alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Závažná těla

Autor(i): Judith Butler

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

V knize se filosofka a genderová teoretička vyrovnává s námitkami, které jí byly adresovány po vydání spisu Potíže s rodem (Gender Trouble, 1990). Ty se týkají především otázky tělesnosti jakožto materiality, otázky, která se...Viac...

Nájsť podobné
Svoboda svědomí

Autor(i): Sixtus Bolom-Kotari

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Tématem publikace je reformovaná církev jako živoucí organismus v kontextu své doby. Její nejvyšší představitel na Moravě se v sedmi kapitolách stává průvodcem při budování nových evangelických komunit. Ve svém úřadu zaštiťuje...Viac...

Nájsť podobné
Smysl lidské existence

Autor(i): Milan Machovec

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Stěžejní dílo populárního filozofa, které je zásadně přepracováno a poučeno o nová zjištění etologie a ekologie. Autor zde pojednává problematiku absurdity, zla a zoufalství, uvažuje o náboženských řešeních problémů...Viac...

Nájsť podobné
Mystérium víry

Autor(i): Ilarion Alfejev

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Kniha Mystérium víry nabízí přehledný úvod do pravoslavného teologického myšlení. Autor v ní seznamuje čtenáře nejen s výkladem pojmů Bůh, Trojice, Kristus či církev, ale věnuje se i významu svátostí, umění ikonomalby...Viac...

Nájsť podobné
Tváří v tvář Zemi

Autor(i): Marek Vácha

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

„My, křesťané, jsme sužováni tisícem a jedním problémem bezprostředního i vzdálenějšího okolí. Trápí nás Ukrajina, válka v Iráku, Sýrie, vlny uprchlíků, modlíme se za mír v Nigérii, pomáháme v léčebnách alkoholiků, pomáháme mentálně nemocným...Viac...

Nájsť podobné
Překonání subjektivismu ve fenomenologii

Autor(i): Jan Frei

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Svým originálním projektem asubjektivní fenomenologie se Patočka připojil k plejádě myslitelů, kteří usilovali rozšířit fenomenologii za meze dané její původní vazbou na transcendentální subjektivitu. Patřil k nim M. Heidegger...Viac...

Nájsť podobné
Slovesný dej a jeho vyjadrenie v slovenskom a talianskom jazyku

Autor(i): Ladislav György

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Vysokoškolská učebnica Slovesný dej a jeho vyjadrenie v slovenskom a talianskom jazyku – morfosyntaktické komparatívne aspekty (v nadväznosti na 1. vydanie) má teoreticko-praktický a najmä didaktický charakter. Opierajúc sa o styčné body komparatívneViac...

Nájsť podobné
Ecclesia docta

Autor(i): Magdaléna Nespěšná Hamsíková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Kniha vznikla u příležitosti významného jubilea vedoucího Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK prof. Jiřího Kuthana. Svým zastřešujícím tématem Církev učená. Společenství ducha a umění míří k jeho působení na fakultě, kde se ujal výuky již před...Viac...

Nájsť podobné
Výklad afektů

Autor(i): Hynek Tippelt

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Monografie z oblasti filosofie psychoanalýzy tematizuje vztah psychoanalytické teorie a praxe k filosofické etice Barucha Spinozy. Za účelem uvedení do tématu jsou systematicky představeny hlavní otázky filosofie psychoanalýzy, je podán přehled...Viac...

Nájsť podobné
O citech a dalších složitých věcech člověka

Autor(i): Józef Augustyn

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Autor velmi přístupným způsobem, laskavě a soucitně, a přitom s jasnými požadavky odpovídá na otázky v oblasti emočního života člověka. Mimo jiné radí, jak léčit závist, hněv, různé fobie, jak prožívat negativní city...Viac...

Nájsť podobné
Láska jako cesta k Bohu

Autor(i): Ibn Síná

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Láska jako cesta k Bohu je netradičním výběrem z rozsáhlého díla Ibn Síny, jednoho z nejvýznamnějších středověkých muslimských filozofů. Přináší tři spisy, které stály vždy v pozadí myslitelových velkých filozofických kompendViac...

Nájsť podobné
Světasvit

Autor(i): Ladislav Benyovszky

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

České slovo „svět“ znamenalo původně „světlo“ a „svit“ patří ke slovesu „svítit“. Slovo „světasvit“ vyslovuje proto znovu svět v jeho počátečním významu, vyslovuje ten svět, v němž žijeme a umíráme, ten, který jeViac...

Nájsť podobné
Filozofické skúmania podstaty ľudskej slobody a s tým súvisiacich predmetov

Autor(i): F.W.J. Schelling

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Schelling sa v tejto práci zameral na vzťah slobody a nevyhnutnosti. V tomto diele sa prvýkrát vyslovuje komplexne o základných etických otázkach, napr. o vzťahu dobra a zla, o slobode vôle, o ľudskej osobnosti a pod.Viac...

Nájsť podobné
Sociálno-etické motívy v súčasnej ruskej filozofii

Autor(i): Helena Hrehová, Jaromír Feber, Peter Rusnák

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Ruská filozofia si zaslúži, aby bola viac docenená, a to pre hĺbku svojich sociálno-etických a metafyzicko-ontologických konceptov, ktoré môžu byť inšpirujúce práve v našich časoch, kedy prežívame...Viac...

Nájsť podobné
Mystika smrti

Autor(i): Dorothee Sölle

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Dorothee Sölle (1929-2003) patří mezi nejvýznamnější teology dvacátého století. Knihou Mystika smrti chtěla navázat na své životní dílo Mystika a vzdor a popsat smrt jako možný prostor mystické zkušenosti, znovu ji „objevit“ a reintegrovat do života.Viac...

Nájsť podobné
Perzské listy

Autor(i): Charles de Secondat Montesquieu

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Keď mladý, dovtedy takmer neznámy predseda Kráľovského súdu v Bordeaux vydal v roku 1721 Perzské listy, ukázalo sa, že dielo napísal ozajstný majster...Viac...

Nájsť podobné
O veľkosti a úpadku Rimanov

Autor(i): Charles de Secondat Montesquieu

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Montesquieu patrí medzi najvýznamnejších mysliteľov obdobia osvietenstva. Už vo svoje vedeckej prvotine - O veľkosti a úpadku Rimanov sa prejavuje ako brilantný mysliteľ, ktorý s ostrou jasnozrivosťou vystihol podstatu sociálnych javov...Viac...

Nájsť podobné
Stret spiritualít II.

Autor(i): Róbert Sarka

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Autor sa v tejto monografii venuje niektorým projektom spirituality 20. storočia, ktoré prichádzali ako ponúkané odpovede na problémy dnešného človeka. Ide o spirituality, ktoré sú z hľadiska katolíckej viery na hrane. V knihe autorovi nejde o ich prViac...

Nájsť podobné
Poznávání života

Autor(i): Georges Canguilhem

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Francouzská epistemologie představuje v rámci filosofie vědy zcela svébytnou myšlenkovou linii, k jejímž nejvýznamnějším autorům náleží i Georges Canguilhem se svými dějinami...Viac...

Nájsť podobné
O šalbě svobody a filosofie

Autor(i): Bohuslav Brouk

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Publikace zahrne část dosud nepublikovaného spisu Bohuslava Brouka, na němž autor, významný představitel kulturního života třicátých a čtyricátých let, pracoval v letech 1954–1958 a který zamýšlel předložit jako habilitační...Viac...

Nájsť podobné
Filosofie mladého Ludwiga Wittgensteina

Autor(i): Petr Glombíček

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Výklad celkové intence Wittgensteinovy první a vlastně jediné knihy, známé pod názvem Tractatus logico-philosophicus, vedla autora ke snaze postupovat po linii, kterou sám Wittgenstein doporučil nakladateli Fickerovi, když se mu snažil přiblížit, proViac...

Nájsť podobné
K čemu konvergují nové technologie?

Autor(i): Eva Žáčková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Monografie se zaměřuje na nové nastupující technologie a koncept tzv. konvergujících technologií, které jsou reflektovány z pozice transformativních humanitních věd a filozofie dialogu inspirované dílem českého filozofa Milana Machovce. Vypracování..Viac...

Nájsť podobné
Filozofické štúdie III.

Autor(i): Ján Letz

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Tretí zväzok vybraných štúdií autora, ktoré vznikli v rokoch 1977 – 2013, sa zameriava na kľúčové filozofické disciplíny - ontológiu, filozofickú teológiu a filozofickú eschatológiu...Viac...

Nájsť podobné
Filozofické štúdie II.

Autor(i): Ján Letz

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Druhý zväzok vybraných štúdií autora, ktoré vznikli v rokoch 1989 - 2013, sa zameriava na jednu z centrálnych filozofických disciplín - filozofickú antropológiu. Do tohto súboru sú zahrnuté...Viac...

Nájsť podobné
Filozofické štúdie I.

Autor(i): Ján Letz

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

V prvom zväzku vybraných štúdií a úvah, ktoré vznikli v rokoch 1982 - 2012, sa profesor Ján Letz zamýšľa z rôznych aspektov nad filozofiou porozumenou predovšetkým ako kultúrny...Viac...

Nájsť podobné
Pohyb existence

Autor(i): Renaud Barbaras

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Pohyb existence je soubor šesti esejů publikovaných při různých příležitostech a věnovaných nejrůznějším tématům, tvoří jakýsi most mezi Patočkovou filosofií a Barbarasovým vlastním fenomenologickým projektem. Mezi tato témata patří Patočkova filosofViac...

Nájsť podobné
Křesťanství, vztahy a sex

Autor(i): Jeroným Klimeš

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Kniha přináší přehled praktických a realizovatelných morálních zásad sexuální a vztahové výchovy. Stabilita vztahů totiž netrápí jen dospívající děti z křesťanských rodin, ale i děti nevěřících rodičů. Globální náhled chybí v psychologickém poradenstViac...

Nájsť podobné
Filozofické poradenstvo

Autor(i): Otakar Horák

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Práca sa zaoberá problematikou filozofického poradenstva, pomáhajúcej profesie, ktorá nadväzuje na antické poňatie filozofie ako praktického nástroja určeného na zaobchádzanie s ľudským utrpením a kultiváciu našej mysle, respektíve správania...Viac...

Nájsť podobné
Souhlasu netřeba / Consent not needed / Zustimmung nicht nötig

Autor(i): Jan Campbell

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Souhlasu netřeba je základní teze autorova pohledu na přístup k ekologickému, efektivnímu a ekonomickému myšlení, komunikaci a chování člověka a společnosti. Teze podporuje individuální snahu analyzovat příčinu příčin...Viac...

Nájsť podobné
Antológia filozofie mysle

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Dvadsaťsedem štúdií zaradených do tohto zväzku predstavuje bohatý zdroj cenných informácií pre profesionálov z oblasti filozofie mysle (a kognitívnej vedy). Kniha je užitočná pre každého, koho zaujíma, ako a do akej miery sa v západnom filozofickom..Viac...

Nájsť podobné
Pojednání o lidské přirozenosti

Autor(i): David Hume

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

První kniha Humova Pojednání o lidské přirozenosti, jež poprvé vyšla v roce 1739, patří k hlavním dílům západní filosofické literatury. Hume v ní zakládá svou vědu o lidské přirozenosti ve vztahu k lidskému poznání. Radikálním způsobem přitom napadá.Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov