alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Jak se bránit psychické manipulaci

Autor(i): M.M. Bubličenko

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Naše okolí nás neustále ovlivňuje. Lidské slovo má obrovskou moc - přikazovat, sugerovat, psychicky působit. Kromě toho na nás účinkuje víra, magie, dokonce i kletby...Viac...

Nájsť podobné
Rétorika a komunikace

Autor(i): Dieter–W. Allhoff, Waltraud Allhoff

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Chcete vyjádřit to, co máte na mysli, co nejlépe, aby vám partneři v rozhovoru rozuměli a mohli s vámi diskutovat? Rádi byste lépe rozuměli argumentům a sami dokázali efektivněji argumentovat?...Viac...

Nájsť podobné
Jak být laskavým a efektivním policistou

Autor(i): Terry Barker

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Kniha určená především policistům ukazuje jak úspěšně jednat s lidmi rozličného původu, různých temperametů a ve všelijakých náladách.Viac...

Nájsť podobné
Přestaňte být manipulování

Autor(i): George H. Green, Carolyn Cotter

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Kniha odhaluje principy, kterými se řídí manipulátoři.Viac...

Nájsť podobné
Svět středověkých gest

Autor(i): Jean-Claude Schmitt

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Středověká kultura byla v míře mnohem menší než kultura dnešní založena na písmu a psaném textu. Mnohem větší roli v ní naopak hrála gesta – řeč těla a především rukou, které lidé středověku rozuměli daleko lépe a důvěrněji než slovům a literám.Viac...

Nájsť podobné
Jak efektivně vést porady

Autor(i): Eva Kaňáková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Také máte dojem, že porady jsou "zbytečným mrháním času" či "nenasytným žroutem energie"? Přemýšlíte o tom, jak čas strávený na poradách nepromrhat, jak udělat z porad efektivní setkání pracovníků, namísto nudné hodinky podřimování...Viac...

Nájsť podobné
Průvodce úspěšnou komunikací

Autor(i): Jan Vymětal

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

V komplexní a čtivé knížce se dozvíte vše důležité pro vaši úspěšnou komunikaci v praxi. Nestačí být jen dobrý odborník či mít skvělé nápady - stejně důležitá je pro váš osobní úspěch a úspěch organizace, ve které pracujete, vynikající komunikace...Viac...

Nájsť podobné
Oběť, kat a zachránce ve vztazích a komunikaci

Autor(i): Christel Petitcollin

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Prožíváte-li opakovaně v komunikaci s některými lidmi něco negativního nebo frustrujícího, říkáte si, že už se nenecháte vtáhnout do hry. Autorka v knize vysvětluje základní pojmy psychologických her Erika Berna...Viac...

Nájsť podobné
Přesvědčivá prezentace

Autor(i): Olga Medlíková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Umět dobře prezentovat je silná konkurenční výhoda. Prezentovat můžete představu, plán, projekt či výsledek, produkt, názor nebo myšlenku. Prezentací můžete motivovat lidi, informovat posluchače, prodávat službu či předávat nadšení...Viac...

Nájsť podobné
Co mám říct?

Autor(i): Sheila Dainow

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Jak najít vhodná slova v obtížných situacích? Všichni chceme pomoct těm, které máme rádi, zejména když jsou v těžkém životním období. Většinou si nejsme jistí, jaký nejvhodnější způsob zvolit, chceme-li příteli v tísni nabídnout pomoc...Viac...

Nájsť podobné
Mediální zákony

Autor(i): Aleš Rozehnal

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Komentář se týká nejdůležitějších mediálních zákonů (zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, tiskového zákona, zákona o neperiodických publikacích, zákona o regulaci reklamy) a je napsán jedním z předních právních znalců...Viac...

Nájsť podobné
Jak se domluvit s jinými?

Autor(i): Jan Bouzek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Kniha se snaží ukázat, jak je možné se domluvit i s lidmi velmi rozdílného původu, kteří pocházejí z nejrůznějších kulturních zázemí, a preferují tudíž odlišné způsoby myšlení...Viac...

Nájsť podobné
Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit

Autor(i): Andrew Bradbury

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Je pro vás a vaši firmu důležité, aby vaše prezentace byly kvalitní, zapamatovatelné a účinné? Jsou prezentace součástí vaší obchodní strategie, nebo je používáte zcela nahodile?...Viac...

Nájsť podobné
Komunikace na úrovni

Autor(i): Patricia McLaganová, Peter Krembs

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Jak dosáhnout ještě vyšší výkonnosti pomocí účinné komunikace...Viac...

Nájsť podobné
Úvod do teorie masové komunikace

Autor(i): Denis McQuail

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Rozsáhlá učebnice základů masové komunikace s přesahem do praxe.Viac...

Nájsť podobné
Rétorika

Autor(i): Jaroslav Kohout

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Umění mluvit a jednat s lidmi Dotisk 3. vydání Nové vydání knižní podoby úspěšného a populárního praktického kursu rétoriky pro manažery, obchodníky, moderátory, učitele, kněze, advokáty, politiky a další veřejně činné osoby.Viac...

Nájsť podobné
Konflikty mezi lidmi

Autor(i): Jaro Křivohlavý

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Konflikty mezi lidmi vznikají neustále. Pro někoho je jejich řešení výzvou, pro jiného jsou noční můrou. Autor popisuje druhy konfliktů (konflikty představ, názorů, zájmů, postojů, konflikty vnitřní a konflikty mezilidské) a různé typy jejich řešení.Viac...

Nájsť podobné
Umění diplomatického jednání

Autor(i): Frank Naumann

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Dvacet pravidel diplomatického jednání Umění diplomatického jednání není přežitkem dávných dob, právě naopak...Viac...

Nájsť podobné
Rétorika v praxi

Autor(i): Peter Flume

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Vynikající rétorické dovednosti a jejich praktické využívání při projevu, prezentaci, rozhovoru či argumentaci jsou silnou konkurenční výhodou každého, kdo komunikuje s jinými lidmi, ať už s posluchači, klienty, kolegy, šéfy...Viac...

Nájsť podobné
Jak manipulovat s lidmi

Autor(i): Marián Béreš

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Manipulace není jenom fenomén historie nebo vzdáleného okolí. V podstatě každý den jsme manipulováni...Viac...

Nájsť podobné
Koučink

Autor(i): Ian Fleming, Allan J. D.Taylor

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Kapesní příručka tipů a technik koučinku, které napomáhají k efektivnějším výkonům a úspěšné prezentaci nejen na pracovišti.Viac...

Nájsť podobné
Prezentační dovednosti

Autor(i): Ivana Hospodářová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

V publikaci najdete nejen praktický návod na přípravu účinné prezentace ale daleko více. Celá publikace vychází z myšlenky, že každý dialog, každá komunikace s druhými lidmi je ovlivňování - ať chceme či nechceme ovlivňujeme, informujeme, přesvědčujeViac...

Nájsť podobné
10 zlatých pravidel překonávání nejčastějších komunikačních bariér

Autor(i): Ivan Bureš, Vlasta A. Lopuchovská

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Verbální komunikace byla, je i bude nejefektivnějším nástrojem vytváření mezilidských vztahů. Pokud si nerozumíte s lidmi, nemůžete vybudovat ani výkonný pracovní tým, ani vás nepřijme komunita, v níž žijete...Viac...

Nájsť podobné
Základy mediální výchovy

Autor(i): Marek Mičienka, Jan Jirák a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Metodický materiál pro výuku mediální výchovy seznamuje žáky a studenty s principy fungování médií, učí je kritickému přístupu k médiím a uvádí do základů mediální gramotnosti...Viac...

Nájsť podobné
Komunikácia v ošetrovateľstve

Autor(i): Jarmila Kristová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Pacient spravidla nemá problémy s komunikáciou, pretože jeho komunikačný štýl sa zásadné nelíši od toho, čo si osvojil a používal pred chorobou...Viac...

Nájsť podobné
Zlatá kniha komunikace

Autor(i): David Gruber

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Nejvýznamnější český autor témat z oblasti komunikace a rétoriky a time managementu připravil pro své čtenáře publikaci, v níž shrnuje podstatné informace z této problematiky a to velmi přitažlivou a zajímavou formou aplikace na reálné každodenní...Viac...

Nájsť podobné
Umění přesvědčivé komunikace

Autor(i): James Borg

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

V této velmi praktické a čtivé knížce najdete špičková pravidla, rady a příklady, jak krok za krokem výrazně zlepšit své přesvědčovací schopnosti, jak v každé situaci najít správná slova, jak rozumět řeči těla ostatních...Viac...

Nájsť podobné
Úvod do teorie masové komunikace

Autor(i): Denis McQuail

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Masová média (zvláště tisk, televize a rozhlas) mají v moderních společnostech zásadní a stále vzrůstající význam. Jsou prostředkem moci, rozhodujícím zdrojem výkladů sociální reality a představ o ní, klíčem ke slávě a postavení...Viac...

Nájsť podobné
Řeč těla jako účinný nástroj prodeje

Autor(i): Jan L. Wage

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

5. vydání Překlad z němčiny.Viac...

Nájsť podobné
Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci

Autor(i): Zbyněk Vybíral

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Komunikace mezi lidmi zajímá jak běžné laiky, tak širokou škálu odborníků, a to od novinářů a pracovníků reklamy po psychoterapeuty a lékaře...Viac...

Nájsť podobné
Řeč těla

Autor(i): Vojtěch Černý

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Publikace je určena pro obchodní zástupce i obchodníky za pultem – naučí je rychle a bezpečně rozpoznat, co si jejich protějšek skutečně myslí, navede je, jak s ním jednat, aby dosáhli svého cíle; obecně pro všechny, kteří řídí větší počet lidí...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov