alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Filosofické listy

Autor(i): Ladislav Klíma

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Svazek shrnuje 3 filozofické listy a závěrečnou pasáž, v níž autor přibližuje svoji metodu filozofického myšlení...Viac...

Nájsť podobné
Poznávanie pravdy

Autor(i): Jozef Michalov

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Nájsť pravdu, znamená nájsť šťastie, nájsť šťastný spôsob života. Hľadanie pravdy má svoj zmysel hlavne z pohľadu života a času, čomu tiež venujeme pomerne rozsiahly priestor. V závere knihy predkladáme čitateľovi zamyslenie sa nad vzťahom medzi...Viac...

Nájsť podobné
O filosofii dějin

Autor(i): Jacques Maritain

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Titul knihy O filosofii dějin naznačuje, že Maritain nechtěl napsat ani soustavné pojednání o filosofii dějin, ani ve vlastním slova smyslu úvod do této disciplíny, který by mapoval veškerou její problematiku...Viac...

Nájsť podobné
Etymologiae XII Etymologie XII

Autor(i): Isidor ze Sevilly

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Latinsko-české vydání základní středověké encyklopedie vědění, zahrnující témata od svobodných umění přes antropologii a přírodovědu až po theologii. Dvanáctá kniha shrnuje základní poznatky starověkých a raně středověkých přírodovědců...Viac...

Nájsť podobné
Heidegger v dialógu

Autor(i): Aleš Novák

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Filosofie se rodí v dialogu a pouze v něm zůstává nadále živá. Klást otázky patří k základnímu étosu opravdové filosofické práce, která se nesmí zastavit před žádnou autoritou. Klást filosofické otázky Martinu Heideggerovi se často však redukuje na..Viac...

Nájsť podobné
Dějiny náboženského myšlení II

Autor(i): Mircea Eliade

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Dějiny náboženského myšlení představují Eliadeho poslední velké dílo. Na rozdíl od své starší knihy Traité d’histoire des religions, kde se pokusil o systematický výklad morfologie projevů posvátna napříč nejrůznějšími kulturami i dějinnými epochami.Viac...

Nájsť podobné
Filosofie mysli

Autor(i): Michal Polák

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Filosofie mysli je jedním z pozoruhodných příspěvků k vysvětlení povahy a funkce lidské mysli. Tento filosofický obor je dnes přirozenou součástí kognitivní vědy. Ačkoli jsou jeho výsledky do značné míry teoretickou reflexí problematických aspektů.Viac...

Nájsť podobné
Obrazotvornost v dějinách evropské filosofie

Autor(i): Jakub Marek, Martin Vrabec a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Říká se, že veškeré poznání pramení ze dvou zdrojů, z rozumu a smyslového vnímání. Na jedné straně máme pojmy, abstraktní kategorie myšlení, na straně druhé pak prchavé barvy, zvuky, tvary, vůně a celou hloubku smyslové zkušenosti...Viac...

Nájsť podobné
Diletantismus a umění života

Autor(i): Jan Staněk

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Kniha na pomezí literární historie, dějin filosofie a estetiky je pohledem na vývoj ideálů kultivace člověka od renesance po konec devatenáctého století — věnuje se hlavně jejich promýšlení ve Francii, s odbočkami k britským autorům...Viac...

Nájsť podobné
Filosofie vrcholného a pozdního středověku

Autor(i): Theo Kobusch

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Výklad představuje hlavní postavy středověké myšlenkové tradice od počátků scholastické disputace a aristotelské recepce ve 12. století až po Gabriela Biela (+ 1495). Oproti výkladu A. de Libery, který v řadě Dějiny filosofie již vyšel a který věnujeViac...

Nájsť podobné
Etymologie IV

Autor(i): Isidor ze Sevilly

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Latinsko-české vydanie základnej stredovekej encyklopédie vedenia družujúcej témy od slobodných umení cez antropológiu a prírodovedu až po theológiu.Viac...

Nájsť podobné
Úvod do filosofie

Autor(i): Arno Anzenbacher

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Přehled filozofických proudů...Viac...

Nájsť podobné
Vzorce lidství

Autor(i): Naděžda Pelcová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Být člověkem znamenalo vždy starat se o své bytí, být sám sobě otázkou. Kniha se zabývá tím, jak lidé odpradávna rozumějí sami sobě ve filosofické reflexi a jak se tyto podoby sebeporozumění...Viac...

Nájsť podobné
Avantgardistický projekt modernity

Autor(i): Vladimír Bakoš

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Publikácia podáva dôkladný obraz dejín jednej významnej podoby slovenského avantgardného hnutia – Avantgardy ´38 a s ňou súvisiacej vedeckej ofenzívy na pôde Vedeckej syntézy....Viac...

Nájsť podobné
Dejiny maďarskej filozofie

Autor(i): Ondrej Mészáros

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Dejiny maďarskej filozofie sú pokusom o prezentáciu maďarského filozofického myslenia pre slovenského čitateľa. Určenie adresáta tohto textu nie je náhodné, pretože dejiny maďarského a slovenského myslenia vychádzajú zo spoločných dejín školskej...Viac...

Nájsť podobné
Dejiny filozofie 20. storočia

Autor(i): Jozef Michalov

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

V predošlých rokoch predstavil som vám filozofiu jednotlivých dejinných úsekov (renokresťanský, scholastický, barok a renesancia, osvietenstvo, 19. storočie), teraz prichádzam s filozofiou 20. storočia. Verím, že touto cestou prispejem k rozšíreniuViac...

Nájsť podobné
Dejiny filozofie 20. storočia

Autor(i): Jozef Michalov

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

V predošlých rokoch predstavil som vám filozofiu jednotlivých dejinných úsekov (renokresťanský, scholastický, barok a renesancia, osvietenstvo, 19. storočie), teraz prichádzam s filozofiou 20. storočia. Verím, že touto cestou prispejem k rozšíreniuViac...

Nájsť podobné
Příběh filozofie

Autor(i): Will Durant

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Vynikajícím způsobem podaná vysvětlení jednotlivých významných filozofických směrů, popisy životů filozofů a interpretace jejich postojů...Viac...

Nájsť podobné
Erasmovo dílo v minulosti a současnosti evropského myšlení

Autor(i): Tomáš Nejeschleba, Jan Makovský a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Kniha vznikla u příležitosti výročí 400 let od prvního vydání Chvály bláznivosti Erasma Rotterdamského. V jednotlivých kapitolách se pokouší zachytit různé aspekty...Viac...

Nájsť podobné
Ekonómia dobra a zla

Autor(i): Tomáš Sedláček

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Druhé, značne rozšírené a prehĺbené vydanie autorovej prvotiny publikovalo v roku 2011 prestížne nakladateľstvo Oxford University Press. Od tej doby kniha oslovuje čitateľov po celom svete. Ekonómia dobra a zla bola preložená do 14 jazykov (vrátanViac...

Nájsť podobné
Parmenidova filozofie

Autor(i): Záviš Kalandra

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Parmenidova filosofie je prvním uceleným knižním textem levicového intelektuála Záviše Kalandry. Vznikl v polovině dvacátých let 20. století coby dizertační práce na Filozofické...Viac...

Nájsť podobné
Jak se dělají filosofie

Autor(i): Zdeněk Vašíček

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Zdeněk Vašíček (1933–2011) své poslední dílo, svazek nazvaný Jak se dělají filosofie a čítající zhruba dvě stě normostran, uzavřel v polovině března roku 2011, poté co zanesl redakční připomínky Karla Palka. Pracoval na něm...Viac...

Nájsť podobné
Kniha filozofie

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Kniha filosofie je první ze série přehledových oborových publikací, určených pro nejširší veřejnost od úplných začátečníků až po pokročilé studenty a odborníky. Provází nás vývojem filosofie od počátků až do současné doby...Viac...

Nájsť podobné
O státě

Autor(i): Quentin Skinner

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Záměrem Skinnerových úvah je nastínit historické okolnosti, za nichž se zrodila změna v pojetí státu. Autor sleduje výskyt a způsob užití slova „stát“ v dílech pozdně středověkých, renesančních...Viac...

Nájsť podobné
Korczak člověk

Autor(i): Anna Bystrzická

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Kniha seznamuje s filosofií výchovy Janusze Korczaka, lékaře, spisovatele, vychovatele, psychologa, sociologa, humanisty, filosofa, zastánce dětských práv. Základními pilíři Korczakovy filosofie výchovy jsou - důstojnost člověka a právo dítěte na úctViac...

Nájsť podobné
Filozofický rozmer „ľudstva“ v myslení Augusta Comta

Autor(i): Tomáš Pružinec

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Autor poskytuje nový pohľad na pozitivizmus Augusta Comta. Sústredil sa na problém Comtovho náboženského pozitivizmu, úročenie jeho základných stanovísk a dôsledkov...Viac...

Nájsť podobné
Jak se dělají filosofie

Autor(i): Zdeněk Vašíček

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Zdeněk Vašíček své poslední dílo, svazek nazvaný Jak se dělají filosofie a čítající zhruba dvě stě normostran, uzavřel v polovině března roku 2011, poté co zanesl redakční připomínky Karla Palka...Viac...

Nájsť podobné
Sambucus VIII.

Autor(i): Nicol Sipekiová, Daniel Škoviera

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Sambucus zahrnul do svojho ôsmeho zväzku pätnásť štúdií v širokom tematickom i časovom zábere. Aj tentoraz ich poradie neurčil sled písmen abecedy, vek či postavenie autorov, ale viac-menej tematicko-chronologické hľadisko. Grécko-rímsky starovek.Viac...

Nájsť podobné
Dejiny filozofie

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Kniha, predkladaná čitateľskej verejnosti, je výsledkom kolektívneho úsilia učiteľov Katedry filozofie Filozofickej fakulty v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.Viac...

Nájsť podobné
Etika sociálních konfliktů

Autor(i): Marek Hrubec

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Jaké příčiny a důvody vedou k sociálním konfliktům? Jaké zneuznání považují lidé za natolik nepřijatelné, aby se do řešení sociálních konfliktů aktivně zapojili? Jaká morální očekávání o sociální spravedlnosti musejí...Viac...

Nájsť podobné
Úvod do filozofie

Autor(i): Karl Jaspers

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Úvod do filosofie sestavený z rozhlasových přednášek z roku 1950 jednoho z nejvýznamnějších myslitelů filosofie existence (1883-1969).Viac...

Nájsť podobné
Ekonomie dobra a zla

Autor(i): Tomáš Sedláček

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Druhé a rozšířené vydání jedné z vůbec nejúspěšnějších knih českého autora...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov