alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Etická výchova pre 6. ročník základných škôl (Pracovný zošit)

Autor(i): Tatiana Piovarčiová a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Pracovný zošit tvorí súbor aktivít pre každého žiaka rozpracovaný podľa platných učebných osnov. Obsahuje systematicky usporiadané úlohy, ktoré pomáhajú...Viac...

Nájsť podobné
Etická výchova pre 5. ročník základných škôl (Pracovný zošit)

Autor(i): Tatiana Piovarčiová, Darina Gogolová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Dlho očakávaná pomôcka pre žiakov aj učiteľov na celý školský rok obsahuje úlohy s prehľadne usporiadaným učivom na každú vyučovaciu hodinu...Viac...

Nájsť podobné
Manažerská etika

Autor(i): Jiří Bláha, Zdenek Dytrt

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Autoři analyzují metody a formy aplikace etických principů v praxi, včetně etických požadavků, které jsou kladeny zejména na management organizací.Viac...

Nájsť podobné
Průhledy do psychologie morálky

Autor(i): Pavel Vacek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Studijní text Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové....Viac...

Nájsť podobné
Filozofické základy lékařské etiky

Autor(i): Jiří Šimek, Vladimír Špaček

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Publikace ukazuje přínos filozofie pro současnou medicínu.Viac...

Nájsť podobné
Etika, ekonomika, příroda

Autor(i): Josef Šmajs, Bohuslav Binka, Ivo Rolný

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Publikace uznávaných autorů reaguje na obrat společenských věd k etice. Je určena studentům a pedagogům vysokých škol zaměřených na ekonomii, sociální vědy a environmentalistiku i všem zájemcům o tyto oblasti...Viac...

Nájsť podobné
Model práva

Autor(i): Jakub Morávek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Právně-filozofická publikace se zabývá fundamentálními otázkami práva. Autor sepsal své úvahy o právu a o jeho vztahu k ostatním normativním systémům, primárně pak...Viac...

Nájsť podobné
Etika pro zdravotně sociální pracovníky

Autor(i): Jana Kutnohorská, Martina Cichá, Radoslav Goldmann

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Od pracovníků v zdravotně sociálních oborech se očekává vysoká kulturní úroveň osobnostní výbavy, altruistické jednání a schopnost hledat při řešení každodenních problémů cesty, které respektují důstojnost člověka...Viac...

Nájsť podobné
Etika a komunikace v medicíně

Autor(i): Radek Ptáček, Petr Bartůněk a kolektiv

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Publikace představuje poměrně komplexní pohled na etiku a komunikaci v medicíně, která zahrnuje celou řadu obecných, ale i dílčích a speciálních témat, přičemž zasahuje do hlubších teoretických i praktických souvislostí...Viac...

Nájsť podobné
Dobro a cnosť

Autor(i): Dagmar Smreková, Zuzana Palovičová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Vydarený pokus o teoretické rozpracovanie kategórie cnosti a o predstavenie jednej línie v rámci súčasného etického myslenia.Viac...

Nájsť podobné
Etika jako součást společenské odpovědnosti firem hotelového průmyslu

Autor(i): Marek Merhaut

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

V podnikatelské sféře hotelových firem se v souvislosti s etikou mluví o „podnikatelské kultuře" nebo „štábní kultuře", o vytváření dobrého jména hotelu. Jednou z důležitých aktivit je...Viac...

Nájsť podobné
Psychologie morálky a výchova charakteru žáků

Autor(i): Pavel Vacek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Monografie přibližuje základní koncepce psychologie morálky. Morální vývoj zkoumá s ohledem na kategorie dobra a zla a jejich utváření ve vazbě na pohlaví, věk, inteligenci...Viac...

Nájsť podobné
Chránit život

Autor(i): Sergej O. Prokofjev, Peter Selg

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Knížka je anthroposofickou studií na žhavá témata současné doby. Mimo jiné se zabývá těmito důležitými otázkami: Otázka euthanasie a terapeutický imperativ Rudolfa Steinera. Jak souvisí Hippokratova lékařská přísaha se zákony karmy...Viac...

Nájsť podobné
Zdravotnícka etika

Autor(i): Katarína Kopecká, Magdaléna Korcová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Zdravotnícka etika je súčasťou spoločenskej etiky. Profesia zdravotníckeho pracovníka je spojená s určitými morálnymi nárokmi. Nestačia len odborné vedomosti, manuálne zručnosti, či schopnosti. Osobnosť zdravotníckeho pracovníka si vyžaduje aj určitéViac...

Nájsť podobné
Etika Níkomachova

Autor(i): Aristoteles

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Etika Níkomachova je klasickým dílem filosofické etiky. Poprvé systematicky probírá otázku ctnostného jednání, uměřenosti a nezdrženlivosti, spravedlnosti, úmyslnosti a dobrovolnosti, slasti a blaženosti. Kniha je proto základním pramenem pro filosofViac...

Nájsť podobné
Kapitoly z lékařské etiky

Autor(i): Josef Kuře a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Výukový text „Kapitoly z lékařské etiky“ podává úvod do problematiky etiky v medicíně. Je studijním materiálem seminářů Lékařské etiky pro studenty...Viac...

Nájsť podobné
Eutanazie – pro a proti

Autor(i): Radek Ptáček, Petr Bartůněk a kolektiv

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Publikace Eutanazie - pro a proti představuje výjimečné a v domácí odborné literatuře ojedinělé dílo. V jistém smyslu je ztělesněním znepokojující a mnohovrstevnaté otázky, zda člověk může ze svého rozhodnutí ukončit svůj život a zda mu k tomu smí naViac...

Nájsť podobné
Podnikateľská a enviromentálna etika

Autor(i): Dagmar Smreková, Zuzana Palovičová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Jadrom práce je analýza statusu, povahy a predmetu podnikateľskej etiky na jednej strane a enviromentálnej etiky na strane druhej, doplnená poukázaním na väzby medzi životným prostredím a svetom podnikania...Viac...

Nájsť podobné
Poznaj a ver - morálka

Autor(i): František Gerčak

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Táto kniha chce vniesť svetlo a orientáciu pre mladých ľudí pri vytváraní rebríčka svojich životných hodnôt. Jasne definuje na základe Písma a učenia Cirkvi, čo je dobro a čo je zlo.Viac...

Nájsť podobné
Etika sociálních konfliktů

Autor(i): Marek Hrubec

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Jaké příčiny a důvody vedou k sociálním konfliktům? Jaké zneuznání považují lidé za natolik nepřijatelné, aby se do řešení sociálních konfliktů aktivně zapojili? Jaká morální očekávání o sociální spravedlnosti musejí...Viac...

Nájsť podobné
Etika v ošetřovatelské praxi

Autor(i): Jana Heřmanová a kolektív

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Publikace vychází z reálné situace v českém prostředí a odráží problémy sester v našich nemocnicích a zařízeních. Kapitoly ve speciální části knihy osahují kazuistiky, které autorky získaly od českých sester. Část kapitol v obecné části vychází z...Viac...

Nájsť podobné
Právní aspekty založení, vzniku a působení evropské družstevní společnosti se sídlem v České republice

Autor(i): Ivan Kejík

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Cílem publikace, která se Vám dostává do rukou, je představení jedné z nadnárodních forem podnikání, která může působit v rámci prostoru EU. Touto formou je evropská družstevní společnost. Publikace se pak zaměřuje na právní aspekty situace, kdy budeViac...

Nájsť podobné
Etika a existencializmus

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Zborník monografických štúdií z konferencie s medzinárodnou účasťou konanej na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre 23. – 24. septembra 2010Viac...

Nájsť podobné
Od žaláře k oltáři

Autor(i): Jan Seidl

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Téma homosexuality v minulosti českých zemí je v českém dějepisectví posledních let jednou z nejrychleji se rozvíjejících oblastí bádání. Kolektivní monografie Od žaláře k oltáři. Emancipace homosexuality v českých zemích od roku 1867 do současnosti.Viac...

Nájsť podobné
Základy moderní lékařské etiky

Autor(i): Marek Vácha, Radana Königová, Miloš Mauer

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Publikace poskytuje základní přehled lékařské etiky v současném euroamerickém prostoru se zvláštním zaměřením na problematiku v České republice.Viac...

Nájsť podobné
Násilie v rodine

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Násilie v rodinách býva často skryté. Niektorí ľudia si myslia, že násilie v rodine, resp. vo "výchove" je v poriadku, ale to je omyl: akékoľvek násilie je trestné...Viac...

Nájsť podobné
Základy etiky a organizační kultury v managementu zdravotnictví

Autor(i): Kateřina Ivanová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Etické problémy jsou stále přítomné ve všech zdravotnických činnostech, včetně manažerských činností. Pro manažery, kteří se musejí rozhodovat v prostředí nabitém hodnotami, etickými problémy a dilematy, je nutná orientace ve smýšlení nejen pacientů.Viac...

Nájsť podobné
Vztah Sestra - Lékař

Autor(i): Sylva Bártlová, Ivana Chloubová, Marie Trešlová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Velké množství empirických výzkumů zahraničních i domácích ukazuje, že dobré vztahy mezi lékaři a sestrami, důvěra a vzájemné uznání vedou k vytvoření všeobecně pozitivní atmosféry na pracovišti. Komplexní zpracování vztahů mezi lékaři a sestrami...Viac...

Nájsť podobné
Bytí jako možnost a skutečnost

Autor(i): Jan Štern

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Tato kniha je první filosofickou prací Jana Šterna. Ve své práci rozvinul čtvrtý modus bytí, jak ho zformuloval Aristoteles ve své Metafyzice. Navázal přitom na Heideggerův esej Aristotelova Metafyzika...Viac...

Nájsť podobné
Důstojně a radostně

Autor(i): Petr Jandejsek, Michael Martinek, René Milfait

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Kniha je sborník, který byl vydán za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako součást celoživotních kurzů pro pedagogické pracovníky. Obsahuje tyto stati: Michael Martinek: Sociálně etická témata ve vzdělávacím procesu...Viac...

Nájsť podobné
Abeceda etiky

Autor(i): Kateřina Samojská

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Smyslem této knihy je uvést děti do světa etiky, a to pomocí krátkých povídek, ilustrací a shrnujících veršíků. Každé písmeno v abecedě zde zastupuje jeden pojem z oblasti společenského chování, který je vzápětí dětskému čtenáři přiblížen...Viac...

Nájsť podobné
Měšťanská morálka

Autor(i): Maria Ossowska

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Klasické dílo polské sociologie a etiky z r. 1956. Analýzu několika evropských podob měšťanské morálky autorka otvírá shrnutím nepříliš vybíravé kritiky „měšťáka“, s níž přišla v 19. a 20. století především levice...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov