alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Osudy alchymistů

Autor(i): Pavel Toufar

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Autor přibližuje svým čtenářům historii alchymie a především jejích hlavních protagonistů koncem středověku a na počátku novověku, vypráví o vážných duchovních badatelích i prakticky laborujících alchymistech, ale také o podvodnících...Viac...

Nájsť podobné
Byzantská filozofia

Autor(i): Ján Zozuľak

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Monografia Byzantská filozofia je na Slovensku prvou systematickou publikáciou, ktorá sa zaoberá filozofickým myslením vo východnej časti Rímskej (Byzantskej) ríše, kde dominoval grécky jazyk a grécka kultúra. Autor analyzuje byzantské...Viac...

Nájsť podobné
Myslet z psychedelických zkušeností

Autor(i): Vít Pokorný

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Tato kniha předkládá systematický výklad psychedelických zkušeností. Odhaluje jejich význam v osobním životě, v životě společnosti a v kultuře. Netradičním způsobem kombinuje osobní příběh, antropologické zkoumání a filosofickou reflexi, aby ukázala.Viac...

Nájsť podobné
Dějiny filosofie II.

Autor(i): Frederick Charles Copleston

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Druhý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona zahrnuje dobu od Augustina k Dunsi Scotovi. Jde tudíž o dobu od vrcholné patristiky až k vrcholnému středověku. Uznávaná autorita v oboru dějin filosofie...Viac...

Nájsť podobné
Filosofie tváří v tvář zániku (brož.)

Autor(i): Machovec Milan

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Nové vydání asi nejvýznamnější autorovy knihy, ve které se přední postava české poválečné filosofie Milan Machovec (1925–2003) zamýšlí nad základními otázkami a vývojovými proudy filosofického myšlení napříč celým...Viac...

Nájsť podobné
Osud a voľba

Autor(i): František Novosád

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

František Novosád (1948) je vedúcim vedeckým pracovníkom Filozofického ústavu SAV a profesorom na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií (BISLA). Zaoberá sa dejinami filozofie a dejinami sociálnych a politických teórií...Viac...

Nájsť podobné
Odkud zlo

Autor(i): Jan Payn

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Jedním z hlavních námětů lidského přemítání i diskusí v moderní době je bezesporu zlo v jeho různých podobách čili to, co se dá vůbec za zlo pokládat a odkud se zlo bere; hojné obrazy zla se k nám valí z médií, literární...Viac...

Nájsť podobné
Co je fenomén?

Autor(i): Karel Novotný

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Fenomenologie se po druhé světové válce "přestěhovala" z Německa do Francie, kde si vydobyla a uchovává status živého a aktuálního myšlení. Cílem antologie je ukázat rozmanitost tamějších fenomenologických projektů posledních...Viac...

Nájsť podobné
Člověk bez duše, život bez smyslu

Autor(i): Jiří Fuchs

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Filosofická antropologie je systematické zpracování problému lidského bytí a života. V soudobém chápání oba termíny (bytí a život) ve výkladu lidské reality splývají. Důvod je v tom, že soudobé antropologické reflexe jsou...Viac...

Nájsť podobné
Dejiny filozofie

Autor(i): Ladislav Kiczko a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Učebnica určená pre 4. ročník gymnázií, stredných škôl a štvrťročných študijných odborov stredných odborných učilíšť...Viac...

Nájsť podobné
Obrazové dějiny filozofie

Autor(i): Ubaldo Nicola

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Témata a jejich klíčové pojmy jsou nejen vysvětleny, ale především konfrontovány s obrazovým materiálem z dějin umění a kultury, ze starých traktátů i ze spisů samotných filozofů...Viac...

Nájsť podobné
Evropa a péče o duši

Autor(i): Martin Cajthaml

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Kniha je pokusem o výklad Patočkova pojetí duchovních základů Evropy na širším pozadí jeho myšlení zahrnujícím jeho fenomenologii, filosofii dějin a dějiny filosofie. Autor se pokouší o kritickou reflexi Patočkova pojetí evropských duViac...

Nájsť podobné
Protiklad a jeho smiřování

Autor(i): Ladislav Hučko

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Předložený text odpovídá podstatné části italské dizertační práce, kterou Ladislav Hučko, biskup Řeckokatolické církve v České republice, obhájil na Papežské lateránské univerzitě v Římě. Dominantním tématem jsou...Viac...

Nájsť podobné
Poslání Střední Evropy

Autor(i): Rudolf Steiner

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Na pozadí událostí první světové války vysvětluje Rudolf Steiner zákonitosti vývoje v novověku. Hovoří o materializujícím působení evropské periferie, nejprve římské teokracie, pak francouzské diplomacie a nakonec britské obchodní a finanční elity...Viac...

Nájsť podobné
Anatomie melancholie

Autor(i): Robert Burton

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Kniha Roberta Burtona o melancholii vyšla poprvé v roce 1621 a patří k nejznámějším a nejčtenějším naučným knihám té doby. Její téma je však prastaré a jako první je pojednal již Aristotelés. V základě nauky o čtyřech temperamenViac...

Nájsť podobné
Príbeh filozofie

Autor(i): Robert Zimmer

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Odpovede na veľké otázky ľudstva z pera popularizátora filozofie Roberta Zimmera dopĺňajú edíciu literatúry faktu k 25. výročiu Vydavateľstva SLOVART. Utvárali dejiny...Viac...

Nájsť podobné
Lovaňské přednášky

Autor(i): Jan Patočka

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Jádro Lovaňských přednášek tvoří výklad tří významných příspěvků k rozvoji moderního vědeckého myšlení, na jejichž vzniku se podílelo prostředí českých zemí. Jde o Keplerovu astronomickou fyziku, Komenského projekt univerzální výchovy a Bolzanovo...Viac...

Nájsť podobné
Príbeh filozofie

Autor(i): Robert Zimmer

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Utvárali dejiny a udomácnili sa vo svetových knižniciach – väčšinou ich však málokto číta – klasické diela filozofie, ako je napríklad Kantova Kritika čistého rozumu alebo Nietzscheho Tak vravel Zarathustra...Viac...

Nájsť podobné
Írán a kultura mučednictví

Autor(i): Libor Čech

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Předkládaná monografie zkoumá povahu a význam kultury mučednictví (farhang-e šahádat) v současné íránské společnosti se zvláštním důrazem na delimitaci nábožensko-politické dimenze tohoto fenoménu a určení příčin a důsledků poměrně nedávné...Viac...

Nájsť podobné
Archeologie znaku

Autor(i): Martin Charvát, Michal Karľa

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Cílem předložené kolektivní monografie je představit českému čtenáři doposud nepříliš často pojednávané téma sémiotické historiografie. Naším cílem nebylo psát „nezaujatá“ historická pojednání, nýbrž uvést do souvislosti a interpretovat zvolená tématViac...

Nájsť podobné
Filosofie medicíny v českých zemích

Autor(i): Marek Petrů, Josef Kuře

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Tato kniha tematizuje hlavní problémy současného filosofického uvažování o medicíně a o bioetických problémech. Autoři v ní odborně a zároveň čtenářsky přístupně zprostředkovávají výsledky rozsáhlého a interdisciplinárního zkoumání medicíny a jejích.Viac...

Nájsť podobné
Lhářské paradoxy u autorů italské scholastiky

Autor(i): Miroslav Hanke

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Kniha se věnuje analýze autoreferenčních paradoxů v italské scholastické tradici patnáctého století. Jejím cílem je výzkum původních textů, jejich rekonstrukce prostředky moderní sémantiky a historická analýza jejich zdrojů. Korpus zkoumaných textů..Viac...

Nájsť podobné
Poznámky k dějinám filosofie sv.I-VII

Autor(i): Egon Bondy

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Sv. I. Čínská filosofie 1 Sv. II. Čínská filosofie 2 Sv. III. Indická filosofie Sv. IV. Antická filosofie Sv. V. Filosofie sklonku antiky a středověku Sv. VI. Islámská, židovská a byzantská filosofie. Renesance a reformace Sv. VII. Filosofie...Viac...

Nájsť podobné
Dějiny indické filosofie

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Rozsáhlé dvousvazkové dílo předního evropského indologa popisuje vývoj indického filosofického myšlení od nejstarších dob (védy, bráhmany, upanišady), přes klasické hinduistické, buddhistické aj. filosofické školy až po náboženské systémy pozdního...Viac...

Nájsť podobné
Nástin filozofie vědy

Autor(i): Lukáš Hadwiger Zámečník

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Má smysl požadovat po filozofii normativní poselství? Je vědecká teorie lepší, když více předpovídá, nebo více vysvětluje? Lze jednoznačně odlišit vědu od pseudovědy? Skončí sociální a humanitní obory jako karikatury uměleckých spolků?Viac...

Nájsť podobné
O filosofii dějin

Autor(i): Jacques Maritain

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Studie O filosofii dějin (vydaná anglicky v New Yorku roku 1957 a francouzsky v Paříži roku 1959) je jediný spis, který Jacques Maritain (1882–1973) věnoval výslovně filosofii dějin...Viac...

Nájsť podobné
O zrodu a vývoji individualismu

Autor(i): Daniel Shanahan

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Tato mezioborová studie zkoumá vznik, vzestup a úpadek individualismu, který pojímá jako hlavní rys charakteristický pro západní světonázor. Daniel Shanahan sleduje pojetí lidského já a dochází k závěru, že semeno individualismu neboli...Viac...

Nájsť podobné
Ústava zeme

Autor(i): Josef Šmajs

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Niečo sa pokazilo. Optimizmus zo začiatku tisícročia dnes vystriedali obavy a neistota. Najprv euro ‐ americká finančná, potom globálna ekonomická a s ňou spojená sociálna kríza, ...Viac...

Nájsť podobné
Anamnesis

Autor(i): Lenka Karfíková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Lenka Karfíková ve své útlé knize sleduje proměny, jimiž prošlo Augustinovo pojetí platónského učení o anamnési. Zabývá se otázkou, zda Augustin počítal se vzpomínkou na minulé vidění duchovních (inteligibilních) předmětů, jež duše zřela před sestupeViac...

Nájsť podobné
Intencionalita a apriorita

Autor(i): Hynek Janoušek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Kniha Intencionalita a apriorita. Studie ke vztahu Brentanovy a Husserlovy filosofie představuje základní pojmy Brentanovy deskriptivní, apriorně orientované psychologie s důrazem na tu část Brentanovy nauky, na kterou navázala fenomenologie Edmunda.Viac...

Nájsť podobné
The Virtues of the Table

Autor(i): Julian Baggini

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

How we eat, farm and shop for food is not only a matter of taste. Our choices regarding what we eat involve every essential aspect of our human nature: the animal, the sensuous, the social, the cultural, the creative, ...Viac...

Nájsť podobné
Paradigmy k metaforológii

Autor(i): Hans Blumenberg

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Filozofia, smery | Dejiny filozofie

Paradigmy k metaforológii, ktoré po prvý raz vyšli v roku 1960, možno považovať za kľúčové dielo nemeckého filozofa Hansa Blumenberga. Blumenberga zaujíma spôsob filozofickej artikulácie nášho sebaporozumenia a porozumenia svetu. V desiaticViac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov