alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Spisy I - V

Autor(i): Platón

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Souborné vydání Platónových spisů v překladu Františka Novotného v pěti svazcích...Viac...

Nájsť podobné
Filosofie v době teroru

Autor(i): Giovanna Borradori

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Kniha rozhovorů Giovanny Borradori s Jacquesem Derridou a Jürgenem Habermasem vznikla bezprostředně po teroristickém útoku na Twin Towers 11. září 2001. Derrida i Habermas analyzují problém současného terorismu v rámci reflexe "osvícenského projektu"Viac...

Nájsť podobné
Erazim Kohák

Autor(i): Roman Šantora, Jiří Zajíc

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Kniha rozhovorů nabízí v několika rovinách originální setkání s Erazimem Kohákem. V té "nejsvrchnější" jde o jeho názory filosofické, ekologické a pedagogické...Viac...

Nájsť podobné
Rétorika

Autor(i): Aristoteles

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Dielom Rétorika završuje Aristoteles skúmanie spoločenských javov, politického systému, vzťahov vytvárajúcich sa v obci, štáte. Väzby v obci, štáte sa prejavujú navonok medzi jednotlivcami individuálnym konaním...Viac...

Nájsť podobné
Rozvrh fenomenologické interpretace Aristotela

Autor(i): Martin Heidegger

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Slavný Heideggerův text obsahující první rozvrh jeho filosofických zkoumání, která vyústila sepsáním díla Bytí a čas, je zásadním, do té doby chybějícím článkem geneze Heideggerovy filosofie, článkem, který dokládá, že jedním z jejích hlavních zdrojůViac...

Nájsť podobné
O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním

Autor(i): Friedrich Nietzsche

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Jeden z nejznámějších krátkých textů Nietzschova raného období (z roku 1873), za autorova života nevydaný. Obsahuje první náběh ke kritice metafyziky, který vychází z metaforičnosti lidského poznání...Viac...

Nájsť podobné
Politikos

Autor(i): Platón

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Poznatky o dokonalém státu byly Platónovi jistě samostatným a vážným účelem filosofického myšlení. A přece pozorujeme, že v dialogu Politikos je nalézání těch poznatků namnoze ve službách jiného účelu...Viac...

Nájsť podobné
Faidón

Autor(i): Platón

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

"Kdo chce vybírat z Platónových dialogů dogmata Platónovy filosofické víry, tomu je dialog Faidón pramenem nad jiné bohatým. Nejde tu jen o duši a její nesmrtelnost, nýbrž o samu ústřední myšlenku Platónovy filosofie," ...Viac...

Nájsť podobné
Etika a nekonečno

Autor(i): Emmanuel Lévinas

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Zpočátku je Lévinas pod vlivem filosofie Husserlovy a Heideggerovy, později se však od obou těchto filosofů odklání a zdůrazňuje prioritu vztahu k bližnímu před Heideggerovou neosobností Bytí...Viac...

Nájsť podobné
Aténska ústava

Autor(i): Aristoteles

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Diogenes Laertios vo svojom známom diele Životy, názory a výroky slávnych filozofov zaradil do zoznamu Aristotelových prác aj spis Ústavy 158 obcí, ktorý skúma demokratické, oligarchické a aristokratické zriadenie, kráľovstvo i tyraniu...Viac...

Nájsť podobné
Ďáblův doktor

Autor(i): Philip Ball

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Theophrastus Bombastus von Hohenheim (1493 - 1541), známý jako Paracelsus, žil a působil na hranici mezi středověkem a moderní dobou. Byl současníkem Lutherovým a nepřítelem tradičního lékařství, postrachem univerzit...Viac...

Nájsť podobné
Triumf a tragika Erasma Rotterdamského

Autor(i): Stefan Zweig

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Triumf a tragika Erasma Rotterdamského.Viac...

Nájsť podobné
Příběh jedné exkomunikace a doprovodné texty

Autor(i): Augustin Smetana

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Publikace obsahuje autobiografii významného českého filosofa Augustina Smetany (1814–1851), dosud nepublikované Smetanovy poznámky k německé filosofii klasického období (od Kanta po Hegela a Herbarta) a ukázky ze Smetanovy korespondence...Viac...

Nájsť podobné
Dionýské dithyramby a jiné básně

Autor(i): Friedrich Nietzsche

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Jen blázen, jen básník...Viac...

Nájsť podobné
Nesmrtelné myšlenky

Autor(i): Friedrich Nietzsche

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Historie, politika, společnost.Viac...

Nájsť podobné
Kierkegaard and Christianity

Autor(i): Roman Králik a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

The theme of this third volume of the Acta Kierkegaardiana project goes to the very heart of Kierkegaard’s thought. The papers collected in this volume are testimony to a continued interest in Kierkegaard’s thinking about Christianity...Viac...

Nájsť podobné
Zrození tragédie

Autor(i): Friedrich Nietzsche

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Lidský život, píše Nietzsche, inspirován Schopenhauerovou metafyzikou pravůle, je bytostně ohrožen, plný bolesti, úzkosti a beznaděje. Tím, co má člověku pomoci snášet jeho osud, je umění...Viac...

Nájsť podobné
Lao-c'ovo Tao-te-ťing

Autor(i): Květoslav Minařík

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Filozofické učení mudrce Lao-c’ je podle některých pramenů staré přibližně dva a půl tisíce let a bývá pokládáno za málo srozumitelné nebo neaktuální...Viac...

Nájsť podobné
Tao Te Ťing

Autor(i): Lao-c´

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Základní text taoismu, jenž patří více než dva tisíce let k hlavním zdrojům čínského myšlení. Je nejčastěji překládaným čínským textem do západních jazyků a dnes je považován za jedno z klíčových děl světové filosofie...Viac...

Nájsť podobné
O mystickej intuícii

Autor(i): Nikolaj O. Losskij

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Klíma okolo mystiky a spirituality sa za posledných 10 rokov radikálne zmenila...Viac...

Nájsť podobné
Úvahy o vládnutí a o vojenství

Autor(i): Niccolò Machiavelli

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Vojensko-politické úvahy duchovního otce "machiavelismu", tj. politiky prováděné bez ohledu na použité prostředky v zájmu vyššího cíle...Viac...

Nájsť podobné
Tao te ťing

Autor(i): Lao-c’

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Základní dílo čínské filozofie v klasickém překladu Berty Krebsové.Viac...

Nájsť podobné
Michel Foucault: fatální nedocenění významu konformity

Autor(i): Jaroslav Puchmertl

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Člověka si v éře globálního kapitalizmu podmanilo vědomí, že tato všeobjímající síla, buď již je, nebo zásluhou svého permanentního bytnění brzy bude vskutku všemocná...Viac...

Nájsť podobné
Etika

Autor(i): Benedictus de Spinoza

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

"Jen temná a politováníhodná pověrčivost zakazuje, abychom se radovali. Proč by mělo být ukájení hladu a hašení žízně slušnější než zahánění melancholie? To je můj názor na věc a mé přesvědčení..."Viac...

Nájsť podobné
Epinomis, Minós, Pseudoplatonika, Kleitofón, Pseudoplatonika, Epigramy

Autor(i): Platón

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Dvacátý první svazek ediční řady Platónovy spisy...Viac...

Nájsť podobné
O práve a politike

Autor(i): David Hume

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Výber z prác ústredného predstaviteľa britského empirizmu je zameraný na základné problémy morálky, najmä na kategórie: spravodlivosť, vlastníctvo a sloboda...Viac...

Nájsť podobné
Dva zdroje morálky a náboženství

Autor(i): Henri Bergson

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Jeden z nejvýznamnějších a zároveň nejslavnějších textů francouzské filosofa, jehož literární tvorba byla oceněna Nobelovou cenou...Viac...

Nájsť podobné
O vůli v přírodě a jiné práce

Autor(i): Arthur Schopenhauer

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Svazek obsahuje tři spisy významného německého filozofa (1788 – 1860): O čtverém kořeni věty o dostatečném důvodu; O vůli v přírodě; Dva základní problémy etiky...Viac...

Nájsť podobné
O kráse a umení

Autor(i): Arthur Schopenhauer

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Arthur Schopenhauer je jednou z najosobitejších postáv nemeckého filozofického myslenia 19. storočia. Jeho pesimistická filozofická koncepcia, ktorá sa označuje ako voluntaristický idealizmus, nadobudla veľký vplyv...Viac...

Nájsť podobné
Súmrak modiel

Autor(i): Friedrich Nietzsche

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Vo svete je viac modiel ako skutočností: pre tie je určený môj "uhrančivý pohľad" na tento svet, aj moje "uhrančivé ucho" ... Tu raz klásť otázky kladivom, a, možno, ako odpoveď počuť ten slávny dutý tón, čo vychádza zo zdutých vnútorností...Viac...

Nájsť podobné
O slobode

Autor(i): John Stuart Mill

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Klasické dielo filozofickej literatúry. Ústrednou témou eseje je téma individuálnej slobody, t.j. otázka, či a ako je možná sloboda jednotlivca v spoločnosti...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov