alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Řeč těla

Autor(i): Tiziana Bruno, Gregor Adamczyk

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Jak svou řečí těla působíte na ostatní? Co si druzí lidé skutečně myslí a jaké jsou jejich opravdové pocity? Jak můžete pomocí držení těla, gest a mimiky ovlivnit svůj protějšek? Jak vycházet s různými typy lidí? To vše a...Viac...

Nájsť podobné
Verbální komunikace a lidská psychika

Autor(i): Jaromír Janoušek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Vnitřní vazby mezi verbální komunikací a lidskou psychikou včetně jejich projevů v chování, činnosti a vztazích mezi lidmi — to vše přináší publikace „Verbální komunikace a lidská psychika“ významného českého psychologa...Viac...

Nájsť podobné
Pedagogická komunikace v teorii a praxi

Autor(i): Alena Nelešovská

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Pedagogická komunikace zaujímá ve výchovně vzdělávacím procesu stále významnější postavení. A právě proto přichází na český trh publikace Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Zahrnuje informace o pedagogické komunikaci...Viac...

Nájsť podobné
Umění úspěšné komunikace

Autor(i): Andreas Basu, Liane Faust

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

V knize UMĚNÍ ÚSPĚŠNÉ KOMUNIKACE – Jak správně naslouchat, řešit konflikty a mluvit s druhými lidmi se dozvíte: - jak pomocí tzv. nenásilné komunikace najít řešení přínosné pro všechny zúčastněné - jak jasně formulovat své prosby, aniž bychom druViac...

Nájsť podobné
Umění přesvědčivé komunikace

Autor(i): James Borg

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

V této velmi praktické a čtivé knížce najdete špičková pravidla, rady a příklady, jak krok za krokem výrazně zlepšit své přesvědčovací schopnosti, jak v každé situaci najít správná slova, jak rozumět řeči těla ostatních a působit na druhé svou...Viac...

Nájsť podobné
Mediace a možnosti využití

Autor(i): Lenka Holá

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Každý se někdy ocitne v obtížné životní situaci – a pak ocení pomoc mediátora, tedy nestranného prostředníka, jenž pomůže spor vyřešit mimosoudní cestou. Publikace se zaměřuje na mediační praxi u nás i v zahraničí, na poskytování mediace v konfliktecViac...

Nájsť podobné
Naučte se říkat ne

Autor(i): Jacque Marsonová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Často se vám stává, že potřeby ostatních lidí upřednostňujete před těmi svými? Obáváte se, abyste ostatní nezklamali? Pokud ano, zřejmě trpíte tím, co psycholožka Jacqui Marson označuje za „prokletí milých lidí“...Viac...

Nájsť podobné
Řeč těla v praxi

Autor(i): Mary Hartley

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

S lidmi komunikujeme různými způsoby. Přestože tou obecně nejuznávanější je slovní komunikace, řadu informací přijímáme a také vyjadřujeme beze slov, tedy postoji těla a gesty, mimikou tváře, barvou a silou hlasu a podobně...Viac...

Nájsť podobné
Mediace

Autor(i): Jiří Plamínek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Mediace je způsob řešení sporů, při němž účastníkům konfliktu pomáhá s nalezením dohody nestranný odborník – mediátor. Ten volí postup, jakým nejlépe dosáhnout dohody, ovšem protistrany si ponechávají právo rozhodovat o věcném obsahu dohody. Jde o...Viac...

Nájsť podobné
Jak to se mnou mluvíš?!

Autor(i): Joachim Engl, Franz Thurmaier

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Tajemstvím šťastných párů je úspěšný dialog. Čtivá knížka přináší všem ženám a mužům neocenitelné rady, jak se svým partnerem lépe komunikovat, jak namísto výčitek správně naslouchat, jak vyjádřit vlastní pocity...Viac...

Nájsť podobné
Komunikace a prezentace

Autor(i): Jiří Plamínek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

V novém vydání knihy uznávaného lektora a konzultanta se dozvíte, jak se chovat v nejčastějších komunikačních situacích - když potřebujete něco pochopit, něco vysvětlit, vést s někým rozhovor, řídit diskusi, zařídit, aby si...Viac...

Nájsť podobné
Nenásilná komunikace

Autor(i): Marshall B. Rosenberg

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Většina z nás byla vychovávána k posuzování, soutěživosti, ke kladení požadavků a ke komunikaci s lidmi v termínech, co je "správné" a co "špatné". Komunikace v tomto smyslu často vede k nedorozuměním. Koncept NVC (Nonviolent Communication) - tedy..Viac...

Nájsť podobné
Krizová komunikace

Autor(i): Jaroslava Ester

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Co vám přinese publikace o každodenních krizových a zátěžových situacích? - možné varianty konstruktivní komunikace v krizi, - seznam nejčastějších chyb a nevhodných reakcí, - rady pro předcházení a řešení zátěžových situací, - bohatý soubor...Viac...

Nájsť podobné
Zákon o mediaci

Autor(i): Martina Doležalová a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Publikace komentuje nový zákon o mediaci č. 202/2012 Sb., účinný od 1. 9. 2012, včetně prováděcí vyhlášky o zkouškách a odměně mediátora. Zaměřuje se na objasnění klíčových pojmů nového zákona ve všech jeho souvislostechViac...

Nájsť podobné
Reč tela + DVD

Autor(i): Vojtěch Černý

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Psychológ Vojtěch Černý objasní hlavné príčiny chýb pri komunikácií. Vysvetlí podstatu tzv. kódovania aj význam priestorového umiestnenia. Jadrom sú kapitoly o posturologií, mimike, haptike, komunikácií prostredníctvom dotyku, paralingvistike atď. ..Viac...

Nájsť podobné
Ako si získať priateľov a pôsobiť na ľudí v digitálnom veku

Autor(i): Dale Carnegie

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Dale Carnegie riešil medziľudské vzťahy a komunikáciu zdravým sedliackym rozumom a jeho princípy prežili celé storočie, pričom ovplyvnili milióny čitateľov. V dnešnom svete...Viac...

Nájsť podobné
Umění prezentace

Autor(i): Claudia Nöllke

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Jak úspěšně prezentovat produkty a projekty? Jak ideálně připravíte prezentace, lépe je provedete a jak je správně vyhodnotíte? Jaké jsou nejhorší chyby při prezentaci a jak se jim vyhnete?Viac...

Nájsť podobné
Mlčeti zlato

Autor(i): Nance Guilmartinová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Příručka vám poradí, jak se zachovat v obtížných situacích, kdy těžko hledáme slova. Můžeme být v těchto situacích jako laici úspěšní a jak dokážeme rozpoznat hranice, za které bychom již neměli zajít.Viac...

Nájsť podobné
Umění slovní sebeobrany

Autor(i): Matthias Pöhm

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Tato knížka plná jasných a praktických rad a příkladů vám pomůže čelit všem slovním útokům a provokacím. Jde o jednu z nejlepších a nejužitečnějších knih na toto téma, při jejímž čtení se budete zároveň dobře bavit. Zjistíte, že na slovní útoky a....Viac...

Nájsť podobné
Komunikační dovednosti v praxi

Autor(i): Milan Mikuláštík

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Studijní materiál zachycuje přehled informací o komunikaci a komunikačních dovednostech. Kniha je určena především manažerům, podnikatelům, ekonomům, studentům příslušných oborů...Viac...

Nájsť podobné
Komunikace ve veřejné správě

Autor(i): Vladimír Heger

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Komunikace ve veřejné správě bývá v představách veřejnosti spojována s riskantní chůzí po laně visícím nad hlubokou propastí, které se trvale účastní jen vycvičení akrobaté, zvyklí na pády a pokřik obecenstva...Viac...

Nájsť podobné
Rétorika pro pedagogy

Autor(i): Eva Hájková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Kniha Rétorika pro pedagogy přináší fundovaný odborný výklad problematiky veřejných mluvených verbálních projevů, který je doveden do praktické aplikace v řadě cvičení k vytvoření dovednosti kvalitně promlouvat na veřejnosti...Viac...

Nájsť podobné
Rétorika

Autor(i): Božena Šmajsová Buchtová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Druhé, aktualizované vydání úspěšné publikace přibližuje význam jazykové komunikace jak z hlediska běžného dorozumívání mezi lidmi, tak z hlediska správné mluvy odborné. Renomovaná autorka klade důraz na techniku mluveného...Viac...

Nájsť podobné
Krizová komunikace

Autor(i): Štěpán Vymětal

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Psychologie mimořádných událostí je relativně mladou aplikační oblastí psychologie, která má jako svůj předmět zájmu člověka, skupiny a populace v situacích krizí, katastrof a hromadných neštěstí. Přinášíme vám proto...Viac...

Nájsť podobné
Řeč těla

Autor(i): James Borg

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Tato kniha změní způsob, jak komunikujete s ostatními. Víte, že více než polovina komunikace mezi lidmi se odehrává pomocí těla? Síla a vliv "řeči těla" je obrovská. Stačí se pozorně dívat na druhé a zjistíte...Viac...

Nájsť podobné
Tréma a jak ji překonávat

Autor(i): Gilbert Garibal

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Ve společnosti, kde člověk musí neustále podávat důkazy o svých schopnostech, je normální, že míra stresu je vysoká a že se u někoho v některých situacích projevuje paralyzující...Viac...

Nájsť podobné
Jak zvládnout 77 obtížných situací při prezentacích a přednáškách

Autor(i): Zdeněk Helcl

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Jak posluchače zaujmout a udržet jejich pozornost? Jak skloubit obsah a formu vystoupení? Jak prezentovat a přednášet srozumitelně a účinně? Jak zaplnit prázdná místa v prvních řadách? Jak se připravit na různé skupiny posluchačů? Jak se...Viac...

Nájsť podobné
Mediace v teorii a praxi

Autor(i): Lenka Holá

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

V posledním desetiletí došlo u nás ke zvýšení zájmu o mediaci, metodu řešení konfliktů, při níž neutrální kvalifikovaná osoba — mediátor — pomáhá účastníkům ve vzájemném dorozumívání a v nalezení přijatelného řešeníViac...

Nájsť podobné
Interkulturelle Kommunikation

Autor(i): Edith Broszinsky-Schwabe

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Die Begegnung mit Menschen aus fremden Kulturen ist Normalität geworden, zunehmend auch im eigenen Land. Oft reicht unser eigenes "Rüstzeug" für die Verständigung über kulturelle Grenzen hinweg nicht aus ...Viac...

Nájsť podobné
Zakázané přesvědčovací techniky

Autor(i): Rintu Basu

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Jak snadno přesvědčit ostatní, aby v různých situacích udělali to, co chcete? Dozvíte se v této neocenitelné příručce! Naučíte se, jak pomocí metod vycházejících z neurolingvistického programování dosáhnout svých cílů...Viac...

Nájsť podobné
Efektivní krizová komunikace

Autor(i): Radek Chalupa

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Krizová komunikace je označována za královnu public relations. Jde o komunikaci firmy nebo instituce v situacích, kdy jej její pověst, stabilita či bezpečnost ohrožena krizovou událostí nebo negativní publicitou...Viac...

Nájsť podobné
Efektívna komunikácia a styk s verejnosťou

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Praktický pomocník pre riaditeľa školy na ceste k zdokonaleniu v oblasti komunikácie a vystupovania na verejnosti. Edícia ponúka mnoho efektívnych rád a informácií, ako sa dokonale...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov