alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Dobro a ctnost pohledem etických a náboženských koncepcí

Autor(i): Pavel Hlavinka

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

V monografické studii Dobro a ctnost pohledem etických a náboženských koncepcí jsou jednotlivé kapitoly vykresleny jako tematické portréty vybraných myslitelů...Viac...

Nájsť podobné
Etika, život, instituce

Autor(i): Jan Sokol

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Výsledky moderní evoluční biologie naznačují, že mravnost v lidských společnostech není jen nějakou konvenční „nadstavbou“, nýbrž navazuje na podstatné rysy všeho živého...Viac...

Nájsť podobné
Hermeneutická etika hodnot

Autor(i): Lucjan Klimsza

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Kniha je pokusem o systematické utřídění hodnot a zároveň také o hermeneutické vypořádání se s tímto pokusem. Hledá tedy dvojí – předně způsob...Viac...

Nájsť podobné
Mezinárodní politika

Autor(i): Oskar Krejčí

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Pro většinu lidí jsou úvahy o mezinárodní politice diskusí za hranicí osobní zkušenosti a také trochu exkluzivním tématem pro vyvolené. I zprostředkovaný kontakt může být zavádějící: pohled na válku v televizním přenosu se podobá hranému filmu, nákViac...

Nájsť podobné
Přehled etiky

Autor(i): Mel Thompson

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Přehled všech témat, o nichž pojednává obor etika...Viac...

Nájsť podobné
Neurodegenerativní onemocnění

Autor(i): Robert Rusina, Radoslav Matěj

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Prakticky zaměřená publikace je určená neurologům, psychiatrům, geriatrům, psychologům a dalším zájemcům o problematiku neurodegenerativních...Viac...

Nájsť podobné
Křesťanská etika

Autor(i): Karl Heinz Peschke

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Základní faktor křesťanské etiky – vztah člověka k Bohu – je autorem rozebrán samostatně i systematicky zasazován do konkrétních životních situací...Viac...

Nájsť podobné
Úvod do etiky

Autor(i): Ján Vajda

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Publikácia prináša základnú orientáciu v nazeraní na problém morálky v súčasnosti i v dobách minulých.Viac...

Nájsť podobné
Ako nepadnúť na nos

Autor(i): Matthias Pöhm

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Určite ste sa už aj vy ocitli v situácii, keď ste na nemilú poznámku nevedeli okamžite zareagovať. Márne ste hľadali vhodnú odpoveď – napadla vám až vtedy, keď bolo po všetkom. Teraz to môžete zmeniť!Viac...

Nájsť podobné
Dobro a ctnost pohledem etických a náboženských koncepcí

Autor(i): Pavel Hlavinka

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

V monografické studii Dobro a ctnost pohledem etických a náboženských koncepcí jsou jednotlivé kapitoly vykresleny jako tematické portréty vybraných myslitelů, z nichž...Viac...

Nájsť podobné
Morální odpovědnost a její aspekty

Autor(i): Vlastimil Hála a kolektiv

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Komplexnost soudobých společností i komplexnost biosféry, bezprecedentní účinnost technologií a mnohé další faktory soudobé globalizace vedou ke znejasnění vztahu mezi lidským jednáním a jeho následky. S tím také souvisí proměna významu odpovědnosti.Viac...

Nájsť podobné
Morální vývoj školáků a předškoláků

Autor(i): Miroslav Klusák

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Paradigmatické výzvy dle Jeana Piageta představuje podrobnou analýzu výzkumu Jeana Piageta v oblasti morálního vývoje dítěte. Text je členěn do...Viac...

Nájsť podobné
Co kdyby láska nikdy neskončila

Autor(i): Alain Finkielkraut

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Ve své půvabné knížce přeložené pod názvem Co kdyby láska nikdy neskončila uvažuje Alain Finkielkraut o čtyřech podobách moderní lásky, která je sice...Viac...

Nájsť podobné
Ekonomika života a smrti

Autor(i): David Stuckler, Sanjay Basu

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Oxfordský vědec David Stuckler a epidemiolog Sanjay Basu ze Stanfordu jsou odborníky na problematiku veřejného zdraví. V Ekonomice života a smrti shromáždili...Viac...

Nájsť podobné
Päť úvah o morálke

Autor(i): Eco Umberto

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Texty uverejnené v tomto zväzku vznikli ako prednášky na aktuálnu tému. Zaoberajú sa etikou, teda tým, čo by bolo dobré robiť, čo by sa robiť nemalo a čo sa nesmie robiť za nijakých okolností.Viac...

Nájsť podobné
Balíček 5

Autor(i): C.S. Lewis

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Akciový balíček titulov: Rady skúseného diabla, Veľký rozvod a Pravá duchovnosť...Viac...

Nájsť podobné
Morálna a politická teória Thomasa Hobbesa

Autor(i): Ciprian Turčan

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Ambíciou predpokladanej monografie je analyzovať a interpretovať morálnu a politickú filozofiu Thomasa Hobbesa s cieľom uchopiť a vyjadriť jej logickú a obsahovú...Viac...

Nájsť podobné
Lékařská etika

Autor(i): Josef Kořenek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Autor publikace se zabývá velmi důležitou oblastí aplikované etiky: etikou lékařskou. Toto téma je v současné době nanejvýš aktuální a potřeba řešení problémů a otázek, jež se v něm otevírají, je stále naléhavěji...Viac...

Nájsť podobné
Etika v ošetřovatelské praxi

Autor(i): Jana Heřmanová, Marek Vácha, Hana Svobodová, Marie Zvoníčková, Jan Slovák

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Publikace vychází z reálné situace v českém prostředí a odráží problémy sester v našich nemocnicích a zařízeních. Kapitoly ve speciální části knihy osahují kazuistiky, které autorky získaly od českých sester...Viac...

Nájsť podobné
Malá rozprava o veľkých cnostiach

Autor(i): André Comte-Sponville

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

O cnostiach sa už nehovorí. To však neznamená, že ich nepotrebujeme, alebo že máme právo sa ich vzdať...Viac...

Nájsť podobné
Ošetřovatelství II

Autor(i): Ilona Plevová a kolektiv

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Učebnice ošetřovatelství s ucelenými a aktuálními informace zahrnuje všechna témata, která jsou nutná ke zvládnutí studijních požadavků daného předmětu: komunikace, etika, člověk, jeho motivace a potřeby, paliativní péče...Viac...

Nájsť podobné
Od stvorenia k vykúpeniu

Autor(i): Michal Valčo, Roman Králik, Katarína Valčová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Od stvorenia po vykúpenie – to je časť drámy ľudských dejín videná z pohľadu Boha Stvoriteľa. Božia dráma v reálnych ľudských dejinách... práve toto je predmetom...Viac...

Nájsť podobné
Teologicko-etická interpretace jednotlivce v sidře Berešit

Autor(i): Marie Roubalová, Roman Králik

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Učební text „Teologicko-etická interpretace jednotlivce v sidře Berešit“ s podtitulem „Základy klasické hebrejštiny s rozbory vybraných textů a pojmů“ si klade za cíl...Viac...

Nájsť podobné
Etika, život, instituce

Autor(i): Jan Sokol

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Výsledky moderní evoluční biologie naznačují, že mravnost v lidských společnostech není jen nějakou konvenční „nadstavbou“, nýbrž navazuje na podstatné rysyViac...

Nájsť podobné
Etická výchova pro 2. stupeň základních škol

Autor(i): Jitka Lunerová, Monika Svobodová, Radim Štěrba

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Bohatě ilustrovaná učebnice obsahuje všechna důležitá témata, která by žáci na 2. stupni základních škol měli projít: jak se etika v historii profilovala a jak souvisí s morálkou, proč je důležitá úcta k sobě i druhým, na čem staví hodnotový systém..Viac...

Nájsť podobné
Rady skúseného diabla

Autor(i): C.S. Lewis

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Vo svojom klasickom diele nás C.S. Lewis zasväcuje do korešpondencie medzi dvoma diablami: skúseným Krutodlakom a jeho synovcom Svrabomilom. Krutodlak zastáva byrokratickú funkciu v pekelnej hierarchii a je mentorom neskúseného Svrabomila...Viac...

Nájsť podobné
Návrat ke cnostem

Autor(i): Peter Kreeft

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Autor sice tvrdí, že kniha je tuctová učebnice morálky, ale není tomu tak - aspoň co do žánru a metody výkladu. Vznikla na základě přednášek pro vysokoškoláky, přednášek velice živých a tvořivých, plných překvapivých zvratů a souvislostí, které samy.Viac...

Nájsť podobné
Etika, ekonomika, příroda

Autor(i): Josef Šmajs, Bohuslav Binka, Ivo Rolný

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Publikace uznávaných autorů reaguje na obrat společenských věd k etice. Je určena studentům a pedagogům vysokých škol zaměřených na ekonomii, sociální vědy a environmentalistiku i všem zájemcům o tyto oblasti. První část se věnuje evolučně-ontologickViac...

Nájsť podobné
Etika - praktická filozofia masmediálnej komunikácie

Autor(i): Eva Poláková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Publikácia obsahuje prierez informácií o historických súvislostiach vývoja morálky, spojitosť vývoja človeka s filozofiou a etikou, s dôrazom na opakujúce sa spoločenské problémy vyplývajúce z hodnotovej orientácie jednotlivca...Viac...

Nájsť podobné
Morálka lidské mysli

Autor(i): Jonathan Haidt

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Proč jsou v lidském jednání a rozhodování takové rozdíly? Jakou roli hraje v našem uvažování a rozhodování morálka? Tyto nelehké otázky, i to jak lidé dospívají ke svým názorům na politická, ale i mnohá další důležitá témata...Viac...

Nájsť podobné
Škodlivá medicína

Autor(i): Gunter Frank

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Je pacient stredobodom pozornosti? Určite nie. Najprv sa musí poslúžiť celkom iným záujmom. Gunter Frank, všeobecný lekár s dvadsaťročnou praxou, žaluje...Viac...

Nájsť podobné
Šokujúca pravda o vode

Autor(i): Patricia Bragg, Paul C. Bragg

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Prečo bola táto kniha napísaná? Voda je po kyslíku najdôležitejším predpokladom pre prežitie ľudí i zvierat. Ľudia už vydržali až 90 dní bez jedla, ale bez kyslíka môžu byť len niekoľko minút. Bez vody sa dá prežiť len niekoľko dní. Je to irónia..Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov