alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Pramene a zmysel ruského komunizmu

Autor(i): Nikolaj Alexandrovič Berďajev

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Ruský komunizmus je ťažké pochopiť pre jeho dvojitý charakter.Viac...

Nájsť podobné
Filozofia slobody

Autor(i): Rudolf Steiner

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Najdôležitejší zo spisov Rudolfa Steinera!Viac...

Nájsť podobné
Logika a logiky

Autor(i): Jaroslav Peregrin

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Kniha je úvodem do alternativních systémů výrokové logiky. Vychází ze standardní, klasické výrokové logiky a probírá některá její možná rozšíření a alternativy...Viac...

Nájsť podobné
Člověk a stát

Autor(i): Jacques Maritain

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Významné dílo světové politické filozofie Člověk a stát od francouzského filozofa Jacquesa Maritaina (1882 – 1973) vychází z jeho amerických přednášek, shrnutých nejprve do svazku Man and the State (1951) a později vydaných francouzsky pod názvem L’HViac...

Nájsť podobné
O špatném nekonečnu

Autor(i): Vojtěch Kolman, Robert Roreitner

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

V diskusi, která se nad pojmem nekonečna vede od pradávna mezi filosofií, matematikou a náboženstvím, zaujímá speciální roli Hegelův pojem nekonečna...Viac...

Nájsť podobné
Tri aspekty skúmania hodnôt

Autor(i): Peter Kondrla, Martina Pavlíková, Petra Pavlovičová, Ľubor Gál

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Kniha Tri aspekty skúmania hodnôt od štvorice autorov – Peter Kondrla, Martina Pavlíková, Petra Pavlovičová, Ľubor Gál – je výsledkom ambiciózneho projektu...Viac...

Nájsť podobné
Obrazotvornost v dějinách evropské filosofie

Autor(i): Jakub Marek, Martin Vrabec a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Říká se, že veškeré poznání pramení ze dvou zdrojů, z rozumu a smyslového vnímání. Na jedné straně máme pojmy, abstraktní kategorie myšlení, na straně druhé pak prchavé barvy, zvuky, tvary, vůně a celou hloubku smyslové zkušenosti...Viac...

Nájsť podobné
Vysvětlování a rozumění

Autor(i): Georg Henrik von Wright

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Překlad jedné z nejvýznamnějších prací klíčové osobnosti filosofie 20. století chce českému čtenáři zprostředkovat systematicky cenný příspěvek k diskusi o metodologii vědeckého vysvětlování...Viac...

Nájsť podobné
Logika pro Pány, Otroky a Kibice

Autor(i): Vladimír Svoboda

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Kniha nabízí českému čtenáři úvod do mimořádně zajímavé a kontroverzní oblasti logických zkoumání shrnovaných pod označení deontická logika (od řeckého deon – povinné, žádoucí). Ukazuje, jak se logická zkoumání zaměřená na normy...Viac...

Nájsť podobné
Chvála hranic

Autor(i): Konrad Paul Liessmann

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Ve své nové knize vídeňský filozof Konrad Paul Liessmann sleduje hranice a rozlišování, bez nichž by ani jednotlivec ani společnost nebyli schopni přežít. Jeho jasné úvahy a reflexe se pnou od hranic mezi bytím a nicotou až k hranicím mezi zvířetemViac...

Nájsť podobné
Jak jsme zkonstruovali svou vlastní mysl

Autor(i): Jaroslav Peregrin

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Málokdo pochybuje, že člověk nemá jen tělo, ale také mysl. Co to však ta mysl je? Je to nějaký vnitřní prostor, kde se prohánějí myšlenky, pocity a přání, jak to intuitivně vnímáme? Nebo je to spíše jenom činnost mozku, jak nám říkají vědci? Kniha seViac...

Nájsť podobné
Mistr Eckhart. Slovo věčnosti

Autor(i): Josef Bradáč a Aniceto Molinaro

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Kniha se věnuje tématu oproštění u Mistra Eckharta, středověkého teologa, a kazatele, "otce německé mystiky", který ve svém díle jedinečným způsobem spojuje středověkou teologickou tradici s hlubokou spirituální zkušeností mystické jednoty. Knihu...Viac...

Nájsť podobné
Fenomenologie vnímání

Autor(i): M. Merleau-Ponty

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Merleau-Ponty vychází ve svém nejvýznamnějším díle z podrobné analýzy vnímání, která jej přivede k nutnosti chápat lidský subjekt jako vtělený a opustit...Viac...

Nájsť podobné
Jak děláme věci

Autor(i): John Bennet

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

J. G. Bennett, jeden z nejvýraznějších žáků G. I. Gurdžijeva v této knize popisuje a shrnuje různé způsoby, jak běžně a nevědomě zacházíme s naší energií, a zároveň ukazuje, jak bychom ji mohli využívat vědoměji. Vše, co se děje v nás a v celém světěViac...

Nájsť podobné
Dějiny čínského myšlení

Autor(i): Anne Cheng

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Autorka přednáší dějiny čínské filosofie v Paříži. Její přehledné dějiny zahrnují čínské myšlení od nejstarších dob dynastií Šang a Čou, přes věštebnou Knihu proměn (I-ťing), taoismus, konfucianismus, buddhismus a další filosofické školy až po začáteViac...

Nájsť podobné
Logika smyslu

Autor(i): Gilles Deleuze

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Logika smyslu francouzského filosofa Gillese Deleuze, která poprvé vyšla v roce 1969, patří k hlavním dílům tohoto autora před jeho spoluprací s Felixem Guattarim. Kniha je kolekcí 34 řad paradoxů, na něž v závěru navazuje formou přílohy pět již...Viac...

Nájsť podobné
Foucault

Autor(i): Gilles Deleuze

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Analýza otázek a Foucaultových odpovědí. Jedna z největších filosofií 20. století, otevírající budoucnost jazyka a života.Viac...

Nájsť podobné
Vzpoura proti revoluci 20. století

Autor(i): Frank S. Meyer, Roman Joch

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Kniha kromě informací o americkém konzervativním hnutí seznamuje čtenáře s dílem jednoho z nejoriginálnějších amerických myslitelů Franka S. Meyera.Viac...

Nájsť podobné
Bytie, čas, priestor v myslení Martina Heideggera

Autor(i): Klement Mitterpach

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Kniha sa zaoberá hlavnými myšlienkovými prúdmi filozofie Martina Heideggera.Viac...

Nájsť podobné
Chan-fej-c´- II. Díl

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Druhým svazkem se stává komentovaný překlad starověkého čínského spisu Chan-fej-c’ do češtiny úplným. Čeština se tak řadí mezi hrstku západních jazyků, do nichž bylo...Viac...

Nájsť podobné
Východní filozofie

Autor(i): Kevin Burns

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Autor Východní filozofie vysvětluje populárně a srozumitelně základní filozofické směry a myšlenky řady myslitelů hlavních východních filozofických škol od nejstarších dob po současnost, od Zarathuštry, Konfucia a Muhammada...Viac...

Nájsť podobné
Lao c' a proces vzniku Tao Te Ťingu 2

Autor(i): Marina Čarnogurská

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Druhý diel – pokračovanie – knihy Lao c’ a proces vzniku Tao Te ťingu od známej sinologičky Mariny Čarnogurskej, o jeho chanskej redakčnej, cenzorskej a ideologickej úprave...Viac...

Nájsť podobné
Průvodce po světové literární teorii 20. století

Autor(i): Vladimír Macura, Alice Jedličková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Rozšířené a přepracované vydání originální encyklopedické příručky, kterou v osmdesátých letech inicioval Vladimír Macura. Jejím záměrem je představit vědecké koncepce, jež zásadně ovlivnily myšlení o literatuře ve 20. století...Viac...

Nájsť podobné
Klic k teosofii

Autor(i): H. P. Blavatská

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Kniha sepsaná poutavou formou otázek a odpovědí, jež poprvé vyšla v roce 1889. Provede nás záhadnými oblastmi esoterní filozofie přibližující člověka k poznání již od úsvitu dějin. Přestože jde o prastaré učení, které nacházíme v různých formách u...Viac...

Nájsť podobné
Nelidskost

Autor(i): Nicolas Grimaldi

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

K tomu, aby se projevila nelidskost, jejímiž nejkřiklavějšími formami jsou válečné zločiny a masakry, stačí jen nerozpoznat ve druhém svého bližního...Viac...

Nájsť podobné
Rozumnost u Aristotela

Autor(i): P. Aubenque

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Kniha významného francouzského komentátora Aristotelova myšlení se věnuje Aristotelově etice, konkrétně pojmu fronésis.Viac...

Nájsť podobné
Rečnícke umenie sv. Augustína

Autor(i): Marcela Andoková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

V tejto publikácii dostáva čítateľ príležitosť vnímať Aurelia Augustina (354 - 430) nielen ako svätca a učiteľa katolíckej cirkvi, ale aj ako komplexného kresťanského vzdelanca, ktorý je pevne zakorenený v profánnej antickej vzdelanosti,...Viac...

Nájsť podobné
Dvojí pohled na římské dějiny

Autor(i): Publius Florus, Velleius Paterculus

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Dvě díla dvou antických autorů v jednom - Historiae Romanae (Římské dějiny) a Epitome bellorum omnium (Stručný přehled všech válek)...Viac...

Nájsť podobné
Česká vzdělanost v Evropě I.

Autor(i): Naděžda Pelcová, Anna Hogenová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Soubor textů připravených katedrou občanské výchovy a filosofie PedF UK týkající se vybraných českých filosofů.Viac...

Nájsť podobné
Kouzlo smyslů

Autor(i): David Abram

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Kniha amerického ekofilosofa odhaluje hlubokou a tajuplnou závislost lidského poznání na přírodním prostředí, rozebírá příčiny, proč lidé postupně zpřetrhali svou pradávnou sounáležitost s oduševnělým světem přírody...Viac...

Nájsť podobné
Fenomenologie ducha

Autor(i): Georg Hegel

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Toto Hegelovo obsahově velmi bohaté dílo vešlo do kultury 19. a 20. století zejména skvělými rozbory antropogeneze (pán a rab) a intersubjektivity, stejně jako filosofickým výkladem některých...Viac...

Nájsť podobné
Aristotelovo pojednání "O bytí a jsoucnu"

Autor(i): Rudolf Boehm

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Netradiční interpretace VII. knihy Aristotelovy Metafyziky chce porozumět Aristotelovým pojmúm hypokeimenon, hylé, eidos a ti én einai jako kořenúm, z nichž vycházejí novověké pojmy subjektu a substance, podstaty...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov