alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Slovenské kargo

Autor(i): Peter Zajac

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha Petra Zajaca Slovenské kargo tvorí premyslený a kompozične pevne zviazaný celok, čo z nej, spolu s koncíznym obsahom, robí vedeckú prácu monografického charakteru. Jej východiskom je reflexia o idei a zmysle akadémie a univerzity a v tomto rámcViac...

Nájsť podobné
Pes v jazyce a myšlení

Autor(i): Jana Raclavská

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Publikace prezentuje výsledky výzkumu jazykového obrazu „psa“ ve vybraných slovanských jazycích. Pomocí interpretační analýzy frazeologizmů, údajů získaných...Viac...

Nájsť podobné
Ťing-Ťie: Poznámky k písním ze světa lidí

Autor(i): Ondřej Dadejík, Olga Lomová, Vlastimil Zuska

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Monografie trojice autorů FF UK v Praze představuje estetickou teorii, kterou roku 1908 jako originální experiment, propojující čínské tradiční teorie s evropskou...Viac...

Nájsť podobné
Slovo v slovníku z pohľadu času a normy

Autor(i): Alexandra Jarošová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Zámerom práce je rozpracovať tie aspekty slovenskej lexikografie, ktoré najlepšie dokumentujú povahu slovenčiny ako jazyka, ktorý dlho existoval v podmienkach mnohojazyčnosti...Viac...

Nájsť podobné
Kodifikačné tendencie v Pravidlách slovenského pravopisu z roku 1931-2013

Autor(i): M. Kopecká

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Viac...

Nájsť podobné
Odsouzení k modernitě

Autor(i): Jan Keller

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha esejů Odsouzeni k modernitě dokládá v jedenadvaceti kapitolách jednoduché tvrzení: Ani moderní společnost se nevyhnula tomu, o čem byli staří Řekové přesvědčeni, že je osudem veškerých dějin. Nevyhnula se pohybu v kruhu...Viac...

Nájsť podobné
Formy jazyka

Autor(i): Vojtěch Kolman, Vít Punčochář

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Co to znamená, říkáme-li, že někdo uvažuje či jedná logicky? Řídí se něčím, co od nás s nutností vyžaduje rozum, společnost či sama příroda? A lze tuto logiku, jíž bychom se...Viac...

Nájsť podobné
Anatomie pocitu úžasu

Autor(i): Antonín K.K. Kudláč

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Monografie literárního a kulturního historika se vůbec poprvé u nás zaměřuje na zkoumání tzv. populární fantastiky v českém prostředí, zejména pak oblasti žánrové fantastické literatury, jejíž příjemci zvaní fanové tvoří osobitou subkulturu (fandom).Viac...

Nájsť podobné
Funkční aspekty lexikální expresivity v současné češtině

Autor(i): Darina Hradilová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

V roce 1961 vyšla monografie Jaroslava Zimy Expresivita v současné češtině, v níž byla prezentována typologie expresiv. Cílem předkládané práce je navázat na...Viac...

Nájsť podobné
Analýza diskurzu a mediální text

Autor(i): Soňa Schneiderová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Práce představuje analýzu diskurzu, její základní postupy a společná metodologická východiska vlastní nejrůznějším disciplínám. Největší pozornost je však...Viac...

Nájsť podobné
Dům ve Vojvodovu

Autor(i): Lenka Budilová, Bořivoj Kňourek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha se zabývá problematikou domu ve Vojvodovu, bývalé české vesnici v Bulharsku. Autoři, zabydlení ve velmi odlišných diskursech, se společně pokusili vykreslit...Viac...

Nájsť podobné
Znaky a významy v evoluci

Autor(i): Anton Markoš

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Co předurčuje bakterii, člověka nebo růži k tomu, že rozumí světu? Jak se Homo sapiens proměnil za posledních 40 000 let, biologie donedávna opomíjela. Zamrzla snad naše biologická evoluce, zatímco došlo k explozi lidských kultur, jazyků a...Viac...

Nájsť podobné
Cudzosť - jazyk - spoločnosť

Autor(i): Juraj Dolník a kolektív

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Publikácia vychádza z genézy cudzosti, z otázky, z čoho vzišla interpreetácia inakosti ako cudzosti, z výkladu kultúrnej a sociálnej inakosti. Metodologickým základom výkladov sú prístupy z pozície semiotiky, sociolingvistiky, etnolingvistiky...Viac...

Nájsť podobné
Masová imigrace

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Je masová imigrace prospěšná, nebo škodlivá? Jaké jsou její ekonomické dopady? Přináší mohutný proud přistěhovalců pro naši společnost obohacení, nebo úskalí, nebo dokonce nebezpečí? Proč se někteří přistěhovalci úspěšně neintegrují?Viac...

Nájsť podobné
Integrace v jazycích, jazyky v integraci

Autor(i): Marie Krčmová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kapitoly jsou sdruženy do pěti oddílů ukazujících vybrané aspekty daného, velmi širokého tématu, které jsou nejen čistě lingvistické, ale i sociolingvistické. Zejména v posledním oddíle se navíc upozorňuje na paralelně probíhající tendence desintegraViac...

Nájsť podobné
Človek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Sotva sa nájde kniha, ktorá tak podrobne a dôkladne rozoberá najdôležitejšie aspekty ľudskej existencie. Publikácia obsahuje 9 základných tém: Pôvod, Evolúcia, Telo, Myseľ, Kolobeh života, Spoločnosť, Kultúra, Národy a Budúcnosť človeka...Viac...

Nájsť podobné
O zrodu a vývoji individualismu

Autor(i): Daniel Shanahan

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Tato mezioborová studie zkoumá vznik, vzestup a úpadek individualismu, který pojímá jako hlavní rys charakteristický pro západní světonázor. Daniel Shanahan sleduje pojetí lidského já a dochází k závěru, že semeno individualismu neboli...Viac...

Nájsť podobné
Hermeneutika ako veda a umenie chápať

Autor(i): Vincent Šabík

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Monografia popisuje úvod do problematiky hermeneutiky (a jej aplikácií), dejiny hermeneutiky, jej základné pojmy a postupy, literárnu hermeneutiku...Viac...

Nájsť podobné
Interlingválne homonymá v súčasných slovanských jazykoch

Autor(i): Marta Lacková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Predkladaná monografia na báze teoretických východisk primárne opisuje fonetické, morfologické, lexikálno-sémantické, etymologické a štylistické osobitosti medzijazykových...Viac...

Nájsť podobné
Úvod do dějin tištěných médií

Autor(i): Pavel Večeřa

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Jak se proměňovala tištěná média od svého vzniku až po současnost? Jakou roli v průběhu staletí hrála? To vše a mnohem víc se dozvíte v této publikaci, kterou jistě ocení studenti mediálních studií a žurnalistiky, historie...Viac...

Nájsť podobné
O kaktech a jejich narkotických účincích

Autor(i): Alberto Vojtěch Frič

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Důvodem legendární cesty „lovce kaktusů“ Alberto Vojtěcha Friče (1882–1944) do Mexika v roce 1923 bylo pátrání po léčivých účincích kaktusu zvaného peyotl, který odedávna používají indiáni Tarahumarové a Huicholové ke svým rituálům. Studie osobitého.Viac...

Nájsť podobné
Fragmenty anarchistické antropologie

Autor(i): David Graeber

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Anarchismus coby politická filosofie je všude na vzestupu- všude, kromě akademické půdy. Anarchisté opakovaně žádají antropology o radu, jak reorganizovat...Viac...

Nájsť podobné
The Genesis of Creativity and the Origin of the Human Mind

Autor(i): Barbora Půtová, Václav Soukup

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

What is it about human beings that makes us creative, able to imagine and enact new possibilities for life and new solutions to problems in a way that no other animal can? The authors included in The Genesis of Creativity and the Origin of the Human.Viac...

Nájsť podobné
Indoevropská fonologie a morfologie

Autor(i): Lenka Dočkalová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

U příležitosti 90. výročí založení Masarykovy univerzity uspořádal Ústav jazykovědy a baltistiky ve spolupráci se Střediskem pro interdisciplinární výzkum jazyků starých...Viac...

Nájsť podobné
Braňte svoje zdraví!

Autor(i): Jana Hochmannová, Karel Hrnčíř

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Mobily, wi-fi, klimatizace, nejrůznější diety nebo doplňky stravy – to všechno jsou novodobí pomocníci, kteří nám mají život usnadňovat a činit ho příjemnějším. Jenže ne vždy se tak děje – Často zapomínáme na to, že všeho moc škodí...Viac...

Nájsť podobné
Mýty a pověry v každodennosti obyvatel ukrajinského Polesí a Zakarpatí

Autor(i): Andrea Preissová Krejčí a kolektív

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Monografie přináší závěry antropologického terénního výzkumu uskutečněného v letech 2013-2014 v oblasti ukrajinského Polesí a Zakarpatí s cílem zmapovat za využití...Viac...

Nájsť podobné
Indián

Autor(i): Pjér La Šéz

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Autor v historických souvislostech pojednává o tradičních hodnotových a duchovních aspektech lidského bytí v kontrastu se změnami, které přináší současná globalizačně konzumní civilizace. Filtrem jungovské analytické metody...Viac...

Nájsť podobné
Úvod do dějin tištěných médií

Autor(i): Pavel Večeřa

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Jak se proměňovala tištěná média od svého vzniku až po současnost? Jakou roli v průběhu staletí hrála? To vše a mnohem víc se dozvíte v této publikaci, kterou jistě ocení studenti mediálních studií a žurnalistiky, historie, sociologie a jiných...Viac...

Nájsť podobné
Prehistorie rodu Homo

Autor(i): Václav Soukup

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha Prehistorie rodu Homo se pokouší odpovědět na nadčasovou otázku spjatou s existencí lidského rodu: “kdo jsme, odkud jsme a kam jdeme”. Hlavními hrdiny této encyklopedicky...Viac...

Nájsť podobné
Střední Evropa na cestě od minulosti k budoucnosti

Autor(i): Antonie Doležalová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha se zabývá fenoménem střední Evropy v interdisciplinární perspektivě. Sleduje tři tematické roviny, které zahrnují střední Evropu jako historický koncept, jako...Viac...

Nájsť podobné
Bad English

Autor(i): Ammon Shea

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

The author of Reading the OED presents an eye-opening look at language “mistakes” and how they came to be accepted as correct—or not. English is a glorious mess of a language, cobbled together from a wide variety of sources and syntaxes, ...Viac...

Nájsť podobné
Heteronomie estetické hodnoty

Autor(i): Pavel Zahrádka

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Co je to estetický soud? Může být estetický soud obecně platný? Jak můžeme někoho přesvědčit o správnosti našeho estetického hodnocení? Co je to estetická vlastnost? Publikace předkládá odpovědi na tyto a další otázky prostřednictvím nástrojů filozofViac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov