alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
O mystickej intuícii

Autor(i): Nikolaj O. Losskij

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Klíma okolo mystiky a spirituality sa za posledných 10 rokov radikálne zmenila...Viac...

Nájsť podobné
Filozofia intuitivizmu

Autor(i): Nikolaj O. Losskij

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Dielo, na stránkach ktorého podal autor interpretáciu základných pojmov intuitivistickej noetiky a metafyzikyViac...

Nájsť podobné
Filosofické eseje sv. 2

Autor(i): Egon Bondy

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Juliiny otázky, "Doslov".Viac...

Nájsť podobné
Filosofické eseje sv.4

Autor(i): Egon Bondy

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Filosofické eseje Egona Bondyho.Viac...

Nájsť podobné
Filosofické eseje sv.3

Autor(i): Egon Bondy

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Filosofické eseje Egona Bondyho.Viac...

Nájsť podobné
Filosofické eseje sv. 1

Autor(i): Egon Bondy

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Studie věnovaná ontologické problematice.Viac...

Nájsť podobné
Záhada ľudského vedomia

Autor(i): Daniel C. Dennett

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Daniel Dennett je jeden z najprovokatívnejších a najinšpiratívnejších súčasných filozofov zaoberajúcich sa ľudským myslením a vedomím. Jeho myšlienkami sa inšpirujú ľudia pracujúci v rôznych oblastiach sociálnych a humanitných vied...Viac...

Nájsť podobné
Meze formalizace, analytičnosti a prostoročasu

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Monografie anglických, slovenských a českých příspěvků věnovaná stému výročí narození Kurta Gödela (28.4.1906) se zabývá tematicky rozlehlým prostorem úvah a inspirací, které jsou přímo či nepřímo motivovány Gödelovými objevy a důkazy...Viac...

Nájsť podobné
Filozofi v meste

Autor(i): Miroslav Marcelli

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Kniha hovorí o tom, ako mesto vstupovalo do filozofovho myslenia, kládlo pred neho problémy, ktoré potom posúval do dimenzie pojmov a teórií, aby pre ne nachádzal riešenie...Viac...

Nájsť podobné
Politická filozofie

Autor(i): Adam Swift

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Základní otázky moderní politologie.Kniha je koncipována jako základní učebnice studijního oboru politická filozofie...Viac...

Nájsť podobné
Daseinsanalýza

Autor(i): Pavel Hlavinka

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Zejména studenti humanitních oborů, filozofové a psychoterapeuti jistě ocení novou knihu renomovaného českého autora doc. PhDr. Pavla Hlavinky, Ph.D. V dějinném a zároveň problémovém rámci sleduje nejprve historické okolnosti vzniku fenomenologické mViac...

Nájsť podobné
Analogie ve filosofii a teologii

Autor(i): Petr Dvořák

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Sborník z konference o analogii ve filosofii a teologii v historické perspektivě, která se konala roku 2006 na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci...Viac...

Nájsť podobné
Jádro věci

Autor(i): Christina Becker

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Tato kniha je zkoumáním filosofických a duchovních aspektů etických rozměrů individuace. Tyto aspekty jsou pak nahlíženy z pohledu lidí, kteří se aktivně podílejí na procesu individuace a praktikují analytickou psychologii...Viac...

Nájsť podobné
Cesta k labyrintu

Autor(i): Oleg Semak

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Filozofické úvahy o súčasnosti humanizmu.Viac...

Nájsť podobné
Sociálna konštrukcia, ale čoho?

Autor(i): Ian Hacking

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Jeden z najoriginálnejších súčasných filozofov vedy Ian Hacking v knihe rozoberá najzávažnejšie problémy v oblasti sociálnej konštrukcie reality. Ukazuje, že hoci od vydania priekopníckej knihy Petra I. Bergera a Thomasa Luckmana Sociálna konštrukciaViac...

Nájsť podobné
Středověká filosofie

Autor(i): Richard Heinzmann

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Středověká filosofie stojí zcela ve znamení střetu antické filosofie a křesťanství. Na jedné jsou řecké pojmy a nauky použity při reflexi obsahu víry, na straně druhé však právě klíčové křesťanské pojmy jako stvoření, Trojice, dějiny spásy či vzkříšeViac...

Nájsť podobné
Filozofický a fyzikálny pohľad na vesmír

Autor(i): Mikuláš Blažek, Karol Ďurček, Ľuboš Rojka

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Hľadanie čo najpravdivejších odpovedí na otázky o zmysle vesmíru a človeka je cieľom filozofických a teologických úvah. Fyzikálny prístup je zameraný na hľadanie pravidelností vo vesmíre a vytváranie teórií...Viac...

Nájsť podobné
Filosofie svobody

Autor(i): Michael Novak

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Koncepce moderní ekonomiky opřená o principy svobody a mravnosti.Viac...

Nájsť podobné
Logika 20. století : mezi filosofií a matematikou

Autor(i): Jaroslav Peregrin

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Kniha přináší výběr dnes již klasických textů, podstatných pro vývoj logiky ve druhé polovině 20. století. Pokouší se čtenáři zprostředkovat alespoň letmou zkušenost s onou myšlenkově vzrušující cestou, kterou se moderní logika ubírá ...Viac...

Nájsť podobné
Kapitoly z analytické filosofie

Autor(i): Jaroslav Peregrin

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Historicky koncipované pojednání o hlavních problémech, se kterými se potýkala analytická filosofie 20. století...Viac...

Nájsť podobné
Filosofie svobody

Autor(i): Nikolaj Berďajev

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Nikolaj Berďajev - filosof religiózní, ale vzdálený ortodoxii, heterik. Sám se nazýval "věřícím volnomyšlenkářem". Religiózní filosofie počátku století byla v zajetí teodiceje - ospravedlňování Boha vzhledem ke zlu existujícímu na světě...Viac...

Nájsť podobné
Úvahy o všeobecných dějinách

Autor(i): Josef Šusta

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Soubor esejů o světových dějinách od antiky až po první světovou válku.Viac...

Nájsť podobné
Prolegomena ku Kantovi

Autor(i): Andrej Démuth

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Zborník prednášok o diele E. Kanta...Viac...

Nájsť podobné
Skeptikové a těšitelé

Autor(i): Umberto Eco

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Umberto Eco v této práci analyzuje jednotlivé podoby kultury a pseudokultury a jejich přijetí "konzumentem". Jak dochází k tomu, že právě v těch strukturách, v nichž fungujeme, přestává být strategie touhy neutrálním nástrojem...Viac...

Nájsť podobné
Kantův kategorický imperativ

Autor(i): Jiří Chotaš, Jindřich Karásek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Soubor článků k základnímu principu Kantovy etiky...Viac...

Nájsť podobné
Bernard Bolzano - Cesta k logické sémantice

Autor(i): Marta Vlasáková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Pražský rodák Bernard Bolzano zasluhuje pozornost nejen jako významný matematik, ale i jako jeden z průkopníků tzv. logické sémantiky...Viac...

Nájsť podobné
Kantova analogie estetické zkušenosti

Autor(i): Jindřich Karásek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Kniha je studií ke Kantově teorii krásna. Autor zasazuje Kantovu teorii do historického kontextu, když poukazuje na rozdíly v pojetí krásna u Kantových předchůdců a následovníků...Viac...

Nájsť podobné
Problémy analytické filozofie

Autor(i): Lubomír Valenta

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Dílo představuje analytickou filozofii jako pluralitu filozofických pojetí. Vztahuje se na úvahy filozofické práce motivované snahou učinit filozofii součástí lidského vědění...Viac...

Nájsť podobné
Logický pozitivizmus

Autor(i): Moritz Schlick, Otto Neurath, Rudolf Carnap, Carl G. Hempel, Hans Reichenbach, Alfred J. Ayer

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Logický pozitivizmus (logický empirizmus, neopozitivizmus) sa zrodil v Rakúsku (Viedenský krúžok) a Nemecku (Berlínska škola) v 20. rokoch 20. storočia...Viac...

Nájsť podobné
Rozumnost podle Aristotela

Autor(i): Pierre Aubenque

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

V této knize, díky níž má český čtenář poprvé možnost seznámit se s jeho dílem, se autor zabývá Aristotelovým pojmem rozumnosti (fronésis)...Viac...

Nájsť podobné
Úvod do postmodernismu

Autor(i): Stanley Grenz

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Čo je vlastne postmodernizmus? Kde sú jeho zdroje a korene? Čo ho charakterizuje? Čím sa líši od svojho predchodcu - modernizmu? Stanley Grenz, americký profesor teológie a etiky sa v tejto knihe snaží odpovedať na spomenuté otázky.Viac...

Nájsť podobné
Tri rozmery kultúry

Autor(i): Daniela Fobelová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Pojem kultúra patrí k vedecky najproblematickejším a zároveň veľmi často používaným pojmom...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov