alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Novohradské nárečia

Autor(i): Eugen Jóna

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Monografia vychádza z rukopisnej pozostalosti poprednej osobnosti slovenskej jazykovedy – Eugena Jónu – pri príležitosti stého výročia jeho narodenia. Poznatky, ktoré...Viac...

Nájsť podobné
Od hovoriaceho stroja k sociálnej lingvistike

Autor(i): Slavomír Ondrejovič

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Viac...

Nájsť podobné
Mýtus a geografie

Autor(i): Sylva Fischerová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Sborník Mýtus a geografie shrnuje jedenáct studií předních českých badatelů, jež spojuje otázka po způsobu, jakým člověk vnímá svět v tom nejširším smyslu slova ...Viac...

Nájsť podobné
Egyptština - Jazyk bohů

Autor(i): Jaromír Kozák

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Egyptština je přirozeným klíček k odkazu starého Egypta. Mezi veřejností jsou dodnes rozšířené představy o hieroglyfech, které patří do doby před jejich rozluštěním....Viac...

Nájsť podobné
Boží štát v pralesoch a savanách Paraguaja

Autor(i): Ján Komorovský

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Knižka sa zrodila v čase blížiaceho sa 400 výročia založenia prvej misijnej osady (redukcie) na území Paraguaja...Viac...

Nájsť podobné
Úvod do kultúry a sveta Nepočujúcich

Autor(i): Roman Vojtechovský

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Viac...

Nájsť podobné
Úvod do filozofickej a pedagogickej antropológie

Autor(i): Branislav Malík

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Publikácia sa zaoberá možnosťami konštituovania filozofickej antropológie a jej väzbami na niektoré antropologické a filozofické disciplíny...Viac...

Nájsť podobné
Jazykovedné štúdie XXVIII

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Zborník Jazykovedné štúdie XXVIII je zostavený z príspevkov, ktoré odzneli na medzinárodnom vedeckom seminári venovanom životnému jubileu prom. fil. Adriany Ferenčíkovej, CSc., ktorý sa konal 7. januára 2010 v Bratislave...Viac...

Nájsť podobné
Nepriateľ zvnútra

Autor(i): Tatiana Bužeková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Témou knihy je bádanie bosoráctva z perspektívy kognitívnej antropológie. Spoločenskí vedci sa snažili vysvetliť čarodejníctvo / bosoráctvo v rámci rôznych teórií; psychologické aspekty hrali pritom dôležitú úlohu...Viac...

Nájsť podobné
5000 rokov filozofie, náboženstva, vied a umení v podrobnom historicko-geografickom rámci

Autor(i): Milan Kovačka

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Východné kultúry, Antika, Patristika, Scholastika a RenesanciaViac...

Nájsť podobné
Mediace v teorii a praxi

Autor(i): Lenka Holá

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

V posledním desetiletí došlo u nás ke zvýšení zájmu o mediaci, metodu řešení konfliktů, při níž neutrální kvalifikovaná osoba – mediátor – pomáhá účastníkům ve vzájemném dorozumívání a v nalezení přijatelného řešení...Viac...

Nájsť podobné
Tělesnost jako významný faktor procesu adopce

Autor(i): Petra Šanderová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha přináší antropologický pohled na problematiku adopce (osvojení). Dominantním prizmatem, skrze nějž je zde téma adopce nahlíženo, je hledisko tělesnosti. Lidské tělo je naplněno nepřeberným množstvím kulturně specifických významů..Viac...

Nájsť podobné
Vizuální antropologie

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Cílem tohoto sborníku je představit v českém kontextu subdisciplínu s názvem vizuální antropologie a přinést českému čtenáři alespoň část rozsáhlé diskuse o vztahu antropologie k vizuálním reprezentacím, především o vztahu antropologie a filmu...Viac...

Nájsť podobné
Medzi sémantikou a epistemológiou jazyka

Autor(i): Marián Zouhar

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

V knihe Medzi sémantikou a epistemológiou jazyka sa Marián Zouhar vracia k svojej ťažiskovej téme – k referencii vlastných mien a deskripcií...Viac...

Nájsť podobné
Zvuk ticha

Autor(i): Maja Milčinski

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Vyjadrovanie dôležitých aspektov mysle a zmyslov sa odohráva všade, ale najviac sa to prejavuje vo filozofii a náboženstve, kde sa pestuje veľké množstvo prístupov popisovaných v knihe slovinskej profesorky...Viac...

Nájsť podobné
Teologická antropologie

Autor(i): Vladimír Boublík

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Náš teologický pohled na člověka je inspirován antropologií konstituce "Gaudium et spes", která objasňuje tajemství člověka ve světle Kristově...Viac...

Nájsť podobné
Raná výuka cizích jazyků v České republice na konci 20. století

Autor(i): Petr Najvar

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Publikace analyzuje populární názory na zavádění povinné rané výuky cizích jazyků do kurikula primární školy a konfrontuje je se zjištěními empirického výzkumu. Ukazuje se, že validita některých argumentů je zcela diskutabilní...Viac...

Nájsť podobné
Dětská řeč a komunikace

Autor(i): Jan Průcha

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Málokterá schopnost člověka je tak samozřejmá, jako je schopnost dítěte naučit se jazyk a tímto jazykem komunikovat. Ačkoliv osvojování jazyka dětmi je předmětem psychologického a ...Viac...

Nájsť podobné
Jazyková komunikace v dějiných lidstva

Autor(i): Irena Žantovská

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Moderní doba přináší doslova překotný rozvoj mezilidské komunikace, ať už v osobním, soukromém životě, tak především ve veřejném prostoru...Viac...

Nájsť podobné
Čítanka z rétoriky

Autor(i): Hugo Schreiber, Irena Žantovská

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Čítanka z rétoriky přináší široké spektrum jazykových projevů, řečí, proslovů, kázání, zamyšlení, názorů a politických stanovisek významných osobností, které se podílely na vývoji lidské civilizace.Viac...

Nájsť podobné
Antropologie

Autor(i): Václav Soukup

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Intenzivní setkávání kultur je pro dnešní dobu příznačným rysem a je zdrojem jak obohacení, tak konfliktů. I u nás roste zájem o sociální a kulturní antropologii jako o vědu zkoumající různé kultury, tedy způsoby života sdílené členy určité společnosViac...

Nájsť podobné
Výuka cizích jazyků

Autor(i): Věra Janíková a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Změny v přístupech k učení a vyučování cizím jazykům ovlivňuje celá řada faktorů, zejména nejnovější poznatky lingvistiky, psycholingvistiky, neurolingvistiky, psychologie učení, pedagogiky i empirického výzkumu v oblasti didaktiky cizích jazyků...Viac...

Nájsť podobné
Starling - Etiketa hrou

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Etiketa, spoločenské správanie

Nová společenská hra pro celou rodinu. Hra STARLING učí etiketu formou hry, protože hlavními testovacími úkoly, které rozhodují o úspěchu při dobývání pozic, jsou znalosti pravidel společenského chování ve všech myslitelných situacích...Viac...

Nájsť podobné
Moderná biznis etiketa pre manažérov

Autor(i): Tomáš Borec

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Etiketa, spoločenské správanie

Ak sa knižka rýchle vypredá, môže to mať dve príčiny: vytlačilo sa jej málo, alebo čitatelia ju považujú za užitočnú. Druhé vydanie, na želanie čitateľov rozšírené o dve kapitoly, sa pridržiava pôvodného zámeru.Viac...

Nájsť podobné
E-mailová etiketa

Autor(i): Shirley Taylorová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Etiketa, spoločenské správanie

Kniha E-mailová etiketa je první publikací řady Klíč k úspěchu, určené všem, kdo chtějí zvýšit své šance na dobré profesní uplatnění, zlepšit svou výkonnost nebo si usnadnit komunikaci s obchodními partnery...Viac...

Nájsť podobné
Malá kniha etikety pro manažery

Autor(i): Ladislav Špaček

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Etiketa, spoločenské správanie

Ladislav Špaček je největší kapacitou v oboru. Po úspěšném přijetí Velké knihy etikety dopracoval nyní autor materiál, který specificky pokrývá potřeby jednotlivých cílových skupin: rodina, studenti, podnikatelé, úředníci, pracovníci v pohostinství..Viac...

Nájsť podobné
Malá kniha etikety pro každý den

Autor(i): Ladislav Špaček

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Etiketa, spoločenské správanie

Ladislav Špaček je největší kapacitou v oboru. Po úspěšném přijetí Velké knihy etikety dopracoval nyní autor materiál, který specificky pokrývá potřeby jednotlivých cílových skupin: rodina, studenti, podnikatelé, úředníci, pracovníci v pohostinství..Viac...

Nájsť podobné
Malá kniha etikety pro firmu a úřad

Autor(i): Ladislav Špaček

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Etiketa, spoločenské správanie

Pátým dílem, zaměřeným na pravidla etikety na pracovišti, se uzavírá řada praktických rádců společenského chování. Malá kniha etikety, tentokrát pro firmu a úřad, nabídne rady, jak se chovat na pracovišti od prvního dne do odchodu do důchodu,...Viac...

Nájsť podobné
Společenské chování v kostce

Autor(i): Dobromil Ječný

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Etiketa, spoločenské správanie

Základní pravidla společenského chování pro každou příležitost...Viac...

Nájsť podobné
Malá kniha etikety u stolu

Autor(i): Ladislav Špaček

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Etiketa, komunikácia, spoločenské správanie, morálka | Etiketa, spoločenské správanie

Ladislav Špaček je největší kapacitou v oboru. Po úspěšném přijetí Velké knihy etikety dopracoval nyní autor materiál, který specificky pokrývá potřeby jednotlivých cílových skupin...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov