmenides, held in Prague on October 9-12, 2003...Viac...

Nájsť podobné
Fenomenologická interpretace Kantovy Kritiky čistého rozumu

Autor(i): Martin Heidegger

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Heidegger ve svých přednáškách ze zimního semestru 1927/1928 navazuje na Kanta a jeho pojem subjektivity, aby nově založil metafyziku, a to místo na filosofické teorii logu na původním rozumění času...Viac...

Nájsť podobné
Vladař

Autor(i): Niccolò Machiavelli

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Jednoznačně formulované rady, jak má postupovat panovník, chce-li být úspěšný a dobře vládnout své zemi. Jakým způsobem se dá vláda získat? Jak si moc udržet a neztratit ji? Machiavelli tento spis věnoval na začátku 16. století Lorenzovi MedicejskémViac...

Nájsť podobné
Myšlienky k sebe

Autor(i): Marcus Aurelius

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Imperator Caesar Marcus Aurelius Antonius Augustus bol aj spisovateľom a filozofom. Jeho dielo Hovory k sebe samému je dostatočne známe (v slovenčine vyšlo pod názvom Myšlienky k sebe samému)...Viac...

Nájsť podobné
Magna Moralia

Autor(i): Aristotelés

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Aristotelova Velká etika (Magna Moralia) v upraveném překladu Antonína Kříže. Ve Velké etice je možno pozorovat souvislost s logickými spisy i v některých výrazech a předpokládá posluchače...Viac...

Nájsť podobné
Štát

Autor(i): Platón

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Platónov Štát (Politeia), dielo o desiatich knihách, je po Zákonoch najrozsiahlejším a z hľadiska poznania celého systému Platónovej filozofie najvýznamnejším dialógom vôbec...Viac...

Nájsť podobné
Slova a věci

Autor(i): Michel Foucault

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Dnešní humanitní vědy nejsou jen oblastí vědění: jsou praktikami a institucemi. Michel Foucault analyzuje jejich zrození, vzájemné vztahy...Viac...

Nájsť podobné
Skeptikové a těšitelé

Autor(i): Umberto Eco

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Umberto Eco v této práci analyzuje jednotlivé podoby kultury a pseudokultury a jejich přijetí "konzumentem". Jak dochází k tomu, že právě v těch strukturách, v nichž fungujeme, přestává být strategie touhy neutrálním nástrojem...Viac...

Nájsť podobné
Kant a problém metafyziky

Autor(i): Martin Heidegger

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Originální rozbor Kantovy filosofie je zaměřen na to, co v této filosofii může být chápáno jako předjímka onoho pojetí času, které Heidegger rozvinul v knize Bytí a čas...Viac...

Nájsť podobné
Athénská ústava

Autor(i): Aristoteles

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Nejuniverzálnější duch antiky Aristotelés vynikal kromě originality myšlení i nesmírnou tvůrčí potencí. Za svůj život napsal nesčíslné množství odborných i vzdělávacích spisů a pojednání, z nichž se dochovala pouze část...Viac...

Nájsť podobné
Filosofie přírody u sv. Tomáše Akvinského

Autor(i): Leo Elders

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Kniha s podtitulem "Příroda, vesmír, člověk" je rozborem Tomášovy nauky o přírodě a jeho filosofické antropologie...Viac...

Nájsť podobné
Hostina, Sokratova obhajoba

Autor(i): Xenofón

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Vo svojich spisoch Hostina (Symposion) a Sokratova obrana Xenofón zvečnil dva protikladné výjavy zo života svojho učiteľa Sokrata...Viac...

Nájsť podobné
Plótínova metafyzika svobody

Autor(i): Filip Karfík

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Studie věnovaná rozboru Plótinovy Enneady O svobodě a vůli Jedna, v níž Plótinos poprvé v dějinách západního myšlení formuluje myšlenku nekonečné boží svobody...Viac...

Nájsť podobné
Fodor

Autor(i): Consuelo Preti, Victor Velarde-Mayol

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Jerry A. Fodor (1935) je jedným z najvýznamnejších a najvplyvnejších filozofov zaoberajúcich sa ľudskou mysľou.Viac...

Nájsť podobné
Quine

Autor(i): Lynn Hankinson Nelson, Jack Nelson

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Willard van Orman Quine (1908 – 2000), filozof, ktorý zásadným spôsobom ovplyvnil filozofiu druhej polovice dvadsiateho storočia. Prakticky celý svoj profesionálny život prežil na Harvardskej Univerzite v USA, kde v roku 1932 získal doktorský titul.Viac...

Nájsť podobné
Bergson

Autor(i): Richard Bilsker

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Henri Bergson (1859-1941), najslávnejší francúzsky filozof začiatku XX. storočia, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru (1928). Jeho prednášky na Collége de France boli spoločenskou udalosťou a jeho myšlienky inšpirovali celú generáciu filozofov.Viac...

Nájsť podobné
Augustín

Autor(i): Kaye Thomson

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Augustín (354-430), biskup v meste Hippo, teológ a filozof, vyhlásený za učiteľa Cirkvi. Žil a tvoril v období úpadku a pádu Rímskej ríše.Viac...

Nájsť podobné
Aristoteles

Autor(i): Kaye Thomson

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Aristoteles (384 – 322 pred n. l.) nepochybne ovplyvnil ideovú podobu západného myslenia viac než ktorýkoľvek iný filozof. Takmer každý nasledujúci filozof sa musel viac či menej otvorene vyrovnávať s jeho argumentmi.Viac...

Nájsť podobné
Hume

Autor(i): Elizabeth S. Radcliffe

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

DAVID HUME (1711 – 1776) je nepochybne najvplyvnejším filozofom tradície britského empirizmu, ktorá pred metafyzickými špekuláciami uprednostňovala pozorovanie a indukciu. Medzi Humovým životom a obsahom jeho myšlienok je pozoruhodná zhoda.Viac...

Nájsť podobné
Ecce homo

Autor(i): Friedrich Nietzsche

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Klasické dielo filozofickej literatúry F. Nietzscheho, ktorého nie je súčasťou tzv. "akademickej filozofie"...Viac...

Nájsť podobné
Osamělý myslitel Bernard Bolzano

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Každý český školák zná jména Mácha, Němcová, Palacký či Purkyně. Přirozeně by k nim měl patřit i Bernard Bolzano...Viac...

Nájsť podobné
Duchovná autobiografia

Autor(i): Simone Weil

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Simone Weilová (1909 – 1943) bola nezvyčajnou mysliteľkou, ženou veľkej viery a veľkého intelektu. Vzbudzovala protirečivé emócie – podľa jedných bola svätá, podľa iných bola heretička; čitateľov fascinuje markantnou spojitosťou medzi životom a mysleViac...

Nájsť podobné
Michel Foucault

Autor(i): Miroslav Marcelli

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Francúzsky filozof Michel Foucault svojimi knihami, politickými aktivitami i spôsobom života neprestáva ani dnes priťahovať záujem filozofov, ale i širšej kultúrnej verejnosti.Viac...

Nájsť podobné
Denníky 1914 – 1916

Autor(i): Ludwig Wittgenstein

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Tri denníky z rokov 1914–1916, v ktorých je uchovaná kontinuita Wittgensteinovej myšlienkovej práce. Predkladané denníky ponúkajú detailnú podobu cesty, ktorá viedla k vzniku strohých téz Traktátu.Viac...

Nájsť podobné
Základy metafyziky mravov

Autor(i): Immanuel Kant

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Kniha Základy metafyziky mravov vznikla za vlády Fridricha II. (Pruského) roku 1785. Zmizla z kníhkupectiev tak rýchlo, že už o rok neskôr vyšlo druhé vydanie. Ide fakticky o prvý Kantov spis, v ktorom sa venuje problémom morálky a morálneho konania.Viac...

Nájsť podobné
Zmysel tvojho života

Autor(i): Immanuel Kant

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Výber zo súborného diela sa snaží načrtnúť obraz Kantovej filozofie chce čitateľovi priblížiť základné črty jeho náuky.Viac...

Nájsť podobné
David Hume

Autor(i): Kolektív

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Tři sta let od narození jednoho z nejslavnějších britských filozofů – Davida Huma – je výročím, které jsme i v CEPu nechtěli nechat zapadnout. Část A přináší texty ze semináře "David Hume – 300 let od narození" z 28. dubna...Viac...

Nájsť podobné
Jean-Jacques Rousseau

Autor(i): Koletkív

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Protože Jean-Jacques Rousseau představuje možná nejvlivnějšího francouzského filozofa, dvě stě třicet let od jeho smrti rozhodně nelze nechat bez povšimnutí. Rousseau není mrtvá postava evropských dějin, mimo jiné proto, že se...Viac...

Nájsť podobné
Kierkegaard and the Crisis of the Contemporary World / Kierkegaard a kríza súčasného sveta

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Ústředním tématem této knihy je krize. Krize – slovo, které každodenně slyšíme z médií (nebo možná i prožíváme) již několik let. Člověk, stejně tak společnost, se nedokáže vyrovnat se...Viac...

Nájsť podobné
Alois Richard Nykl

Autor(i): Josef Ženka

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Padesát let cest českého jazykozpytce a filosofa představuje první a jediný zcela dokončený díl pamětí českého Američana, orientalisty a polyglota Aloise Richarda Nykla (1885–1958)...Viac...

Nájsť podobné
Tak pravil Zarathustra (audiokniha)

Autor(i): Friedrich Nietzsche

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Sám Nietzsche svého „Zarathustru“ považoval neskromně za nejlepší knihu, jaká byla vůbec kdy napsána. Nemusíme s takovým hodnocením souhlasit, ale sotva se ubráníme dojmu, že zde máme před sebou cosi neobyčejného...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov