alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Nejbližší příbuzní

Autor(i): Roger Fouts, Stephen Tukell Mills

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha přináší nové poznatky o chování a inteligenci šimpanzů.Viac...

Nájsť podobné
Říše slova

Autor(i): Nicholas Ostler

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Dějiny světa v posledních pěti tisících letech jsou především dějinami jazyků, které jsou tím, co pojí lidská společenství a umožňuje jim sdílet společnou historii a předávat ji z generace na generaci, vyprávět ji dál a dál...Viac...

Nájsť podobné
Proměny mýtu v čase

Autor(i): Joseph Campbell

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Přepis třinácti přednášek, vysílaných jako velmi úspěšný seriál v americké televizi, v nichž se autor zabývá vývojem mýtů, a to od raných kultur až po středověké evropské legendy.Viac...

Nájsť podobné
Němý svědek

Autor(i): Roxana Ferllini

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha ukazuje, jakým způsobem jsou specializované vědecké metody používány k identifikaci lidských ostatků a ke sbírání a hodnocení údajů o nejrůznějších kriminálních činech, požárech, nehodách, leteckých neštěstích, přírodních katastrofách...Viac...

Nájsť podobné
Problém výchovy na prahu 21. storočia

Autor(i): Sabína Gáliková-Tolnaiová,

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Výchova v centre teoretického záujmu a skúmania. Porozumenie výchove z filozoficko-antropologického hľadiska v európsykch dejinno-kultúrnych kontextoch. Cesty v súčasnom myslení o výchove...Viac...

Nájsť podobné
Myseľ, jazyk, spoločnosť

Autor(i): John R. Searle

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

V tejto knihe sa filozof so špeciálne vymedzeným chápaním filozofie podujal preskúmať tzv. rámcové otázky prostredníctvom analýzy pojmov, analýzy jazyka. Presnejšie, podujal sa preskúmať štruktúru vzájomných vzťahov medzi mysľou, jazykom a spoločnosťViac...

Nájsť podobné
Úvod do logickej syntaxe a sémantiky

Autor(i): Pavel Cmorej

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Prvý slovenský pokus o systematický a pritom elementárny výklad problémov logickej syntaxe a sémantiky jazyka. Jednoduchý, no nezjednodušujúci učebný text...Viac...

Nájsť podobné
Mýtus a psychologie

Autor(i): Marie Louise von Franz

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Mýty o stvoření z pohledu hlubinné psychologie...Viac...

Nájsť podobné
Slavné české lebky

Autor(i): Jiří Ramba

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Autor, docent MUDr. Jiří Ramba, DrSc., dlouholetý pracovník Dětské stomatologické kliniky 2. LF UK v pražské motolské nemocnici, se celoživotně zajímá o akutní dětskou traumatologii obličeje a také o problematiku dlouhodobých změn a poúrazových deforViac...

Nájsť podobné
Sestra smrť

Autor(i): Raniero Cantalamessa

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Na smrť sa môžeme pozerať dvoma spôsobmi: jeden spôsob je sapienciálny, ktorá má Biblia spoločný s ostatnými odbormi ako filozofia, náboženstvá, poézia, a druhý spôsob je mysteriózny alebo veľkonočný, ktorý sa vyskytuje jedine v kresťanstve...Viac...

Nájsť podobné
Duchovní ráz naší doby

Autor(i): Antonín Mokrejš

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Studie Antonína Mokrejše „Duchovní ráz naší doby“ vyvolává ve čtenářích celou řadu znepokojujících otázek, jež vyplývají z autorovy reflexe dějinné situace, v níž žijeme. Autor se ovšem nespokojuje s pouhým konstatováním...Viac...

Nájsť podobné
Lidé a jejich svět

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Základní údaje, fascinující informace a bohatství otázek i odpovědí týkající se nejrůznějších národů současného světa a sil, které významně ovlivňují životní prostředí i lidská společenství...Viac...

Nájsť podobné
Život v běhu staletí

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Základní údaje, fascinující informace a bohatství otázek ke každodennímu životu od prvních lidských společenství po moderní dobu...Viac...

Nájsť podobné
Antropologie multikulturních společností

Autor(i): Thomas Hylland Eriksen

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Sborník esejí norského antropologa se věnuje široké paletě témat (etnicita, nacionalismus, kulturní komplexita, politika identit, multikulturní identita, etnický konflikt), která byla v posledních letech aktuální.Viac...

Nájsť podobné
Dějiny Židů

Autor(i): Kurt Schubert

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Židovský národ od počátku ovlivňovaly nejrůznější kultury a naopak díky vysoce rozvinutému náboženství židé ovlivnili náhled a postoj těchto kultur.Viac...

Nájsť podobné
Evoluční psychologie člověka

Autor(i): Louise Barret, Robin Dunbar

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Evoluční psychologie je nový vědní obor, který vznikl přibližně před třiceti lety. Tato disciplína se velmi rychle rozvíjí a za poměrně krátkou dobu si v rámci psychologie vydobyla nepřehlédnutelné postavení...Viac...

Nájsť podobné
Rytmus života

Autor(i): Michel Maffesoli

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha Rytmus života patrí k najnovším spomedzi ostatných, čo vyšli z pera významného francúzskeho sociológa Michela Maffesoliho, profesora Univerzity Reného Descartesa...Viac...

Nájsť podobné
Základy společenských věd III

Autor(i): Naďa Pelcová a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Péče o logos jako smysluplnou řeč...Viac...

Nájsť podobné
Kulturní vzorce

Autor(i): Ruth Benedictová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Jedno z nejznámějších klasických děl kulturní antropologie.Viac...

Nájsť podobné
Tantra

Autor(i): André Van Lysebeth

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha belgického propagátora jógy přibližuje tantrické učení....Viac...

Nájsť podobné
Teror v mysli boží

Autor(i): Mark Juergensmeyer

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha Teror v mysli boží renomovaného amerického sociologa Marka Juergensmeyera vzbudila po svém prvním vydání v roce 2000 celosvětovou pozornost odborníků i širší veřejnosti. Nabízí totiž originální pohled na temnou alianci náboženství a násilí...Viac...

Nájsť podobné
Filozofia a mystika

Autor(i): Slavomír Gálik

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Existuje niečo také ako fenomén mystiky? Ak áno, tak čo je mystika? Je viazaná len na náboženstvo, alebo ju môžeme chápať aj v širších kultúrnych súvislostiach?...Viac...

Nájsť podobné
Koľko globalizácie unesie človek?

Autor(i): Rüdiger Safranski

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Výber z esejí a antropologických úvah mimoriadne úspešného nemeckého filozofa. Autor akoby naznačoval, že globalizácia je vlastne rozšírením výdobytkov západnej civilizácie v planetárnom rozsahu a zákonite viac-menej na úkor lokálnych kultúr...Viac...

Nájsť podobné
Co víme o smrti

Autor(i): Miroslav Sígl

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Komplexní pohled na věčné životní otázky stárnutí, umírání a smrti včetně všech jejích podob...Viac...

Nájsť podobné
Slovník slovenských nárečí II (L - P)

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Druhý zväzok zo série slovníkov slovenských nárečí...Viac...

Nájsť podobné
Čtvero sluncí

Autor(i): Jacques Soustelle

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Mexické vzpomínky a úvahy jednoho etnologa.Viac...

Nájsť podobné
Kováři a alchymisté

Autor(i): Mircea Eliade

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha Kováři a alchymisté není historií alchymie. Autor v ní pouze sleduje vývoj některých prastarých mýtů, rituálů a symbolů.Viac...

Nájsť podobné
Antropologie občanské společnosti

Autor(i): Marie Dohnalová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Aktuální monografie, která nastoluje vážné problémy související s uspořádáním naší společnosti při hledání vztahu mezi pozicí státního centra a pozicí občana v liberární demokratické společnosti...Viac...

Nájsť podobné
Sociosémiotika umělecké komunikace

Autor(i): Zdeněk Pospíšil

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha prezentuje základní výsledky komunikativně-sémiotického výzkumu umění, realizovaného zejména od sedmdesátých do devadesátých let minulého století badatelskými týmy v Praze a Nitře...Viac...

Nájsť podobné
Filosofie přírody u sv. Tomáše Akvinského

Autor(i): Leo Elders

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha s podtitulem "Příroda, vesmír, člověk" je rozborem Tomášovy nauky o přírodě a jeho filosofické antropologie...Viac...

Nájsť podobné
Čítanka židovsko-křesťanského dialogu

Autor(i): Helen P. Fryová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Mezi publikacemi zabývajícími se židovsko-křesťanským dialogem zaujímá tato kniha výjimečné místo: není totiž jen kompilací různých názorů, ale otevírá prostor pro skutečný dialog, přičemž ukazuje i názorovou rozmanitost, panující uvnitř obou náboženViac...

Nájsť podobné
Ľudská prirodzenosť a kultúrna identita

Autor(i): Blanka Šulavíková, Emil Višňovský

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Dnes znova hľadáme ľudskú prirodzenosť a kladieme si otázku, kde pramení - v prírode či v kultúre? To, na čo vieme s istotou odpovedať je, prečo ju hľadáme...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov