alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Tragika u Unamuna

Autor(i): Martin Štúr

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Táto monografia je určená všetkým, ktorí sa zaujímajú o vzťah jazyka, literatúry a života, a rovnako aj tým, čo sa zaujímajú o Unamuna ako filozofa, literáta...Viac...

Nájsť podobné
Základy psycholingvistiky

Autor(i): Helen Smithová Cairnsová, Eva M. Fernándezová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha Základy psycholingvistiky představuje klíčové otázky psycholingvistického bádání. Poutavou a zároveň srozumitelnou formou se tak zabývá osvojováním jazyka u dětí i tím, jak se učí jazyky dospělí, zaměřuje se na to, jak produkujeme...Viac...

Nájsť podobné
Naše priezviská

Autor(i): Milan Majtán

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Na Slovensku doteraz chýba monografické alebo slovníkové spracovanie priezvisk. Tento stav sa usiluje zmierniť popularizačná monografia M. Majtána Naše...Viac...

Nájsť podobné
Znudení v kultúre zábavy

Autor(i): Richard Winter

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Poznáte to. Vonku prší a doma nie je co robiť. Žiadny program v televízii ani v kine. Dni sa podobajú ako vajce vajcu a nič zaujímavé sa nedeje. Jednoducho - nuda alebo naopak...Viac...

Nájsť podobné
Duchovní ráz naší doby

Autor(i): Antonín Mokrejš

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Studie Antonína Mokrejše „Duchovní ráz naší doby“ vyvolává ve čtenářích celou řadu znepokojujících otázek, jež vyplývají z autorovy reflexe dějinné situace, v níž žijeme. Autor se ovšem nespokojuje s pouhým konstatováním...Viac...

Nájsť podobné
Od slova k modelu jazyka

Autor(i): Pavla Hernandezová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Publikace obsahuje vybrané příspěvky z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů, které se vyrovnávají s otázkami plynoucími z ústředního tématu konference...Viac...

Nájsť podobné
Zrod vedy ako lingvistická udalosť

Autor(i): Ladislav Kvasz

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha doplňuje tradiční výklady vědecké revoluce 17. století novým pohledem, jenž vychází z detailní analýzy jazyka vědy. Na příkladu fyzikálních děl...Viac...

Nájsť podobné
Svět bez křesťanství – co by bylo jinak?

Autor(i): Hans Maier

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Co přineslo křesťanství našemu světu, kultuře, politice, představám o nás samých? Známý německý autor v této knize zauvažoval nad stále se opakující otázkou, která...Viac...

Nájsť podobné
Jitro Kouzelníků

Autor(i): Louis Pauwels, Jacques Bergier

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Nové vydanie svetového bestselleru zaoberajúceho sa medznými oblasťami ľudského poznania a obecne vývojom ľudstva...Viac...

Nájsť podobné
Prečo po smrti neumrieme

Autor(i): Werner Huemer

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Otázka, čo sa deje po smrti, je stará ako ľudstvo samé. Dlho malo len náboženstvo vyhradené právo zaoberať sa touto tabuizovanou témou našej spoločnosti a mali sme len dve možnosti: veriť v "Druhý svet" alebo nie...Viac...

Nájsť podobné
Au-pair

Autor(i): Zuzana Búriková, Daniel Miller

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha pojednává o různých aspektech života slovenských au-pair v britských rodinách – o rozhodnutí stát se au-pair, o tom, jak je člověk vnímán jako au-pair, o samotné práci au-pair a o dalších vztazích souvisejících s pobyty au-pair...Viac...

Nájsť podobné
Schody ke hvězdám

Autor(i): Anthony Aveni

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

K čemu sloužily megality u Stonehenge? Proč vystavěli Inkové město Cuzco? Jaký byl účel Velké pyramidy staré civilizace Mayů? Všechny tyto pradávné a dnes i turisticky proslavené stavby ukazují na odvěkou lidskou touhu po vesmírném řádu...Viac...

Nájsť podobné
Sapiens

Autor(i): Yuval Noah Harari

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

SAPIENS – OD ZVÍŘETE K BOŽSKÉMU JEDINCI sleduje z dlouhodobé perspektivy revoluční zvraty na cestě lidského rodu od vzniku Homo sapiens až po současnost. Dramatický je příběh bezvýznamného lidoopa...Viac...

Nájsť podobné
When Pragmatics meets Prosody: Discovering what text means to the speaker

Autor(i): Magdaléna Bilá, Alena Kačmárová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Vedecká monografia z oblasti aplikovanej lingvistiky, konkrétne pragmalingvistiky. Jej prvá časť sa zameriava na vysvetlenie kľúčových pojmov ako sú komunikačný akt, multimodalita filmového dialógu a komunikačné stratégie...Viac...

Nájsť podobné
Šílenství normality

Autor(i): Arno Gruen

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Autor obnažuje kořeny lidské destruktivity a dokládá, jak násilí a nelidskost vznikají v nitru člověka a jak se náš společenksý život uspořádal tak, že vládnoucí šílenství životu nepřátelského jednání se ukrývá pod pláštěm chování přiměřeného skutečnViac...

Nájsť podobné
Mýtus, Mágia, Psychológia, Popkultúra

Autor(i): Marek Varga

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Autor predloženej publikácie ukazuje na tenkú hranicu medzi objektívnym vedeckým poznaním a duchovnou interpretáciou faktov o svete. Ukazuje, že samotná hromadenie faktov nestačí a treba poznať ich význam...Viac...

Nájsť podobné
Etymologie IV

Autor(i): Isidor ze Sevilly

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Latinsko-české vydanie základnej stredovekej encyklopédie vedenia družujúcej témy od slobodných umení cez antropológiu a prírodovedu až po theológiu.Viac...

Nájsť podobné
Rozvod a změny reprodukčních strategií

Autor(i): Petr Fučík

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Od počátků sociologického myšlení byla rodina chápána jako základní jednotka, zajišťující reprodukci společnosti v rovině biologické, ale i v rovině sociálních...Viac...

Nájsť podobné
Wired for Culture

Autor(i): Mark D. Pagel

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Since humans left Africa less than a hundred thousand years ago there has been a staggering explosion of cultures. What caused this blooming of diversity? Why are there so many mutually incomprehensible languages, even within small territories?Viac...

Nájsť podobné
Vzorce lidství

Autor(i): Naděžda Pelcová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Být člověkem znamenalo vždy starat se o své bytí, být sám sobě otázkou. Kniha se zabývá tím, jak lidé odpradávna rozumějí sami sobě ve filosofické reflexi a jak se tyto podoby sebeporozumění...Viac...

Nájsť podobné
Interkulturní psychologie

Autor(i): Jan Průcha

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras a národů. Pro současný svět je charakteristická vysoká míra setkávání lidí odlišných kultur, ras a národů, jež má někdy podobu mírového soužití a spolupráce, jindy však...Viac...

Nájsť podobné
Od karnevalovej ulice po virtuálny svet

Autor(i): Martin Kasarda

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Publikácia nie je polemikou o estetike populárneho a vysokého umenia, ale pátraním po tom, čo vlastne populárna kultúra reprezentuje v dnešnom svete uväznenom v totalite médií.Viac...

Nájsť podobné
Sémiotika

Autor(i): Jan Holeš, Jiří Černý

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha vymezuje obor sémiotiky jako vědy o znakových systémech. Objasňuje základní pojmy a stanoví předmět zkoumání, všímá si vývoje a metod studia. Sémiotika se především věnuje nejdůležitějšímu typu znaků, a to znakům...Viac...

Nájsť podobné
Všeobecná jazykoveda

Autor(i): Juraj Dolník

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Druhé vydanie tejto publikácie je rozšírené o jednu kapitolu: pripojila sa VIII. kapitola pod názvom Jazyk a komunikácia. Nejde, prirodzene, o komplexný výklad tejto témy...Viac...

Nájsť podobné
Rovnica sveta

Autor(i): Pavol Nemeš

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Dielo rovnica sveta má za úlohu ukázať iný pohľad na náš svet a snaží sa poukázať na fakty a ich súvislosti, ktoré nám unikajú pre našu prílišnú zaneprázdnenosť na jednej strane a na selekciu vedných odborov na strane druhej...Viac...

Nájsť podobné
Pragmatika v češtině

Autor(i): Milada Hirschová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Monografie Pragmatika v češtině se z hlediska českého jazyka zabývá jevy, pro které se v lingvistice vžilo souhrnné označení "pragmatika". Oproti 1. vydání (Olomouc 2006, již několik let rozebráno) obsahuje nově vymezené teoretické stanovisko....Viac...

Nájsť podobné
Jazykovedné štúdie XXX

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Pri príležitosti 25. výročia smrti prof. Jána Oravca si pracovníci Katedry slovenského jazyka. Filozofickej fakulty UKF v Nitre v spolupráci s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra pripomenuli záslužnú prácu tohto jazykovedca vedeckým seminárom SyntaViac...

Nájsť podobné
Začněme u Adama

Autor(i): Vilém Schneeberger

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Každý z nás se jistě někdy setkal s okřídlenými rčeními, která zněla: Mluvit jako Bible, Nosit na čele Kainovo znamení, Vzpomínat na egyptské hrnce masa, Být jako filištín, Neházet perly sviním, Smrdět jako Herodes, Dostat houby s octemViac...

Nájsť podobné
Pedagogická antropológia I.

Autor(i): Branislav Malík

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Obsahom publikácie sú nasledovné témy: Vymedzenie predmetu pedagogickej antropológie, Proces školovania a jeho základné komponenty, Výchova - základné vymedzenie, Prístupy mapujúce východiskový bod výchovy, Prístupy mapujúce cieľový bod výchovy...Viac...

Nájsť podobné
Základy globálnej evolucioniky

Autor(i): Robert Burgan

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Ak si často kladiete otázky: Čím to je, že je náš svet taký, aký je? Prečo môžeme čas merať, ale nemôžeme ho zastaviť? Je biologická evolúcia usmernená a ak áno, kam smeruje? Čo je to vlastne ľudské vedomie...Viac...

Nájsť podobné
Ekonómie tela v umeleckohistorických a teoretických diskurzoch

Autor(i): Jana Oravcová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Publikácia prináša vhľad do problematiky tela a telesnosti a prostredníctvom širších metodologických prístupov (postštrukturalizmus, feministické...Viac...

Nájsť podobné
Contemporary Funeral Rituals of Sa'dan Toraja

Autor(i): Michaela Budiman

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha s názvem Toraja Funeral Rituals pojednává o etniku Toradžů, jež obývá provincie Tana Toraja a Toraja Utara v jižní části indonéského ostrova Sulawesi. Práce se zabývá...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov