alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Človek

Autor(i): Anton Uherík

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

V knihe je analyzovaný človek ako ľudská bytosť z hľadiska historického, psychofyziologického, psychologického a filozofického. Je poukázané na jeho spätosť s prírodou a na jeho obdivuhodné tvorivé schopnosti majúce genetickú podstatu...Viac...

Nájsť podobné
Fiktivní a imaginární

Autor(i): Wolfgang Iser

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Klasické dílo známého kostnického profesora anglistiky a literární vědy ukazuje v historické i systematické perspektivě dvě klíčové kategorie zakládající literaturu. V pozadí stojí otázka...Viac...

Nájsť podobné
Vojna ako antropologicko-historický fenomén v období globalizácie sveta

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 29. - 30. september 2015...Viac...

Nájsť podobné
Pradávná medicína

Autor(i): Wolf-Dieter Storl

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Naše západní medicína nepramení z teorie učených lékařů a lékárníků, její kořeny sahají až do dávné minulosti. Tyto znalosti sesbírali lovci a sběrači starší doby kamenné, kočující...Viac...

Nájsť podobné
Čiernobiele svety

Autor(i): Tatiana Podolinská, Tomáš Hruštič (editor)

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Svet ktorý nepoznáme z vlastnej skúsenosti, vnímame ako svet, ktorý je opakom toho „nášho“. Obývajú ho ľudia, ktorých často vnímame ako nepriateľov, v extrémnom prípade ako...Viac...

Nájsť podobné
Filozofické štúdie II.

Autor(i): Ján Letz

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Druhý zväzok vybraných štúdií autora, ktoré vznikli v rokoch 1989 - 2013, sa zameriava na jednu z centrálnych filozofických disciplín - filozofickú antropológiu. Do tohto súboru sú zahrnuté...Viac...

Nájsť podobné
Antropologické konštanty a sebaobraz v logoteórii

Autor(i): Marta Gašparíková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Každý človek so svojím osobným životným príbehom vytvára - spolu s ostatnými ľuďmi - jedinečným spôsobom nepopierateľnú pravdu o dejinách sveta. Obraz o človeku, ktorý vystihuje jeho...Viac...

Nájsť podobné
Vyhořelá společnost

Autor(i): Han Byung-Chul

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Německy píšící filozof korejského původu Byung-Chul Han, jehož knihy byly přeloženy do téměř dvaceti jazyků, přináší pronikavou diagnózu doby. Každé historické období má své typické choroby. Jestliže charakteristickými...Viac...

Nájsť podobné
Jazyk v kontextu kultury

Autor(i): Jerzy Bartmiński

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Jerzy Bartmiński (1939) je dnes jedním z nejvýznamnějších polských i evropských lingvistů, předním představitelem moderní etnolingvistiky a zakladatelem lublinské školy kognitivní etnolingvistiky. Objevil a spolu se svými kolegy uplatňuje originální.Viac...

Nájsť podobné
Národní kultura stravování a kulturní difuze

Autor(i): Marek Merhaut

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Monografie je sondou do mimo­řádně rozsáhlého a rozmanitého umění, jaké představuje strava a stravování ve světě gastronomických kultur proměněné v gastronomickou...Viac...

Nájsť podobné
Tuhami

Autor(i): Vincent Crapanzano

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

V dnes již klasické práci Tuhami: Portrét Maročana líčí Vincent Crapanzano výsledky svého setkávání s negramotným Maročanem, jenž se živil jako dělník v továrně na výrobu kachlů a věřil, že se oženil s Ajšou Kandišou, démonkou s velbloudíma nohama...Viac...

Nájsť podobné
Interkulturní psychologie

Autor(i): Jiří Čeněk, Josef Smolík, Zdeňka Vykoukalová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Pokuste se pomocí této knihy zorientovat v dnešním překotně se měnícím světě! Autoři se snaží jít pod povrch běžného obrazu reality, který nám předkládají média, a přinášejí odpovědi na řadu aktuálních otázek...Viac...

Nájsť podobné
Morfologická homonymie v současné češtině

Autor(i): Vladimír Petkevič

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

V tomto svazku je na materiálu velkých korpusů řady SYN (SYN2010, SYN-2013PUB, SYN2015 a SYN) podrobně popsána morfologická homonymie v češtině, tj. homonymie slovních tvarů a jejich typů. Popis se zaměřuje jednak na morfologii vlastní...Viac...

Nájsť podobné
Manifest disfrutalizmu

Autor(i): Kateřina Varhaník Wildová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Nanajvýš aktuálne, originálne antropologicko-filozofické dielko, zamerané na pravého človeka voňajúceho človečinou. Človeka rešpektujúceho prirodzený beh vecí, vnímavého, oceňujúceho hodnotu priateľstva medzi ľuďmi. Nie prežívajúcej, ale žijúcej...Viac...

Nájsť podobné
Slovensko

Autor(i): K. Apáthyová-Rusnáková, M. Benža, O. Danglová, S. Dúžek a kolektív

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Identitu Európy nemžno pochopiť bez vnímania mnohorakých foriem ľudovej kultúry, ktorej priodzenou súčasťou je aj ľudová kultúra Slovenska. Aj ona tvorí osobitný výryz, modalitu európskej kultúry.Viac...

Nájsť podobné
Encyklopedie evropských jazyků

Autor(i): Glanville Price

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Publikace z pera předních evropských odborníků, která erudovaně, ale současně až esejistickou formou seznamuje čtenáře s veškerými velkými, ale i takzvanými malými evropskými jazyky.Viac...

Nájsť podobné
Antropologie exotických sbírkových předmětů

Autor(i): Kateřina Štěpánová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha je antropologickým a zároveň muzeologickým pohledem na význam a možnosti prezentace exotických artefaktů v západní kultuře. První, spíše antropologická část sumarizuje a systematizuje poznatky zahraniční literatury i osobní zkušenosti autorky..Viac...

Nájsť podobné
Hypotéza štěstí

Autor(i): Jonathan Haidt

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Jak naplnit svůj život a dát mu smysl? Může být pomsta sladká? Co je štěstí a jak ho dosáhnout? K čemu je nám ctnost? Proč a jak vycházet s ostatními lidmi? Jak vyvážit rozum a city? To jsou příklady velkých filozofických...Viac...

Nájsť podobné
Kultura narcismu

Autor(i): Christopher Lasch

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kulturní historik Christopher Lasch (1932–1994) z Univerzity v Rochesteru zkoumá kořeny a důsledky normalizace patologického narcismu v americké kultuře 20. století na základě...Viac...

Nájsť podobné
Hovory o pojmu

Autor(i): Pavel Materna

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Titul se zabývá vysvětlením termínu pojem. Populární formou dokazuje, že nejlepší explikace je procedurální. Toto pojetí je založeno na Tichého Transparentní intenzionální...Viac...

Nájsť podobné
Krajina jako antropologická čítanka

Autor(i): Tereza Blažková, Petra Červinková a kolektiv

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kolektivní monografie „Krajina jako antropologická čítanka“ obsahuje patnáct odborných studií věnovaných problematice krajiny. Na krajinu jednotlivé příspěvky nahlížejí z různých úhlů, které spojuje jednotný antropologický diskurs. Ústředním tématem Viac...

Nájsť podobné
Interpretační sémantika

Autor(i): Tomáš Koblížek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Interpretační sémantika je teorií textu čerpající ze strukturalistické a hermeneutické tradice. Na jedné straně se v ní předpokládá, že význam každé výpovědi závisí na jazykovém systému, který mluvčí svou promluvou realizuje. Na druhé straně je v nViac...

Nájsť podobné
Medzi Prahou a Norimbergom, Viedňou a Banskou Štiavnicou

Autor(i): Barbara Balážová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Z hľadiska interpretácie nášho výtvarného umenia a zvlášť pamiatkového fondu nemožno územie dnešného Slovenska vytrhnúť zo stredoeurópskych kultúrnohistorických...Viac...

Nájsť podobné
Zvuková báze řečové komunikace

Autor(i): Radek Skarnitzl, Pavel Šturm, Jan Volín

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Publikace Zvuková báze řečové komunikace představuje české veřejnosti nejnovější poznatky o fonetickém a fonologickém popisu řeči. Ve snaze nabídnout komplexní pohled na...Viac...

Nájsť podobné
Bez iluzí o světě kolem nás

Autor(i): Jiří Weigl, Václav Klaus

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Náš stát, jeho vznik a zakotvení v Evropě a ve světě, jeho krize, traumata a osobnosti s nimi spojené a vedle toho naše ekonomická transformace, spory o Evropu i krize na Blízkém východě či ta nejnovější na Ukrajině, to jsou dlouhodobé předměty zájmuViac...

Nájsť podobné
Modernismus a fašismus

Autor(i): Roger Griffin

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Knihou Modernismus a fašismus vrcholí dlouholetý výzkum renomovaného britského historika Rogera Griffi na, který se snaží vysledovat a prokázat podstatu generického...Viac...

Nájsť podobné
Základy kulturní antropologie

Autor(i): Martin Soukup

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha Základy kulturní antropologie představuje původní českou práci věnovanou kulturní antropologii z hlediska výkladu jejího předmětu a systematiky. Autor se zaměřil na vysvětlení základních antropologických subdisciplín, klíčových tematických okruViac...

Nájsť podobné
Interkulturní psychologie

Autor(i): Jiří Čeněk, Josef Smolík, Zdeňka Vykoukalová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Pokuste se pomocí této knihy zorientovat v dnešním překotně se měnícím světě! Její autoři fundovaným, ale přitom přehledným a přístupným způsobem přinášejí odpovědi na řadu otázek, které před námi v současnosti vyvstávají. Snaží se jít pod povrch...Viac...

Nájsť podobné
Verbálna manipulácia

Autor(i): Eva Čulenová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Monografia Verbálna manipulácia sa orientuje na výskum manipulácie prostredníctvom jazyka. Skúma a analyzuje lingvistické manipulatívne prostriedky a ich vplyv na ľudí. Keďže jednotlivé menované druhy manipulácie predstavujú samostatnú výskumnú oblasViac...

Nájsť podobné
Magie slova a textu

Autor(i): Nikita Iljič Tolstoj, Jana Bauerová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Etnolingvistika bývá nejčastěji charakterizována jako věda zabývající se vztahem jazyka a kultury. Pod touto obecnou definicí se však skrývá mnoho různých přístupů. To je způsobeno odlišně vymezovanými prvky předmětu etnolingvistiky nebo povahou tohoViac...

Nájsť podobné
Přítomnost minulosti

Autor(i): Rupert Sheldrake

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Teorie morfické rezonance Ruperta Sheldrakea zpochybňuje základní předpoklady moderní vědy. Nové chápání života, hmoty a mysli Zkušený biolog Sheldrake...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov