alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Soumrak bílého muže

Autor(i): Benjamin Kuras

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Kniha sleduje vývoj západního myšlení od slavného Kiplingova imperiálního "břemene bílého muže" konce 19. století přes totalitní ničivé politické ideologie 20. století po psychologii sebemrskačství a ztráty pudu sebezáchovy počátku století tohoto...Viac...

Nájsť podobné
Nekončící stezky Sofie

Autor(i): Christopher Bamford

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Christopher Bamford je jedním z nemnoha, kteří dokážou snoubit inteligenci s krásou. Tato hluboce duchovní kniha odhaluje skrytou jednotu mezi duchem a hmotou, mezi lidstvím, přírodou a božstvím. Pod povrchem našich duchovních dějin se proplétají...Viac...

Nájsť podobné
Aristotelova koncepcia cností

Autor(i): Ľubica Predanocyová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Dejiny morálnej filozofie predstavujú permanentné hľadačstvo správneho života, naplneného a sprevádzaného života, naplneného a sprevádzaného správnymi morálnymi hodnotami...Viac...

Nájsť podobné
Úvod do systematické filosofie - gnoseologie

Autor(i): Josef Špůr

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

GnoseologieViac...

Nájsť podobné
Jindy, jinde a jinak

Autor(i): Hynek Tippelt

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Co může psychoanalýza říci ke smyslu filosofie? Kniha využívá psychoanalytickou metodu k porozumění filosofii a roli filosofa v současném zmateném světě. Jaká je motivace myslitelů, kteří konstruují filosofické obrazy světa?...Viac...

Nájsť podobné
Acta Philosophica Tyrnaviensia 18

Autor(i): Ján Letz, Ladislav Tkáčik

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Kolektívna monografia k sa zaoberá niektorými základnými otázky slobody...Viac...

Nájsť podobné
Etika autenticity

Autor(i): Charles Taylor

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Obsah Taylorovy knihy vystihuje lépe její název, pod nímž byla poprvé vydána - neduhy moderny.Viac...

Nájsť podobné
Filosofie vůle II.

Autor(i): Paul Ricoeur

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Jeden ze dvou svazků Ricoeurova raného díla Filosofie vůle, který pojednává o symbolice zla, a to souběžně v semitské a řecké kulturní oblasti. Dílo uvádí čtenáře do fenomenologie a hermeneutiky náboženství...Viac...

Nájsť podobné
Daseinsanalýza

Autor(i): Pavel Hlavinka

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Zejména studenti humanitních oborů, filozofové a psychoterapeuti jistě ocení novou knihu renomovaného českého autora doc. PhDr. Pavla Hlavinky, Ph.D. V dějinném a zároveň problémovém rámci sleduje nejprve historické okolnosti vzniku...Viac...

Nájsť podobné
Pojetí člověka v dějinách a současnosti filozofie II.

Autor(i): Ivan Blecha a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Kniha sleduje vývoj filosofického myšlení o člověku po Immanuelu Kantovi, s nímž je nejčastěji spojován zrod filosofické antropologie jako samostatné filosofické disciplíny...Viac...

Nájsť podobné
Pojetí člověka v dějinách a současnosti filozofie I.

Autor(i): Karel Floss a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Mezi úkoly Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty patří mimo jiné přispívat k hlubšímu pochopení pojmů, které se jeví v evropském myšlení jako klíčové a které sehrály významnou roli při vytváření základů evropské civilizaViac...

Nájsť podobné
Princ Siddhártha

Autor(i): Janet Brooke, John Landaw

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Princ Siddhártha byl velmi zvláštní dítě. Už před jeho narozením mudrci z tamního království předpovídali, že z něj jednoho dne bude velký muž a že z jeho velikosti bude mít prospěch celý svět...Viac...

Nájsť podobné
Antológia z politickej a právnej filozofie

Autor(i): Jarmila Chovancová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Antológia z politickej a právnej filozofie zahrňuje reprezentatívny výber mysliteľov od antiky, cez teologických mysliteľov, osvietencov až po plejádu všetkých významných právnych filozofov základných myšlienkových právnych smerov...Viac...

Nájsť podobné
Fokalizace

Autor(i): Jiří Hrabal

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Hrabal nepředkládá pouze v humanitní historiografii obvyklý výklad "již ten a ten... a onen naopak...". Z jednotlivých zmiňovaných či parafrázovaných pojetí fokalizace i z jejich vzájemné komparace vždy něco vyplývá.Viac...

Nájsť podobné
Strategie a metody vědecké práce v přírodních vědách

Autor(i): Emil Tkadlec

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Příručka si klade dva hlavní cíle: seznámit čtenáře se základními filozofickými názory na vědeckou strategii poznávání v kontextu jejího historického vývoje a současně být vodítkem k získání dovedností, které jsou nezbytné pro úspěšné publikování...Viac...

Nájsť podobné
O šalbě svobody a filosofie

Autor(i): Bohuslav Brouk

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Publikace zahrne část dosud nepublikovaného spisu Bohuslava Brouka, na němž autor, významný představitel kulturního života třicátých a čtyricátých let, pracoval v letech 1954–1958 a který zamýšlel předložit jako habilitační...Viac...

Nájsť podobné
Suárez a jeho metafyzika

Autor(i): Daniel Heider

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Tzv. druhá scholastika je dnes považována za samostatný kulturně-dějinný fenomén, který je třeba studovat s nemenší intenzitou než antickou nebo středověkou filosofii. Čtenáři předkládaná publikace představuje v česko-slovenském kulturním prostoru...Viac...

Nájsť podobné
Rekonštrukcia liberalizmu

Autor(i): John Dewey

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Z politickej filozofie klasického pragmatizmu.Viac...

Nájsť podobné
Novověká filosofie I.

Autor(i): Wolfgang Röd

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Osmý svazek dějiny filosofie zahrnuje filosofy od Francise Bacona po Spinozu (Galileo Galilei, René Descartes, Blaise Pascal, Thomas Hobbes a další).Viac...

Nájsť podobné
Teória poznania

Autor(i): Keith Lehrer

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Kniha sa venuje filozofickým otázkam týkajúcim sa poznania a poznávania. Kriticky sa v nej prehodnocuje klasická definícia poznania ako zdôvodneného pravdivého presvedčenia...Viac...

Nájsť podobné
Problémy jazyka a počiatky analytickej filozofie

Autor(i): Marián Zouhar

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Zouharova monografia je prvou knižnou publikáciou slovenského autora venovanou dejinám analytickej filozofie...Viac...

Nájsť podobné
Zvuk ticha

Autor(i): Maja Milčinski

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Vyjadrovanie dôležitých aspektov mysle a zmyslov sa odohráva všade, ale najviac sa to prejavuje vo filozofii a náboženstve, kde sa pestuje veľké množstvo prístupov popisovaných v knihe slovinskej profesorky...Viac...

Nájsť podobné
Renesanční filosofie

Autor(i): James Hankins

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Filosofie 14. až 16. století je často nahlížena jako přechod mezi středověkou a moderní filosofií. Autoři tohoto svazku zdůrazňují jakkontinuitu se scholastickou filosofií, tak význam renesančního myšlenípro vznik modernity...Viac...

Nájsť podobné
Transformácia identity človeka v slovenskej spoločnosti

Autor(i): Helena Hrehová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Téma identity človeka, zvýrazňujúca dynamiku osobnej jedinečnosti, je v 21. storočí diskutovanou témou. Zo skúsenosti vieme, že identita sa najviac modifikuje v životných napätiach a v stretoch medzi nadčasovosťou a dejinnou podmienenosťou...Viac...

Nájsť podobné
Člověk a pravidla

Autor(i): Jaroslav Peregrin

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Jakou roli hrají v lidském životě pravidla? Člověk by řekl, že nevelkou a spíše otravnou: pravidla pravopisu, pravidla slušného chování či daňové zákony se nás zdají spíše obtěžovat než cokoli jiného...Viac...

Nájsť podobné
Etika a logika v komunikaci

Autor(i): Olga Nytrová, Marcela Pikálková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Tato publikace, je projektem společného učebního textu oborů etiky a logiky pro studium komunikace. Etika a logika (stejně jako i rétorika a komunikace vůbec) vzešly ze společného zdroje - z filosofie...Viac...

Nájsť podobné
Mesto vo filozofii

Autor(i): Miroslav Marcelli

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Čím pre nás kedysi bolo mesto? Mysleli sme si, že je naším dielom, že ho môžeme založiť a utvárať podľa vlastných predstáv, že v sebe stelesňuje rozumný plán usporiadania spoločenstva, ktoré sa vytrhlo spod vlády prírody a prijalo vlastné zákony...Viac...

Nájsť podobné
Etika a politika v perspektíve Alasdaira MacIntyra

Autor(i): Marian Kuna

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Kniha systematicky predstavuje, analyzuje a interpretuje kľúčové témy MacIntyrovej morálnej a politickej filozofie. Jeho provokatívne myšlienky predstavujú významnú výzvu pre súčasnú morálnu, sociálnu a politickú situáciu na úrovni teórie i praxe..Viac...

Nájsť podobné
Hippias Větší, Hippias Menší, Ión, Menexenos

Autor(i): Platón

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Slávni filozofi

Patnáctý svazek ediční řady Platónovy spisy. Svazek zahrnuje čtyři práce na různá filozofická témata...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov