alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Idea univerzity

Autor(i): John Henry Newman

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Čo je poslaním univerzity? Ako sa dá naučiť správne myslieť? Ako vplýva vzdelávanie na charakter človeka? Má sa na univerzitách učiť aj o Bohu? John Henry Newman v klasickom diele Idea univerzity obhajuje...Viac...

Nájsť podobné
Německá klasická filosofie I

Autor(i): Wolfgang Röd

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

První svazek nesoucí podnázev od Kanta k Schopenhauerovi, představuje Kantovo přelomové dílo ve všech jeho aspektech. Další část knihy je věnována...Viac...

Nájsť podobné
Novoplatonismus a paramádvaita

Autor(i): Michal Just

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Novoplatonismus, pozdně antický platónský filosofický systém byl v posledních sto letech opakovaně srovnáván s některými proudy indické filosofie. Bylo tomu tak jednak pro...Viac...

Nájsť podobné
Trinus liber Dei

Autor(i): Petr Pavlas

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Představa světa či jeho částí jako čitelného textu je v evropské kultuře hluboce zakořeněná. Prvním předpokladem této představy je alfabetismus a kulturní idea knihy, druhým pak nahlížení světa jako smysluplného a koherentního celku, jehož části nesoViac...

Nájsť podobné
Křesťanská sociální etika

Autor(i): Arno Anzenbacher

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

V této knize podává Arno Anzenbacher systematický přehled sociální etiky z perspektivy křesťanské filosofie a morální teologie. Po úvodním vysvětlení a vymezení pojmů sociální etiky a křesťanské sociální etiky se Anzenbacher věnuje politickým a...Viac...

Nájsť podobné
Hermeneutika ako veda a umenie chápať

Autor(i): Vincent Šabík

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Monografia popisuje úvod do problematiky hermeneutiky (a jej aplikácií), dejiny hermeneutiky, jej základné pojmy a postupy, literárnu hermeneutiku...Viac...

Nájsť podobné
Hodina duchů

Autor(i): Konrad Paul Liessmann

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Nikdo už neví, co vzdělání znamená, ale všichni požadují jeho reformu. Etabluje se řádný trh, na němž tropí své řády i neřády výzkumníci vzdělání a experti na vzdělání, agentury, testující instituty, lobbisté a v neposlední řadě vzdělanostní politiciViac...

Nájsť podobné
Narativ jako virtuální realita

Autor(i): Marie Laure Ryanová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Marie-Laure Ryanová se ve své knize zabývá virtuální realitou a zkoumá, zda tento pojem éry počítačů vyžaduje radikálně novou teorii čtení vedle dvou základních – interaktivity a vtažení (immersion), z nichž při práci vychází. Provádí čtenáře po méněViac...

Nájsť podobné
Stát a náboženství v Hegelově filosofii

Autor(i): Olga Navrátilová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

čeho žije moderní sekulární stát a kde je možno hledat zdroj jeho legitimity? Nakolik lze říci, že náboženství patří ke kulturnímu podloží, z nějž tento stát, navzdory svému sekulárnímu charakteru, vyrůstá? Co vede jednotlivce k podřízení se státní mViac...

Nájsť podobné
Človek a jeho naplnenie podľa védánty

Autor(i): René Guénon

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

V knihe Človek a jeho naplnenie podľa védánty, ktorá je prvým rozsiahlym metafyzickým dielom Reného Guénona (* 1886 – † 1951), autor do hĺbky analyzuje všetky základné pojmy védánty, ktorá je podľa indickej tradície zavŕšením a najvyšším stupňom...Viac...

Nájsť podobné
Intencionalita a apriorita

Autor(i): Hynek Janoušek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Kniha Intencionalita a apriorita. Studie ke vztahu Brentanovy a Husserlovy filosofie představuje základní pojmy Brentanovy deskriptivní, apriorně orientované psychologie s důrazem na tu část Brentanovy nauky, na kterou navázala fenomenologie Edmunda.Viac...

Nájsť podobné
Albert Schweitzer

Autor(i): Nils Ore Oermann

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Kniha vychází ke 140. výročí narození a 50. výročí úmrtí Alberta Schweitzera. Alsaský rodák Albert Schweitzer, lékař, filantrop, teolog, varhanní virtuos a hudební teoretik v jedné osobě, patří mezi ty nečetné postavy...Viac...

Nájsť podobné
Po cestách kritického myšlení

Autor(i): Jitka Paitlová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Osm příspěvků zařazených do knihy Po cestách kritického myšlení je provázáno vztahem k dílu Otakara A. Fundy. Nabízí rozbor vývoje Fundova myšlení a zasazuje je do kontextu obecných kulturně-filosofických problémů současnosti. Nejprve Funda sám...Viac...

Nájsť podobné
Heteronomie estetické hodnoty

Autor(i): Pavel Zahrádka

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Co je to estetický soud? Může být estetický soud obecně platný? Jak můžeme někoho přesvědčit o správnosti našeho estetického hodnocení? Co je to estetická vlastnost? Publikace předkládá odpovědi na tyto a další otázky prostřednictvím nástrojů filozofViac...

Nájsť podobné
Velká hra dějin

Autor(i): Graham Hancock, Robert Bauval

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Mistrovská hra je intelektuální cestou, která prostřednictvím skrytých uliček prochází historií, přičemž odkrývá stopy v architektuře a památkách tajných náboženství, která dala světu tvář. Stěžejní historické události a procesy jako zrození renesancViac...

Nájsť podobné
Paradigmy k metaforológii

Autor(i): Hans Blumenberg

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Paradigmy k metaforológii, ktoré po prvý raz vyšli v roku 1960, možno považovať za kľúčové dielo nemeckého filozofa Hansa Blumenberga. Blumenberga zaujíma spôsob filozofickej artikulácie nášho sebaporozumenia a porozumenia svetu. V desiaticViac...

Nájsť podobné
Jean Jacques Rousseau

Autor(i): Milan Sobotka

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Milan Sobotka, emeritní profesor novověké filosofie na Univerzitě Karlově v Praze, ve své knize o Jeanu-Jacquesu Rousseauovi vychází z předpokladu, že Rousseau...Viac...

Nájsť podobné
Obraz a moc

Autor(i): Michaela Fišerová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Knihu Obraz a moc tvoří dvě doplňující se části: přehledová autorská studie a původní rozhovory s francouzskými mysliteli. První část knihy uvádí do problematiky komplexních vztahů obrazu a moci ve francouzském myšlení na přelomu 20. a 21. století...Viac...

Nájsť podobné
Obraz člověka u Marxe

Autor(i): Erich Fromm

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Významný americký myslitel německého původu interpretuje ideovou podstatu Marxova filozofického systému. Marxova filozofie zosobňuje protest proti odcizení, ztrátě vlastní identity, odlidštění a zmechanizování člověka, jež doprovází vývoj západní...Viac...

Nájsť podobné
Komunismus a socialismus

Autor(i): Rosmini Antonio Serbati

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Autor 100 let již před komunistickým pučem v Československu prorocky rozebírá fungování komunistických a socialistických režimů na základě tehdejšího učení utopisticky (komunisticky a socialisticky) smýšlejících filozofů...Viac...

Nájsť podobné
Nadčasový humanismus

Autor(i): Vlastimil Podracký

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Autor ve svém filozoficko-politologickém rozboru vychází zejména z myšlenky, že zásahy člověka změnily svět tak, že stávající sociální teorie ztratily platnost a je nutno zaujmout zcela nový postoj, který nazývá nadčasový humanismus...Viac...

Nájsť podobné
Přístupy k etice I.

Autor(i): Štěpán Špinka

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

V čem spočívá lidská blaženost? Jakou roli v našem úsilí o zdařilý život má ctnost, slast, přátelství, láska a vztah k bohu či bohům? A jak se do našeho...Viac...

Nájsť podobné
Teória jazyka a východiská sociálnych vied

Autor(i): Jürgen Habermas

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Štúdie J. Habermasa uverejnené v zväzku  Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns boli napísané v rokoch 1970 až 1982 a predstavujú východisko pre práce, ktoré uverejnil v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch minuléhoViac...

Nájsť podobné
Manifest za filosofii a jiné texty

Autor(i): Alain Badiou

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Je dnes filosofie možná? Lze ji definovat? Jaký vztah ji pojí k oblastem jako umění, politika, láska nebo věda? Je či může být filosofie systematická? Výbor Manifest za filosofii a jiné texty představuje způsob, jakým na tyto a jiné otázky odpovídá..Viac...

Nájsť podobné
Filologicko-filozofická príprava na lektúru 1. knihy Lucretiovej básne

Autor(i): Andrej Kalaš, Ulrich Wollner

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Predkladaný študijný materiál má za cieľ uľahčiť študentom filozofie a klasických jazykov čítanie, preklad a interpretáciu originálneho latinského textu 1.knihy didaktickej básne Tita Lucretia Cara De renum natura. Publikácia sa skladá z úvodnej štúdViac...

Nájsť podobné
Zen je právě tady

Autor(i): David Chedwick

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

O výjimečném daru Shunrya Suzukiho zprostředkovat tradiční zenové učení pomocí běžně používaného jazyka není pochyb. V této knize ožívá v příhodách, které o něm vyprávějí jeho žáci. Tato živá setkání se zenem jsou...Viac...

Nájsť podobné
Za hranicemi tváře. Levinas a socialita

Autor(i): Jan Bierhanzl, Karel Novotný

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Předmětem tohoto mimořádného čísla Filosofického časopisu je Levinasovo pojetí sociality, kterou autoři neredukují na etický vztah k druhému, jak je Levinas běžně vykládán, ale snaží se ji chápat šířeji, také jako vztah erotický a politický. Etická..Viac...

Nájsť podobné
Kapitoly z epistemologie a noetiky

Autor(i): Lukáš Novák, Vlastimil Vohánka

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Cílem této knihy je zmapovat nejdůležitější pojmové a problémové souvislosti mezi tradiční realistickou aristotelsko-scholastickou teorií poznání a současnou analytickou epistemologií, pokusit se alespoň v některých bodech tradiční koncepci obhájit..Viac...

Nájsť podobné
Trampoty s rodom

Autor(i): Judith Butler

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Judith Butler je profesorkou na Kalifornskej univerzite v Berkeley. Teoreticky sa venuje problematike moci, rodu, sexuality, jazyka a identity. Kniha Trampoty s rodom významným spôsobom ovplyvnila myslenie nielen v akademických kruhoch, ale aj v inýcViac...

Nájsť podobné
Překážka jako výzva

Autor(i): Ryan Holiday

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

„Co stojí v cestě, je její součástí.“ Autor používá tento i další citáty z knihy císaře a filozofa Marca Aurelia, aby nastínil cestu z hluboké prohry na vrchol úspěchu. Doporučuje deset strategií, jak zvládnout nezdary, a na příkladech známých osobnoViac...

Nájsť podobné
Albert Schweitzer 1875-1965

Autor(i): Nils Ole Oermann

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Alsaský rodák Albert Schweitzer, lékař, filantrop, teolog, varhanní virtuos a hudební teoretik v jedné osobě, patří mezi ty nečetné postavy, které k sobě...Viac...

Nájsť podobné
Pojmy estetiky: analytický přístup

Autor(i): Rostislav Niederle

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Text představuje pojmy estetiky, které se tak či onak váží k pojetí oboru jako teorie umělecké kritiky. Snahou o argumentaci chce být text řazen do...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov