alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Racionální optimista

Autor(i): Matt Ridley

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Nejnovější kniha předního britského popularizátora vědy líčí cestu k prosperitě, kterou lidstvo ušlo ve zlepšování svého údělu od doby kamenné po dnešek. Autor odpovídá na tradiční otázku: Co bylo základním faktorem...Viac...

Nájsť podobné
Čeština na rozcestí

Autor(i): Jana Svobodová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Publikace těží z výsledků výzkumu Fenomén spisovnosti v současné české jazykové situaci: recepce, realita, perspektiva a vize, navazuje na ně, zobecňuje je a vyvozuje...Viac...

Nájsť podobné
Sapiens - Úchvatný i úděsný příběh lidstva

Autor(i): Yuval Noah Harari

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Jaká byla cesta, kterou až dosud urazil slabý a nevýznamný tvor, který před dvěma miliony let v koutě Afriky získal vědomí, vyvraždil své bratrance rodu Homo a ovládl planetu? Umožnila mu zvítězit nelítostná krutost nebo schopnost...Viac...

Nájsť podobné
Jazykovedné štúdie XXXI.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Zborník obsahuje príspevky, ktoré odzneli na medzinárodnej konferencii (Bratislava jún 2012) venovanej desiatemu výročiu vzniku špecializovanéhoViac...

Nájsť podobné
Nesmrteľnosť

Autor(i): Stephen Cave

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha britského filozofa skúma, ako sa na nesmrteľnosť pozerali rôzne civilizácie, pričom rozlišuje štyri zákledné typy príbehov, ktoré sa v rôznych obmenách tiahnu celými ľudskými dejinami. Každý kriticky rozoberá a prichádza k prekvapujúcemu záveruViac...

Nájsť podobné
Čistota a nebezpečí

Autor(i): Mary Douglasová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Přední britská antropoložka Mary Douglasová si za předmět dnes již klasické práce Čistota a nebezpečí zvolila analýzu idejí čistoty, nečistoty, znečištění...Viac...

Nájsť podobné
Co se chce říct mluvením

Autor(i): Pierre Bourdieu

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha významného francouzského sociologa, jehož úvahy zásadním způsobem ovlivnily také estetiku, literární historii a řadu dalších oborů, probírá v obecnosti...Viac...

Nájsť podobné
How to Speak Brit

Autor(i): Christopher J. Moore

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

The quintessential A to Z guide to British English — perfect for every egghead and bluestocking looking to conquer the language barrier.Viac...

Nájsť podobné
Nezkrotitelná planeta

Autor(i): Maalouf Amin

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Amin Maalouf je křesťan, který chrání muslimské zájmy, jeho myšlenkové dědictví pochází z Orientu, přestože své naděje vždy vkládal do Evropy, je původem Libanonec, ale cítí se jako Evropan, jeho kritický pohled kosí vše kolem...Viac...

Nájsť podobné
Na počiatku bol sex

Autor(i): Christopher Ryan, Cacilda Jethá

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Nekonvenčne mysliaci autori Christopher Ryan a Cacilda Jethá v tejto kontroverznej, podnetnej a geniálnej knihe demystifikujú takmer všetko, čo „vieme“ o sexe. Prinášajú kombináciu poznatkov z oblasti antropológie, archeológie, primatológie...Viac...

Nájsť podobné
Na počátku byl sex

Autor(i): Cacilda Jethá, Christopher Ryan

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Na základě poznatků antropologie, archeologie, primatologie, anatomie, psychologie a řady jiných oborů vznikla naučná a zároveň velmi čtivá práce o prehistorických kořenech moderní sexuality, která převrací naruby či přinejmenším zpochybňuje mnohé z Viac...

Nájsť podobné
Česká morfologie a korpusy

Autor(i): Klára Osolsobě

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha Česká morfologie a korpusy podnítí studenty filologických oborů, bohemisty, korpusové lingvisty i všechny, které zajímá čeština a její gramatika, aby se nebáli používat metod korpusové lingvistiky a sami zkoušeli hledat postupy, jimiž lze...Viac...

Nájsť podobné
Natura et cultura I.

Autor(i): Jan Horský, Linda Hroníková, Marco Stella

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Publikace Natura et cultura je čtvrtým svazkem edice Andrias. T entokrát se společným tématem autorů stala distinkce (či dichotomie) příroda–kultura v rámci obecně antropologického diskurzu. Impulsem pro vznik této knihy pak byla snaha hledat styčnViac...

Nájsť podobné
Sémantika

Autor(i): Anna Wierzbicka

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Titul Sémantika: elementární a univerzální sémantické jednotky se věnuje základním jednotkám sémantické teorie, kterou Anna Wierzbiczka rozvíjela po mnoho let. Publikace je...Viac...

Nájsť podobné
Jak porozumět Mohamedovi a muslimům

Autor(i): Alí Síná

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Proč jsou někteří muslimové netolerantní, násilní a rasističtí? Proč šikanují? Co je nutí páchat výtržnosti a vraždit i kvůli maličkostem? Pokud chceme porozumět muslimům, musíme porozumět jejich prorokovi...Viac...

Nájsť podobné
...a zeptala se HMOTA: Proč jsem?

Autor(i): Stanislav Vyskočil

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Autor se pokouší vzkřísit a nakopnout ze dna dnešní filozofii ,která přestala reagovat na současný stav vědy.Komplexně syntetizuje nejnovější poznatky celé vědy a zjištuje ,že už je možné odpovědět i na nejtěžší otázky...Viac...

Nájsť podobné
Terénní výzkum v sociální a kulturní antropologii

Autor(i): Martin Soukup

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Publikace Martina Soukupa je vůbec první původní českou prací, která se uceleně věnuje metodologickým základům kulturní a sociální antropologie. Vysvětluje systematiku anglosaské antropologie i základní koncepce oboru a popisuje historické okolnosti.Viac...

Nájsť podobné
Tendence k analytismu v současné ruštině na materiálu jmenných slovních druhů

Autor(i): Zdenka Nedomová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Monografie je věnována synchronnímu popisu ruštiny na počátku 21. století. Současný stav ruského jazyka je poznamenán mnoha vývojovými tendencemi, mimo jiné...Viac...

Nájsť podobné
Paleofantasy

Autor(i): Marlene Zuk

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Theories about how our ancestors lived - and why we should emulate them - are often based on pseudoscience and speculation rather than actual research. Taking us to the cutting edge of biology, ...Viac...

Nájsť podobné
Kultura služby

Autor(i): František Burda

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Fenomén služby bývá často vnímán z hlediska praxistického přístupu nebo z hlediska různých teorií sociální práce. Tato studie se službou zabývá jako kulturním fenoménem z perspektivy kulturně-antropologického přístupu...Viac...

Nájsť podobné
Dějiny antropologie

Autor(i): Václav Soukup

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Mimořádně rozsáhlá publikace je rozdělena do tří tématických okruhů, v nichž autor postupně sleduje vývoj myšlení od antiky po vznik antropologie jako samostatné vědní disciplíny, evoluci člověka jako druhu (na základě fosilních nálezů)...Viac...

Nájsť podobné
Strukturální antropologie **

Autor(i): Claude Lévi-Strauss

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Nový výbor stěžejních textů předního představitele strukturalismu v antropologii vznikl patnáct let po uveřejnění svazku Strukturální antropologie. Jde opět o...Viac...

Nájsť podobné
Mythologica***

Autor(i): Claude Lévi-Strauss

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Ve třetí části čtyřdílné práce předního francouzského kulturního antropologa může čtenář pokračovat v pouti po mýtech amerických indiánů, tentokrát jinými...Viac...

Nájsť podobné
Mythologica**

Autor(i): Claude Lévi-Strauss

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Druhá část čtyřdílné práce význačného francouzského kulturního antropologa se zaměřuje na dvě látky, které nejsou potravinou v pravém smyslu slova, ale...Viac...

Nájsť podobné
Mythologica*

Autor(i): Claude Lévi-Strauss

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

První část čtyřdílné práce předního francouzského kulturního antropologa. Vycházeje z analýzy jednoho mýtu, která postupně zahrnuje většinu mýtů tropické...Viac...

Nájsť podobné
Valašsko historickým a současným objektivem

Autor(i): Radovan Stoklasa

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha Valašsko historickým a současným objektivem vyšla jako třetí titul v edici publikací s historickými pohlednicemi a fotografiemi z regionu Valašsko na východě Moravy. Třetí kniha nabízí srovnání dobových snímků se záběry ze současnosti...Viac...

Nájsť podobné
Rozličné úvahy

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Úvahy z matematična, logična, psychična, dějinných a absolutna ...Viac...

Nájsť podobné
Národy sveta

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Dáni, Fíni, Taliani, Fangovia, Svazijčania, Batakovia... a mohli by sme pokračovať aj ďalej. Na svete existuje množstvo národov. Niektoré aktívne zasahujú do diania sveta, iné žijú takmer zabudnuté v neprístupných brazílskych pralesoch...Viac...

Nájsť podobné
Průvodce vyšším věkem

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Stáří je životní etapou, kterou prožije většina lidí. Má svá specifika, stejně jako dětský věk. Nikdo nezpochybňuje právo dětí na šťastné dětství, na respektování věkem podmíněných schopností a dovedností...Viac...

Nájsť podobné
Kresťanské služby Božie v slovenskom kultúrnom kontexte

Autor(i): Katarína Valčová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha Kresťanské služby Božie v slovenskom kultúrnom kontexte: vývoj a perspektívy evanjelických služieb Božích na Slovensku skúma vývin vzťahu kultúry a kultu...Viac...

Nájsť podobné
Etymologiae XII Etymologie XII

Autor(i): Isidor ze Sevilly

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Latinsko-české vydání základní středověké encyklopedie vědění, zahrnující témata od svobodných umění přes antropologii a přírodovědu až po theologii. Dvanáctá kniha shrnuje základní poznatky starověkých a raně středověkých přírodovědců...Viac...

Nájsť podobné
Budoucnost

Autor(i): Richard Watson

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

>„Zajímám se o budoucnost, protože v ní hodlám strávit zbytek svého života.“ Pokud jste na tom stejně, tak se jistě s chutí začtete do 50 jasně formulovaných esejů o různých...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov