alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Dějiny sexuality I.

Autor(i): Michel Foucault

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

První část vrcholného díla francouzského filosofa a historika, které představuje analýzu sexuality jako jedinečné formy zkušenosti, která se stává předmětem vědění, vznikajícího na průsečíku medicíny, politiky, ekonomie a filosofie...Viac...

Nájsť podobné
Tři svíce za budoucnost

Autor(i): Václav Cílek a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha zaznamenává současné globální trendy a zejména jeden z reálných scénářů: velký světový zmatek a úplný či dílčí kolaps západní či globální civilizace. Po chaotickém přechodném období ale nevyhnutelně nastane regenerace...Viac...

Nájsť podobné
Slovanský jazykový atlas

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Dielo interdisciplinárho charakteru s poznatkami využiteľnými v oblasti etnológie, histórie, kulturológie, hospodárskych aj všeobecných dejín a interetnických kontaktov je výstupom...Viac...

Nájsť podobné
Smrt u lidu Sara

Autor(i): Robert Jaulin

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Smrt není jen přirozeným zakončením života – iniciační smrt je důležitým předělem v životě příslušníků afrického kmene Sara.Viac...

Nájsť podobné
Bezectní lidé. O katech, děvkách a mlynářích

Autor(i): Richard van Dülmen

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Nepočestnost a sociální izolace v raném novověkuViac...

Nájsť podobné
Goralské nárečie - slovník

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Goralské nárečie - porovnávací slovník je prvým slovníkom, ktorý spája slovenský a goralský jazyk. Vzájomná príbuznosť a blízkosť obidvoch nám dovoľuje porozumieť a pochopiť silu goralského etnika na našom území.Viac...

Nájsť podobné
Slová a pravidlá - Zložky jazyka

Autor(i): Steven Pinker

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Autor dáva odpovede na otázky: Ako funguje jazyk? Ako si deti osvojujú materčinu? Ako vznikajú nové slová? V ktorej časti mozgu je jazyk doma? Prečo majú jazyky také množstvo výnimiek a nepravidelností? ...a na mnohé ďalšie.Viac...

Nájsť podobné
Einführung in die Textlinguistik

Autor(i): Heinz Vater

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Die Einführung gibt einen Überblick über neuere, an der Kognitiven Linguistik orientierte Ansätze und Methoden der linguistischen Textanalyse und über dabei auftretende Probleme...Viac...

Nájsť podobné
Ilustrovaná encyklopédia ľudskej vzdelanosti

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Nové, aktualizované vydanie mimoriadne úspešného titulu Ilustrovaná encyklopédia ľudskej vzdelanosti ponúka odpovede na mnohé zvedavé otázky.Viac...

Nájsť podobné
Staré stezky

Autor(i): Radan Květ

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Po dvou desetiletích, co začal vznikat nový obor zvaný stibologie (nauka o starých stezkách), se objevuje jeho užití především v archeologii, ale i jinde, jako například v krajinné architektuře...Viac...

Nájsť podobné
Problém globálneho spolužitia / antropologické východisko

Autor(i): Martin Dojčár

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Globalizácia zmenšila svet, v ktorom sa viac ako kedykoľvek predtým stretávajú a miešajú rôzne kultúry, náboženstvá, a v ktorom dochádza ku xenofóbii, a to od vzájomnej nedôverčivosti až po otvorené nepriateľstvo.Viac...

Nájsť podobné
Evolučná psychiatria

Autor(i): Martin Brüne

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Mnoho štúdií v posledných desaťročiach skúmalo genetické pozadie psychických porúch. Výskum mozgových mechanizmov a regiónov mozgu zúčastnených na určitých dysfunkciách výrazne prispel k novším poznatkom o vzťahu medzi mozgovou patológiou...Viac...

Nájsť podobné
Výuka cizích jazyků

Autor(i): Věra Janíková a kolektiv

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Změny v přístupech k učení a vyučování cizím jazykům ovlivňuje celá řada faktorů, zejména nejnovější poznatky lingvistiky, psycholingvistiky, neurolingvistiky, psychologie učení, pedagogiky i empirického výzkumu v oblasti...Viac...

Nájsť podobné
Psyché a smrt

Autor(i): Edgar Herzog

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

V této pozoruhodné studii, sestávající ze dvou částí, poprvé prezentované formou přednášek na Institutu C. G. Junga v Zürichu, Edgar Herzog vybírá z mýtů, pohádkových příběhů a folkloru úděsné variace archaického Obrazu Smrti...Viac...

Nájsť podobné
Antropologie a problémy moderního světa

Autor(i): Claude Lévi-Strauss

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Text publikace tvoří tři přednášky, které francouzský lingvista, filozof, etnolog a antropolog Claude Lévi-Strauss proslovil při své čtvrté návštěvě Japonska na jaře roku 1986 v Tokiu...Viac...

Nájsť podobné
Jazykovedné štúdie XXVI

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Zborník Jazykovedné štúdie XXVI je zostavený z príspevkov, ktoré odzneli na medzinárodnom vedeckom seminári História, súčasný stava a perspektívy dialektologického bádania, ..Viac...

Nájsť podobné
Dětská řeč a komunikace

Autor(i): Jan Průcha

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Málokterá schopnost člověka je tak samozřejmá, jako je schopnost dítěte naučit se jazyk a tímto jazykem komunikovat. Ačkoliv osvojování jazyka dětmi je předmětem psychologického a lingvistického bádání již po dobu více než sto...Viac...

Nájsť podobné
Embryo

Autor(i): Robert P. George, Christopher Tollefsen

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Bioetika, poměrně mladá interdisciplinární vědní disciplína, se bouřlivě rozvíjí a stává se předmětem nejen odborné, ale také široké společenské diskuze. Jedno ze zásadních témat bioetiky představuje problém morálního statusu lidských embryí...Viac...

Nájsť podobné
O rozmanitosti stavby ľudských jazykov a jej vplyve na duchovný rozvoj ľudského rodu

Autor(i): Wilhelm von Humboldt

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Viac...

Nájsť podobné
Svatební rituály u nás a ve světě

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Svatba je významnou součástí života každého člověka. V nánosech globalizačních procesů se postupně rozpouští naše vlastní identita a tento proces zasáhl i do tak důležitých a osobních věcí, jako je výběr partnera. Dívky stále více touží po mužích,...Viac...

Nájsť podobné
Sedna aneb Láska k životu

Autor(i): Peter Duerr Hans

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Antropologicko-religionistická studie o šamanismu, etnografii a různých prehistorických i novodobých primitivních kulturách) Hans Peter Duerr, etnolog a historik kultury, působící v současné době jako profesor v Brémách, prochází ve své knize...Viac...

Nájsť podobné
Odpovědnost

Autor(i): Radim Palouš, Aleš Prázný

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Dialogická figura odpovědnosti a její překročení. Sokratův požadavek osobní absolutní angažovanosti. Křesťanský akcent na lásku k Bohu. Věc "odpovědnost" se odpoutala a opustila svou původní dialogickou figuru, a to jak v řecké, tak křesťanské tradicViac...

Nájsť podobné
Historická antropologie

Autor(i): Richard von Dülmen

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Přehled výsledků, s nimiž historická antropologie vstupuje do nového tisíciletí. . Autor si všímá zejména magie a čarodějnictví, dějin revolt, tělesnosti a sexuality, rodiny a domácnosti, zacházení s okrajovými skupinami či genderových aspektů v dějiViac...

Nájsť podobné
Etnicita a nacionalismus

Autor(i): Thomas Hylland Eriksen

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

V oblasti sociální antropologie je etnicita hlavním tématem už od konce šedesátých let a rovněž dnes zůstává centrálním objektem výzkumů. Přestože tato kniha vychází zejména z příspěvků antropologie ke studiu etnicity a spřízněných fenoménů...Viac...

Nájsť podobné
Od antropologizmu k filozofickej antropológii

Autor(i): Ján Šlosiar

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha predstavujúca vývoj myslenia v oblasti ľudskej identity, spôsob jej hľadania a zrkadlenie vo filozofických systémoch v poklasickom období.Viac...

Nájsť podobné
Komunikológia

Autor(i): Vilém Flusser

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Prelom v ľudských vzťahoch?Viac...

Nájsť podobné
Rétorika v evropské kultuře

Autor(i): Jiří Kraus

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha vymezuje postavení rétoriky v systému kultury a vzdělanosti od starověku po dnešek. Zkoumá pokles jejího významu v období racionalismu a osvícenství, uvádí příčiny, v jejichž důsledku byly rétorice (redukované na soustavu řečnických triků)...Viac...

Nájsť podobné
Teoretické pasáže

Autor(i): Walter Benjamin

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Titul druhého dílu Benjaminových Vybraných spisů vystihuje hlavnísoučásti svazku: na jedné straně teoretické texty k filosofii jazyka a k teorii poznání, na straně druhé výbor z desetiletí připravovanéhoopus magnum „Pasáže“...Viac...

Nájsť podobné
Smutné tropy

Autor(i): Claude Lévi-Strauss

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Světoznámý cestopis francouzského etnologa, zakladatele moderní antropologie a jednoho z nejvýznamnějších myslitelů 20. století.Viac...

Nájsť podobné
Historie srdce

Autor(i): Ole Martin Hoystad

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

V centru pozornosti neobvyklé knihy norského profesora Oleho Martina Hoystada stojí srdce jako kulturní fenomén. Autor sleduje jeho vnímání v prvních písemných kulturách Blízkého východu, v antické filozofii a v Bibli...Viac...

Nájsť podobné
Filosofická antropologie

Autor(i): Jan Sokol

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Jedinečnost našeho lidského života, jeho všední běh i mimořádné události před nás staví otázky ¦ a často jde o otázky nejpalčivější ¦ na něž nám vědní obory nedávají dostatečnou odpověď.Viac...

Nájsť podobné
Evoluční psychologie

Autor(i): Dylan Evans, Oscar Zarate

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Jak se vyvíjela lidská mysl? Jak se člověk v této oblasti odlišuje od svých vývojových předchůdců? Je-li člověk založen na sobeckých genech, proč je tak kooperativní? Mohou být rozdíly mezi psychologií muže a ženy vysvětleny z evolučního pohledu?Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov