alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Pět nejdůležitějších dovedností při jednání s lidmi

Autor(i): Dale Carnegie

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Dale Carnegie byl průkopníkem toho, čemu dnes říkáme úsilí zaměřené na rozvoj lidského potenciálu. Jeho knihy a kurzy pomohly milionům lidí na celém světě získat sebedůvěru při jednání s lidmi...Viac...

Nájsť podobné
Jak správně myslet, jednat a mluvit

Autor(i): Dale Carnegie

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Nesmírně užitečná kniha pro všechny, kdo chtějí uspět v současném světě...Viac...

Nájsť podobné
Rétorika

Autor(i): Marie Maříková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Třetí vydání učebnice, která si klade za cíl konkrétními radami a cvičeními pomoci manažerům, pracovníkům PR a reklamních agentur, moderátorům, lektorům, učitelům, studentům, dealerům, poslancům, všem, ...Viac...

Nájsť podobné
Láska a manipulace

Autor(i): Isabelle Nazare-Aga

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Tématem nové knihy autorky, jejíž kniha Nenechte sebou manipulovat zaujala i české čtenáře, je opět manipulace, tentokrát v partnerských vztazích...Viac...

Nájsť podobné
Jak na "špinavé" triky a útoky v komunikaci

Autor(i): Albert Thiele

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Jak úspěšně zvládat rozepře, agresivní diskuse a pohotově argumentovat i ve stresových situacích? Jak se vyrovnat s osobními útoky, výhružkami a hrozivými gesty?...Viac...

Nájsť podobné
Nenechte sebou manipulovat

Autor(i): Isabelle Nazare-Aga

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Jak rozpoznat manipulaci a jak se jí ubránit. Zajímavé téma je u nás v knižní podobě zpracováno poprvé, ačkoliv do kontaktu s lidmi, kteří námi manipulují, se dostáváme nezřídka. Nemusí to být jen v obchodě, v reklamě či v politice...Viac...

Nájsť podobné
Účinné poradenství při terapii koktavosti

Autor(i): Jane Fraser

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Kolektiv klinických logopedů shrnuje nejnovější poznatky z oblasti terapie koktavosti (balbuties). V jednotlivých kapitolách je věnována pozornost rodičům koktajících dětí i samotným dětem, dospívajícím i dospělým, kteří trpí koktavostí...Viac...

Nájsť podobné
27 manipulativních technik

Autor(i): Andreas Edmüller, Thomas Wilhelm

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Jaké jsou nejčastější manipulativní techniky? Jak rozpoznat pokusy o manipulaci? Jak se manipulaci elegantně a účinně bránit? V čtivé a praktické příručce najdete 27 manipulativních technik a návody, jak se před nimi chránit...Viac...

Nájsť podobné
Zákon dorozumění

Autor(i): Michael J. Losier

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Navazování kontaktů a vytváření vztahů, to je naprostý základ života ve společnosti. Michael Losier nabízí velmi jednoduchý zákon - zákon dorozumění - který člověku pomůže poznávat různé typy lidí...Viac...

Nájsť podobné
Rétorika pro právníky

Autor(i): Martina Urbanová a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Řečníkem není ten, kdo pouze na veřejnosti mluví, ale ten, kdo si svoji řeč umí sám připravit a zároveň ji poutavě a přesvědčivě přednést. Řečník tedy musí vědět nejen, co chce říci ...Viac...

Nájsť podobné
Trénink úspěšné komunikace

Autor(i): Christine Scharlau

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Jak cílevědomě a úspěšně komunikovat? Jak překonávat překážky v komunikaci? V různých pracovních i osobních situacích je jasná a efektivní komunikace klíčem k úspěchu...Viac...

Nájsť podobné
Jak rozvíjet vztahy s lidmi, působit na ně a získat jejich důvěru

Autor(i): Dale Carnegie

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

První díl nové edice. Exklusivní vydání aktualizované pro současnost, vhodné do každé knihovny, pro každého, kdo touží stát se lepším a úspěšnějším člověkem...Viac...

Nájsť podobné
Jak žít s koktavostí

Autor(i): Richard Parent

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Publikace představuje bez přehánění naprostou novinku na našem knižním trhu, protože se dotýká problémů dospělých koktavých...Viac...

Nájsť podobné
Agrese tolerance a intolerance

Autor(i): Jaromír Janata

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Tolerance a intolerance jsou dnes běžné pojmy v téměř každém jazyce. Být tolerantní je požadavek moderní doby, něco jako být "dobrý", a intolerance je téměř synonymem zla...Viac...

Nájsť podobné
Krizová komunikace

Autor(i): Štěpán Vymětal

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Psychologie mimořádných událostí je relativně mladou aplikační oblastí psychologie, která má jako svůj předmět zájmu člověka, skupiny a populace v situacích krizí, katastrof a hromadných neštěstí...Viac...

Nájsť podobné
Komunikácia, tlmočenie, preklad

Autor(i): Daniela Müglová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Viete si predstaviť, aký chaos musel nastať v Babylone, keď stavitelia veže i všetci pomocníci hovorili rôznymi jazykmi a nikto nikomu nerozumel? Prečo si občas nerozumieme, aj keď hovoríme rovnakým jazykom? ...Viac...

Nájsť podobné
Rétorika - vážnost mluveného slova

Autor(i): Božena Šmajsová Buchtová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Druhé aktualizované vydání úspěšné publikace přibližuje význam jazykové komunikace jak z hlediska běžného dorozumívání mezi lidmi, tak z hlediska správné mluvy odborné...Viac...

Nájsť podobné
Rétorika pro každého

Autor(i): Jay Heinrichs

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Rétorika znamená víc než velkolepé řečnictví, umí víc než „používat slova… k ovlivňování nebo přesvědčování“, jak ji popisuje Websterův výkladový slovník. Rétorika nás učí debatovat bez hněvu. A dává možnost najít zdroj společenské moci…Viac...

Nájsť podobné
Když žirafa tančí s vlkem

Autor(i): Serena Rust

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Představ si, že jsi naštvaná na svého partnera, ale dokážeš to vyjádřit tak, aby to pochopil a necítil se napadený... Nebo ti tvá partnerka něco vyčítá a ty pochopíš, co potřebuje, aniž by ses cítil ublížený...Viac...

Nájsť podobné
Manuál k tréninku řeči lidského těla

Autor(i): Josef Valenta

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Publikace přináší informace o tom, jak lze zdokonalovat žáky, studenty i vzdělávající se dospělé v oblasti neverbální komunikace - důležitého tématu osobnostní a sociální výchovy...Viac...

Nájsť podobné
Facilitace

Autor(i): Aleš Bednařík

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Nová kniha o tom, jak vést skupinová setkání. Nabízí postupy pro vedení pracovních skupin a skupinových diskusí. Naučí vás řídit skupinová plánování a řešení problémů...Viac...

Nájsť podobné
Moderní rétorika

Autor(i): Alena Špačková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Jak si připravit svůj projev a prezentaci? Jak promluvit přesvědčivě před posluchači a udržet jejich pozornost? Jak zvládnout trému a působit sebejistě a kompetentně? Jak se obléknout a upravit? Jak ovlivnit posluchače řečí těla?...Viac...

Nájsť podobné
Tajná řeč těla

Autor(i): David Lewis

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

"To, co říkáte, často vede k úspěchu či neúspěchu daleko méně, než jak to říkáte." To jsou slova autora významného titulu Tajná řeč těla D. Lewise, který se stal po několik desítek let nejvyhledávanější učebnicí z oboru mimoverbální komunikace...Viac...

Nájsť podobné
Úspěšný dialog

Autor(i): Ernest Dupuy

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Jak si rozumět a dorozumět se. Praktické prostředky využívané v dialogu. Přizpůsobení výrazových prostředků. Příklady různých typů dialogů z profesní, rodinné a sociální oblasti...Viac...

Nájsť podobné
Reč tela

Autor(i): Vojtěch Černý

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Publikácia je určená pre obchodných zástupcov i obchodníkov za pultom – naučí ich rýchlo a bezpečne rozoznať, čo si zákazník naozaj myslí, navedie ich, ako s ním rokovať, aby dosiahli svoj cieľ...Viac...

Nájsť podobné
Jak jednat s různými typy lidí + DVD

Autor(i): Vojtěch Černý

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Nedílnou součástí knihy je DVD, kde si můžete prohlédnout videa, naučit se rychle rozpoznat kategorie osobností a osvojit se techniku, jak na ně!Publikace je určena: pro obchodníky, které naučí, jak jednat s klientem nebo partnerem...Viac...

Nájsť podobné
Velká kniha umění slovní sebeobrany

Autor(i): Matthias Nöllke

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Kdo je pohotový a ovládá umění slovní sebeobrany, odchází ze slovních šarvátek a potyček jako vítěz a s jistotou zvládá i obtížnou komunikaci. Pojďte se naučit, jak se v náročných situacích blýsknout přesně zacílenou odpovědí...Viac...

Nájsť podobné
Umění obchodní konverzace

Autor(i): Debra Fineová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Vedle průvodce poskytujícího návod, jak vést lehkou společenskou konverzaci, kterého čtenářům současně nabízíme, přichází specialistka na mezilidské vztahy Debra Fine také s obtížnějším tématem - uměním obchodní komunikace...Viac...

Nájsť podobné
Úvod do teorie masové komunikace

Autor(i): Denis McQuail

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Rozsáhlá učebnice základů masové komunikace s přesahem do praxe. Masová média (zvláště tisk, televize a rozhlas) mají v moderních společnostech zásadní a stále vzrůstající význam...Viac...

Nájsť podobné
Zlatá kniha komunikace

Autor(i): David Gruber

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Pro usnadnění a zefektivnění komunikace v profesním i osobním životě skvěle poslouží Zlatá kniha komunikace. Třetí, opět rozšířené vydání této knihy, obsahuje to podstatné o všech důležitých komunikačních situacích...Viac...

Nájsť podobné
Praktická komunikace pro každý den

Autor(i): Laura Janáčková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Každý den se setkáváme s lidmi. Jednáme s nimi. Hovoříme s nimi. Nasloucháme jim. Domlouváme se s nimi. Přicházíme s nimi do přátelského kontaktu, ale též do sporů a konfliktů. Každý den se snažíme o porozumění.Viac...

Nájsť podobné
Umění přátelského řešení konfliktů

Autor(i): Tanja Baum

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Komunikácia, reč tela

Konfliktním situacím jsme vystaveni neustále a snad v každé životní oblasti – ať již se jedná o špatnou obsluhu v restauraci, o napětí na pracovišti nebo o neuspokojivé osobní situace...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov