alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Křesťan podnikatel?

Autor(i): Wayne Grudem

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Slova jako "zisk", "konkurence", "peníze" a dokonce "podnikání" mají pro mnoho lidí v dnešní době negativní význam...Viac...

Nájsť podobné
Základy etiky, estetiky a religionistiky

Autor(i): Jiří Bílý

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Publikace se zabývá základy etiky, estetiky a religionistiky...Viac...

Nájsť podobné
Blízké a vzdálené

Autor(i): Jan-Olav Henriksen, Arne Johan Vetlesen

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Kniha podává úvod do profesní etiky v povoláních, orientovaných na práci s lidmi...Viac...

Nájsť podobné
Krize svedomí

Autor(i): Raymond Franz

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Druhé vydanie. Svedectvo človeka, ktorý odišiel z ústredia svedkov JehovovýchViac...

Nájsť podobné
Kmenové buňky

Autor(i): Stanislav Filip, Jaroslav Mokrý, Ivan Hruška

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Kniha se zabývá kmenovými buňkami z různých pohledů - z pohledu biologie, medicíny a filozofie...Viac...

Nájsť podobné
Základy metafyziky mravov

Autor(i): Immanuel Kant

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Kniha Základy metafyziky mravov vznikla za vlády Fridricha II. (Pruského) roku 1785. Zmizla z kníhkupectiev tak rýchlo, že už o rok neskôr vyšlo druhé vydanie. Ide fakticky o prvý Kantov spis, v ktorom sa venuje problémom morálky a morálneho konania.Viac...

Nájsť podobné
Právo ženy?

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Problém, ktorý hýbe celou našou spoločnosťou, otázka práva ženy na rozhodovanie o prerušení tehotenstva, je ústrednou témou tejto publikácie. Jednotlivé štúdie sa vyslovujú pre i proti, autori zanietene obhajujú každý svoju pravdu.Viac...

Nájsť podobné
Minima moralia

Autor(i): Andrei Pleşu

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Súhrn poznámok z oblasti etiky, ku ktorým autora priviedli rozmanité okolnosti každodenného života: zúfalstvo, eufória, intelektuálny zápal i zmätok v duši, stretnutia s priateľmi i nepriateľmi, hnev, láska, bezradnosť i nádej.Viac...

Nájsť podobné
Prosociálnosť a etická výchova

Autor(i): Ivan Podmanický, Andrej Rajský

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Prosociálnosť a etická výchova. Monografia je výstupom projektu VEGA č. 1/0962/13 Teoretické preskúmanie a empirické overenie konceptu prosociálnosti ako...Viac...

Nájsť podobné
Etika pro děti

Autor(i): Michael Parker

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

V posledních dvou generacích se významně změnil způsob, jímž jsou předávány etické a morální zásady. V některých rodičích sílí v poslední době pocit, že už nemají dostatečnou...Viac...

Nájsť podobné
Zakázané ovocie

Autor(i): Paul Kurtz

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Kniha obsahuje zaujímavé state o súkromí a o ľudských právach a podáva konkrétne etické odporúčania ako alternatívy pre tradičné náboženské názory...Viac...

Nájsť podobné
Podnikateľská etiketa

Autor(i): Helena Janotová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Pravidlá spoločenskej etikety sa dostavajú čoraz viac do pozornosti verejnosti, manažérov nevynímajúc. Táto pozornosť je určite na mieste. Veď byť manažérom...Viac...

Nájsť podobné
Profesní hodnoty a etické principy v práci učitele

Autor(i): Taťána Göbelová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Téma profesních hodnot a etických principů učitele je teoreticky a výzkumně řešeno v návaznosti na připravovaný profesní standard učitele, jeho část Učitel a jeho profesní Já..Viac...

Nájsť podobné
Otázky o svědomí

Autor(i): Tomáš Akvinský

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Tři otázky z Questiones disputatae (De veritate, q. 15, 16 a 17) vytvářejí celek, který hledá kriterium pro hodnocení lidského jednání, a proto se zabývá především otázkou svědomí.Viac...

Nájsť podobné
Člověk na cestě k moudrosti

Autor(i): Jana Karolová, Přemysl Šil

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Moderně pojatá učebnice filosofie a etiky pro třetí ročník středních škol je určena zvídavým žákům a učitelům, kteří se snaží vytvářet zajímavé a pestré hodiny. Je rozdělena na...Viac...

Nájsť podobné
Prečo a ako milovať

Autor(i): Ján Henžel

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Etika ako náuka o živote sa stala vedou o mravnosti, podobne ako je estetika vedou o kráse. Do popredia tak vystúpila jej opisná funkcia s otázkou: „Ako ľudia žijú?“ Takmer zanikla, alebo aspoň ustúpila jej predpisná funkcia s otázkou ...Viac...

Nájsť podobné
Kontroverze současné medicíny

Autor(i): Radek Ptáček, Petr Bartůněk

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Monografie Kontroverze v současné medicíně se zaměřuje na aktuální kontroverzní etické otázky medicíny. V první části, do které je zařazena i kapitola o evidence...Viac...

Nájsť podobné
Žena nie je tovar

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Ženy boli často v histórii predmetom výmenného obchodu medzi mužmi. A hoci nastala doba, ktorá rovnosť žien a mužov považuje za legislatívne samozrejmú, ešte stále možno ženy predávať — legálne (v reklame) i nelegálne (na nútenú prostitúciu)...Viac...

Nájsť podobné
Etika

Autor(i): Robinson Dave

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Aktuální témata současného morálně filozofického myšlení. Etika se zamýšlí nad zodpovědností člověka v době, kdy se zdá, že odpovědnost již byla vystřídána nejistotou a relativismem. Jaká je role individuálního rozhodování...Viac...

Nájsť podobné
Psychiatrie a etika

Autor(i): Pavel Baudiš

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

V tomto průvodci po otázkách a problémech psychiatrické etiky jsme se snažili ukázat, že ani v psychiatrii, ani v etice neexistují spolehlivá a přesná pravidla. Praxi spíše odpovídá kontinuální hodnocení: více či méně etický...Viac...

Nájsť podobné
Slovník etiky a etickej výchovy

Autor(i): Anna Klimeková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Slovník predstavuje snahu autoriek o spracovanie terminologického penza z oblasti etiky, morálky a etickej výchovy. Vhodne poslúži najmä študentom odboru etická a občianska výchova, ale i iným odborom, akými sú pedagogika, pedagogická...Viac...

Nájsť podobné
Moc, peníze a právo

Autor(i): Jan Sokol

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Přepracované vydání knihy Moc, peníze a právo je součástí plánovaného souborného vydání zásadních děl Jana Sokola, v nichž z různých aspektů zkoumá člověka a jeho život uvnitř společnosti, a řadí se tak po bok nedávno...Viac...

Nájsť podobné
Staronové morálno-filozofické princípy a dôstojná smrť človeka

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej výročnej konferencie Ústavu etiky Vysokej školy Danubius v Sládkovičove a Inštitútu aplikovanej etiky profesora...Viac...

Nájsť podobné
Etika péče

Autor(i): Virginia Held

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Etika péče je nový a dynamicky se rozvíjející směr morální filosofie. Zatímco tradiční etické systémy zaměřují svou pozornost především na činy a vlastnosti jednotlivců, etika péče...Viac...

Nájsť podobné
Etická výchova pre 5. ročník základných škôl

Autor(i): Tatiana Piovarčiová, Darina Gogolová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Dlho očakávaná pomôcka pre žiakov aj učiteľov na celý školský rok obsahuje úlohy s prehľadne usporiadaným učivom na každú vyučovaciu hodinu. Kapitoly korešpondujú s...Viac...

Nájsť podobné
Máme ještě šanci?

Autor(i): Josef Fiala

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Stojíme před ekologickými pohromami a přišel čas, kdy člověk musí změnit systém hodnot, jimiž se řídil v posledních dvou tirsíciletí. Podle některých vědců už není možné lidskou civilizaci zachránit, protože živatoschopnost člověka je ničena drogami.Viac...

Nájsť podobné
Etika v podnikání a hodnoty trhu

Autor(i): Pavel Seknička, Anna Putnová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Publikace uznávaných autorů přináší nový a hlubší pohled na možnosti a limity trhu včetně uplatnění etických hodnot, norem a standardů. Představuje aktuální metody a nástroje etického řízení, které jsou v české odborné literatuře dosud málo známé...Viac...

Nájsť podobné
Budem ťa milovať a ctiť

Autor(i): Richard Vašečka

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Kniha Budem ťa milovať a ctiť od Richarda Vašečku, stojí na osvedčených a praktických princípoch Božieho slova, týkajúcich sa manželstva, rodiny, vzťahoch či sexuality. Táto 300 stranová kniha je jeho...Viac...

Nájsť podobné
Eutanazie, nebo paliativní péče?

Autor(i): Marta Munzarová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Otázky života a smrti se pro současného člověka vůbec nestaly lehčími nebo méně významnými, než byly pro všechny generace před námi. Nejen pro umírání a smrt naši vlastní a také pro naše nejbližší se nově nabízí schůdné „technické řešení“...Viac...

Nájsť podobné
Eutanazie

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Vydání žádané publikace Eutanazie. Víme o čem mluvíme? jsme připravili s naším spolupracovníkem a ředitelem Centra paliativní péče Martinem Loučkou. Brožura obsahuje reflexi aktuální situace a zkušenosti s eutanázií ve světě a přinese nové inspirace.Viac...

Nájsť podobné
Pojetí důstojnosti člověka od antiky po současnost

Autor(i): Jan Harůfek a kolektív

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Kniha Pojetí důstojnosti člověka od antiky po současnost si klade za cíl představit koncept důstojnosti člověka v proměnách času. Jejím záměrem však není zevrubně pojednat o...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov