alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Kapitoly z renesanční filosofie

Autor(i): Tomáš Nejeschleba

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Tato kniha se ve dvanácti kapitolách zabývá různými, avšak vnitřně propojenými tématy renesanční filosofie: teorií sympatie, jejími antickými zdroji a jejím...Viac...

Nájsť podobné
Rozkvétání ibišku

Autor(i): Zdeněk Neubauer

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Jedním z hlavních témat biologa a filosofa Zdeňka Neubauera je zkoumání rozdílu mezi živými těly a tělesy, mezi přirozenou a předmětnou, ustavenou...Viac...

Nájsť podobné
Kapitoly z analytické filosofie

Autor(i): Jaroslav Peregrin

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Historicky koncipované pojednání o hlavních problémech, se kterými se potýkala analytická filosofie 20. století. Podrobně rozebírá příčiny vzniku analytické...Viac...

Nájsť podobné
Současné přístupy v historické epistemologii

Autor(i): Tomáš Dvořák

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Prostřednictvím případových studií kniha představuje historickou epistemologii coby snahu o produktivní propojení historických a teoretických přístupů...Viac...

Nájsť podobné
O pojmu logického vyplývání

Autor(i): John Etchemendy

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Monografie představuje překlad Etchemendyho knihy věnované kritice Tarského definice logického vyplývání. Překlad je doplněn poznámkami a doslovem. Etchemendyho...Viac...

Nájsť podobné
Život rozumění

Autor(i): Pavel Kouba

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Jak spolu souvisejí časo-prostorový a řečový charakter naší zkušenosti? Jakou roli hraje rozdílný „smysl“ času a prostoru při rozumění významu? Předkládané...Viac...

Nájsť podobné
Duch a jsoucno

Autor(i): Jan Karásek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Předložená studie zkoumá Hegelovy výklady Aristotelovy psychologie a metafyziky ducha (nús), jež jsou rozvinuty v jeho přednáškách o dějinách...Viac...

Nájsť podobné
Latinské proklínací tabulky

Autor(i): Daniela Urbanová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Monografie je určena klasickým filologům, historikům, religionistům, archeologům a všem zájemcům o tyto obory. Přináší podrobnou analýzu latinské dokumentace proklínacích tabulek z celého území Římského impéria, mapuje a analyzuje dochované latinské.Viac...

Nájsť podobné
Materializmus a monoteizmus v myslení dnešného človeka

Autor(i): Ondrej Pavle

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Filozofia na základoch diela J. Ch. Korca.Viac...

Nájsť podobné
Úvod do metafyziky

Autor(i): Brian Carr

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Kniha súčasného renomovaného filozofa Briana Carra Úvod do metafyziky mapuje najvýznamnejšie problémové okruhy, ktorými sa zaoberajú niektoré filozofické disciplíny. Metafyziku autor chápe ako kategoriálny opis, teda innos.Viac...

Nájsť podobné
George Herbert Mead: tělo, mysl a svět

Autor(i): Roman Madzia

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Kniha George Herbert Mead: tělo, mysl a svět je první komplexní monografií pojednávající o Meadovi v českém prostoru. Jejím předmětem je prezentace a analýza naturalistické filozofie jednání tohoto myslitele...Viac...

Nájsť podobné
George Herbert Mead: tělo, mysl a svět

Autor(i): Roman Madzia

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Kniha George Herbert Mead: tělo, mysl a svět je první komplexní monografií pojednávající o Meadovi v českém prostoru. Jejím předmětem je prezentace a analýza naturalistické filozofie jednání tohoto myslitele a její následná aplikace na rozličné...Viac...

Nájsť podobné
Základné otázky filozofie

Autor(i): Jozef Bugár

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Cieľom knihy Základné otázky filozofie je poskytnúť čitateľovi komplexný pohľad na filozofiu z hľadiska Večnej filozofie. Večná filozofia (lat. Philosophia perennis) je spôsob uvažovania, ktorý vychádza z predpokladu univerzálnej duchovnej skúsenostiViac...

Nájsť podobné
Dialektika mysli a činu

Autor(i): Karel Říha

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Metafyzika není mrtvá… je tu ta Říhova. Jeho myšlení, roztroušené v mnoha článcích a soustředěné v jeho knize Identita a relevance, představuje tak důsledný průlom do metafyzických vrstev lidského myšlení, že jemu podobný, s nímž bych mohl zároveň...Viac...

Nájsť podobné
Dejiny a dejinnosť v diele Martina Heideggera

Autor(i): Andrea Javorská

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Monografia reflektuje otázku interpretácie dejín prostredníctvom historického a filozofického prístupu, pričom sa koncentruje na filozofickú interpretáciu dejín u Martina Heideggera. Výnimočnosť Heideggerovej fenomenologicko-ontologickej optiky spočíViac...

Nájsť podobné
Drobné spisy a fragmenty

Autor(i): F.W.J. Schelling

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Výbor z kratších, nicméně po mnoha stránkách pozoruhodných spisků velkého německého myslitele 19. století. Texty zde zahrnuté skýtají četbu zábavnější a časově i volně méně náročnou, než je lektura obsáhlých svazků. Dohromady dávají zajímavý obraz.Viac...

Nájsť podobné
Kristológia z filozofického pohľadu

Autor(i): Ján Letz

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Toto dielo predstavuje ambiciózny pokus autora o tvorbu takého konceptu kristológie, ktorý je vytváraný prednostne z filozofického hľadiska, a to osobitne z pohľadu jeho konceptu experienciálno-vývojovej, stvoriteľsko-vývojovej a kenotickej filozofieViac...

Nájsť podobné
Abeceda filosofického myšlení

Autor(i): Jiří Prinz

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Každý z nás občas filosofuje. Tážeme se, zda existuje Bůh, jak je to s lidskou duší a její případnou nesmrtelností, klademe si otázky po smyslu svého vlastního života. Autor Abecedy filosofického myšlení nás provádí základními filosofickými problémViac...

Nájsť podobné
Základy metafyziky mravů

Autor(i): Immanuel Kant

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Základní spis Kantovy praktické filosofie. Autor v něm stanovuje nejvyšší princip morality, vysvětluje jeho funkci a odstiňuje jej od jiných koncepcí založení...Viac...

Nájsť podobné
Základy aristotelsko-tomistické filosofie

Autor(i): Joseph Gredt

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

O Gredtových Základech aristotelsko-tomistické filosofie lze říci, že jsou vyváženým shrnutím nejvýznamnějších výsledků, jichž dosáhla obnovená "třetí...Viac...

Nájsť podobné
Sebrané spisy II.

Autor(i): Ladislav Klíma

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Po svazcích IV (Velký roman) a I (Mea) vychází již třetí svazek Sebraných spisů filosofa Ladislava Klímy v ediční přípravě a s rozsáhlými komentáři Eriky Abrams. Zatímco Mea znamenalo „Moje“, Hominibus znamená „pro lidi“. Klímova korespondence ve..Viac...

Nájsť podobné
Filosofické listy

Autor(i): Ladislav Klíma

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Svazek shrnuje 3 filozofické listy a závěrečnou pasáž, v níž autor přibližuje svoji metodu filozofického myšlení...Viac...

Nájsť podobné
Řecká filosofie

Autor(i): Pavel Hobza, Martin Zielina

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Tato kniha je určena jak těm, kdo se chtějí s filosofií teprve seznámit, tak těm, kdo si chtějí prohloubit znalosti řecké filosofie. Nepředpokládá...Viac...

Nájsť podobné
Filozofia ako problém?

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Dvanásť úvah o zmysle filozofie v kultúre a o jej budúcnosti.Viac...

Nájsť podobné
Poznávanie pravdy

Autor(i): Jozef Michalov

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Nájsť pravdu, znamená nájsť šťastie, nájsť šťastný spôsob života. Hľadanie pravdy má svoj zmysel hlavne z pohľadu života a času, čomu tiež venujeme pomerne rozsiahly priestor. V závere knihy predkladáme čitateľovi zamyslenie sa nad vzťahom medzi...Viac...

Nájsť podobné
Terminológia filozofickej axiológie

Autor(i): Eva Orbanová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

V súčasnosti sa často hovorí o kríze hodnôt, ktorá sa prejavuje v rôznych oblastiach súkromného a spoločenského života. Súkromný rozmer hodnotovej krízy sa prejavuje v sociálnych skutočnostiach, ktoré sú mimo iných reprezentované i rodinou. Vieme, žeViac...

Nájsť podobné
Človek a jeho identita

Autor(i): Silvia Gáliková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Aké sú kritériá identity osoby pretrvávajúcej v čase?, Aký je vzťah identity a psychologickej kontinuity osobnosti?, Možno pojem osoby, osobnosti pokladať za prirodzený druh?, Čo tvorí spoločnú platformu skúmania identity osoby vo filozofii...Viac...

Nájsť podobné
Filozofia v celostnom porozumení. Filozofia v jej pluralite, jednote a identite

Autor(i): Ján Letz

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Autor v tomto diele zo systémového hľadiska skúma kultúrny fenomén filozofie a s ním úzko spätý fenomén metafyziky s cieľom zistiť, aké má mať miesto a postavenie filozofia v kultúre a či filozofia napriek pluralite svojich podôb má byť len jedna aViac...

Nájsť podobné
Faust jako stav zadlužení

Autor(i): Vladimír Just

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Příběh o Faustovi představuje jeden z nejstarších a nejpodstatnějších evropských mýtů, jehož aktuálnost v současné době každým dnem narůstá...Viac...

Nájsť podobné
Úvod do rekonstruktivní hermeneutiky

Autor(i): Stanislav Sousedík

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

V české literatuře máme dnes již více prací pojednávajících o problematice hermeneutiky. Jsou většinou inspirována dílem německého filosofa H.-G.Gadamera a zakládají se na myšlenkovém odkazu Gadamerova učitele...Viac...

Nájsť podobné
Heidegger v dialógu

Autor(i): Aleš Novák

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Filosofie se rodí v dialogu a pouze v něm zůstává nadále živá. Klást otázky patří k základnímu étosu opravdové filosofické práce, která se nesmí zastavit před žádnou autoritou. Klást filosofické otázky Martinu Heideggerovi se často však redukuje na..Viac...

Nájsť podobné
Filosofie smíru

Autor(i): Aleš Novák

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Filosofie ztratila čtenáře, kterým nemá co nabídnout pro jejich moudrou orientaci ve světě. Specializovaná pojednání o „problémech“, které nezajímají už ani „odborníky“, neosloví jednotlivce při jeho konkrétním úsilí o porozumění tomu...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov