alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Umění rétoriky

Autor(i): Roman Braun

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Kvalita komunikace určuje do velké míry profesní i osobní úspěch. Rozhodující přitom je, jak je člověk schopný prezentovat své vlastní kvality, řešit vztahové konflikty či pečovat o své vztahy...Viac...

Nájsť podobné
Psychologie komunikace

Autor(i): Zbyněk Vybíral

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Komunikace znamená nejen výměnu informací a kódů, ale vzájemnou interakci subjektů, která má složité zákonitosti a pravidla, a v případě mezilidské komunikace i velmi jemnou psychologii. Analýza mezilidské i vnitřní, skryté komunikace, ...Viac...

Nájsť podobné
Řeč těla pro ženy

Autor(i): Cornellia Topf

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Ženy mohou být pracovně mnohem úspěšnější, když si přestanou svými nevhodnými signály těla házet samy sobě klacky pod nohy. V konkurenčním boji o dobrou práci, povýšení či vyšší plat se většina žen soustředí hlavně na své silné stránky, ...Viac...

Nájsť podobné
Základy mezilidské komunikace

Autor(i): Joseph A. DeVito

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Překlad třetího vydání úspěšné knihy, která přináší studentům, psychologům, instruktorům a trenérům personální komunikace, ale i všem ostatním zájemcům základní pojmy a dovednosti z oblasti mezilidské komunikace...Viac...

Nájsť podobné
Sám sobě slušným člověkem

Autor(i): Marek Matějka

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Publikace je koncipována jako úvodní text z oboru společenské etiky.Viac...

Nájsť podobné
Jak získavat přátele a působit na lidi

Autor(i): Dale Carnegie

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Příručka, která je po desítky let světovým bestselerem. Pomůže vám poznat a pochopit velké tajemství správného způsobu, jak jednat s lidmi...Viac...

Nájsť podobné
Jak vést rozhovory s podřízenými pracovníky

Autor(i): František Bělohlávek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

V knížce zkušeného lektora, poradce a psychologa získáváte neocenitelného rádce a pomocníka pro vedení důležitých rozhovorů s vašimi podřízenými pracovníky. Nejdříve získáte cenné rady, jak při pohovorech s pracovníky komunikovat, jak naslouchat, ...Viac...

Nájsť podobné
Láska a manipulace

Autor(i): Isabelle Nazare-Aga

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Tématem nové knihy autorky, jejíž kniha Nenechte sebou manipulovat zaujala i české čtenáře, je opět manipulace, tentokrát v partnerských vztazích. Autorka opět vychází ze své terapeutické praxe a na mnoha konkrétních příbězích partnerských dvojic ...Viac...

Nájsť podobné
Tváří v tvář - průvodce úspěšnou komunikací

Autor(i): Peter Honey

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Kniha, která vás provede všemi záludnostmi společenského chování.Viac...

Nájsť podobné
Řeč těla a umění komunikace

Autor(i): Jaroslav Pech

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Velice průměrní lidé, pokud jsou schopni druhé přesvědčit a zmanipulovat, mohou dosáhnou v životě netušených úspěchů. Vždyť na čem je postavena existence většiny politiků? Ale i v případě, že se člověk nepustí na tenký led kariéry poslance, ...Viac...

Nájsť podobné
Přesvědčivá komunikace manažera

Autor(i): Květuše Lepilová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Kniha a kurz komunikace na DVD jsou užitečné pro manažery a všechny lidi pohybující se v podnikatelském prostředí. Ovládnutí principů komunikačních dovedností pomáhá manažerům situace předvídat a aktivně ovlivňovat jejich řešení...Viac...

Nájsť podobné
Sémiotika v teorii a praxi

Autor(i): Jarmila Doubravová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Se znaky se setkáváme každý den: jako znak lze vnímat dopravní značky a reklamní poutače, gesta a oblečení lidí kolem nás, každé umělecké dílo apod. Znakům pomáhá porozumět sémiotika - věda zabývající se znaky a zároveň metoda užívaná mnoha ...Viac...

Nájsť podobné
Komunikace pro zdravotní sestry

Autor(i): Martina Venglářová, Gabriela Mahrová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Dlouho očekávaná publikace je určena zejména sestrám, studentům ošetřovatelství a jejich pedagogům, ale i dalším zdravotnickým pracovníkům. Po jejím přečtení se budou čtenáři dobře orientovat v otázkách verbální i neverbální komunikace, ...Viac...

Nájsť podobné
Komunikační a obchodní dovednosti manažera

Autor(i): Vladimíra Khelerová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Prakticky zaměřená kniha pro manažery a podnikatele, kteří přicházejí do styku se zaměstnanci, členy týmů a obchodními partnery a z toho důvodu potřebují zdokonalit své komunikační a obchodní dovednosti...Viac...

Nájsť podobné
Nenechte sebou manipulovat

Autor(i): Isabelle Nazare-Aga

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Jak rozpoznat manipulaci a jak se jí ubránit. Zajímavé téma je u nás v knižní podobě zpracováno poprvé, ačkoliv do kontaktu s lidmi, kteří námi manipulují, se dostáváme nezřídka. Nemusí to být jen v obchodě, v reklamě či v politice...Viac...

Nájsť podobné
Umění konverzace

Autor(i): Frank Naumann

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Kniha Umění konverzace nepřináší hlubokomyslné pravdy, ale zcela praktické podněty a nápady pro rozšíření a prohloubení komunikačních dovedností pro každodenní použití...Viac...

Nájsť podobné
Nenásilná komunikace

Autor(i): Marshall B. Rosenberg

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Většina z nás byla vychovávána k posuzování, soutěživosti, ke kladení požadavků a ke komunikaci s lidmi v termínech, co je "správné" a co "špatné". Komunikace v tomto smyslu často vede k nedorozuměním...Viac...

Nájsť podobné
Psychologie a komunikace pro zdravotnické asistenty

Autor(i): Jarmila Kelnarová, Eva Matějková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Na trhu jediná učebnice pro obor zdravotnický asistent. Obsahuje problematiku verbální a neverbální komunikace a psychologie zaměřené na zdravotnickou a sociální oblast a její využití v profesi zdravotnického asistenta...Viac...

Nájsť podobné
Rétorika a prezentace

Autor(i): Emil Hierhold

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Sedmé, aktualizované vydání velmi úspěšné publikace o prezentaci a slovním projevu je určeno manažerům a vedoucím projektů, specialistům, prodejcům, lektorům, konzultantům a všem, kteří prezentují sami sebe, firmu, produkt či myšlenky...Viac...

Nájsť podobné
Řeč těla

Autor(i): Allan Pease, Barbara Pease

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

K aktualizovanému a podstatně rozšířenému vydání knihy Řeč těla (kniha je rozšířena zhruba o dvě třetiny) si Allan Pease přizval svou manželku Barbaru a novým způsobem pojednali všechna témata, která se nacházejí už v první verzi této knihy...Viac...

Nájsť podobné
Komunikace, argumentace, rétorika

Autor(i): Milan Klapetek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Většina knih o komunikaci a rétorice se zaměřuje na umění prosazení sebe sama a svých myšlenek, svých vlastních názorů a zájmů. Podstatně méně je knih, jejichž cílem by bylo učit člověka mluvit a jednat tak, aby jeho slova vytvářela vztah srdečnosti.Viac...

Nájsť podobné
Svépomocný program při koktavosti

Autor(i): Malcolm Fraser

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Cílem publikace je pomoc koktavým, aby koktavost zvládli nebo ji přinejmenším měli pod kontrolou.Viac...

Nájsť podobné
Tabu v rodinné komunikaci

Autor(i): Rotraud A. Pernerová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

O čem se v rodinách nemluví, ač by to bylo užitečné.Viac...

Nájsť podobné
Vliv na druhé

Autor(i): Dmitrij Veriščagin

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Kniha je návodem, jak pomocí různých programů dosáhnout, aby se lidé kolem nás změnili z nepřátel na přátele, a lze v ní najít rady, jak usměrnit chování lidí (takzvaných vůdců), jak rozpoznat záměry jiných lidí a pochopit jejich vnímání...Viac...

Nájsť podobné
Umění slovní sebeobrany

Autor(i): Matthias Nöllke

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Jak reagovat rychle a trefně v každé životní situaci? Ve velmi čtivé příručce najdete 100 osvědčených tipů a mnoho dalších praktických rad, ukázek a příkladů, jak pohotově reagovat a suverénně komunikovat v různých situacích v práci a v osobním životViac...

Nájsť podobné
Základy mezilidské komunikace

Autor(i): Joseph A. DeVito

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Nové vydání nejprodávanější publikace o mezilidské komunikaci se prakticky a čtivě zabývá komunikací mezi lidmi, komunikací v malých skupinách a veřejným projevem, a to s důrazem na rozvoj komunikačních dovedností...Viac...

Nájsť podobné
Komunikace a prezentace

Autor(i): Jiří Plamínek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

V knize uznávaného lektora a konzultanta se dozvíte, jak se chovat v nejčastějších komunikačních situacích - když potřebujete něco pochopit, něco vysvětlit, vést s někým rozhovor, řídit diskusi, zařídit, aby si někdo něco pamatoval...Viac...

Nájsť podobné
Jak úspěšně vyjednávat

Autor(i): Mark H. McCormack

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Zpochybňujte všechno a myslete velkoryse při projednávání každého významějšího bodu - dvě základní témata knihy manažerského odborníka.Viac...

Nájsť podobné
Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci

Autor(i): Zbyněk Vybíral

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Komunikace mezi lidmi zajímá jak běžné laiky, tak širokou škálu odborníků, a to od novinářů a pracovníků reklamy po psychoterapeuty a lékaře...Viac...

Nájsť podobné
Muži za to nemůžou, ale ženy také ne

Autor(i): Zina Rajnochová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Těžko by se mezi námi našel někdo, kdo se se svým partnerem někdy nepohodl či nepohádal. Často si po takových zbytečných hádkách sami klademe otázku, proč se vlastně hádáme? Kde je příčina těch často malicherných sporů? Lze jim nějak předcházet?...Viac...

Nájsť podobné
Ako si získavať priateľov a pôsobiť na ľudí

Autor(i): Dale Carnegie

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Táto kniha patrí medzi najúspešnejšie medzinárodné bestsellery všetkých čias. Dotkla sa totiž citlivého miesta a splnila očakávania mnohých ľudí. Pomohla pätnástim miliónom čitateľov v tridsiatich krajinách sveta...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov