alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Rajče na útěku  

Autor(i): Jana Pospíšilová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha pojednává o kultuře dětí a mládeže, o světě, jenž se rozprostírá...Viac...

Nájsť podobné
Venkované, měšťané a nižší šlechtici na Čáslavsku v době předhusitské

Autor(i): Tomáš Somer

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha se snaží postihnout síť vzájemných vztahů mezi venkovany, měšťany a nižšími šlechtici na historickém Čáslavsku (tedy v bývalém hradském obvodu a později kraji) do...Viac...

Nájsť podobné
Fyziologie krevního oběhu

Autor(i): Pavel Bravený, Mária Nováková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Modulový učební text č. 29 pro studenty antropologie a „příbuzných oborů“. Edice Panoráma...Viac...

Nájsť podobné
Pohřební ritus 1. až 20. stolení v Evropě z antropologického-archeologické perspektivy

Autor(i): Josef Unger

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Modulový učební text č. 35 pro studenty antropologie a „příbuzných oborů“. Edice Panoráma antropologie biologické – sociální – kulturní.Viac...

Nájsť podobné
Vybrané problémy ze sociální etiky

Autor(i): Jiří Sedlák

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Učební text pro FASTViac...

Nájsť podobné
Quantum Anthropology

Autor(i): Radmila Lorencová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Monografie prezentuje novou teoretickou perspektivu sociokulturní antropologie, která navazuje na aktuální zahraniční práce v tomto oboru. Kvantová antropologie opouští chápání člověka v pojetí klasické fyziky a hledá naopak ukotvení...Viac...

Nájsť podobné
Fylogeneze lidské lokomoce

Autor(i): Radka Bačáková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Monografie se zabývá vývojovými aspekty pohybu současného člověka v okolním prostředí. Odkazuje k základům pohybu suchozemských obratlovců, kteří před 360 miliony lety kolonizovali souš planety. Kniha je postavena na řadě...Viac...

Nájsť podobné
Tabu - Magie a sociální skutečnost

Autor(i): Hartmut Kraft

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Autor ve své knize zkoumá funkci tabu ve společnosti, prochází s námi různými obory lidské činnosti a na množství konkrétních příkladů dokládá, jak společenská tabu fungují...Viac...

Nájsť podobné
Boží blud

Autor(i): Richard Dawkins

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Když známý britský evoluční biolog Richard Dawkins vydal v roce 2006 knihu The God Delusion, okamžitě tím rozpoutal živou diskusi ve sdělovacích prostředcích i na Internetu. Tento vědec již předtím napsal hodně děl o vztahu filozofie...Viac...

Nájsť podobné
Toponyma

Autor(i): Jaroslav David

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kolektivní monografie ve 14 kapitolách prezentuje jak příspěvky zabývající se obecnou problematikou toponym, tak materiálové studie. Texty se zaměřují na zeměpisná jména v konkrétních situacích, kdy do hry vstupuje jejich kulturní čiViac...

Nájsť podobné
K interdisciplinární teorii tradice

Autor(i): Vojtěch Šimek, Jaroslav Vokoun

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Setkání tradic a jejich proměny se dnes staly žhavým společenským tématem. Pokus o porozumění tomu, jak tradice obecně fungují a jak se proměňují, nabízí monografie týmu...Viac...

Nájsť podobné
Jazykovedné štúdie XXXII.

Autor(i): Katarína Bálleková, Ľubor Králik, Gabriela Múcsková (editor)

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Zborník vedeckých štúdií, venovaný jubilujúcemu prof. PhDr. Pavlovi Žigovi, CSc, je tematicky zameraný na vývin jazyka a jazykové kontakty. Príspevky zastrešujú jazykovedné...Viac...

Nájsť podobné
Za hranice kultur

Autor(i): František Burda

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Moderní společnost se ocitá v experimentální fázi, ve které se dějiny stávají laboratoří hledání nového mechanismu rovnováhy a stability. Otázka, co respektovat a co nikoliv, se komplikuje a hrozí...Viac...

Nájsť podobné
Česká teorie

Autor(i): Vít Gvoždiak

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha Česká teorie je pokusem shrnout zhruba osmdesát let vývoje české sémiotiky. V první části se věnuje otázkám povahy sémiotiky a způsobům, jak o ní v historické perspektivě mluvit. Na tomto obecném pozadí se zároveň pokouší vymezit českou...Viac...

Nájsť podobné
Trojí tvář Váchánu

Autor(i): Libor Dušek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Monografie pojednává o etnicko-jazykové skupině Váchánců, žijících v oblasti pamírsko-hindukušského horského uzlu na území Afghánistánu, Tádžikistánu a Pákistánu. Důsledkem soupeření Ruska a Velké Británie v průběhu...Viac...

Nájsť podobné
Rozviazané jazyky

Autor(i): Jozef Tancer

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha Rozviazané jazyky prináša spomínanie obyvateľov medzivojnovej Bratislavy na jazykové prostredie, v ktorom vyrastali. Aké jazyky používali bratislavské rodiny v domácnosti? Ako komunikovali...Viac...

Nájsť podobné
Úvod do kulturní a sociální antropologie

Autor(i): Robert F. Murphy

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Tato kniha je prvním systematickým učebnicovým výkladem kulturní a sociální antropologie na českém knižním trhu...Viac...

Nájsť podobné
Homo Deus

Autor(i): Yuval Noah Harari

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Yuval Noah Harari, author of the bestselling Sapiens: A Brief History of Humankind, envisions a not-too-distant world in which we face a new set of challenges. Now, in Homo Deus, he examines our future with his trademark blend of science, ...Viac...

Nájsť podobné
Politická antropologie

Autor(i): Georges Balandier

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Autor na obecnější úrovni shrnuje výsledky výzkumů afrických primitivních společností, pokud jde o politické fenomény jak z hlediska jejich organizace, tak i v praktických funkcích. Přeložil Ladislav Šerý.Viac...

Nájsť podobné
Zbierka ľudovej prózy Samuela Cambela

Autor(i): Katarína Žeňuchová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Ide o obsiahlu zbierku súvislých nárečových prejavov, ktorá dokumentuje vývinové štádium slovenskej rozprávačskej tradície na prelome 19. a 20. storočia...Viac...

Nájsť podobné
Tautologie a kontradikce v češtině

Autor(i): Jana Bílková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Tématem publikace jsou dva typy výpovědí s exponovanou logickou formou: tautologie, jejichž definičním rysem je apriorní pravdivost (Osud je osud; Kdo přijde, ten přijde; Když nechceš, tak nechceš;Buď zavolá, nebo nezavolá...Viac...

Nájsť podobné
Setkání Lévi-Strausse s Tolkienem

Autor(i): Zdeněk Justoň

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Imaginární setkání dvou velikánů světových mytologií. Soubor etnologických esejů propojených rozhovorem „otce strukturální antropologie“ s tvůrcem nových mýtů.Viac...

Nájsť podobné
Boží blud

Autor(i): Richard Dawkins

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Keď známy britský evolučný biológ Richard Dawkins vydal v roku 2006 knihu The God Delusion, okamžite tým rozpútal živú diskusiu v masmédiách aj na internete. Tento vedec už predtým napísal mnoho diel o vzťahu filozofie a vedy, v ktorých okrem iného..Viac...

Nájsť podobné
Cesta masek

Autor(i): Claude Lévi-Strauss

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

První antropologická interpretace objektů domorodého výtvarného umění v souvislosti s mýty Severní Ameriky a Tichomoří. Přeložil Zdeněk Justoň. Fotografie na křídovém papíru.Viac...

Nájsť podobné
Rozpamätávanie

Autor(i): Miloslav Smatana a kolektív

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Táto publikácia prináša vzácny a originálny nárečový materiál v podobe svedectiev a výpovedí Slovákov žijúcich v čase vypuknutia veľkého vojenského konfliktu, ktorý prerástol...Viac...

Nájsť podobné
Kultúrne premeny očami Milana Hamadu / Cultural Variances by Milan Hamada

Autor(i): Katarína Ihringová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Predložená publikácia je venovaná významnej osobnosti slovenskej kultúry druhej polovice 20. storočia – profesorovi Milanovi Hamadovi, ktorý svojimi výskumnými a publikačnými...Viac...

Nájsť podobné
Myšlení přírodních národů

Autor(i): Claude Lévi-Strauss

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Nejdůležitější dílo otce strukturální antropologie přinášející zcela jiný pohled na svět mýtů, pohádek a bájí. Přeložil Jiří Pechar.Viac...

Nájsť podobné
Strom poznání

Autor(i): Humberto R. Maturana, Francisco J. Varela

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Jedna z hlavních myšlenek knihy souvisí s pojmy „strukturní determinismus“ a „autopoiesis“: Organismus vnímá pouze takovou realitu, která odpovídá jeho vlastní struktuře, a má tendenci tuto strukturu replikovat, utvářet sebe sama. V tomto smyslu...Viac...

Nájsť podobné
Popretie

Autor(i): Ajit Varki, Danny Brower

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Najprevratnejšia teória od čias Darwina. Sme jediným druhom na Zemi, ktorý si uvedomuje svoju smrteľnosť. Napriek tomu žijeme a radujeme sa zo života, akoby sa nás to netýkalo. Čo nám pomáha prekonať túto dilemu? Popretie reality - naše najväčšie...Viac...

Nájsť podobné
Sen a obraznost

Autor(i): Michel Foucault

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Raná práce předního francouzského filozofa, interpretace snu a imaginace v kontextu moderní antropologie a psychologie. Přeložil Jan Sokol.Viac...

Nájsť podobné
Korupcia

Autor(i): Peter Šoltés, László Vörös a kolektív

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Predkladaná kolektívna monografia sa sústreďuje na bádateľský doteraz nie príliš frekventovaný jav – korupciu v uhorskej a slovenskej štátnej správe, parlamentných a župných...Viac...

Nájsť podobné
O veľkosti a úpadku Rimanov

Autor(i): Charles de Secondat Montesquieu

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Montesquieu patrí medzi najvýznamnejších mysliteľov obdobia osvietenstva. Už vo svoje vedeckej prvotine - O veľkosti a úpadku Rimanov sa prejavuje ako brilantný mysliteľ, ktorý s ostrou jasnozrivosťou vystihol podstatu sociálnych javov...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov