alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Etika pro nové milénium

Autor(i): Dalajláma

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Dalajlama předkládá etický systém, který má za cíl konečné štěstí každého jedince.Viac...

Nájsť podobné
Globalizace, etika, ekonomika

Autor(i): Ivo Rolný, Lubor Lacina

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Proces globalizace se jeví v mnoha směrech jako nejednoznačný. Nabízí řadu příležitostí, ale je spojován i s vysoce negativními jevy...Viac...

Nájsť podobné
Etika a ekonomie

Autor(i): Amartya Sen

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Pokus indického profesora, nositele Nobelovy ceny za ekonomii, o návrat ekonomie jako vědy k původním morálním základům...Viac...

Nájsť podobné
Škandalózna pravda o interrupciách

Autor(i): Juraj Masár

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Fakty o interrupciách v celosvetovom meradle. Čo hovoria odborníci na antikoncepciu? Biblia a ženská rovnoprávnosť...Viac...

Nájsť podobné
Psychológia morálky

Autor(i): Petra Lajčiaková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Knihu ocení nielen odborná psychologická verejnosť a študenti, ale privítajú ju i odborníci z oblasti pedagogiky, etiky, sociológie a dalších príbuzných odborov...Viac...

Nájsť podobné
Stimulácia sociomorálneho vývinu v materskej škole

Autor(i): Jitka Jackulíková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Publikácia poskytuje teoretické poznatky a program stimulácie sociomorálneho vývinu detí predškolského veku...Viac...

Nájsť podobné
Teologická etika Nového zákona

Autor(i): Eduard Lohse

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Autor predkladá náčrt novozákonnej etiky v historickom poradí.Viac...

Nájsť podobné
Rozvoj morálního vědomí žáků

Autor(i): Pavel Vacek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Příručka objasňuje postupy, jak vést skupinové diskuse na témata s morálním obsahem, jak zadávat a vybírat vhodné etické problémy, jak v žácích motivovat potřebu zaujímat k nim postoje a srozumitelně je formulovat...Viac...

Nájsť podobné
Aplikovaná etika

Autor(i): Pavel Fobel

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Aplikovaná etika preukazuje svoju spoločenskú užitočnosť, rozšíril sa jej odborný potenciál, narastá počet inštitúcií, ktoré sa venujú etickej expertíze a poradenstvu...Viac...

Nájsť podobné
Etiketa a etika v podnikání

Autor(i): Ivan Šroněk

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Čtenáři, kteří jsou v pracovním, obchodním a zahraničně obchodním styku s jinými osobami, v knize najdou užitečného průvodce pravidly společenského chování a vystupování.Viac...

Nájsť podobné
Práva pacientov

Autor(i): Mária Nemčeková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Vznik publikácie bol motivovaný snahou poskytnúť odbornej i laickej verejnosti syntetický, celostný pohľad na problematiku závažne chorého človeka a jeho potreby. Jej autori pôsobili v Pracovnej skupine pre práva pacientov, ktorá pracovala od roku 19Viac...

Nájsť podobné
Právní symbolismus

Autor(i): Jiří Přibáň

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Kniha pojednává o vztahu práva, politiky a morálky z hlediska teorie sociálních systémů. Zaměřuje se zejména na zásadní problémy politické identity v kontextu ústavního a evropského práva...Viac...

Nájsť podobné
Etika v podnikové strategii

Autor(i): Ivo Rolný

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Kniha Etika v podnikové strategii nese příznačný podtitul Metodologické postupy integrace etiky do podnikové strategie...Viac...

Nájsť podobné
Etika

Autor(i): Benedictus de Spinoza

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

"Jen temná a politováníhodná pověrčivost zakazuje, abychom se radovali. Proč by mělo být ukájení hladu a hašení žízně slušnější než zahánění melancholie? To je můj názor na věc a mé přesvědčení..."Viac...

Nájsť podobné
Jádro věci

Autor(i): Christina Becker

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Tato kniha je zkoumáním filosofických a duchovních aspektů etických rozměrů individuace. Tyto aspekty jsou pak nahlíženy z pohledu lidí, kteří se aktivně podílejí na procesu individuace a praktikují analytickou psychologii...Viac...

Nájsť podobné
V mezní situaci

Autor(i): Tzvetan Todorov

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Autor se pokouší o formulaci základů nové morálky po zkušenosti totalitních táborů všeho druhu.Viac...

Nájsť podobné
Od narození do smrti

Autor(i): David C. Thomasma, Thomasine Kushner

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Tato kniha informuje o nejdůležitějších etických otázkách spojených s obrovským rozkvětem v biologii a medicíně.Viac...

Nájsť podobné
Etika v ošetřovatelství

Autor(i): Jaroslava Fišerová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Využití vědeckých objevů a technických vynálezů má i lidskou dimenzi, záleží na jejich uživatelích. Čím více moderní doba civilizovaného světa potřebuje sledovat etická hlediska vědeckotechnického pokroku, tím více se musí toto hledisko uplatňovat...Viac...

Nájsť podobné
Psychologie morálního vývoje

Autor(i): Hors Heidbrink

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Ojedinělá publikace, která zkoumá vývoj morálního myšlení z pohledu psychologie.Viac...

Nájsť podobné
Rady skúseného diabla

Autor(i): C.S. Lewis

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Vo svojej klasike nás C. S. Lewis zasväcuje do korešpondencie medzi dvoma diablami: skúseným Krutodlakom a jeho synovcom Svrabomilom...Viac...

Nájsť podobné
Five Moral Pieces

Autor(i): Umberto Eco

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Embracing the web of multi-culturalism that has become a fact of contemporary life from New York to New Delhi, Eco argues that we are more connected to people of other traditions and customs than ever before...Viac...

Nájsť podobné
Křesťanská etika

Autor(i): Karl-Heinz Peschke

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

VYCHÁZÍ VE SPOLUPRÁCI S KOLEGIEM ZVON Tématem knihy je současná etická problematika v celé její šíři...Viac...

Nájsť podobné
Jejich jest království

Autor(i): M. Scully a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

O etickém chování vůči zvířatům a jejich osudu...Viac...

Nájsť podobné
Etika v podnikatelském prostředí

Autor(i): Zdeněk Dytrt a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Špičkoví čeští a zahraniční odborníci přinášejí nejnovější a nejzajímavější poznatky týkající se etiky v podnikatelském prostředí, uvádějí příklady z české a evropské praxe a zabývají se možnostmi a přínosy konkrétního uplatnění etiky v podnikání...Viac...

Nájsť podobné
Magna Moralia

Autor(i): Aristotelés

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Aristotelova Velká etika (Magna Moralia) v upraveném překladu Antonína Kříže. Ve Velké etice je možno pozorovat souvislost s logickými spisy i v některých výrazech a předpokládá posluchače...Viac...

Nájsť podobné
Etika pro pomáhající profese

Autor(i): Jiří Jankovský

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Pomáhající profese představují poměrně široký soubor nejrůznějších povolání majících vztah k bezprostřední práci s lidmi, jsou však mnohem více službou a posláním, než rutinní prací...Viac...

Nájsť podobné
Principy obecné, ekonomické a informační etiky

Autor(i): Jiří Vaněk

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Učebnice je určena pro studenty vysokých škol a VOŠ k seznámení s etikou jako takovou, jejím uplatňováním v různých profesích, především na řídících místech.Viac...

Nájsť podobné
Profesijná etika

Autor(i): Helena Janotová a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Nerespektování profesní etiky, nesprávná komunikace mohou způsobit vážné problémy v podnikatelském subjektu, naopak její osvojení může vést k efektivnímu řízení a fungování organizace...Viac...

Nájsť podobné
Bytí a nicota

Autor(i): Jean Paul Sartre

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Základní dílo francouzského existencialismu, v němž se autor pokusil navázat na Heideggerův filosofický výklad lidské konečnosti, kterou chápe jako možnost být tím, čím nejsem, a nebýt tím, čím jsem...Viac...

Nájsť podobné
Příběhy spravedlnosti

Autor(i): Milan Sláma

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Kniha je určena pro studenty právnických fakult k seznámení s pojmy jako je spravedlnost, etika, teologie, uctívání zákona a důsledky porušení zákona...Viac...

Nájsť podobné
Bioetika

Autor(i): Eva Smolková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

V súčasnosti zaznamenávame obrovský nárast záujmu o otázky, ktoré sa označujú ako bioetické. Niektoré patria v rámci filozofického myslenia k tradičným, iné sú nové a súvisia s možnosťami, ktoré poskytujú moderné biotechnológie...Viac...

Nájsť podobné
Etické řízení ve firmě

Autor(i): Anna Putnová, Pavel Seknička

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Publikace přináší originální a ve firemní praxi ověřené informace pro manažery, podnikatele a studenty managementu, ekonomie a společenských věd o účinných nástrojích a metodách etického řízení ve firmě...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov