alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Cesty z postmodernismu

Autor(i): Michal Hauser

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Jsme stále v postmoderní situaci? Rozpadání liberální demokracie, sociálního státu a dalších prvků, které vytvářely náš svět po dobu několika desetiletí, svědčí o tom, že jsme mnohem spíše v situaci přechodu. Nadále však převažuje postmodernismus...Viac...

Nájsť podobné
Cesta k pramenům smyslu

Autor(i): Michal Ajvaz

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Autor podává přehled Husserlovy koncepce genetické fenomenologie, snaží se ukázat princip geneze, paradoxy, jež jsou v rámci fenomenologie s genetickou problematikou spjaty, a místo genetického bádání ve fenomenologické filosofii: genetická analýza nViac...

Nájsť podobné
Filozofia multikulturalizmu

Autor(i): Erik Hunka

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Filozofia multikulturalizmu je postoj a videnie sveta, kde je prítomná snaha človeka vnímať vzťahové mechanizmy medzi jednotlivými kultúrami na dobré. Táto filozofia však prináša mnoho prúdov sub-teórií, ktoré nie vždy daná spoločnosť prijíma. Je...Viac...

Nájsť podobné
Soukromé jazyky

Autor(i): Ondřej Beran

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Tématem knihy jsou širší filosofické i mimofilosofické souvislosti Wittgensteinova argumentu proti soukromému jazyku. Vedle Wittgensteinovy teze, že "soukromý jazyk" je pojmový spor, zatěžující řadu starších filosofických pojetí jazyka a významu...Viac...

Nájsť podobné
Maurice Merleau-Ponty

Autor(i): Jakub Čapek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Vnímání není pro Merleau-Pontyho jedním z možných témat filosofie, nýbrž jejím východiskem. Kniha charakterizuje pozici francouzského fenomenologa vzhledem k některým naukám britského empirismu, Descartovi a Husserlovi...Viac...

Nájsť podobné
Otázky Nietzschova myšlení

Autor(i): Jiří Pechar

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Rozbor Nietzschova díla se soustředí na jeho významné motivy, jako jsou učení o nadčlověku, vůle k moci, věčný návrat stejného, pravda a kritika křesťanství, a ukazuje, jak se jejich pojetí v průběhu filosofova života proměňovalo...Viac...

Nájsť podobné
Opakování

Autor(i): Soren Kierkegaard

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Analýza vztahu milostného, poetického a náboženského života z pera dánského filosofa 19. století Opakování čili Pokus v oblasti experimentální psychologie patří k menším dílům věhlasného dánského myslitele...Viac...

Nájsť podobné
Rozhovory nad Descartem

Autor(i): Alexandre Koyré

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Roku 1944 vychází v New Yorku útlá studie francouzského válečného uprchlíka Alexandra Koyré o Descartovi. Samozřejmě se nejedná pouze o nakladatelský počin, ale vzhledem k dějinným okolnostem o morální gesto...Viac...

Nájsť podobné
Narace a (živá) realita

Autor(i): Jan Horský, Juraj Šuch

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Publikace je výzkumným výstupem autorů, jejichž centrem badatelského zájmu byla problematika narace. Otázky spojené s narací se v poslední době neobjevují pouze v pojednáních literárních teoretiků...Viac...

Nájsť podobné
Hledání pravdy

Autor(i): Willard Van Orman Quine

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Staronové vydanie filozofických traktátovViac...

Nájsť podobné
Cesta ticha

Autor(i): Omraam Mikhaël Aïvanhov

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Francouzský filozof a pedagog, původem z Bulharska, prišel do Francie v roce 1937. Významným rysem jeho učení je množství způsobu, kterými je osvětlováno ústřední téma: člověk a jeho růst k dokonalosti. Ať už je problematika jakákoliv, je vždy...Viac...

Nájsť podobné
Ríša Ducha a ríša Cisárova

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Kniha dokladuje spôsob myslenia ruského filozofa Nikolaja Alexandroviča Berdajeva, ktorý je práve dnes podnetný a inšpirujúci - východiská hľadá v konkrétnej existencii, v jedinečnosti a neopakovateľnosti ľudského osudu.Viac...

Nájsť podobné
Starting with Mill

Autor(i): John R. Fitzpatrick

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

This title presents a new introduction to Mill, guiding the student through the key concepts of his work by examining the overall development of his ideas.Viac...

Nájsť podobné
Späť k Marxovi?

Autor(i): Ľuboš Blaha

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Ako naznačuje už názov, táto kniha je rozpravou o Marxovi, resp. o neomarxime, no zďaleka nielen o ňom. Názov monografie "Späť k Marxovi?" je skôr provokatívna otázka k dnešnej slovenskej spoločnosti vrátane vedeckej a filozofickej komunity..Viac...

Nájsť podobné
Rozum a existencia

Autor(i): Jaspers Karl

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Súbor piatich prednášok z roku 1935 patrí k najdôležitejším predvojnovým filozofickým prácam. Tematicky vymedzená skúmaním vzájomného vzťahu vedy a metafyziky, upresňovaním hranice vedeckého...Viac...

Nájsť podobné
Úvod do analytické filosofie

Autor(i): Jaroslav Peregrin

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Zaujímavý a výstižný úvod do analytickej filozofie:Historický úvod, Frege, Russel. Rozvoj formálnej logiky, obrat k jazyku, Wittgenstein, Formálna sémantika, ... Nové vydanie.Viac...

Nájsť podobné
Platónova péče o duši a spravedlivý stát

Autor(i): Jan Patočka

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Rekonstrukce přednáškového cyklu Jana Patočky ze školního roku 1971–1972 pořízená na základě magnetofonových nahrávek a zápisů posluchačů. Byl to poslední cyklus, který Patočka proslovil na Filosofické fakultě UK, než byl donucen odejít do důchodu...Viac...

Nájsť podobné
Prach duše

Autor(i): Nicholas Humphrey

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Tato ojedinělá populárněvědecká kniha se snaží hledat odpověď na zřejmě jednu z nejpodstatnějších lidských otázek: Co je to vědomí a jak vytváří a řeší problémy našeho života?Viac...

Nájsť podobné
Přednášky o Kantově politické filosofii

Autor(i): Hannah Arendtová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Autorka ve svém díle interpretuje Kantovo politické myšlení a analyzuje motivy politické soudnosti, obrazotvornosti a estetického vkusu...Viac...

Nájsť podobné
Události X

Autor(i): John Casti

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Udalosti X jsou události zdánlivě nahodilého charakteru, které se vymykají běžnému řádu věcí a hrozí až katastrofickými dopady na další vývoj lidstva, které však mohou s vysokou pravděpodobností nastat. Autor - věhlasný matematik - tyto události čViac...

Nájsť podobné
Etika a existencializmus

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Zborník monografických štúdií z konferencie s medzinárodnou účasťou konanej na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre 23. – 24. septembra 2010Viac...

Nájsť podobné
Úvod do metafyziky

Autor(i): H. Schmidinger

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Metafyzika se po dlouhodobém kritickém odmítání opět dostává do popředí zájmu. Do této situace na rozcestí podává Schmidingerova kniha pomocnou ruku především tím, že se poctivě vyrovnává s dosavadní kritikou metafyziky...Viac...

Nájsť podobné
Iniciace do Blondelovy filosofie jako krátký traktát metafyziky

Autor(i): Paul Archambault

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Text Paula Archambaulta (1883 - 1950) sleduje stručným a výstižným způsobem rozvoj filosofie Maurice Blondela (1861 - 1949) od jeho rané formy "filosofie akce" k jeho pozdní zralé podobě "filosofie konkrétna"...Viac...

Nájsť podobné
Sebrané spisy I.

Autor(i): Ladislav Klíma

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Konečně - díky upřímnému zájmu a sponzorské velkorysosti České spořitelny - vychází dlouho očekávaný - v pořadí druhý - svazek Sebraných spisů Ladislava Klímy (1878-1928), jednoho z nejvýznamnějších českých filosofů, slovy Jana Patočky "našeho...Viac...

Nájsť podobné
Filosofie a zrcadlo přírody

Autor(i): Richard Rorty

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Kniha představuje Rortyho nejpropracovanější podání jeho radikální a provokativní kritiky západní filozofické tradice. Rorty demaskuje a odmítá nárok hlavního proudu západní filozofické tradice zakládat a vyhodnocovat poznávací nároky...Viac...

Nájsť podobné
Filozofické, náboženské a sociálně politické názory Karla Sabiny

Autor(i): Jan Brůha

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

O Sabinových filosofických, náboženských a obecných soc. politických názorech i jeho pohledech na události a otázky před, za i po revoluci 1848-9 v kontextu života a díla.Viac...

Nájsť podobné
Zen je právě tady

Autor(i): David Chedwick

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

O výjimečném daru Shunrya Suzukiho zprostředkovat tradiční zenové učení pomocí běžně používaného jazyka není pochyb. V této knize ožívá v příhodách, které o něm vyprávějí jeho žáci...Viac...

Nájsť podobné
Filosofie kultury Borise Vyšeslavceva

Autor(i): Dagmar Demjančuková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Jméno Borise Vyšeslavceva (1877 - 1954) je českému čtenáři známé nedlouho, ač je tento filosof dnes považován za "jednu z nejzářivějších hvězd v plejádě ruských náboženských filosofů"...Viac...

Nájsť podobné
O stromu neboli linii života

Autor(i): Philippus Theop Paracelsus z Hohenhe

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Příspěvky jedenácti českých badatelů čtivou, ale zároveň striktně vědeckou formou mapují dvě základní podoby věštění a jejich projevy v náboženství a životě archaických kultur (Egypt, Babylónie, Izrael, Čína, Řecko, Řím, Arabové, Irsko...Viac...

Nájsť podobné
Liturgická a eklesiální pluralita na území Československa v první polovině 20. století

Autor(i): Walerian Bugel

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Kolektivní monografie Liturgická a eklesiální pluralita na území Československa v první polovině 20. století přináší možnost zasvěceně nahlédnout do sloužitého procesu utváření bohoslužebných forem...Viac...

Nájsť podobné
Krajina jako duchovní dědictví

Autor(i): Petr Samojský

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Kniha je souborem několika zamyšlení o významu krajiny pro lidskou společnost na začátku třetího tisíciletí a vznikla v rámci stejnojmenného dvouletého kulturního projektu pořádaného Obcí širšího společenství českých unitářů...Viac...

Nájsť podobné
Nespoutaný vesmír

Autor(i): Stewart White

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Kultovní kniha amerického spisovatele, cestovatele a přírodovědce, v níž popisuje setkání se svou ženou těsně po její smrti uskutečněná prostřednictví média při spirituálních seancích. Kniha navazuje na předešlý titul "BettyIna kniha", v níž představViac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov