alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Michel Foucault - Politika a estetika

Autor(i): Pavel Barša, Josef Fulka

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Kniha věnovaná Michelu Foucaultovi se skládá ze dvou částí. V první se autoři zabývají Foucaultovou politickou filozofií. Foucault bývá díky své kritice modernity zařazován mezi postmodernisty, kteří odmítají osvícenství.Viac...

Nájsť podobné
Etická výchova pre 8. ročník základných škôl

Autor(i): Hedviga Macáková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Obsah: 1. Etika a jej zdroje (Etika; mravné hodnoty a normy; Zmysel a smer života; Svedomie; Pozitívne vzory – literatúra, umenie a ľudová slovesnosť; Etika a náboženstvo...Viac...

Nájsť podobné
Lékařská etika

Autor(i): Jiří Šimek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Kniha představuje ucelený souhrn základních tematických a problémových okruhů současné lékařské etiky.Viac...

Nájsť podobné
Morální výchova v nemorální společnosti?

Autor(i): Ludmila Muchová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Autorka vychází z popisu různých aspektů života současné společnosti, v nichž se nějakým způsobem projevuje krize. Jako odbornice v oblasti pedagogiky a náboženské...Viac...

Nájsť podobné
Zdravotnická etika od A do Z

Autor(i): Marta Munzarová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Čtenáři se seznámí s etickými dilematy dnešního zdravotnictví, jejichž porozumění jim pomůže při zodpovědném a etickém rozhodování v otázkách, které se dotýkají bytostných fenoménů života (i smrti) osob, o které pečují...Viac...

Nájsť podobné
O zemi beze studu

Autor(i): Max Kašparů

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Tvrdá a nevybíravá slova autora na adresu těch, kteří se podílejí na marasmu doby, nebo nedovedou zabránit krizi doby a rozkladu hodnot, které zachvacují stále více občanů naší vlasti. Je dobré, že se najdou slušní lidé, kteří to dokáží tak říci jakoViac...

Nájsť podobné
Křesťanská sociální etika

Autor(i): Arno Anzenbacher

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

V této knize podává Arno Anzenbacher systematický přehled sociální etiky z perspektivy křesťanské filosofie a morální teologie. Po úvodním vysvětlení a vymezení pojmů sociální etiky a křesťanské sociální etiky se Anzenbacher věnuje politickým a...Viac...

Nájsť podobné
Etické desatoro začínajúceho advokáta

Autor(i): Alexandra Krsková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Publikácia nie je komplexným a systematickým prehľadom problematiky profesijnej etiky, ktorý by sprevádzali vážne teoretické konštrukcie, podrobné analýzy a zdôvodnenia. Je jej aplikáciou na advokáciu ako klasické povolanie s impozantným rodokmeňom..Viac...

Nájsť podobné
Enviromentálna etika a sociálne prostredie

Autor(i): Vaško Kusin, Oto Majzlan, Miriam Valašíková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

V centre pozornosti tejto štúdie je aplikácia fenoménu etiky do systému environmentálnej výchovy. Etické súvislosti environmentálnej výchovy sú významným...Viac...

Nájsť podobné
Etická výchova pre 6. ročník základných škôl

Autor(i): Tatiana Piovarčiová, Darina Gogolová, Ľubica Bagalová, Ľubomíra Kociánová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Pracovný zošit tvorí súbor aktivít pre každého žiaka rozpracovaný podľa platných učebných osnov. Obsahuje systematicky usporiadané úlohy, ktoré pomáhajú...Viac...

Nájsť podobné
Lékařská etika

Autor(i): Helena Haškovcová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Již čtvrt století je v České republice lékařská etika samostatným lékařským oborem. Její výuka byla postupně zahájena nejen na všech lékařských fakultách, ale také na některých středních zdravotnických školách a povinně na všech vyšších zdravotnickýcViac...

Nájsť podobné
Spravedlnost: Co je správné dělat

Autor(i): Michael Sandel

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

V knižním zpracování populárního televizního pořadu profesora Michaela Sandela (Harvard) se čtenáři představují svižně a vtipně psané kapitoly, bohatě doplněné aktuálními příklady problematiky spravedlnosti. Rozehrávají se v nich některé z...Viac...

Nájsť podobné
Etická výchova pre 7. ročník základných škôl

Autor(i): Hedviga Macáková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Autorka pracovného zošita Etika pre 7. ročník ZŠ je skúsenou učiteľkou Etickej výchovy na základnej škole. Pri tvorbe textov v pracovnom zošite vychádzala zo...Viac...

Nájsť podobné
Lékařská etika

Autor(i): Jiří Šimek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Kniha představuje ucelený souhrn základních tematických a problémových okruhů současné lékařské etiky. Ve své práci autor vychází z mnohaletého studia filozofických východisek stojících v základu zdravotnické etiky i jejich praktických aplikací...Viac...

Nájsť podobné
Etika

Autor(i): Wolfgang Huber

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Renomovaný německý evangelický teolog vychází ve svém shrnutí etiky od situací a problémů každodenního života. Postupně se věnuje dvaceti základním etickým tématům, od otázek spojených s početím a ochranou lidského života přes oblasti, jako jsou...Viac...

Nájsť podobné
Učebnice základů etiky

Autor(i): Jiljí V. Příkaský

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Základní témata etiky prezentuje autor způsobem, který je přístupný širokému okruhu čtenářů. Kniha tak může sloužit nejen jako učebnice pro středoškoláky, ale také jako kniha pro každého zájemce o danou problematiku.Viac...

Nájsť podobné
Moc, peníze a právo

Autor(i): Jan Sokol

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Přepracované vydání knihy Moc, peníze a právo je součástí plánovaného souborného vydání zásadních děl Jana Sokola, v nichž z různých aspektů zkoumá člověka a jeho život uvnitř společnosti, a řadí se tak po bok nedávno vydané publikace Etika, život...Viac...

Nájsť podobné
Marxizmus, morálka a sociálna spravodlivosť

Autor(i): Rodney G. Peffer

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Rodney G. Peffer (významný americký politický filozof, pôsobiaci na Univerzite San Diego v Kalifornii a vystupujúci z pozície liberálneho marxistu) svoju teóriu spravodlivosti sformuloval v roku 1990, keď vyšlo jeho najslávnejšie dielo...Viac...

Nájsť podobné
Súčasné trendy podnikateľskej etiky. Od teórie k praxi

Autor(i): Anna Remišová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Podnikateľská etika nadobúda v dnešnom svete oveľa väčší význam, ako tomu bolo v minulosti. Pochopenie jej podstaty či významu dlhodobého rozvoja však stále nie je jednoduché. Problémy často vytvára používanie základných termínov a pojmov...Viac...

Nájsť podobné
Lékařský výzkum a etika

Autor(i): Marta Munzarová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

V době, kdy se problematika výzkumu ocitá v centru medicínského dění a mění se tradiční vztah lékaře a jeho nemocného ve vztah výzkumníka a subjekt výzkumu, je nanejvýš urgentní věnovat pozornost možným etickým úskalím výzkumu...Viac...

Nájsť podobné
Antisthenica Cynica Socratica

Autor(i): Vladislav Suvák

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Příspěvky v tomto výboru rekonstruují Antisthenovo myšlení v širším rámci antické filosofie. Antisthenés zde představuje spojnici mezi klasickou sókratovskou...Viac...

Nájsť podobné
Zmysel života podľa V.E. Frankla

Autor(i): Peter Tavel

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Nájsť odpoveď na otázku zmyslu života nie je ľahké. V.E. Frankl nám vo svojom diele predkladá životnú múdrosť, ktorá spočíva v uvedomení si limitov človeka.Viac...

Nájsť podobné
Bioetika ako akademická a profesionálna špecializácia

Autor(i): Daniela Kovaľová, Pavel Fobel, Vladimír Ďurčík, Dana Ignjatovičová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Bioetika sa na konci 20.storočia stala významnou akademickou disciplínou a preto sa učitelia na Katedre etiky a aplikovanej etiky na Fakulte humanitných viet Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici rozhodli reagovať na túto dôležitú skutočnosť a...Viac...

Nájsť podobné
Eutanazie - pro a proti

Autor(i): Radek Ptáček, Petr Bartůněk a kolektiv

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Kniha Eutanazie - pro a proti představuje zcela unikátní dílo, na jehož sepsání se podíleli přední domácí autoři. Jde o ucelenou monografii, která diskutuje problematiku eutanazie, asistované smrti a dalších jevů v relativně...Viac...

Nájsť podobné
Láska, tělo a etika

Autor(i): Jiří Skoblík

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Když se teologie zabývá lidským tělem a tělesností, ptá se ve skutečnosti na to, jaký má Bůh záměr se svým stvořením a co to znamená být člověkem. Úvahy známého českého morálního teologa přibližují křesťanskou morálku jako záležitost...Viac...

Nájsť podobné
Aktuální otázky metodologie právního myšlení

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Publikace představuje aktuální obraz tradičního instrumentária juristické metodologie a zároveň kriticky hodnotí jeho použitelnost v současném systému...Viac...

Nájsť podobné
Čokoľvek ste neurobili...

Autor(i): Enzo Bianco

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

„Kým je na svete možné robiť skutky milosrdenstva, život je krásny a žiť je Božie,“ povedal istý veriaci spisovateľ Cesare Angelini. Kedysi tieto skutky ľudia nazývali Kristove skutky. Ako sa má správať kresťan? Stačí, keď nasleduje Pána a podobne akViac...

Nájsť podobné
Politický secesionismus a etické teorie

Autor(i): Přemysl Rosůlek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Problematika politické secese, respektive oddělení části státu od existujícího státu a vyhlášení nezávislosti, získala jako téma na aktuálnosti v soudobých...Viac...

Nájsť podobné
Etika v myslivosti

Autor(i): Jaromír Kovařík

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Výroky a úvahy o etice v myslivosti, publikace obsahuje kapitoly: Pohled do minulosti, Citace klasiků, Kodex myslivosti CIC, Pohled na naši myslivost v současnosti, Myslivečtí patroni, Desatero naší myslivosti.Viac...

Nájsť podobné
Etické problémy medicíny na prahu 21. století

Autor(i): Radek Ptáček, Petr Bartůněk a kolektiv

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Monografie systematickým způsobem mapuje etické problémy v medicíně na přelomu 20. a 21. století. Publikace je rozdělena do čtyř tematických celků. V prvém analyzuje etické otázky na úrovni obecných a historických souvislostí. Jsou zde probrány...Viac...

Nájsť podobné
Banalita zla ako ohrozenie zmysluplnosti ľudského konania

Autor(i): Ondrej Čechvala

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Jadrom tejto práce je pokus o rozpracovanie termínu banálne zlo, ktoré po prvý krát použila Hannah Arendtová v súvislosti s Adolfom Eichmannom. Z interpretácie Arendtovej chápania zla sa pozornosť presúva na skúmanie konformizmu, vstupu kritéria...Viac...

Nájsť podobné
Niekoľko úvah o etických otázkach v gastroenterológii

Autor(i): Marian Bátovský

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Každý lekár sa musí vždy a všade pridržiavať príkazu "primum non nocere" a nezabúdať na to, že chorého môže zraniť aj slovom. Otázka povedania...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov