alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
České vědomí Bělarusi

Autor(i): Věra Lendělová, Jiří Marvan

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

V tomto sborníku se setkává na 30 českých a běloruských autorů pojednávajících o širokém spektru mnohasetletých vzájemných vztahů i o současném stavu...Viac...

Nájsť podobné
Poddanstvo žien

Autor(i): John Suart Mill

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Mill v súlade so svojím presvedčením zdôrazňuje, že samotný princíp spravodlivosti vyžaduje, aby ženám boli priznané tie isté práva, aké patria mužom a že rovnosť žien a mužov v rovine práv povedie k spravodlivému usporiadaniu ich vzťahov.Viac...

Nájsť podobné
Rétorika

Autor(i): Božena Šmajsová Buchtová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Druhé, aktualizované vydání úspěšné publikace přibližuje význam jazykové komunikace jak z hlediska běžného dorozumívání mezi lidmi, tak z hlediska správné mluvy odborné. Renomovaná autorka klade důraz na techniku mluveného...Viac...

Nájsť podobné
Teorie Duše

Autor(i): Michael Heap

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

V této čtivé knize psycholog dr. Michael Heap vezme čtenáře na cestu hledající odpovědi na tyto a jiné závažné otázky o lidské existenci. Pomocí řady filozofických otázek, logických hádanek, myšlenkových pokusů a meditací,...Viac...

Nájsť podobné
Slovník slovenských nárečí I (A - K)

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Prvý zväzok zo série slovníkov slovenských nárečí obsahujúci termíny od A po K. V publikáciiách Slovník slovenských nárečí Vám kolektív autorov ponúka možnosť...Viac...

Nájsť podobné
Kultura v době zrychlené globalizace

Autor(i): Milan Kreuzziger

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha se zabývá kulturními aspekty globalizace v období od rozpadu bipolárního světa na konci osmdesátých let 20. století do vypuknutí globální krize v letech 2007-2008. Pozornost jeViac...

Nájsť podobné
Genre, Relevance and Global Coherence

Autor(i): Christoph Unger

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Genre, Relevance and Global Coherence seeks to explain how discourse types or genre may influence the addressee's inferential processes in identifying the communicator's intention. There are two main areas where such an influence is often felt...Viac...

Nájsť podobné
Pragmatics

Autor(i): Siobhan Chapman

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

This accessible and engaging text introduces the field of pragmatics, the study of the relationship between linguistic meaning and context. Assuming no prior knowledge, Siobhan Chapman surveys the development ...Viac...

Nájsť podobné
Exploring Professional Communication

Autor(i): Stephanie Schnurr

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Routledge Introductions to Applied Linguistics is a series of introductory level textbooks covering the core topics in Applied Linguistics, primarily designed for those beginning postgraduate studies, or taking an introductory ...Viac...

Nájsť podobné
The Written Language Bias in Linguistics

Autor(i): Per Linell

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Linguists routinely emphasise the primacy of speech over writing. Yet, most linguists have analysed spoken language, as well as language in general, applying theories and methods that are best suited for written language...Viac...

Nájsť podobné
Research Genres

Autor(i): John M. Swales

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

This book provides a rich and accessible account of genre studies by a world-renowned applied linguist. The hardback edition discusses today's research world, its various configurations of genres, and the role of English within the genres...Viac...

Nájsť podobné
Kulturní antropologie

Autor(i): Peiro Davies

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha Antropologie představuje čtivou formou komiksu ucelený přehled tohoto vědního oboru.Viac...

Nájsť podobné
Mýtus evoluce

Autor(i): Jiří A. Mejsnar

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Rok 2000 byl svědkem pozoruhodné skutečnosti. Poprvé v lidských dějinách vstoupil člověk do nového století znaje svůj vlastní genom, se všemi souvislostmi tohoto revolučního...Viac...

Nájsť podobné
Chryzantéma a meč

Autor(i): Ruth Benedictová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Dílo Chryzantéma a meč od Ruth Fulton Benedictové patří mezi klasická díla americké kulturní antropologie. Benedictová získala světovou slávu již knihou Kulturní vzorce...Viac...

Nájsť podobné
Logika pre každého

Autor(i): František Gahér

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Od tretieho vydania tejto knihy uplynulo desať rokov. Odvtedy sa veľa zmenilo, vyšlo veľa nových kníh a štúdií z logiky a logickej sémantiky, ktoré obsahujú nové objavy z tejto oblasti. Nové reálie prinútili autora zmeniť niektoré príklady viet...Viac...

Nájsť podobné
Racionální optimista

Autor(i): Matt Ridley

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Nejnovější kniha předního britského popularizátora vědy líčí cestu k prosperitě, kterou lidstvo ušlo ve zlepšování svého údělu od doby kamenné po dnešek. Autor odpovídá na...Viac...

Nájsť podobné
Komise pro nesmrtelnost

Autor(i): John Gray

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Otázka smrti leží odedávna ve středu lidského zájmu. Gray předkládá brilantní, byť děsivý pohled na snahu objevit vědeckou verzi nesmrtelnosti a pokládá fascinující otázky...Viac...

Nájsť podobné
Hypotéza štěstí

Autor(i): Jonathan Haidt

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha Jonathana Haidta se v deseti kapitolách věnuje deseti velkým tématům, které provázejí a fascinují lidstvo odnepaměti a jež prozkoumávali už myslitelé ve starých civilizacích...Viac...

Nájsť podobné
Sémiotické primitivy v konstrukci gramatik

Autor(i): Dan Faltýnek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Život jako znakový proces je tématem této knihy,která na svých stránkách propojuje poznatky z lingvistiky a přírodních věd. Kniha nabízí uvedení do problematiky analogie jazyka a DNA a ukazuje vývoj tohoto vědeckého diskurzu.Znakový proces je zde..Viac...

Nájsť podobné
Svět kamenů

Autor(i): Václav Vokolek, Hana Rysová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha textů Václava Vokolka a fotografií Hany Rysové hledá a sděluje posvátnost kamenů, jež tolik fascinovala naše předky. Výsledkem tohoto setkání dvou umělců je vizualizovanýViac...

Nájsť podobné
Sama mezi Indiány

Autor(i): Ettore Biocca

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Jen zřídkakdy se podaří to, co se poštěstilo italskému etnografu Ettore Bioccovi - získat pohled nejen pozorovatele, ale i přímého účastníka, ženy, která se stala součástí pro nás dosud neprobádaného světa Indiánů na Orinoku. Na svých výzkumných...Viac...

Nájsť podobné
Tradície slovenskej rodiny

Autor(i): Marta Botíková, Soňa Švecová, Kornélia Jakubíková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Publikácia sa zaoberá štúdiom rodiny a rodinných vzťahov. Týmto sa zaoberá viacero vedných disciplín - najrôznejšie odbory medicíny, práva, ekonomických vied, špecializované odvetvia psychológie, pedagogiky, sociológie, hospodárskych dejín i demografViac...

Nájsť podobné
Jazyk a skutečnost

Autor(i): Vilém Flusser

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Ve své knižní prvotině (Língua e realidade, 1963) Vilém Flusser naznačuje cestu k vytvoření jakési celostné filosofie jazyka. Vychází z hypotézy o totožnosti struktury světa a struktury jazyka: skutečnost, definovaná jako souhrn...Viac...

Nájsť podobné
Politická antropológia

Autor(i): Branislav Malík

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Predkladaná publikácia sa pokúša pomenovať symptómy a jednotlivé kroky civilizačného odumierania. Západ zaniká a zaniká skôr, ako je predppokladaná doba jeho prirodzenej životnosti,...Viac...

Nájsť podobné
Lingvistická antropologie

Autor(i): Jan Pokorný

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha vysvětluje vztah jazyka a kultury z etnolingvistického hlediska. Zabývá se hlavními směry etnolingvistiky, souvislostem s jinými obory, metodami výzkumu a jejich praktickými aplikacemi. Je určena především studentům...Viac...

Nájsť podobné
Nová poetika

Autor(i): Tomáš Koblížek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

V pozdních textech Émila Benvenista (1902 - 1976) je patrná snaha najít alternativu k strukturální lingvistice, která svým předmětem činí neosobní jazykový systém. Benveniste klade důraz na samu událost výpovědi, nesoucí jedinečný význam, a na subjekViac...

Nájsť podobné
Dědičnost, osobnost, společnost

Autor(i): Vladimír Blažek, Ivo T. Budil

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Současný rozvoj genetiky a poznávání mechanizmů realizace dědičné informace nabízí antropologickým vědám nové pohledy na variabilitu, původ a vývoj člověka, ala staví před ně i mnohé otevřené otázky, kterými se společnost bude nutně čím dále více..Viac...

Nájsť podobné
Biologická a sociální dimenze člověka

Autor(i): Vladimír Blažek, Ivo T. Budil

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Přírodní vědy zahrnující například genetiku, neurofyziologii nebo etologii na straně jedné a sociální a humanitní vědy na straně druhé dosáhly dnes takové konceptuální přesnosti a metodologické a epistemologické zralosti, že jejich vzájemná izolace Viac...

Nájsť podobné
Chomsky a globalizace

Autor(i): Jeremy Fox

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Noam Chomsky, kterého mnozí oslavují jako “Einsteina moderní lingvistiky”, je jinde stejně dobře znám jako nekompromisní politický disident a sociální kritik.Viac...

Nájsť podobné
Bahijské kandomble

Autor(i): Roger Bastide

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Tato práce význačného francouzského sociologa je věnována originální brazilské kulturní syntéze, v níž se prolínají vlivy africké, evropské a indiánské.Viac...

Nájsť podobné
Interkulturní vojna a mír

Autor(i): J. Svoboda, O. Štech

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Publikace se věnuje významným a aktuálním otázkám, které jsou vyvolány současnými konflikty uvnitř jednotlivých kultur i mezi kulturami...Viac...

Nájsť podobné
Dějiny sexuality II./III.

Autor(i): Michel Foucault

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Druhý a třetí svazek nedokončeného vrcholného díla francouzského filosofa a historika. Dějiny sexuality nepředstavují snahu o rekonstrukci dějin sexuálního chování, nýbrž analýzu sexuality jako jedinečné formy zkušenosti,...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov