alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Nihilistický kontext kultivácie mladého človeka

Autor(i): Andrej Rajský

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Táto monografia si vzala za cieľ preskúmať nihilistické kultúrne pozadie súčasnej mládeže a jej výchovy...Viac...

Nájsť podobné
Embryo

Autor(i): Robert P. George, Christopher Tollefsen

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Bioetika, poměrně mladá interdisciplinární vědní disciplína, se bouřlivě rozvíjí a stává se předmětem nejen odborné, ale také široké společenské diskuze. Jedno ze zásadních témat bioetiky představuje problém morálního statusu lidských embryí...Viac...

Nájsť podobné
Personalistická etika Jána Pavla II.

Autor(i): Ľudovít Andrej Tobiáš

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Wojtyła bol osobnosťou s prenikavými názormi, ktoré utváral a formoval počas svojho neľahkého života a ktoré sú samou svojou hĺbkou závažné natoľko, že sa oplatí nimi zaoberať...Viac...

Nájsť podobné
Právní myšlení

Autor(i): Tomáš Sobek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Publikace se orientuje na význam etiky v právním myšlení. Autor obhajuje morální pluralismus, který reflektuje fenomén tzv. rozumné morální neshody, ...Viac...

Nájsť podobné
Etika pro zdravotně sociální pracovníky

Autor(i): Jana Kutnohorská, Martina Cichá, Radoslav Goldmann

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Od pracovníků v zdravotně sociálních oborech se očekává vysoká kulturní úroveň osobnostní výbavy, altruistické jednání a schopnost hledat při řešení každodenních problémů cesty, které respektují důstojnost člověka v tíživé situaci...Viac...

Nájsť podobné
Zdravotnická etika od A do Z

Autor(i): Marta Munzarová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Kniha uznávané autorky je určena nejen všem studentům lékařských a zdravotně sociálních oborů, ale i odborníkům z praxe. Čtenáři se seznámí s etickými dilematy dnešního zdravotnictví, jejichž porozumění jim pomůže při...Viac...

Nájsť podobné
Slovenskí titani

Autor(i): Alojz Milošovič

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Kniha nielen o gorilách, stranách a podnikateľoch. Sám autor vraví, že ide o pamflet. Je to v poradí už 5. kniha Alojza Milošoviča, ktorá rozoberá osudy ľudí po novembri 1989 a zachádza až do budúcnosti 20 rokov vzdialenej od dneška.Viac...

Nájsť podobné
Acta Moralia Tyrnaviensia III

Autor(i): Ladislav Tkáčik

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Zdá sa, že dnes sa stáva osobitne významnou témou pre morálnu filozofiu...Viac...

Nájsť podobné
Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré...

Autor(i): Libor Ovečka

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Publikace se zabývá českou morální teologií od jejích počátků v poslední čtvrtině 19. století do poloviny století dvacátého...Viac...

Nájsť podobné
Etika autenticity

Autor(i): Charles Taylor

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Obsah Taylorovy knihy vystihuje lépe její název, pod nímž byla poprvé vydána - neduhy moderny.Viac...

Nájsť podobné
Lékařský výzkum a etika

Autor(i): Marta Munzarová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

V době, kdy se problematika výzkumu ocitá v centru medicínského dění a mění se tradiční vztah lékaře a jeho nemocného ve vztah výzkumníka a subjekt výzkumu, je nanejvýš urgentní věnovat pozornost možným etickým úskalím...Viac...

Nájsť podobné
Eutanazie, nebo paliativní péče?

Autor(i): Marta Munzarová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Otázky života a smrti se pro současného člověka vůbec nestaly lehčími nebo méně významnými, než byly pro všechny generace před námi. Kniha prof. MUDr. Marty Munzarové, CSc., však není jen knihou o smrti a umírání, je spíše...Viac...

Nájsť podobné
Genealogie morálky

Autor(i): Friedrich Nietzsche

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Polemický spis Genealogie morálky slavného německého filosofa patří k jeho pozdním pracím. Výjimečně v něm opoustil aforistickou formu a napsal jej během pouhých tří týdnů jako své snad nejucelenější dílo.Viac...

Nájsť podobné
Problematika svedomia v kontexte dialogického personalizmu

Autor(i): Katarína M. Vadíková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Problematika svedomia sa dotýka každého z nás – bez rozdielu rasy, vierovyznania, vzdelania, profesie, záujmov, túžob, či životného štýlu...Viac...

Nájsť podobné
Etika a komunikace v medicíně

Autor(i): Radek Ptáček, Petr Bartůněk a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Publikace představuje poměrně komplexní pohled na etiku a komunikaci v medicíně, která zahrnuje celou řadu obecných, ale i dílčích a speciálních témat, přičemž zasahuje do hlubších teoretických i praktických souvislostí...Viac...

Nájsť podobné
Sociologie zločinu

Autor(i): Jan Jandourek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Kniha se zabývá deviací v sociologickém slova smyslu. Proč se lidé chovají jinak, než se od nich očekává, a jaké to má příčiny? Co je normální? Co je skutečně přestupek a co zločin? Jak se může společnost bránit a jak má delikventy trestat? ...Viac...

Nájsť podobné
Ošetřovatelství II

Autor(i): Ilona Plevová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Učebnice ošetřovatelství s ucelenými a aktuálními informace zahrnuje všechna témata, která jsou nutná ke zvládnutí studijních požadavků daného předmětu: komunikace, etika, člověk, jeho motivace a potřeby, paliativní péče, ...Viac...

Nájsť podobné
Etika v podnikatelském prostředí

Autor(i): Zdenek Dytrt

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Špičkoví čeští a zahraniční odborníci přinášejí nejnovější a nejzajímavější poznatky týkající se etiky v podnikatelském prostředí, uvádějí příklady z české a evropské praxe a zabývají se možnostmi a přínosy...Viac...

Nájsť podobné
Etická výchova pre 6. ročník základných škôl (Metodická príručka)

Autor(i): Darina Gogolová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Metodickú príručku k súboru aktivít na etickú výchovu pre 6. ročník ZŠ autorky zamerali na charakteristiku cieľov etickej výchovy v 6. ročníku, ...Viac...

Nájsť podobné
Etická výchova pre 5. ročník základných škôl (Metodická príručka)

Autor(i): Tatiana Piovarčiová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Metodická príručka k pracovnému zošitu etickej výchovy pre 5. ročník obsahuje: - predstavenie autorských zámerov a cieľov, ...Viac...

Nájsť podobné
Etika a příroda

Autor(i): Marie Skýbová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Vztah člověka k přírodě je tématem povýtce aktuálním již proto, že dopady našeho zacházení s přírodou pociťujeme čím dál silněji. Skutečné morální jednání nemůže být založené pouze na prospěchu či ekonomických důvodech.Viac...

Nájsť podobné
Myslím zeleně, proto volím jádro

Autor(i): František Janouch

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Významný jaderný fyzik a spisovatel, stockholmský zakladatel a dodnes předseda Nadace Charty 77, se vedle své práce odborné věnuje s velkým osobním nasazením již více než 45 let také systematické popularizaci odborných stanovisek...Viac...

Nájsť podobné
Taktika a strategie v lásce

Autor(i): Miroslav Plzák

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Každý vztah má povahu hry. Ano, i láska má svou taktiku a strategii. A bez jejich znalosti se nám jen těžko povede vytvořit trvalý vztah. Procházíme údobím, kdy se formuje liberálně párové manželství s nebezpečím rozvodu...Viac...

Nájsť podobné
Manažerská etika v otázkách a odpovědích

Autor(i): Zdenek Dytrt

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Kniha zkoumá na relevantním vzorku respondentů povědomí o významu manažerské etiky a zájem aplikovat etiku do manažerské praxe. Přináší důležité poznatky o stavu etiky v managementu, autoři podávají k jednotlivým otázkám vysvětlení jak z hlediska teoViac...

Nájsť podobné
Etika Nikomachova

Autor(i): Aristoteles

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Etická spravodlivosť patrí podľa Aristotela do oblasti dobrého a správneho konania, ktoré človeka vedie k jeho cieľu, plnému životu ako forme šťastia. Spravodlivosť teda nie je formou rozumovej cnosti ako schopnosti správneho teoretického poznania...Viac...

Nájsť podobné
Dialog, etika a politika

Autor(i): Aleš Havlíček

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Soubor studií k Platónově etice a politice, v nichž autor na základě dialogického čtení hledá souvislost mezi péčí o duši, areté a spravedlností v obci a odpověoe na otázku po jednotě ctností a založení života na dialektice a dobru u Platóna...Viac...

Nájsť podobné
Lidské embryo z perspektivy bioetiky

Autor(i): David Černý

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Kniha Lidské embryo z perspektivy bioetiky se zabývá problematikou lidského embrya z pohledu bioetiky a přináší tolik potřebnou mezioborovou debatu o klíčovém etic­kém problému naší doby, jakým je umělé oplození a potrat...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov