alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Teorie sémiotiky

Autor(i): Umberto Eco

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Publikace Teorie sémiotiky představuje základní odbornou literaturu ve svém oboru. Eco toto dílo napsal přímo v angličtině a následně přeložil do mateřské italštiny pod názvem Trattato di semiotica generale.Viac...

Nájsť podobné
Bůh není veliký

Autor(i): Christopher Hitchens

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Christopher Hitchens se erudovaně věnuje jedné z nejnaléhavějších otázek současnosti: zhoubné síle náboženství ve světě. V této působivé knize Bůh není veliký polemizuje s věřícími, předkládá základní argumenty proti náboženství ...Viac...

Nájsť podobné
Mythologica****

Autor(i): Claude Lévi-Strauss

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Závěrečný, nejobsažnější díl tetralogie Mythologica IV Nahý člověk rozebírá nejprve indiánské mýty (tentokrát převážně severoamerické) metodou strukturální analýzy jako tři předchozí díly...Viac...

Nájsť podobné
My a tí druhí v modernej spoločnosti

Autor(i): Gabriela Kiliánová, Eva Kowalská, Eva Krekovičová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

"Fenomén kolektívnej identity a identifikácie patrí v európskom priestore a špeciálne v oblasti strednej Európy k stále aktuálnym a príťažlivým témam a špeciálne v oblasti strednej Európy k stále aktuálnym a príťažlivým témam pre viaceré oblasti" ...Viac...

Nájsť podobné
Boží blud

Autor(i): Richard Dawkins

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Zatím poslední kniha britského evolučního biologa R. Dawkinse odmítá náboženský fundamentalismus a kritizuje všechny ostatní i umírněné podoby náboženství...Viac...

Nájsť podobné
Kameny a další texty

Autor(i): Roger Caillois

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Krátké texty a zamyšlení o kamenech s obdivem k jejich krásám a tajemstvím. Kameny jsou v díle Rogera Cailloise nezanedbatelným tématem. V roce 1962 začíná psát "Kameny", texty věnované kamenům samotným, bez potřeby něco srovnávat...Viac...

Nájsť podobné
Encyklopedie indické mytologie

Autor(i): J. Filipský

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Autor, náš přední indolog, nás bezpečně provází na první pohled pro laika nepřehlednou řadou indických božstev i náboženských systémů...Viac...

Nájsť podobné
Mýty o původu ohně

Autor(i): James George Frazer

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Autor slavného mytologického spisu Zlatá ratolest zůstává dodnes velkým zdrojem pramenů a inspirace v mytologickém bádání.Viac...

Nájsť podobné
Haiti

Autor(i): Markéta Křížová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Haiti bylo prvním z karibských ostrovů kolonizovaných Evropany a také prvním, který si vybojoval nezávislost. Stalo se dějištěm jediného úspěšného povstání otroků v dějinách západního světa. Za tento úspěch však draze zaplatilo...Viac...

Nájsť podobné
O ruskom byzantinizme, židovstvujúcich a vesternizácii Ruska

Autor(i): Ján Šafin

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha pochádza z novej série kníh o ruských prevažne duchovných dejinách, ktorú autor nazval ROS(H)SOFIA. Séria kníh ROS(H)SOFIA sa zaoberá duchovnými, spoločenskými, kultúrnymi, politickými a inými dejinami Ruska...Viac...

Nájsť podobné
Mediomorfóza sveta

Autor(i): Branislav Malík

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

"Svet sa dnes zásadne mení. Ak sme pred niekoľkými storočiami začali svetu vtláčať svoju vlastnú ľudskú pečať, dnes sa situácia mení v tom, že niektoré naše výtvory sa osamostatnili a začínajú dnes preberať iniciatívu..."Viac...

Nájsť podobné
Sémiotika v teorii a praxi

Autor(i): Jarmila Doubravová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Se znaky se setkáváme každý den: jako znak lze vnímat dopravní značky a reklamní poutače, gesta a oblečení lidí kolem nás, každé umělecké dílo apod. Znakům pomáhá porozumět sémiotika - věda zabývající se znaky a zároveň metoda užívaná mnoha ...Viac...

Nájsť podobné
Filosofická antropologie

Autor(i): Jan Sokol

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Jedinečnost našeho lidského života, jeho všední běh i mimořádné události před nás staví otázky, na něž nám vědní obory nedávají dostatečnou odpověď. Ještě intenzivněji se s těmito otázkami setkávají pracovníci pomáhajících profesí, ...Viac...

Nájsť podobné
Morfologie pohádky a jiné studie

Autor(i): Vladimír Jakolevič Propp

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

„To, co v Proppově práci překvapí především, je přesnost jeho anticipací budoucích úvah,“ přiznává Clau de Lévi-Strauss ve své polemice s V. J. Proppem. Editoři čtenářsky úspěšného výboru z díla, stěžejního v kontextu strukturální folkloristiky, ...Viac...

Nájsť podobné
Filozofická antropológia

Autor(i): Slavomír Gálik

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Cieľom práce je uviesť čitateľa do základných tém a problémov filozofickej antropológie. Je spracovaná ako učebnica určená najmä študentom filozofie a filozofických disciplín...Viac...

Nájsť podobné
Úvod do antropológie

Autor(i): Branislav Malík

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Informačne obsažná, ale pritom prehľadne a zrozumiteľne napísaná publikácia sa pokúša priviesť čitateľa na stopu odpovede na odvekú ľudskú otázku Kto sme, odkiaľ prichádzame, kam ideme...Viac...

Nájsť podobné
Sociální a kulturní antropologie

Autor(i): Thomas Hylland Eriksen

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Úvod do sociální a kulturní antropologie poukazuje na rozdíly ve společenském životě a v kultuře lidí a podává srozumitelný přehled antropologie. Zaměřuje se na hlavní témata, jako jsou příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál či politické systéViac...

Nájsť podobné
Obraz člověka a přírody v zrcadle biologie

Autor(i): Stanislav Komárek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha je souborným vydáním autorových textů k biologické antropologii a jejím dějinám, s přihlédnutím k dějinám biologických disciplín vůbec...Viac...

Nájsť podobné
Svitanie na východe

Autor(i): Imrich Sedlák

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Publikácia Svitanie na východe (Národno – politické, kultúrno – spoločenské a literárne integračné procesy na východnom Slovensku 1918 – 1945) vychádza ako 5. zväzok edície Spisy slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej...Viac...

Nájsť podobné
O veľkosti a úpadku Rimanov

Autor(i): Charles de Secondat Montesquieu

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Montesquieu patrí medzi najvýznamnejších mysliteľov obdobia osvietenstva. Už vo svoje vedeckej prvotine - O veľkosti a úpadku Rimanov sa prejavuje ako brilantný mysliteľ, ktorý s ostrou jasnozrivosťou vystihol podstatu sociálnych javov...Viac...

Nájsť podobné
Korpusová lingvistika: Stav a modelové přístupy

Autor(i): František Čermák, Renata Blatná

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Korpusově založené studie, které se věnují takovým základním jazykovým jevům a problémům, jako je např. hranice mezi lexikonem a gramatikou, hranice mezi psaným a mluveným jazykem apod., jejichž řešení lze chápat jako modelové...Viac...

Nájsť podobné
Panoráma antropologie biologické - sociální - kulturní 35

Autor(i): Michaela Králíková, Jaroslav Malina

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Předkládaná skripta o pohřbívání v době 16. až 18. století v oblasti středoevropské jsou součástí široce zaměřeného projektu Ústavu antropologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Úkolem je poznat proces pohřbívání...Viac...

Nájsť podobné
Panoráma antropologie biologické - sociální - kulturní (34)

Autor(i): Ladislava Horáčková, Jaroslav Malina

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Modulové učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných oborů."...Viac...

Nájsť podobné
Antropologie náboženství

Autor(i): Fiona Bowie

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Antropologie zkoumá člověka jako komplexní bytost a k tomuto využívá poznatků přírodních i sociálních věd. Východiskem studia je pro ni odlišnost mezi vlastním a cizím. Jací jsou ostatní a co tato odlišnost říká o naší vlastní společnosti?...Viac...

Nájsť podobné
"Kamienky z mozaiky" antropológie

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Antropológia – náuka o človeku je veľmi široký a "pestrý" vedný odbor. Je to v podstate mozaika, skladajúca sa z množstva kamienkov rozličnej farby a veľkosti...Viac...

Nájsť podobné
Antropologické přístupy v historickém bádání

Autor(i): Martin Nodl, Daniela Tinková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Sborník deseti příspěvků se věnuje moderním, antropologickým přístupům v historickém bádání. Ústředním tématem úvah příslušníků mladší badatelské generace jsou gender a lidské tělo, s důrazem na tělesné vnímání sebe sama...Viac...

Nájsť podobné
Halucinogeny a kultura

Autor(i): Peter T. Furst

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

První skutečně vědecká práce o vzájemném propojení a ovlivňování kultur přírodních národů (a nejen jejich) a halucinogenů, která v Česku vyšla.Viac...

Nájsť podobné
Pokrm bohů

Autor(i): Terence McKenna

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Radikální historie rostlin, drog a lidské evoluce.Viac...

Nájsť podobné
Paliativní péče a komunikace

Autor(i): Anne-Mei Theová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Anne-Mei Theová vystudovala kulturní antropologii na univerzitě v Amsterdamu a právo na univerzitě v Groningenu. V posledním desetiletí pracovala na etnografických výzkumech o rozhodování zdravotníků na konci života pacienta a na výzkumech komunikaceViac...

Nájsť podobné
Kurs obecné lingvistiky

Autor(i): Ferdinand Saussure

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Základní klasický kanonický text knihy doplnily později ještě rozsáhlé a mimořádně cenné komentáře významného italského lingvisty Tullia de Maura, založené na kritickém studiu původních zápisků...Viac...

Nájsť podobné
Proč stárneme

Autor(i): Steven N. Austad

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

Kniha amerického odborníka se věnuje fenoménu stárnutí z hlediska biologie, antropologie a genetiky.Viac...

Nájsť podobné
Žebráci, šarlatáni, papežové

Autor(i): Peter Burke

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Antropológia

V esejisticky pojatých kapitolách a zároveň dílčích studiích zde anglický kulturní historik P. Burke barvitě vylíčil život společnosti renesanční a barokní Itálie...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov