alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Bioetika, biotechnologie a biomedicína

Autor(i): Josef Petr Ondok

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

V předkládané knize se autor zabývá problematikou, která v současné době nabývá – díky prudkému rozvoji moderních technologií – stále větší důležitosti...Viac...

Nájsť podobné
Antropologie a etika

Autor(i): Jan Sokol, Zdeněk Pinc

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Kniha Antropologie a etika je souborem osmnácti více či méně rozsáhlých příspěvků publikovaných či přednesených přibližně v posledních deseti letech. Proto také nejde o homogenní celek s jediným hlavním námětem, ...Viac...

Nájsť podobné
Univerzalismus v etice jako problém

Autor(i): Vlastimil Hála

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Kniha se zaměřuje na významné dějinněfilosofické pokusy o zformulování univerzalistické koncepce etiky...Viac...

Nájsť podobné
Volajú to medicína

Autor(i): Daniel Jankech

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Kritická publikácia o pomeroch rešpektovania práv pacientiek hospitalizovaných na gynekologicko-pôrodníckych oddeleniach slovenských nemocníc...Viac...

Nájsť podobné
Morálne úvahy o 20. storočí

Autor(i): Michail Gorbačov, Daisaku Ikeda

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Autori diela - Michail Gorbačov (bývalý generálny tajomník komunistickej strany a posledný prezident ZSSR, laureát Nobelovej ceny mieru za diplomatické úsilie, ktoré viedlo k ukončeniu studenej vojny v r. 1990) a Daisaku Ikeda ...Viac...

Nájsť podobné
Etická výchova pre 6. ročník základných škôl (Pracovný zošit)

Autor(i): Tatiana Piovarčiová a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Publikáciu tvorí súbor aktivít pre každého žiaka rozpracovaný podľa platných učebných osnov. Obsahuje systematicky usporiadané úlohy, ktoré pomáhajú organizovať priebeh vyučovacích hodín...Viac...

Nájsť podobné
Etická výchova pre 5. ročník základných škôl (Pracovný zošit)

Autor(i): Tatiana Piovarčiová, Darina Gogolová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Dlho očakávaná pomôcka pre žiakov aj učiteľov na celý školský rok obsahuje úlohy s prehľadne usporiadaným učivom na každú vyučovaciu hodinu...Viac...

Nájsť podobné
Fenomén bulvár na Slovensku

Autor(i): Marcel Lincényi, Miroslav Kohuťár

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Kniha skúma hranice bulváru na Slovensku, ich prekročenie z etických princípov...Viac...

Nájsť podobné
Základy etiky, estetiky a religionistiky

Autor(i): Jiří Bílý

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

V tomto díle se pojednává o základech etiky, estetiky a religionistiky...Viac...

Nájsť podobné
Etika Níkomachova

Autor(i): Aristotelés

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Etika Níkomachova je klasickým dílem filosofické etiky, které znovu vychází po padesáti devíti letech. Poprvé systematicky probírá otázku ctnostného jednání, uměřenosti a nezdrženlivosti, spravedlnosti, úmyslnosti a dobrovolnosti, slasti a blaženostiViac...

Nájsť podobné
Policejní etika

Autor(i): Petr Nesvadba

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Publikace pojednává o profesní etice policie. V první části seznamuje čtenáře se základními pojmy, filosofickými východisky a myšlenkovými souvislostmi, v jejichž kontextu byly a jsou kladeny v evropské tradici ty nejzákladnější etické otázky...Viac...

Nájsť podobné
Situační etika

Autor(i): Joseph Fletcher

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Situační etika Josepha Fletchera (1905–1991), významného amerického etika a průkopníka bioetiky, je útokem na tradiční etiku norem, která podle autora nepřihlíží ke konkrétním situacím lidského života, a proto vede ke zkostnatělosti...Viac...

Nájsť podobné
Minima Moralia

Autor(i): Theodor W. Adorno

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Jen na první pohled se soubor Adornových fragmentů, poněkud možná matoucích svým tematickým záběrem - čteme v nich o Proustovi, Baudelairovi, Ibsenových dramatech a kulturním průmyslu, o předválečné němčině, fašismu i odborovém hnutí, ...Viac...

Nájsť podobné
Nedělejme chlapům služky!

Autor(i): Diana Perretti

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Kniha se zabývá vztahy mezi muži a ženami. Dozvíte se, proč obě pohlaví jednají tak, jak jednají, odhalíte tajemství lásky, naučíte se pravidlům mužsko-ženské komunikace a seznámíte se s typy mužů, kteří jsou "zakázaní" pro manželský vztah.Viac...

Nájsť podobné
Zakázané ovocie najviac chutí

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Na výučbu etickej výchovy pre 2. stupeň ZŠViac...

Nájsť podobné
Manažerská etika (VI. díl)

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Kniha se věnuje etice podnikání a veřejné správy.Viac...

Nájsť podobné
Manažerská etika (V. díl)

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Kniha se věnuje etice podnikání a veřejné správy.Viac...

Nájsť podobné
17 zákonov tímovej práce

Autor(i): John C. Maxwell

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Vybudovať úspešný tím nie je jednoduchá úloha. Dokonca aj ľudia, ktorí svoje tímy priviedli až na vrchol, len ťažko dokážu svoj úspech zopakovať. Aké nástroje sú potrebné na vybudovanie úspešného tímu?...Viac...

Nájsť podobné
Podnikateľská etika v praxi – cesta k úspechu

Autor(i): Anna Remišová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Podnikateľská etika v praxi – cesta k úspechu.Viac...

Nájsť podobné
Etika a nekonečno

Autor(i): Emmanuel Lévinas

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Zpočátku je Lévinas pod vlivem filosofie Husserlovy a Heideggerovy, později se však od obou těchto filosofů odklání a zdůrazňuje prioritu vztahu k bližnímu před Heideggerovou neosobností Bytí...Viac...

Nájsť podobné
Problém médií

Autor(i): Robert W. McChesney

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Slouží média obecnému blahu, nebo oligarchii? Je mediální systém založený na velkých korporacích slučitelný s životaschopnou demokratickou veřejnou sférou? Jak fungují zkorumpované politické principy, které takový systém vytvářejí?...Viac...

Nájsť podobné
Etika - sociálne vzťahy - spoločnosť

Autor(i): Helena Hrehová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Vzácny príspevok do odbornej diskusie v oblasti sociálno-etických vied. Podáva prehľad riešení v dejinách, prináša bohatstvo názorov, ich historický význam a ich etické hodnotenie.Viac...

Nájsť podobné
Spisy o etickom žití

Autor(i): Peter Singer

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Autor je profesorom na najprestížnejšej austrálskej univerzite a je zároveň jedným z najoriginálnejších predstaviteľov súčasnej praktickej, respektíve aplikovanej etiky...Viac...

Nájsť podobné
Od etiky k apologetike

Autor(i): Karol Kollár

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

"Publikácia sa vnútorne skladá z biografických poznámok - ide tu o viacmenej rozšírený, čiastočne štrukturovaný životopis Andreja Siráckeho a štyri ďalšie, ako veríme, analytické kapitoly jeho ťažiskových teoretických aktivít"...Viac...

Nájsť podobné
Sám sobě slušným člověkem

Autor(i): Marek Matějka

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Publikace je koncipována jako úvodní text z oboru společenské etiky.Viac...

Nájsť podobné
Vybrané kapitoly z medicínskej etiky

Autor(i): Ladislav Šoltés, Rudolf Pullmann a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Etika a filozofia mravnosti sa dostáva do popredia záujmu všetkých oblastí súčasného života. Biológia a medicína sú vedné odbory tak úzko späté s najvyššími hodnotami, ako je život a zdravie človeka, teda život na našej Zemi vôbec, ...Viac...

Nájsť podobné
Etika na Slovensku

Autor(i): Vasil Gluchman

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Táto kniha má šancu stať sa východiskovým materiálom pre rozvíjanie moderných etických koncepcií v rámci európskeho vnímania tejto problematiky v súčasných sociálnych vzťahoch a to nielen v teoretickej, ale aj praktickej rovine...Viac...

Nájsť podobné
Čtyři pohledy na interrupci

Autor(i): Tomáš Jiří Bahounek, Drahoslava Fukalová a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Problematika interrupcí patří trvale k nejdiskutovanějším, a to jak z hlediska lékařského, ale snad ještě více z hlediska právnického a zejména etického. Z toho důvodu se spojilo několik odborníků z různých vědních disciplín, ...Viac...

Nájsť podobné
Globalizace, etika, ekonomika

Autor(i): Ivo Rolný Lubor Lacina

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Proces globalizace se jeví v mnoha směrech jako nejednoznačný. Nabízí řadu příležitostí, ale je spojován i s vysoce negativními jevy. Autoři se zaměřili na problematiku ekonomické globalizace, kterou se snaží postihnout v širších filozofických, ...Viac...

Nájsť podobné
Úvod do etiky

Autor(i): Arno Anzenbacher

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Publikácia predstavuje základy etiky a etickej a morálnej výchovy, spracúva základnú terminológiu, definuje jednotlivé oblasti etiky, ako je morálka, mravnosť, relativizácia, analytická etika a pod. ...Viac...

Nájsť podobné
Právní argumentace nebo svévole

Autor(i): Libor Hanuš

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Morálka, etika

Publikace se zabývá aspekty právní argumentace souvisejícími s problematikou svévole, pramenů práva, náležitého vedení důkazního procesu, hledání smyslů a účelů v právu, mezí jeho právně přípustného výkladu a soudcovské dotvorby práva...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov