alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Anonymní komentář k Platónovu Parmenidovi

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Komentované řecko-české vydání Komentáře k Platónovu „Parmenidovi“ od neznámého pozdně antického (patrně novoplatónského) autora, který se zlomkovitě dochoval na turínském palimpsestu.Viac...

Nájsť podobné
Filipika proti redukcionizmu

Autor(i): Pavel Holländer

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

V spoločenských vedách sme svedkami prístupu založeného na redukcionizme, na viere v možnosť vyhnúť sa namáhavému a zložitému pohybu v myšlienkových póloch, v možnosť dospieť v sociálnych teóriách k fundamentálnym vysvetleniam...Viac...

Nájsť podobné
Od jazyka k logice

Autor(i): Jaroslav Peregrin

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Kniha nabízí netradiční úvod do světa moderní logiky. Předkládá čtenáři řadu filozofických otázek, které se týkají východisek a cílů logických teorií a jejich formálních aparátů...Viac...

Nájsť podobné
Rád diskurzu

Autor(i): Michel Foucault

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Francúzsky filozof Michel Foucault je všeobecne pokladaný za jedného z naznámejších a najoriginálnejších mysliteľov druhej polovice 20. storočia. Dvadsiate výročie Foucaultovej smrti ukázalo, že jeho dielo stále poskytuje podnety všetkým, ktorí sa...Viac...

Nájsť podobné
Poznámky k výchovnému rozmeru filozofie

Autor(i): Dušan Hruška

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Ak sa na začiatku nášho uvažovania vrátime k stavu, keď sa človek nemusí ponáhľať a ničoho sa nemusí báť, v situácii v ktorej má človek čas a pohodu na to aby premýšľal, dostaneme možnosť „zažiť“ filozofovanie...Viac...

Nájsť podobné
Duše a krása v dialogu Faidros

Autor(i): Štěpán Špinka

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Kniha Duše a krása v dialogu Faidros se zaměřuje na paralelu mezi řečí a tělem a ukazuje nejen šance, ale také rizika lidské vzájemnosti. Krásné tělo i krásná řeč jsou schopny v lidské duši vyvolat hnutí lásky, ...Viac...

Nájsť podobné
Společenské hry

Autor(i): Jarmila Doubravová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Tento soubor textů k tématice společenských her v analytickém přístupu pochází z 2. sémiotické konference, která se konala v Praze ve dnech 20. - 21. 11. 1995. Hlavním pořadatelem byla Sémiotická skupina při České společnosti pro kybernetiku a automaViac...

Nájsť podobné
Kosmologie z pohledu filosofa

Autor(i): Karel Pexidr

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

V knize Kosmologie z pohledu filosofa sahá Karel Pexidr opět k jinému tématu, a to k možným filosofickým alternativám kosmologických koncepcí vyplývajících ze soudobého vědeckého poznání vesmíru...Viac...

Nájsť podobné
Filosofie a etika

Autor(i): Petr Nesvadba

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Tato publikace je určena zejména studentům humanitních fakult vysokých škol, kteří se při studiu zvolených oborů setkají – v té či oné míře – s potřebou porozumět jejich filosofickým a etickým souvislostem a problémům...Viac...

Nájsť podobné
Filosofie mezi mýtem a vědou

Autor(i): Zdeněk Kratochvíl

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Dějiny filosofie od archaického Řecka do konce evropské renesance sledované v kontextu dějin vědy, náboženství a kultury jako celku...Viac...

Nájsť podobné
Lao c' a proces vzniku Tao Te Ťingu

Autor(i): Marina Čarnogurská

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

V prvej časti predkladanej monografie sa sinologička Marina Čarnogurská venuje výskumu myšlienkového vývoja i štylistickým a textologickým premenám písomných záznamov Lao c´ových filozofických predstáv o základnej energii bytia Te a Jej Ceste Tao..Viac...

Nájsť podobné
Antológia - Patristika a scholastika

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Aurelius Augustinus, Dionýz Areopagita,Tomáš Akvinský, Bonaventúra, Rajmund Lullus, Ján Duns Scotus, Viliam Ockham...Viac...

Nájsť podobné
Späť k Marxovi?

Autor(i): Ľuboš Blaha

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Ako naznačuje už názov, táto kniha je rozpravou o Marxovi, resp. o neomarxime, no zďaleka nielen o ňom. Názov monografie "Späť k Marxovi?" je skôr provokatívna otázka k dnešnej slovenskej spoločnosti vrátane vedeckej a filozofickej komunity...Viac...

Nájsť podobné
Filozofie pro normální lidi

Autor(i): Jaroslav Peregrin

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

O čem se to dnes filozofové přou? Mohou být filozofické spory zajímavé i pro normálního člověka? Tradiční úvody do filozofie odrazují těžko proniknutelnou hantýrkou i tím, že prozrazují přílišnou zahleděnost filozofie do sebe sama...Viac...

Nájsť podobné
Filozofi v meste

Autor(i): Miroslav Marcelli

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Kniha hovorí o tom, ako mesto vstupovalo do filozofovho myslenia, kládlo pred neho problémy, ktoré potom posúval do dimenzie pojmov a teórií, aby pre ne nachádzal riešenie...Viac...

Nájsť podobné
Filosofie svobody

Autor(i): Rudolf Steiner

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

"Všechno, o čem hovoří tato kniha, směřuje ke dvěma základním otázkám lidského duševního života. Jedna z nich je, existuje-li možnost, abychom pohlíželi na lidskou bytost tak, že tento pohled se stane oporou všeho ostatního, co přistupuje k člověku,"Viac...

Nájsť podobné
Básnicky bydlí člověk, Konec filosofie a úkol myšlení, Co je metafyzika? (komplet)

Autor(i): Martin Heidegger

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Komplet titulov: Básnicky bydlí člověk, Konec filosofie a úkol myšlení, Co je metafyzika?Viac...

Nájsť podobné
Metafyzika sexu

Autor(i): Julius Evola

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Málokterý filosof 20. stol. budí tolik nadšeného obdivu i zlostného zatracování jako Julius Evola (1898 - 1974). Tvrdá kritika mu dodnes vytýká především jeho fašistickou minulost...Viac...

Nájsť podobné
Encyklopedický atlas filosofie

Autor(i): Peter Kunzmann, Franz-Peter Burkard, Franz Wiedmann

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Tento svazek vykládá dějiny filosofického myšlení s ohledem na nejvýznamnější zástupce.Viac...

Nájsť podobné
Tao fyziky I

Autor(i): Fritjof Capra

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Známý americký fyzik rakouského původu působící na Kalifornské universitě v Berkeley, se už více než dvacet pět let kromě své úzké specializace v kvantové fyzice zaměřuje ještě na jedno ústřední téma: na základní změnu světonázoru...Viac...

Nájsť podobné
Procitnutí do živé země

Autor(i): David Abram

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Americký filosof a ekolog David Abram (1957) patří k nejinspirativnějším současným ekologickým myslitelům. Antologie pěti autorových esejů a jednoho rozhovoru - Reciprocita a losos, Země v zatmění, Neviditelný svět, Animismus,...Viac...

Nájsť podobné
Úvod do systematické filosofie - Filosofie přírody

Autor(i): Josef Špůr

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Viac...

Nájsť podobné
Úvod do systematické filosofie - obecná metafyzika, ontologie, gnoseologie, axiologie

Autor(i): Josef Špůr

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Viac...

Nájsť podobné
Úvod do rekonstruktivní hermeneutiky

Autor(i): Stanislav Sousedík, Emilio Betti

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

V české literatuře máme dnes již více prací pojednávajících o problematice hermeneutiky. Jsou většinou inspirována dílem německého filosofa H.-G.Gadamera a zakládají se na myšlenkovém odkazu Gadamerova učitele, M. Heideggera...Viac...

Nájsť podobné
Metafyzika antiindividualismu

Autor(i): Tomáš Hříbek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Většina současných filosofů má za to, že intencionální mentální stavy (přání, přesvědčení, ...) jsou tělesné stavy: duše je tělo. Zastávají tedy stanovisko materialismu. Moderní materialismus však naráží na řadu problémů, ...Viac...

Nájsť podobné
Antológia z politickej a právnej filozofie (II. vydanie)

Autor(i): Jarmila Chovancová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

"Antologie z dejín politického a právneho myslenia vznikla ako učebná pomôcka pre študentov Právnickej fakulty, ale nielen pre nich. Poskytuje výber autentických textov politických a právných teoretikov," ...Viac...

Nájsť podobné
Jan Jessenius v kontextu renesanční filosofie

Autor(i): Tomáš Nejeschleba

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Monografie jednoho z 27 českých pánů Jan Jessenius (či Jesenský; 1566–1621) patří mezi nejvýznamnější myslitele sklonku renesance ve střední Evropě. Je znám především jako praktikující lékař...Viac...

Nájsť podobné
Fyzika a filosofie

Autor(i): Werner Heisenberg

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Kniha Fyzika a filosofie německého fyzika Wernera Karla Heisenberga (1901-1976), nositele Nobelovy ceny (1932) za kvantovou mechaniku, je brilantní ukázkou díla, které si zachovalo svou aktuálnost i po více než čtyřiceti letech, která uplynula od jehViac...

Nájsť podobné
Dialogy

Autor(i): Giordano Bruno

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Nové vydání italských dialogů Giordana Bruna v českém překladu J. B. Kozáka přináší dnešním čtenářům základní texty o kosmologických úvahách tohoto význačného filosofa. Ve svých dílech "Večeře na popeleční středu", "O příčině, principu a jednom" a "OViac...

Nájsť podobné
Antológia z politickej a právnej filozofie

Autor(i): Jarmila Chovancová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Antológia z politickej a právnej filozofie zahrňuje reprezentatívny výber mysliteľov od antiky, cez teologických mysliteľov, osvietencov až po plejádu všetkých významných právnych filozofov základných myšlienkových právnych smerov...Viac...

Nájsť podobné
O veľkosti a úpadku Rimanov

Autor(i): Charles de Secondat Montesquieu

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Filozofické smery

Montesquieu patrí medzi najvýznamnejších mysliteľov obdobia osvietenstva. Už vo svoje vedeckej prvotine - O veľkosti a úpadku Rimanov sa prejavuje ako brilantný mysliteľ, ktorý s ostrou jasnozrivosťou vystihol podstatu sociálnych javov...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov