alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Přehled dějin novověké filosofie

Autor(i): Miroslav Vacura a kolektiv

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Monografie seznamuje čtenáře se základními etapami novověké filosofie. Důkladně mapuje novověké myšlení v období pozdního středověku a renesance (platonizující myslitelé, aristotelici, druhá scholastika, renesance), v dalších oddílech se věnuje přehlViac...

Nájsť podobné
Přehled dějin antické a středověké filosofie

Autor(i): Miroslav Vlček

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Publikace mapuje dlouhé, více než dvoutisícileté období západního filosofování počínající v 6. stol. př. n. l., kdy se filosofie v Řecku rodí, až k 15. století, kdy postupně vlastní středověké filosofování zaniká. Cílem předkládané publikace je...Viac...

Nájsť podobné
Stručné dějiny antické filozofie

Autor(i): Thorsten Paprotny

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Kniha probírá chronologicky jednotlivá období klasické řecké a římské filozofie od předsokratiků - zakladatele řecké filozofie Thalese a pythagorejskou školu, stoiky - přes Platona a Aristotela, po starověký Řím.Viac...

Nájsť podobné
The Essential Keynes

Autor(i): John Maynard Keynes

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Keynes was the most influential economist, and one of the most influential thinkers, of the twentieth century. He overturned the orthodoxy that markets were optimally self-regulating,..Viac...

Nájsť podobné
Obraz a moc

Autor(i): Michaela Fišerová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Knihu Obraz a moc tvoří dvě doplňující se části: přehledová autorská studie a původní rozhovory s francouzskými mysliteli. První část knihy uvádí do problematiky komplexních vztahů obrazu a moci ve francouzském myšlení na přelomu 20. a 21. století...Viac...

Nájsť podobné
A History of Science in Society

Autor(i): Andrew Ede

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

This bestselling book traces the history of science through its continually changing place in society and explores the links between the pursuit of knowledge and the desire to make that knowledge useful...Viac...

Nájsť podobné
The Philosophy of Science

Autor(i): Timothy McGrew

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

By combining excerpts from key historical writings with commentary by experts, Philosophy of Science: An Historical Anthology provides a comprehensive history of the philosophy of science from ancient to modern times...Viac...

Nájsť podobné
Understanding Philosophy Science

Autor(i): James Ladyman

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Few can imagine a world without telephones or televisions; many depend on computers and the Internet as part of daily life. Without scientific theory, these developments would not have been possible. In this exceptionally clear and engaging ...Viac...

Nájsť podobné
Manifest za filosofii a jiné texty

Autor(i): Alain Badiou

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Je dnes filosofie možná? Lze ji definovat? Jaký vztah ji pojí k oblastem jako umění, politika, láska nebo věda? Je či může být filosofie systematická? Výbor Manifest za filosofii a jiné texty představuje způsob, jakým na tyto a jiné otázky odpovídá..Viac...

Nájsť podobné
Evropské duchovní dějiny

Autor(i): Friedrich Heer

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Průřez vývojem evropského náboženského a filosofického myšlení od konce antiky do XIX. století. Kniha rakouského historika, autora řady monografií a zejména velkých syntéz, je právě takovou širokou syntézou myšlenkových dějin...Viac...

Nájsť podobné
Dějiny ruské filosofie

Autor(i): Nikolaj Onufrijevič Losskij

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Standardní a nejrozšířenější příručka dějin ruského myšlení. Shrnujícím a zrale komunikativním způsobem se nám představují jednotliví filosofové v duchovních dějinách Ruska.Viac...

Nájsť podobné
Dejiny filozofie I.

Autor(i): Vladimír Leško

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Dejiny filozofie sú určené širokému okruhu čitateľov, zaujímajúcich sa o poznanie filozofického myslenia od antiky až do súčasnosti. Základny cieľ nového spracovania dejín filozofie vidím v ponuke knihy širokej verejnosti ...Viac...

Nájsť podobné
Základy filozofie 20. století a etiky pro cizince

Autor(i): Michaela Straková Tomášová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Učební text Filozofie 20. století a etika je studijní materiál určený pro studenty-cizince, kteří přijíždějí do České republiky za účelem studia humanitních oborů. Učebnice si neklade nárok na úplnost a přesnou interpretaci všech filozofických směrů.Viac...

Nájsť podobné
Filozofická reflexia náboženského dialógu v stredoveku

Autor(i): Akvinský, Lullus, Kuzánsky

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Monografia si kladia dva ciele. Prvým je analyzovať a priblížiť pohľad vybraných stredovekých autorov na pluralitu náboženstiev, ich spôsob obhajoby kresťanstva ako pravého náboženstva a konfrontáciu s inými náboženstvami. Druhým cieľom je prihliadnuViac...

Nájsť podobné
Obec a duše

Autor(i): Jakub Jirsa, Karel Thein, Jakub Jinek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Jaká duše, takový život, taková obec – tato klíčová premisa se vrací v řadě variací v celém Platónově díle, v němž neustále připomíná původní sepětí filosofické...Viac...

Nájsť podobné
Filosofie v tragickém období Řeků

Autor(i): Friedrich Nietzsche

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Nietzsche se v této i předchozí knize věnované řecké kultuře svým způsobem vyznává ze svého obdivu k předsókratovským myslitelům, kteří podle něj...Viac...

Nájsť podobné
Nástin dějin evropského myšlení

Autor(i): Ivo Tretera

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Historický úvod do filosofie od profesora dějin filosofie na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK. Kniha se snaží srozumitelným způsobem poskytnout na minimální ploše maximum informací, a to od nejstarších dob až po osvícenství. Je určena předevšíViac...

Nájsť podobné
Na stezkách domu Baalova

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Tento svazek komentované antologie přináší čtenářům výběr z textů pocházejících z oblasti Syropalestiny a okolních zemí, které se bezprostředně...Viac...

Nájsť podobné
Obraz a slovo/Slovo a obraz

Autor(i): Miroslav Petříček, Rudolf Fila

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Eseje popredného českého filozofa Miroslava Petříčka o histórii filozofie, ilustrované dielami slovenského maliara Rudolfa Filu. Dialóg slova a obrazu, vypovedateľného...Viac...

Nájsť podobné
Dějiny filosofie I.

Autor(i): Frederick Copleston

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Rozsáhlý mnohaletý redakční počin zamýšlí v českém prostředí zpřístupnit zásadní dílo nadčasového rázu. Jezuita Frederick Charles Copleston v sobě nezapře kus anglické kultury: harmonické vtipné slovo, odpovídající dlouhodobé praxi vyučujícího na...Viac...

Nájsť podobné
Dějiny náboženského myšlení III.

Autor(i): Mircea Eliade

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Třetí svazek proslulého díla.Viac...

Nájsť podobné
Dějiny náboženského myšlení I

Autor(i): Mircea Eliade

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

První díl Dějin náboženského myšlení - proslulého díla, do něhož rumunský historik náboženství shrnul výsledky své celoživotní práce - Od doby kamenné po eleusinská mystéria zachycuje nejstarší vrstvy dějin náboženství lidstva, od prvních projevů v..Viac...

Nájsť podobné
Filosofie Louise Althussera

Autor(i): Petr Kužel

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Kniha v ucelené podobě přibližuje myšlení francouzského filosofa Louise Althussera, jednoho z nejvýznamnějších marxistických teoretiků 20. století. Analyzuje vývoj...Viac...

Nájsť podobné
Dejiny veľkých ideí

Autor(i): Kevin O´Donnell

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Veľké idey, ktoré sa objavili v priebehu dejín vždy výrazne menili život spoločnosti. Dávali totiž odpovede na principiálne otázky: Z čoho vznikol svet? Aký je zmysel života? Ako by sme mali žiť?Viac...

Nájsť podobné
Idea právního státu v dějinách filozofie

Autor(i): Michal Šejvl

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Je idea právního státu výdobytkem moderního liberálního myšlení, anebo její počátky můžeme sledovat třeba až do antiky a středověku? V jakých...Viac...

Nájsť podobné
Filosofie mysli

Autor(i): Michal Polár

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Filosofie mysli je jedním z pozoruhodných příspěvků k vysvětlení povahy a funkce lidské mysli. Tento filosofický obor je dnes přirozenou součástí kognitivní vědy...Viac...

Nájsť podobné
George Herbert Mead: tělo, mysl a svět

Autor(i): Roman Madzia

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Kniha George Herbert Mead: tělo, mysl a svět je první komplexní monografií pojednávající o Meadovi v českém prostoru. Jejím předmětem je prezentace a analýza naturalistické filozofie jednání tohoto myslitele a její následná aplikace na rozličné...Viac...

Nájsť podobné
Synkriticizmus – filozofia konkordancie

Autor(i): Jozef Piaček

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Dielo filozofa (1946) a tvorcu prvej pôvodnej slovenskej filozofickej koncepcie nazývanej synkriticizmus.Viac...

Nájsť podobné
Obrazové dějiny filozofie

Autor(i): Ubaldo Nicola

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Obrazové dějiny filozofie se zabývají dvěma sty osmdesáti důležitými tématy západní filozofické tradice (od Bohyně Matky až k postmoderně). Témata a jejich klíčové pojmy jsou nejen vysvětleny, ale především konfrontovány s obrazovým materiálem z dějiViac...

Nájsť podobné
Evropské duchovní dějiny

Autor(i): Friedrich Heer

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Průřez vývojem evropského náboženského a filosofického myšlení od konce antiky do XIX. století. Kniha rakouského historika, autora řady monografií a zejména velkých syntéz, je právě takovou širokou syntézou myšlenkových dějin západní Evropy...Viac...

Nájsť podobné
Sebrané spisy II.

Autor(i): Ladislav Klíma

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Po svazcích IV (Velký roman) a I (Mea) vychází již třetí svazek Sebraných spisů filosofa Ladislava Klímy v ediční přípravě a s rozsáhlými komentáři Eriky Abrams. Zatímco Mea znamenalo „Moje“, Hominibus znamená „pro lidi“. Klímova korespondence ve..Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov