alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Kapitoly k nenáboženské spiritualitě

Autor(i): Kamila Němečková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Spiritualita se na počátku 21. století opětovně dostává do popředí zájmu. Její současné oživení zejména v podobě nenáboženské (neinstitucionalizované) spirituality, a zároveň i narůstající zájem o toto téma ve vědě, je třeba brát vážně. Trend návratuViac...

Nájsť podobné
Bůh to zařídí?

Autor(i): Miroslav Krejčí

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Určitě se shodneme na tom, že doba, ve které teď žijeme, je zvláštní. Divná. Asi namítnete, která doba kdy zvláštní nebyla. Rozdíl tu ale oproti minulosti je. A to značný a také značně nebezpečný. Planeta je na pokraji možnosti uživení počtu neustáleViac...

Nájsť podobné
Sociální mozek

Autor(i): František Koukolík

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Od chvíle předání prvního vydání Sociálního mozku do tisku (Karolinum 2006) ubíhá desátý rok. Počet vědeckých prací zabývajících se sociální neurovědou a uveřejněných v průběhu této doby jen v těch časopisech, které lze považovat za nejkvalitnější...Viac...

Nájsť podobné
Na ceste k "vlastnej izbe"

Autor(i): Etela Farkašová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Monografická práca od známej slovenskej filozofky a literátky Etely Farkašovej je dlho očakávaným začiatkom radu kníh, ktoré by mali priniesť poznatky schopné narušiť zaužívanú predstavu filozofického kánonu tak, ako sa doteraz predkladá študentom stViac...

Nájsť podobné
Metafyzika

Autor(i): Peter Fotta

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Autor predkladá súčasnú verziu realistickej metafyziky s dôrazom na jej metodologickú svojbytnosť a epistemologickú jednotu. Vo filozofickej literatúre vypĺňa medzeru systematického spracovania koncepcie poznávacieho realizmu metafyziky. Mapuje...Viac...

Nájsť podobné
Lovaňské přednášky

Autor(i): Jan Patočka

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Jádro Lovaňských přednášek tvoří výklad tří významných příspěvků k rozvoji moderního vědeckého myšlení, na jejichž vzniku se podílelo prostředí českých zemí. Jde o Keplerovu astronomickou fyziku, Komenského projekt univerzální výchovy a Bolzanovo...Viac...

Nájsť podobné
Kultura a totalita III.

Autor(i): Ivan Klimeš, Jan Wiendl

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Předkládaná kniha představuje třetí výstup výzkumného projektu, který – vycházeje z umění a kultury především českých zemí, ovšem na pozadí důsledně reflektovaných souvislostí zejména evropského umění a kultury 19. a 20. století – zkoumá rozmanité...Viac...

Nájsť podobné
Řeči o výchově

Autor(i): Martin Buber

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Martin Buber nebyl jen výrazným náboženským myslitelem, znalcem židovské kultury a vrcholným představitelem tzv. filosofie dialogu, ale zamýšlel se hluboce také nad povahou vzdělávání a výchovy, jež považoval za významné stavební kameny každé kulturyViac...

Nájsť podobné
Írán a kultura mučednictví

Autor(i): Libor Čech

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Předkládaná monografie zkoumá povahu a význam kultury mučednictví (farhang-e šahádat) v současné íránské společnosti se zvláštním důrazem na delimitaci nábožensko-politické dimenze tohoto fenoménu a určení příčin a důsledků poměrně nedávné...Viac...

Nájsť podobné
Problémy se Vzkříšeným

Autor(i): David Bouma

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

V křesťanství jde především o mysterium paschale, o Ježíšovu smrt a zmrtvýchvstání Ukřižovaného. Křesťansky věřit znamená věřit v Ježíšovo vzkříšení. V této souvislosti hraje důležitou roli nejen problematika Ježíšova prázdného hrobu, ale zejména tzvViac...

Nájsť podobné
Pravda – dcera času

Autor(i): Daniel Špelda

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Myšlenka pokroku poznání není samozřejmá. Obvykle se má za to, že do filosofie a vědy se dostala zvenčí a pomocí záhadných procesů, jako byla třeba sekularizace eschatologie. V této knize je myšlenka pokroku poznání pochopena jako specifický typ....Viac...

Nájsť podobné
Specifické otázky z eschatologie

Autor(i): Michal Altrichter

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Předložený text Specifické otázky z eschatologie odpovídá klasickým tématům z eschatologie jako: kultura umírání, teologie naděje, spiritua­lita modlitby a oběti, nezdravá vychýlení ve zbožnosti, očistec, odpustky, kaplani na hradech a zámcích, fenomViac...

Nájsť podobné
Racionalita a gramotná mysl

Autor(i): Roy Harris

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Kontroverzní lingvista a svérázný filozof Roy Harris v knize Racionalita a gramotná mysl provokativním způsobem reviduje západní představy o vztahu gramotnosti a racionality. Je racionalita jen vedlejším produktem gramotnosti? Jak souvisejí....Viac...

Nájsť podobné
Archeologie znaku

Autor(i): Martin Charvát, Michal Karľa

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Cílem předložené kolektivní monografie je představit českému čtenáři doposud nepříliš často pojednávané téma sémiotické historiografie. Naším cílem nebylo psát „nezaujatá“ historická pojednání, nýbrž uvést do souvislosti a interpretovat zvolená tématViac...

Nájsť podobné
Filosofie informace

Autor(i): Jiří Stodola

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Monografie by se dala nejlépe zařadit do oblasti, pro kterou se v současnosti vžilo označení filozofie informace. Jejím cílem je vyslovit určité metateoretické předpoklady, na kterých stojí pokusy o definování pojmu informace a o které se opírají...Viac...

Nájsť podobné
Kresťanská apologetika do vrecka

Autor(i): Peter Kreeft, Ronald K. Tacelli

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Apologetika, čiže obrana viery, sa týka každého kresťana. Svoju vieru potrebuje obhájiť nielen v rozhovoroch s druhými, ale predovšetkým sám pred sebou. Peter Kreeft je profesorom filozofie a zároveň autorom mnohých kníh a bestsellerov. Náročné a....Viac...

Nájsť podobné
Filosofie medicíny v českých zemích

Autor(i): Marek Petrů, Josef Kuře

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Tato kniha tematizuje hlavní problémy současného filosofického uvažování o medicíně a o bioetických problémech. Autoři v ní odborně a zároveň čtenářsky přístupně zprostředkovávají výsledky rozsáhlého a interdisciplinárního zkoumání medicíny a jejích.Viac...

Nájsť podobné
Člověk a stát

Autor(i): Jacques Maritain

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Významné dílo světové politické filosofie Člověk a stát od francouzského filosofa Jacquesa Maritaina (1882–1973) vychází z jeho amerických přednášek, shrnutých nejprve do svazku Man and the State (1951) a později vydaných...Viac...

Nájsť podobné
Německá klasická filosofie II

Autor(i): Walter Jaeschke, Aaron Arndt

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Sv. 10/2 s podnázvem Od Fichta po Hegela od autorů Jaeschkeho a Arndta pojednává o filosoficky plodném období, v němž se myslitelé jako Fichte, Schelling a Hegel vyrovnávají s Kantovou filosofií. Autoři se nevěnují jen ústředním postavám německého...Viac...

Nájsť podobné
Nebeský žebřík

Autor(i): Ióannés Klimakos

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Nebeský žebřík byzantského mystika Ióanna Klimaka je dnes shodně považován za jedno z nejvlivnějších děl východní i západní asketiky. Spis se těšil mimořádné oblibě již od svého vzniku v 7. století a zanechal výraznou stopu v asketické literatuře...Viac...

Nájsť podobné
Když je řeč o barvách

Autor(i): Ondřej Beran

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Barva představuje jeden z tradičních filosofických problémů, který byl a je zkoumat z nejrůznějších úhlů pohledu, v různých souvislostech a kontextech. Ondřej Beran přistupuje k této problematice z perspektivy filosofie „obratu k jazyku“ a ukazuje...Viac...

Nájsť podobné
Thomas Reid

Autor(i): Petr Glombíček

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Kniha představuje krátký úvod do několika vybraných bodů Reidovy filosofie jako první pokus o samostatnou knihu o Reidovi v češtině. Po krátkém úvodu do života a díla...Viac...

Nájsť podobné
Filosofie přírodních věd

Autor(i): Carl G. Hempel

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Kniha je prvním českým překladem dnes již klasického úvodu do filozofie vědy od jednoho z nejvýznamnějších filozofů vědy 20. století Carla G. Hempela. Kniha tak představuje...Viac...

Nájsť podobné
Teorie poznání Rudolfa Steinera

Autor(i): Rudolf Steiner

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

„Teorie poznání“ Rudolfa Steinera je základní metodikou pravdivého poznávání vnějšího světa a individuálního jádra lidské bytosti. Není to teorie ve smyslu „spekulativního výkladu reality“, ale nezbytnou přípravou a výbavou kdaždému, kdo se nebojí...Viac...

Nájsť podobné
Filosofie svobody

Autor(i): Rudolf Steiner

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

„Filosofie svobody“ Rudolfa Steinera vychází z jeho „Teorie poznání“ a staví před člověka cíl veškeré pravé (pravdivé) filosofie a vědy, na rozdíl od filosofií a věd falešných. Odhaluje člověku smysl života v jeho individuální svobodě, bez níž nemůžeViac...

Nájsť podobné
Teória poznania Johna Locka

Autor(i): Vladimír Manda

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Bol to práve J. Locke, ktorý začal skúmať obsah mysle, idey v mysli človeka. Lockom započatý experiment skúmania prostredníctvom ideí sa ukázal ako mimoriadne produktívny a účinný.Viac...

Nájsť podobné
Sociosynergetika

Autor(i): Dušan Turan

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Sociosynergetika nie je módny výstrelok filozofického blúznenia šialenca, ale objektívny dôsledok doterajšieho vývoja vedeckého poznania a predstavuje základ poznania ďalšieho vývoja civilizácie. Tajomstvo sociosynergetiky sa začína transdisciplinárnViac...

Nájsť podobné
Živá fenomenologie

Autor(i): Aleš Novák (editor)

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Fenomenologická filosofie patří v naší zemi stále k jedné z nejrozšířenějších specializací a předložený svazek prezentuje širokou paletu témat aktuálního výzkumu uskutečňovaného na rozličných pracovištích, který demonstruje životaschopnost a...Viac...

Nájsť podobné
Richard Rorty a zrkadlo filozofie

Autor(i): Višňovský Emil

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Kto bol Richard Rorty (1931 – 2007) ? Už počas života ho označovali za „najzaujímavejšieho“ a „najvplyvnejšieho“ amerického filozofa, jedného z najoriginálnejších a najdôležitejších, ale aj najkontroverznejších a najprovokatívnejších za ostatných 50Viac...

Nájsť podobné
Slabikář vnitřní modlitby

Autor(i): Pavel Vojtěch Kohut

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Kniha předního českého znalce karmelitánské spirituality přibližuje pomocí dvanácti klíčových slov sv. Terezie její praxi vnitřní modlitby. Výklad kombinuje jak vyprávěcí styl (kde se autor tak trochu dělí o své osobní zkušenosti se spiritualitou...Viac...

Nájsť podobné
Svobodná vůle

Autor(i): Sam Harris

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Existence svobodné vůle je natolik přesvědčivá iluze, že lidé jednoduše odmítají uvěřit, že by tomu mohlo být jinak. Sam Harris ve své knize kombinuje poznatky neurovědy a psychologie, aby tuto iluzi s konečnou platností odmítl. Tento přístup člověkaViac...

Nájsť podobné
Přístupy k etice II.

Autor(i): Jakub Čapek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Je možné myslet dobré jednání v deterministicky určeném světě? Existují obecně platné morální zákony, které nám pomohou při vlastním rozhodování nebo při posuzování činů druhých lidí? Jaký je vztah mezi filosofickým a náboženským pojetím dobra? CílemViac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov