alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Malá škola filozofického myslenia

Autor(i): Karl Jaspers

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Prednášky Karla Jaspersa, ktoré odzneli pôvodne v Bavorskom rozhlase, neboli o malých filozofických otázkach či o základoch filozofického myslenia. Mali vyprovokovať poslucháča, aby sa vydal cestou myslenia a zistil, o čo vlastne vo filozofii ide.Viac...

Nájsť podobné
Přístupy k etice III.

Autor(i): Jakub Jirsa

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Jakou podobu má mít dobré jednání v současném světě? Na jakých základech a jakým způsobem se má budovat etika? Dvacáté století zaznamenalo nejen další rozvoj utilitarismu a Kantem inspirovaných etických teorií, ale zároveň v něm...Viac...

Nájsť podobné
Ministerium verbi

Autor(i): Adolf Kajpr

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Kniha přináší soubor promluv Adolfa Kajpra (1902–1959), jezuitského kněze, proslulého redaktora i publicisty a neméně věhlasného kazatele, jehož „služba slova“ měla velký vliv na katolické věřící i na veřejné mínění...Viac...

Nájsť podobné
Skepse a gnóse

Autor(i): Karel Vorovka, Helena Pavlincová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Knihou Skepse a gnóse se ke čtenářům bezmála po stu letech nově dostává Vorovkovo „filosofické vyznání“ plné jemných životně filosofických postřehů, metafor, básnických obratů, náboženských výzev a mravních apelů. Autor vyškolený exaktními vědami...Viac...

Nájsť podobné
Filosofie 19. a 20. století III

Autor(i): Rainer Thurnher

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Svazek se věnuje filosofii na přelomu 19. a 20. století a obsahuje detailní výklad hlavních myšlenkových proudů té doby soustředěných kolem filosofie života a existence. Zahrnuje širokou škálu myslitelů od S. Kierkegaarda...Viac...

Nájsť podobné
Novověká filosofie II

Autor(i): Wolfgang Röd

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Tento svazek zahrnuje filosofy od Newtona po Rousseaua (Locke, Leibniz, Berkeley, Wolff, Lessing, Hume a další)...Viac...

Nájsť podobné
Muslimské bratrstvo v současnosti

Autor(i): Marek Čejka

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Autoři se zaměřují na panarabské hnutí Muslimské bratrstvo a s ním spřízněné politické strany a hnutí. Kromě okolností vzniku a historie jeho regionálních odnoží se podrobněji zaměřili na současnost a vyhodnotili dopady...Viac...

Nájsť podobné
Utopie pravidel

Autor(i): David Graeber

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Americký autor ve svých esejích velmi čtivým způsobem přibližuje všeobjímající monstrum zvané byrokracie, tedy onen věčně se zvyšující počet státních zaměstnanců a formulářů, které tito úředníci vymýšlejí. Při čtení...Viac...

Nájsť podobné
Hledání jakosti

Autor(i): Michal Altrichter

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Hledání jakosti – Duchovní podněty odpovídá otázkám, které si člověk často klade. Existuje kolem nás skutečná kvalita, anebo jsou jen rozmanité jakosti, šité na míru různým a odporujícím si požadavkům? Jak nalézt vnitřní svobViac...

Nájsť podobné
Fonetika a fonologie v přípravném vzdělávání učitelů

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Monografie Fonetika a fonologie v přípravném vzdělávání učitelů si klade za cíl analyzovat vysokoškolskou výuku klíčových lingvistických disciplín fonetiky a fonologie u nás v historii i v současnosti. Vedle teoretických poznatků...Viac...

Nájsť podobné
Antická filosofie v obrázcích

Autor(i): Josef Petrželka

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Myšlenky a představy, slova a obrazy, filosofie a kresba. Dvě lidské aktivity, jistě v něčem příbuzné, ale obecně vnímané přece jen jako výrazně odlišné. Jedna usiluje o přesné a věcné slovní postižení podstaty...Viac...

Nájsť podobné
Perspektivy vývoje lidstva

Autor(i): Rudolf Steiner

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Kniha se zabývá vývojem lidského vědění a jeho směřováním k vyššímu poznání. Od Platona, Aristotela a další řecké filosofy, přes křesťanství, Jakuba Böhma, Paracelsa až po naši dobu. Všude tam můžeme sledovat zápas...Viac...

Nájsť podobné
Židovské inspirace křesťanství

Autor(i): Jan Samohýl

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Autor zpracovává téma velmi neotřelým způsobem. Pohybuje se mezi několika oblastmi bádání – teologií, filosofií, religionistikou a historií. Přináší řadu originálních pohledů na proměny židovsko-křesťanských vztahů....Viac...

Nájsť podobné
Možnosti transgrese

Autor(i): Marek Petrů

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Vývoj soudobých biotechnologií nás nutí položit si zásadní filosofické otázky. Je totiž možné pomocí genových manipulací, neuromanipulací či kyborgizace lidského těla cíleně měnit jak fyzické, tak i psychické vlastnosti člověka.Viac...

Nájsť podobné
Lacan a postfeminismus

Autor(i): Elizabeth Wrightová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Jacques Lacan (1901–81), známý jako “francouzský Freud”, je klíčovou postavou postmoderní psychoanalýzy, kterému někteří kritikové zlořečí a jiní ho uctívají jako nejoriginálnějšího psychoanalytického teoretika po Freudovi...Viac...

Nájsť podobné
Fenomén františkánství v interakci s „jinakostí“

Autor(i): Petr Hlaváček

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Vědomé a odvážné geopolitické, náboženské, intelektuální, ba i válečné stýkání se a potýkání s jinakostí představuje základní komponentu evropské a obecně západní identity. Právě v těchto časech Evropané a Zápaďané...Viac...

Nájsť podobné
Nedělní slovo

Autor(i): Jan Sokol

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Rozjímání nad evangelii od známého českého filosofa a křesťanského myslitele. Nová publikace přináší více než šedesát krátkých zamyšlení nad nejrůznějšími duchovními, ale i zcela aktuálními a „světskými“ tématy...Viac...

Nájsť podobné
9 tváří dominikánské svatosti

Autor(i): Guy Bedouelle

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

V návaznosti na Devět způsobů modlitby svatého Dominika představuje francouzský dominikánský teolog a historik Guy Bedouelle (1940–2012) devět cest dominikánského života a svatosti. Tak jako Dominikova modlitba nabývá viditelných podob...Viac...

Nájsť podobné
Byzantská filozofia

Autor(i): Ján Zozuľak

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Monografia Byzantská filozofia je na Slovensku prvou systematickou publikáciou, ktorá sa zaoberá filozofickým myslením vo východnej časti Rímskej (Byzantskej) ríše, kde dominoval grécky jazyk a grécka kultúra. Autor analyzuje byzantské...Viac...

Nájsť podobné
Studia humanitatis ars hermeneutica VI.

Autor(i): kolektiv autorů

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Kolektivní monografie je publikačním výstupem ze stejnojmenného vědeckého sympózia, pořádaného 11.-12. 5. 2016 Katedrou filozofie a Katedrou slavistiky FF OU...Viac...

Nájsť podobné
Kázání pro dobu adventní a vánoční

Autor(i): Bernard z Clairvaux

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Sbírka kázání svatého Bernarda pro okruh doby adventní a vánoční navazuje na čtenářsky úspěšná dvousvazková Kázání na Píseň písní. Hluboká znalost Písma a církevních otců, psychologická a duchovní zkušenost svatého...Viac...

Nájsť podobné
Heslá

Autor(i): Jean Baudrillard

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Jean Baudrillard je známy francúzsky postmoderný filozof, sociológ a fotograf. V knihe Heslá spôsobom autokomentára vysvetľuje sám seba, resp. základné pojmy, ktoré vo svojich ostatných knihách (Symbolická výmena a smrť, Priezračnosť zla, Simulakra..Viac...

Nájsť podobné
Postmodernismus

Autor(i): Fredric Jameson

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Světově proslulý americký filosof a teoretik kultury Fredric Jameson, jehož celoživotním tématem jsou vzájemné vazby mezi kulturou, společností a ekonomikou, nám ve své dnes již klasické knize Postmodernismus neboli kulturní logika pozdního...Viac...

Nájsť podobné
Platónova Obrana Sókrata

Autor(i): Jakub Jinek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Kolektivní monografie se systematicky věnuje hlavním filosofickým problémům Platónovy Obrany, zejména péči o duši, povaze moudrosti a vědění a vztahu filosofa...Viac...

Nájsť podobné
Odkud zlo

Autor(i): Jan Payn

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Jedním z hlavních námětů lidského přemítání i diskusí v moderní době je bezesporu zlo v jeho různých podobách čili to, co se dá vůbec za zlo pokládat a odkud se zlo bere; hojné obrazy zla se k nám valí z médií, literární...Viac...

Nájsť podobné
Co je fenomén?

Autor(i): Karel Novotný

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Fenomenologie se po druhé světové válce "přestěhovala" z Německa do Francie, kde si vydobyla a uchovává status živého a aktuálního myšlení. Cílem antologie je ukázat rozmanitost tamějších fenomenologických projektů posledních...Viac...

Nájsť podobné
Jean Piaget - filosof a psycholog

Autor(i): Miloš Kratochvíl

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Dílo Jeana Piageta, zakladatele vývojové psychologie, lze konzistentně vykládat nejen jako psychologické, ale také pedagogické, sociologické či biologické. Páteří jeho díla však je projekt genetické epistemologie. Ta je prezentována....Viac...

Nájsť podobné
Spravedlnost a demokracie v evropské integraci

Autor(i): Marek Hrubec

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Kniha přináší soubor studií, který umožňuje porozumět současné spletité a konfliktní diskuzi o evropské integraci. Zabývá se mapováním výchozí situace evrop. integrace...Viac...

Nájsť podobné
S Púem na cestě poznání

Autor(i): Radek Meiner

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Skvělá poeticko-filozofická knížka (inspirovaná bestsellerem „Pú a Tao“ Benjamina Hoffa), v níž se Medvídek Pú stává naším průvodcem na cestě poznání. Když byla v roce 1926 vydána první knížka Alana Alexandera Milneho...Viac...

Nájsť podobné
Angloamerická recepce Ingardenova pojetí uměleckého literárního díla

Autor(i): Hana Řehulková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Publikace analyzuje spíše ojediněle se vyskytující kritickou recepci Ingardenovy koncepce uměleckého literárního díla v rámci angloamerické estetiky a filozofie. Cílem je představit ontologickou a epistemologickou teorii literárního....Viac...

Nájsť podobné
Kierkegaardovská renesancia

Autor(i): Peter Šajda

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Kierkegaardovská renesancia je dobový názov veľkej vlny záujmu o Kierkegaardovo myslenie v nemecky hovoriacom svete v prvej polovici 20. storočia. V tomto období sa nemecké kultúrne prostredie vyznačovalo mimoriadnou tvorivosťou. Kultúrny rozmach...Viac...

Nájsť podobné
Aspekty vysvětlení

Autor(i): Zdeňka Jastrzembská

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Publikace je dělena do částí: Kouzlo explikace, Hledání vysvětlení, Vysvětlení dobrá a lepší, Hodnota vysvětlení. Cílem je prozkoumat epistemologické aspekty vysvětlení a...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov