alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Mluva uživatelů a výrobců drog

Autor(i): Lucie Radková, Jana Rausová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Práce sleduje dva základní cíle. Jednak nabízí čtenářům originální, autentický, aktuální a v rámci možností ucelený, dosud nepublikovaný jazykový materiál z prostředí...Viac...

Nájsť podobné
Na počiatku bol sex

Autor(i): Christopher Ryan, Cacilda Jethá

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Jedna z najzásadnejších kníh o sexe už aj v slovenčine! Bestseller denníka The New York Times. Nekonvenčne mysliaci autori Christopher Ryan a Cacilda Jethá v tejto kontroverznej, podnetnej a geniálnej knihe demystifikujú takmer všetko...Viac...

Nájsť podobné
Materiální podmínky svobody

Autor(i): Daniel Raventós

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha Materiální podmínky svobody představuje myšlenku univerzálního základního příjmu, který je ve své podstatě občanských platem vypláceným nepodmíněně každému členu společnosti, což mu má umožnit svobodnější volbu pracovní činnosti, jíž se hodlá..Viac...

Nájsť podobné
Chiméra prekladania

Autor(i): Dagmar Sabolová (editor)

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Antológia slovenského myslenia o preklade je prvou časťou trojdielneho knižného projektu. Jej cieľom je poskytnúť obraz o základných vývojových tendenciách...Viac...

Nájsť podobné
Blázni pro Krista

Autor(i): Sergej A. Ivanov

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha byzantologa Sergeje A. Ivanova představuje první monografii ve světové vědě, jež se zabývá fenoménem jurodství a jurodivého chování z hlediska kulturní antropologie...Viac...

Nájsť podobné
Sapiens

Autor(i): Yuval Noah Harari

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

This is The Sunday Times Bestseller. Planet Earth is 4.5 billion years old. In just a fraction of that time, one species among countless others has conquered it. Us. We are the most advanced and most destructive animals ever to have lived...Viac...

Nájsť podobné
Indián

Autor(i): Pjér La Šéz

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Autor v historických souvislostech pojednává o tradičních hodnotových a duchovních aspektech lidského bytí v kontrastu se změnami, které přináší současná globalizačně konzumní civilizace. Filtrem jungovské analytické metody přibližuje, jak zosobnění.Viac...

Nájsť podobné
Demografický vývoj a typologie českého venkova v kontextu prostorových souvislostí

Autor(i): Renata Klufová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Autorka se dlouhodobě zabývá problematikou venkova. Její dosavadní publikační činnost dokládá široký záběr a podrobnou znalost...Viac...

Nájsť podobné
Mentální slovník

Autor(i): Bohumír Chalupa

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Autor publikace řadu let se zabývá experimentálním zkoumáním mentálního slovníku, který je uložen v naší dlouhodobé paměti a který umožňuje...Viac...

Nájsť podobné
Narození, svatba a pohřeb v sunnitském islámu

Autor(i): Jana Malecká

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Publikace se zabývá tradicemi sunnitských muslimů spjatými s narozením, svatbou a pohřbem. Regionálně se práce zaměřuje na území Sýrie, Jordánska...Viac...

Nájsť podobné
O čem je morfologie

Autor(i): Martin Haspelmath, Andrea D. Sims

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Vysokoškolská učebnice O čem je morfologie zaujme nejen lingvisty, ale i zájemce o jazyk z jiných oborů zasvěceným výkladem nejdůležitějších témat vymezujících předmět současné morfologie. Formou dialogu různých přístupů a názorů seznamují autoři se.Viac...

Nájsť podobné
Smrt, hroby a záhrobí v islámu

Autor(i): Bronislav Ostřanský a kolektív

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Přemítání o smrti, záhrobí i onom světě již od pradávna zaměstnává věřící všech náboženství, což platí bezezbytku rovněž pro muslimy. Přitom nikde v islámu...Viac...

Nájsť podobné
Jitro kouzelníků

Autor(i): Louis Pauwels, Jacques Bergier

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Úvod do fantastického realismu. Úvahy nad některými málo probádanými otázkami lidské civilizace. Fantastický výklad jevů kulturního vývoje lidstva...Viac...

Nájsť podobné
Eseje a studie o literatuře a kultuře I

Autor(i): Jiří Gruša

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Svazek představuje eseje, studie a publicistické texty Jiřího Gruši z let 1960–1989, které autor napsal v Československu a po roce 1981 v exilu ve Spolkové...Viac...

Nájsť podobné
English: The Language of the Vikings

Autor(i): Joseph Emonds

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Autoři dokládají, že základ střední angličtiny (a tedy i moderní angličtiny) je severogermánský s četnými výpůjčkami ze staroanglické slovní zásoby, nikoli...Viac...

Nájsť podobné
Filozofická antropológia

Autor(i): Branislav Malík

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Predkladaná publikácia sa zaoberá otázkou, čím všetkým, a či vôbec, môže filozofia, a zvlášť filozofická antropológia, prispieť k poznaniu človeka a kde naopak musela v riešení uvedenej otázky prenechať iniciatívu konkurenčným diskurzom. Cieľom...Viac...

Nájsť podobné
Jazyk přihraničního mikrosvěta

Autor(i): Irena Bogoczová, Malgorzata Bortliczek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Publikace obsahuje analýzu jazykové a komunikační situace v česko-polském pohraničí (jde o region těšínského Slezska v České republice) a transkripci...Viac...

Nájsť podobné
Rómovia v slovenských mestách

Autor(i): Martin Šuvada

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

V období rokov 1948 – 1989 bola rómska problematika u nás spoločenské tabu, o ktorom sa otvorene nediskutovalo a aj vtedajšia vládna moc sa snažila pred verejnosťou budiť dojem, že tu rómsky problém neexistuje. Po zmene režimu však nastal prelom...Viac...

Nájsť podobné
Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity

Autor(i): Martin C. Putna

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha vysvětluje hlavní body ruských ­kulturních a duchovních dějin, jež by měl znát každý Čech, který chce rozumět tomu, co se děje v Rusku dnes. ­Výklad, dokumentovaný na ­vybraných literárních a uměleckých dílech,...Viac...

Nájsť podobné
Nesmrteľnosť

Autor(i): Stephen Cave

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha britského filozofa skúma, ako sa na nesmrteľnosť pozerali rôzne civilizácie, pričom rozlišuje štyri zákledné typy príbehov, ktoré sa v rôznych obmenách tiahnu celými ľudskými dejinami. Každý kriticky rozoberá a prichádza...Viac...

Nájsť podobné
Berlínské epizody

Autor(i): Michal Topor

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha Berlínské epizody mapuje prostřednictvím dosud nezpracovaných a v naprosté většině nepublikovaných archivních materiálů (univerzitních matrik, korespondencí, zápisků apod.) berlínské cesty a pobyty česky i německy mluvících studentů a badatelů.Viac...

Nájsť podobné
Národná kultúra ako rezonančný priestor

Autor(i): Vincent Šabík

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Dielo významného literárneho vedca, estetika a kulturológ a vychádza z tézy, že národná kultúra je fenomén eminentne európsky. Objasňuje princíp jednoty v rozdielnosti, ktorý nevyvracajú ani súčasné procesy integrácie a globalizácie. Rezonančný...Viac...

Nájsť podobné
Nemecká filozofická terminológia

Autor(i): Renáta Kanichová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Koncepčným zámerom práce je vyplniť medzeru v oblasti lingvistického výskumu terminologic-kého fondu filozofie a vytvoriť metodologickú platformu pre aplikovaný lingvistický výskum filo-zofickej terminológie. Terminologický aparát filozofie, vzhľadomViac...

Nájsť podobné
Lexikálně-sématické konverze ve valenčním slovníku

Autor(i): Václava Kettnerová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Větné konstrukce typu Naložit seno na vůz — Naložit vůz senem představují od fillmorovské sémantizace syntaxe ve 2. polovině 60. let stěžejní lingvistické...Viac...

Nájsť podobné
Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity

Autor(i): Martin C. Putna

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha vysvětluje hlavní body ruských ­kulturních a duchovních dějin, jež by měl znát každý Čech, který chce rozumět tomu, co se děje v Rusku dnes. ­Výklad, dokumentovaný na...Viac...

Nájsť podobné
Mocné ženy alebo ženy moci?

Autor(i): Jana Oravcová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Vizuálna kultúra, reprezentácia, ideológia je pohľadom na obdobie budovania socializmu 50. rokov 20. storočia z hľadiska koncepcie ženskej emancipácie a rodových vzťahov obsiahnutých vo vizuálnych...Viac...

Nájsť podobné
Etnická rozmanitost ve škole

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha se komplexně zabývá problematikou vzdělávání žáků migrantů a žáků z etnických menšin. Všímá si přitom role všech relevantních aktérů a postupuje...Viac...

Nájsť podobné
Integrální antropologie

Autor(i): Martina Cichá

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Tato odborná kniha předkládá zcela originální, dosud nepublikovanou koncepci integrální antropologie, která paradigmaticky čerpá z filozofické antropologie Karla Máchy. Prostřednictvím základních i méně či více specializovaných antropologických...Viac...

Nájsť podobné
Tělo mezi medicínou a disciplínou

Autor(i): Milena Lenerová, Daniela Tinková, Vladan Hanulík

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Každá společnost má své vidění světa, koncepci života a času, svůj obraz těla i vztahu mezi tělem a duší, který je proto kulturně a historicky závislý. Historik jej nemůže považovat za samozřejmou danost, ale také naopak vnímat jako něco, co je...Viac...

Nájsť podobné
Valašsko

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha Valašsko – historie a kultura je výsledkem mezioborového setkání společenskovědních odborníků, na němž došlo k novému bilancování a reflektování...Viac...

Nájsť podobné
Sovětský román

Autor(i): Katerina Clarková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Monografie Kateriny Clarkové, zabývající se historií a vývojem románu jako protežovaného žánru socialistického realismu, představovala na počátku...Viac...

Nájsť podobné
Transformace venkova

Autor(i): Hana Horáková, Dana Fialová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Tato kniha je výsledkem několikaletého zkoumání postsocialistické transformace venkovského prostoru perspektivou sociální antropologie a sociální geografie, který...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov